บันทึกเวิร์กบุ๊กเป็นเว็บเพจ

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

คุณสามารถบันทึกเวิร์กบุ๊กทั้งหมด รวมถึงการแท็บเมื่อต้องการย้ายไปมาระหว่างแผ่นงาน ไปยังเว็บเพจ หรือคุณสามารถบันทึกส่วนต่าง ๆ ของเวิร์กบุ๊ก เช่นแผ่นงาน ช่วงหรือแผนภูมิ ไปยังเว็บเพจ บนเว็บ ข้อมูล Excel ของคุณสามารถดูได้ แต่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง

หมายเหตุ: เมื่อคุณบันทึกเวิร์กบุ๊ก Excel เป็นเว็บเพจ คุณสามารถเปิดไฟล์เป็นผลลัพธ์ใน Excel ทำการเปลี่ยนแปลง และบันทึกไฟล์ อย่างไรก็ตาม ฟีเจอร์ของ Excel น้อยจะยังคงอยู่ในไฟล์ และคุณอาจไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตามที่คุณไม่สามารถหาตั้งแต่แรก สำหรับผลลัพธ์ที่ดีที่สุด เราขอแนะนำให้ คุณใช้เวิร์กบุ๊กต้นฉบับ (*.xlsx) เป็น "หลัก" สำเนาที่คุณเปิด ทำการเปลี่ยนแปลง บันทึกเป็นเวิร์กบุ๊ก แล้ว บันทึกเป็นเว็บเพจ

 1. เปิด หรือเลือกเวิร์กบุ๊กที่ประกอบด้วยข้อมูลที่คุณต้องการประกาศ

  เมื่อต้องการบันทึกเฉพาะบางส่วนของข้อมูลบนแผ่นงานเป็นเว็บเพจ และเลือกข้อมูลที่คุณต้องการบันทึก

 2. บนเมนูไฟล์ คลิกบันทึกเป็น

 3. ใช้เบราว์เซอร์คอลัมน์ เพื่อค้นหาโฟลเดอร์ที่คุณต้อง แล้ว ดับเบิลคลิกที่โฟลเดอร์

 4. ในกล่อง บันทึกเป็น ให้พิมพ์ชื่อเอกสาร

 5. ในรายการรูปแบบไฟล์ คลิกเว็บเพจ (.htm)

 6. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  เมื่อต้องการบันทึก

  เลือก

  แต่ละแผ่นในเวิร์กบุ๊ก

  เวิร์กบุ๊ก

  แผ่นงานที่เลือก

  แผ่นงาน

  ข้อมูลที่เลือกบนแผ่นงาน

  ส่วนที่เลือก

 7. คลิกตัวเลือกเว็บ แล้ว คลิ กแต่ละ tab เพื่อเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการสำหรับเว็บเพจ

  ตัวอย่าง คุณสามารถพิมพ์ชื่อเรื่องของเว็บเพจ เพิ่มคำสำคัญของการค้นหา ควบคุมเมื่อการอัปเดตลิงก์ ควบคุมรูปแบบของรูปภาพ เปลี่ยนเข้ารหัสอักขระเป็นภาษาอื่น และตั้งค่าฟอนต์เริ่มต้น

 8. คลิกตกลง แล้ว คลิ กบันทึก

 1. เปิด หรือเลือกเวิร์กบุ๊กที่ประกอบด้วยข้อมูลที่คุณต้องการประกาศ

  เมื่อต้องการบันทึกเฉพาะบางส่วนของข้อมูลบนแผ่นงานเป็นเว็บเพจ และเลือกข้อมูลที่คุณต้องการบันทึก

 2. บนเมนู ไฟล์ ให้คลิก บันทึกเป็นเว็บเพจ

 3. ใช้เบราว์เซอร์คอลัมน์ เพื่อค้นหาโฟลเดอร์ที่คุณต้อง แล้ว ดับเบิลคลิกที่โฟลเดอร์

 4. ในกล่อง บันทึกเป็น ให้พิมพ์ชื่อเอกสาร

 5. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  เมื่อต้องการบันทึก

  คลิก

  แต่ละแผ่นในเวิร์กบุ๊ก

  เวิร์กบุ๊ก

  แผ่นงานที่เลือก

  แผ่นงาน

  ข้อมูลที่เลือกบนแผ่นงาน

  ส่วนที่เลือก

 6. คลิกตัวเลือกเว็บ แล้ว คลิ กแต่ละ tab เพื่อเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการสำหรับเว็บเพจ

  ตัวอย่างเช่น คุณสามารถพิมพ์ชื่อเรื่องของเว็บเพจ เพิ่มคำสำคัญของการค้นหา ตัวควบคุมเมื่อมีการอัปเดตลิงก์ ตัวควบคุมรูปแบบ และความละเอียดของรูปภาพ และเปลี่ยนการเข้ารหัสอักขระไปเป็นภาษาอื่น

 7. คลิกตกลง แล้ว คลิ กบันทึก

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการบันทึกข้อมูลไปยังเว็บเพจในการจัดกำหนดการอัตโนมัติ คลิAutomate

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×