บันทึกเวิร์กบุ๊กเป็นเว็บเพจ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถบันทึกเวิร์กบุ๊กทั้งหมด รวมถึงการแท็บเมื่อต้องการย้ายไปมาระหว่างแผ่นงาน ไปยังเว็บเพจ หรือคุณสามารถบันทึกส่วนต่าง ๆ ของเวิร์กบุ๊ก เช่นแผ่นงาน ช่วงหรือแผนภูมิ ไปยังเว็บเพจ บนเว็บ ข้อมูล Excel ของคุณสามารถดูได้ แต่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง

หมายเหตุ: เมื่อคุณบันทึกเวิร์กบุ๊ก Excel เป็นเว็บเพจ คุณสามารถเปิดไฟล์เป็นผลลัพธ์ใน Excel ทำการเปลี่ยนแปลง และบันทึกไฟล์ อย่างไรก็ตาม ฟีเจอร์ของ Excel น้อยจะยังคงอยู่ในไฟล์ และคุณอาจไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตามที่คุณไม่สามารถหาตั้งแต่แรก สำหรับผลลัพธ์ที่ดีที่สุด เราขอแนะนำให้ คุณใช้เวิร์กบุ๊กต้นฉบับ (*.xlsx) เป็น "หลัก" สำเนาที่คุณเปิด ทำการเปลี่ยนแปลง บันทึกเป็นเวิร์กบุ๊ก แล้ว บันทึกเป็นเว็บเพจ

 1. เปิด หรือเลือกเวิร์กบุ๊กที่ประกอบด้วยข้อมูลที่คุณต้องการประกาศ

  เมื่อต้องการบันทึกเฉพาะบางส่วนของข้อมูลบนแผ่นงานเป็นเว็บเพจ และเลือกข้อมูลที่คุณต้องการบันทึก

 2. บนเมนูไฟล์ คลิกบันทึกเป็น

 3. ใช้เบราว์เซอร์คอลัมน์ เพื่อค้นหาโฟลเดอร์ที่คุณต้อง แล้ว ดับเบิลคลิกที่โฟลเดอร์

 4. ในกล่อง บันทึกเป็น ให้พิมพ์ชื่อเอกสาร

 5. ในรายการรูปแบบไฟล์ คลิกเว็บเพจ (.htm)

 6. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  เมื่อต้องการบันทึก

  เลือก

  แต่ละแผ่นในเวิร์กบุ๊ก

  เวิร์กบุ๊ก

  แผ่นงานที่เลือก

  แผ่นงาน

  ข้อมูลที่เลือกบนแผ่นงาน

  ส่วนที่เลือก

 7. คลิกตัวเลือกเว็บ แล้ว คลิ กแต่ละ tab เพื่อเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการสำหรับเว็บเพจ

  ตัวอย่าง คุณสามารถพิมพ์ชื่อเรื่องของเว็บเพจ เพิ่มคำสำคัญของการค้นหา ควบคุมเมื่อการอัปเดตลิงก์ ควบคุมรูปแบบของรูปภาพ เปลี่ยนเข้ารหัสอักขระเป็นภาษาอื่น และตั้งค่าฟอนต์เริ่มต้น

 8. คลิกตกลง แล้ว คลิ กบันทึก

 1. เปิด หรือเลือกเวิร์กบุ๊กที่ประกอบด้วยข้อมูลที่คุณต้องการประกาศ

  เมื่อต้องการบันทึกเฉพาะบางส่วนของข้อมูลบนแผ่นงานเป็นเว็บเพจ และเลือกข้อมูลที่คุณต้องการบันทึก

 2. บนเมนู ไฟล์ ให้คลิก บันทึกเป็นเว็บเพจ

 3. ใช้เบราว์เซอร์คอลัมน์ เพื่อค้นหาโฟลเดอร์ที่คุณต้อง แล้ว ดับเบิลคลิกที่โฟลเดอร์

 4. ในกล่อง บันทึกเป็น ให้พิมพ์ชื่อเอกสาร

 5. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  เมื่อต้องการบันทึก

  คลิก

  แต่ละแผ่นในเวิร์กบุ๊ก

  เวิร์กบุ๊ก

  แผ่นงานที่เลือก

  แผ่นงาน

  ข้อมูลที่เลือกบนแผ่นงาน

  ส่วนที่เลือก

 6. คลิกตัวเลือกเว็บ แล้ว คลิ กแต่ละ tab เพื่อเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการสำหรับเว็บเพจ

  ตัวอย่างเช่น คุณสามารถพิมพ์ชื่อเรื่องของเว็บเพจ เพิ่มคำสำคัญของการค้นหา ตัวควบคุมเมื่อมีการอัปเดตลิงก์ ตัวควบคุมรูปแบบ และความละเอียดของรูปภาพ และเปลี่ยนการเข้ารหัสอักขระไปเป็นภาษาอื่น

 7. คลิกตกลง แล้ว คลิ กบันทึก

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการบันทึกข้อมูลไปยังเว็บเพจในการจัดกำหนดการอัตโนมัติ คลิAutomate

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×