บันทึกเป็นแบบอ่านอย่างเดียว

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ถ้าคุณต้องการให้ผู้อื่นดูเอกสารแต่แก้ไขไม่ได้ ให้แชร์เอกสารกับพวกเขา แต่จำกัดสิทธิ์ของพวกเขาให้ดูได้เท่านั้น วิธีการมีดังนี้

  1. ใน Word Online ให้คลิก แชร์

    ปุ่ม แชร์

  2. ในกล่องโต้ตอบ เชิญบุคคล ในกล่อง ถึง ให้พิมพ์ที่อยู่อีเมลของบุคคลที่คุณต้องการแชร์เอกสารของคุณด้วย

  3. คลิกลิงก์ ผู้รับสามารถแก้ไข แล้วเลือก ผู้รับสามารถดูได้เท่านั้น

    ตัวเลือก ผู้รับสามารถดูได้เท่านั้น ในกล่องโต้ตอบ เชิญบุคคล

  4. คลิก แชร์

    Word Online จะส่งลิงก์ไปทางอีเมลถึงบุคคลที่คุณต้องการแชร์เอกสารของคุณด้วย

เคล็ดลับ: ถ้าคุณต้องการรับลิงก์ที่คุณสามารถวางลงในอีเมลหรือเว็บเพจได้ด้วยตนเอง ในกล่องโต้ตอบ เชิญบุคคล ให้คลิก รับลิงก์ และภายใต้ เลือกตัวเลือก ให้เลือก ดูเท่านั้น

ตัวเลือก ดูเท่านั้น ในกล่องโต้ตอบ รับลิงก์

หมายเหตุ: การแชร์เอกสารเป็นแบบดูเท่านั้น ไม่ได้ป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นดาวน์โหลดสำเนาของเอกสาร และเปลี่ยนแปลงสำเนานั้น แต่จะเก็บไฟล์ต้นฉบับของคุณไว้อย่างเดิม

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×