บันทึกเป็นอยู่ที่ใด

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ฟีเจอร์บันทึกเป็นใน Word, Excel และ PowerPoint ได้ถูกแทนที่ด้วยการบันทึก เมื่อต้องการบันทึกสำเนาของไฟล์ และทำต่อไปนี้:

  1. แตะไฟล์ >บันทึกสำเนา

  2. เลือกตำแหน่งที่คุณต้องการบันทึกไฟล์

  3. ใส่ชื่อไฟล์ จากนั้น แตะบันทึก

สิ่งสำคัญ: แอปของ Office ขณะที่คุณทำบันทึกโดยอัตโนมัติ เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงการเขียนทับไฟล์ต้นฉบับของคุณ บันทึกสำเนาก่อนที่คุณเริ่มทำการเปลี่ยนแปลง

แตะไฟล์ แล้วแตะ ทำซ้ำ เพื่อบันทึกเอกสารด้วยชื่ออื่น

บันทึกไฟล์ใหม่

เมื่อต้องการบันทึกไฟล์ที่ถูกสร้างขึ้นล่าสุด ให้ทำดังนี้

  1. แตะ ไฟล์ > ชื่อ

  2. ในรายการของตำแหน่งที่ตั้งทางด้านซ้ายของหน้าจอ เลือกบริการ cloud ที่คุณเลือก

  3. ใส่ชื่อไฟล์ แล้วแตะ บันทึก

-

-

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×