บันทึกหรือไม่บันทึกแบบร่างของข้อความที่ไม่ได้ส่ง

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

พยายามMicrosoft Outlook โดยอัตโนมัติเพื่อบันทึกทุกสามนาที ที่คุณสร้างก่อนหน้านี้ แต่ไม่ต้องส่งข้อความอีเมล นอกจากนี้ คุณสามารถบันทึกแบบร่างได้ตลอดเวลา และได้รับพร้อมท์ให้บันทึกข้อความที่คุณพยายามปิดโดยไม่ต้องส่ง

เมื่อต้องการบันทึกแบบร่างของข้อความ คลิกที่แท็บไฟล์ แล้ว คลิ กบันทึก

ใน จดหมาย ใน บานหน้าต่างโฟลเดอร์ ให้คลิก แบบร่าง แล้วคลิกสองครั้งที่ข้อความนั้น

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการลบแบบร่างใด ๆ คลิกข้อความ นั้นแล้ว กด Delete

 1. บนแท็บ ไฟล์ ให้คลิก ตัวเลือก

 2. ในบานหน้าต่างด้านซ้าย คลิกจดหมาย

 3. ภายใต้ บันทึกข้อความ ให้เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมาย บันทึกรายการที่ไม่ได้ส่งโดยอัตโนมัติหลังจากผ่านไปหลายนาทีแล้ว

 1. บนแท็บไฟล์ คลิกตัวเลือก

 2. ในบานหน้าต่างด้านซ้าย คลิกจดหมาย

 3. ภายใต้บันทึกข้อความ ในกล่องบันทึกรายการที่ยังไม่ได้ส่งหลังจากหลายนาทีโดยอัตโนมัติ ใส่ตัวเลขระหว่าง 1 ถึง 99

ถ้าต้องการบันทึกแบบร่างของข้อความอีเมลด้วยตัวคุณเอง ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 • คลิก บันทึก บน แถบเครื่องมือด่วน

  รูปแถบเครื่องมือด่วน

 • คลิกปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้ว คลิ กบันทึก

 • ในจดหมาย ในบานหน้าต่างนำทาง คลิกแบบร่าง นั้นแล้ว คลิกสองครั้งที่ข้อความ

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการลบแบบร่างใด ๆ คลิกข้อความ นั้นแล้ว กด Delete

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ตัวเลือก

 2. บนแท็บการกำหนดลักษณะ ภายใต้อีเมล คลิกตัวเลือกอีเมล

 3. ล้างกล่องกาเครื่องหมายบันทึกข้อความที่ไม่ได้ส่งโดยอัตโนมัติ

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ตัวเลือก

 2. บนแท็บการกำหนดลักษณะ ภายใต้อีเมล คลิกตัวเลือกอีเมล

 3. ภายใต้การจัดการข้อความ คลิกตัวเลือกอีเมขั้นสูง

 4. ภายใต้บันทึกข้อความ ถัดรายการบันทึกอัตโนมัติทุก ๆ ในกล่องนาที ใส่ตัวเลขระหว่าง 1 ถึง 99

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×