บันทึกหน้าจอของคุณใน PowerPoint

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถบันทึกหน้าจอคอมพิวเตอร์ของคุณและเสียงที่เกี่ยวข้อง และฝังในสไลด์ของคุณPowerPoint — หรือคุณสามารถบันทึกเป็นไฟล์ที่แยกต่างหากได้

 • เมื่อต้องการบันทึก และฟังเสียงที่เกี่ยวข้องกับบันทึกหน้าจอของคุณ คุณจะต้องมีการ์ดเสียง ไมโครโฟน และลำโพง

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่า มีเนื้อที่ดิสก์เพียงพอบนไดรฟ์ภายในเครื่องของคุณให้บันทึก แล้วบันทึกหน้าจอของคุณ

บันทึกจากหน้าจอคอมพิวเตอร์ของคุณ และฝังการบันทึกใน PowerPoint

 1. เปิดสไลด์ที่คุณต้องการวางการบันทึกบนหน้าจอ

 2. บนแท็บแทรก ของ ribbon เลือกบันทึกหน้าจอ

  ปุ่มบันทึกหน้าจอบนแท็บการบันทึกใน PowerPoint 2016

 3. เทียบควบคุม ในพื้นที่ที่เลือก (โลโก้ของ Windows คีย์ + Shift + A), หรือ ถ้าคุณต้องการบันทึกหน้าจอทั้งหมด โลโก้ของ Windows กดคีย์ + Shift + F

  เลือกพื้นที่

  พื้นที่ขนาดเล็กสุดที่คุณสามารถบันทึกเป็นพิกเซล 64 x 64

  ถ้าคุณได้เลือกเพื่อเลือกพื้นที่ที่จะ คุณเห็นเคอร์เซอร์ข้าม haired เคอร์เซอร์ที่มีเส้นกากบาท คลิ กและลากเพื่อเลือกพื้นที่ของหน้าจอคุณต้องการบันทึก (ถ้าคุณได้ทำการบันทึกในระหว่างการเซสชันPowerPoint ปัจจุบันของหน้าจอ เลือกพื้นที่ก่อนหน้านี้ของคุณจะปรากฏบนหน้าจอ คุณสามารถดำเนินการบันทึกถ้าพื้นที่ส่วนที่เลือกที่เหมาะสมกับคุณ หรือคุณสามารถคลิพื้นที่ที่เลือก เพื่อเริ่มต้น)

  เคล็ดลับ:    PowerPoint_generic จะบันทึกเสียงและตัวชี้เมาส์ เพื่อตามค่าเริ่มต้น มีเลือกตัวเลือกเหล่านั้นบนตัวควบคุมเทียบ เมื่อต้องการปิดใช้งานเหล่านั้น ยกเลิกเลือกเสียง (โลโก้ของ Windows คีย์ + Shift + U) และชี้ระเบียน (โลโก้ของ Windows คีย์ + Shift + O)

 4. คลิกบันทึก (โลโก้ของ Windows คีย์ + Shift + R)

  เคล็ดลับ:    เว้นแต่ว่าคุณตรึงเทียบควบคุมไปยังหน้าจอ นั้นจะเลื่อนขึ้นไประยะขอบในขณะที่คุณบันทึก เมื่อต้องการทำให้การควบคุมเทียบไม่ได้ตรึงออกปรากฏขึ้นอีกครั้ง ชี้เคอร์เซอร์ที่ด้านบนของหน้าจอ

 5. เมื่อต้องการควบคุมการบันทึกของคุณ:

  • คลิกหยุดชั่วคราว เมื่อต้องการหยุดการบันทึกชั่วคราว (โลโก้ของ Windows คีย์ + Shift + R)

  • คลิกบันทึก เพื่อบันทึกประวัติย่อ (โลโก้ของ Windows คีย์ + Shift + R)

  • คลิกหยุด การสิ้นสุดการบันทึกของคุณ (โลโก้ของ Windows คีย์ + Shift + Q) (แสดงด้านล่าง)

   ควบคุมการเทียบชิดขอบในระหว่างบันทึก

 6. เมื่อคุณเสร็จสิ้นการบันทึก บันทึกงานนำเสนอของคุณ:ไฟล์ >บันทึก การบันทึกในขณะนี้ได้รับการฝังตัวบนภาพนิ่งคุณเลือกในขั้นตอนที่ 2

  เมื่อต้องการบันทึกการบันทึกนั้นเป็นไฟล์ที่แยกต่างหากบนคอมพิวเตอร์ของคุณ คลิกขวารูปภาพบนสไลด์ที่แสดงถึงการบันทึก และเลือกสื่อบันทึกเป็น ในกล่องโต้ตอบบันทึกสื่อเป็น ระบุตำแหน่งชื่อและโฟลเดอร์ไฟล์ จาก นั้นคลิกบันทึก

สำคัญ:    เมื่อต้องการใช้หน้าจอบันทึกฟีเจอร์ในPowerPoint 2013 ติดตั้งการอัปเดตเมื่อ 16 กุมภาพันธ์ 2015 สำหรับ PowerPoint 2013

 1. เปิดสไลด์ที่คุณต้องการวางการบันทึกบนหน้าจอ

 2. บนแท็บแทรก คลิกบันทึกหน้าจอ

  แทรก > การบันทึกหน้าจอ

 3. เทียบควบคุม ในพื้นที่ที่เลือก (โลโก้ของ Windows คีย์ + Shift + A)

  เลือกพื้นที่

  พื้นที่ขนาดเล็กสุดที่คุณสามารถบันทึกเป็นพิกเซล 64 x 64

  การข้าม haired เคอร์เซอร์ เคอร์เซอร์ที่มีเส้นกากบาท ปรากฏขึ้น คลิ กและลากเพื่อเลือกพื้นที่ของหน้าจอคุณต้องการบันทึก

  เคล็ดลับ:   PowerPoint จะบันทึกเสียงและตัวชี้เมาส์ เพื่อตามค่าเริ่มต้น มีเลือกตัวเลือกเหล่านั้นบนตัวควบคุมเทียบ เมื่อต้องการปิดใช้งานเหล่านั้น ยกเลิกเลือกเสียง (โลโก้ของ Windows คีย์ + Shift + U) และชี้ระเบียน (โลโก้ของ Windows คีย์ + Shift + O)

  ถ้าคุณได้ทำการบันทึกในระหว่างการเซสชันPowerPoint ปัจจุบันของหน้าจอ เลือกพื้นที่ก่อนหน้านี้ของคุณจะปรากฏบนหน้าจอ คุณสามารถดำเนินการบันทึกถ้าพื้นที่ส่วนที่เลือกที่เหมาะสมกับคุณ หรือคุณสามารถคลิพื้นที่ที่เลือก เพื่อเริ่มต้น

 4. คลิกบันทึก (โลโก้ของ Windows คีย์ + Shift + R)

  เคล็ดลับ:    เว้นแต่ว่าคุณตรึงเทียบควบคุมไปยังหน้าจอ นั้นจะเลื่อนขึ้นไประยะขอบในขณะที่คุณบันทึก เมื่อต้องการทำให้การควบคุมเทียบไม่ได้ตรึงออกปรากฏขึ้นอีกครั้ง ชี้เคอร์เซอร์ที่ด้านบนของหน้าจอ

 5. เมื่อต้องการควบคุมการบันทึกของคุณ:

  • คลิกหยุดชั่วคราว เมื่อต้องการหยุดการบันทึกชั่วคราว (โลโก้ของ Windows คีย์ + Shift + R)

  • คลิกบันทึก เพื่อบันทึกประวัติย่อ (โลโก้ของ Windows คีย์ + Shift + R)

  • คลิกหยุด การสิ้นสุดการบันทึกของคุณ (โลโก้ของ Windows คีย์ + Shift + Q) (แสดงด้านล่าง)

   ควบคุมการเทียบชิดขอบในระหว่างบันทึก

 6. เมื่อคุณเสร็จสิ้นการบันทึก บันทึกงานนำเสนอของคุณ:ไฟล์ >บันทึก การบันทึกในขณะนี้ได้รับการฝังตัวบนภาพนิ่งคุณเลือกในขั้นตอนที่ 1

  เมื่อต้องการบันทึกการบันทึกนั้นเป็นไฟล์ที่แยกต่างหากบนคอมพิวเตอร์ของคุณ คลิกขวารูปภาพบนสไลด์ที่แสดงถึงการบันทึก และเลือกสื่อบันทึกเป็น ในกล่องโต้ตอบบันทึกสื่อเป็น ระบุตำแหน่งชื่อและโฟลเดอร์ไฟล์ จาก นั้นคลิกบันทึก

บันทึกหน้าจอของคุณบันทึกเป็นไฟล์ที่แยกต่างหากจาก PowerPoint

ถ้าคุณกำลังใช้PowerPoint 2013 ก่อนที่คุณพยายามบันทึกหน้าจอของคุณบันทึกเป็นไฟล์ที่แยกต่างหาก ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณได้ติดตั้งทั้งหมดจำเป็นต้องอัปเดต:

 • ติดตั้งเวอร์ชัน 15.0.4641.1001 หรือเวอร์ชันที่ใหม่กว่าสำหรับเวอร์ชันคลิก-ทู-รัน

 • ติดตั้งทั้งสองอย่างต่อไปนี้การปรับปรุง (KB2883051และKB2883052) สำหรับทุกเวอร์ชันยกเว้นให้คลิก-ทู-รัน

เมื่อคุณได้ติดตั้งโปรแกรมอัปเดถูกต้อง คุณสามารถบันทึกไฟล์วิดีโอ ต่อไปนี้เป็นวิธี:

 1. คลิกขวาเฟรมวิดีโอ คลิ กสื่อบันทึกเป็น

  คลิกขวาที่เฟรมของวิดีโอ

  เคล็ดลับ:    ให้แน่ใจว่า ดิสก์ของคุณมีการบันทึกไฟล์วิดีโอเพียงพอ มิฉะนั้น คุณจะต้องเพิ่มเนื้อที่ว่าง แล้วลองอีกครั้ง

 2. ในกล่องบันทึกสื่อเป็น เลือกโฟลเดอร์ และในกล่องชื่อไฟล์ พิมพ์ชื่อ

 3. คลิกบันทึก

ตั้งค่า 'เริ่ม' วิดีโอของคุณ

คลิกขวาเฟรมวิดีโอ คลิกเริ่ม และเลือกวิธีที่คุณต้องการให้วิดีโอของคุณเพื่อเริ่มต้นในงานนำเสนอของคุณ โดยอัตโนมัติเมื่อสไลด์ปรากฏขึ้น หรือเมื่อคุณคลิกเมาส์ไว้

ตั้งค่าการตั้งค่า 'เริ่ม' ของคุณ

ตัดแต่งวิดีโอของคุณ

 1. คลิกขวาเฟรมวิดีโอ คลิ กตัดแต่ง

  ปุ่ม ตัดแต่ง

 2. เมื่อต้องการกำหนดช่วงที่คุณต้องการตัดแต่งของคลิปวิดีโอ ในกล่องตัดแต่งวิดีโอ คลิกเล่น

 3. เมื่อถึงจุดที่คุณต้องการตัด ให้คลิก หยุดชั่วขณะ

  เคล็ดลับ:    ใช้ปุ่มเฟรมถัดไป และเฟรมก่อนหน้า เพื่อระบุช่วงเวลาที่แม่นยำ

 4. ให้เลือกทำอย่างน้อยหนึ่งอย่างต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการตัดแต่งส่วนเริ่มต้นของภาพตัดปะ คลิกที่จุดเริ่มต้น (ที่แสดงอยู่ในรูปด้านล่างเป็นเครื่องหมายสีเขียว) เมื่อคุณเห็นลูกศรสองหัว ลากลูกศรไปยังตำแหน่งที่ต้องการเริ่มต้นสำหรับวิดีโอ

   ตัดแต่งวิดีโอของคุณ

  • เมื่อต้องการตัดแต่งส่วนท้ายของภาพตัดปะ คลิกที่จุดสิ้นสุด (ที่แสดงอยู่ในรูปด้านบนเป็นตัวทำเครื่องหมายสีแดง) เมื่อคุณเห็นลูกศรสองหัว ลากลูกศรไปยังตำแหน่งที่ต้องการสิ้นสุดสำหรับวิดีโอ

 5. คลิก ตกลง

นำสไตล์ไปใช้เฟรมวิดีโอ

คลิกขวาเฟรมวิดีโอ คลิกสไตล์ และเลือกสไตล์ที่คุณชอบ

เลือกสไตล์เฟรมสำหรับวิดีโอ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×