บันทึกสิ่งพิมพ์เป็นเอกสาร Word

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

คุณสามารถนำข้อมูลจากผู้ประกาศลงในเอกสาร Word ตัวอย่างเช่น ถ้าสิ่งพิมพ์ของคุณประกอบด้วยข้อความที่คุณต้องการใช้อีกครั้งจำนวนมาก คุณสามารถบันทึกข้อความจากสิ่งพิมพ์ของคุณเป็นเอกสาร Word หรือ ถ้าคุณออกแบบหน้าใน Publisher ที่คุณต้องการใช้เป็นใบปะหน้าในสมุดรายชื่อในเอกสาร Word ของคุณ คุณสามารถวางหน้าลงในเอกสาร Word และพิมพ์เอกสารจาก Word แล้ว

หมายเหตุ: แม้ว่าคุณสามารถส่งออกบางส่วนหรือทั้งหมดของสิ่งพิมพ์ของคุณไปยัง Word คุณไม่สามารถบันทึกสิ่งพิมพ์ของคุณทั้งหมดซึ่งทั้งหมดข้อความ กราฟิก และเค้าโครงได้แก่ในเอกสาร Word ในขั้นตอนเดียวได้

ในบทความนี้

วิธีการส่งสิ่งพิมพ์ของคุณไปยัง Word

บันทึกข้อความในสิ่งพิมพ์ของคุณเป็นเอกสาร Word

คัดลอก และวางหน้าหรือวัตถุบนหน้า

บันทึกหน้า สองหน้าเน็ต หรือวัตถุบนหน้าเป็นไฟล์รูปภาพ

วิธีการส่งสิ่งพิมพ์ของคุณไปยัง Word

คุณสามารถใช้วิธีต่อไปนี้เมื่อต้องการส่งออกบางส่วนหรือทั้งหมดของสิ่งพิมพ์ของคุณไปยัง Word:

 • บันทึกข้อความในสิ่งพิมพ์ของคุณเป็นเอกสาร Word     ใช้วิธีนี้สำหรับจดหมายข่าวหรือสิ่งพิมพ์ที่ประกอบด้วยข้อความที่คุณต้องการใช้ใน Word จำนวนมาก บันทึกสิ่งพิมพ์ของคุณในรูปแบบไฟล์สำหรับเวอร์ชันปัจจุบันของ Word เพื่อเปิดไฟล์บันทึกไว้ใน Word บันทึกในรูปแบบไฟล์ Word 97-2003 เพื่อเปิดไฟล์บันทึกไว้ใน Word เวอร์ชันก่อนหน้า

 • คัดลอก และวางหน้าหรือวัตถุบนหน้า     ใช้วิธีนี้สำหรับแผ่นพับ หน้าหัวจดหมาย หรือสิ่งพิมพ์ที่คุณต้องการนำเข้าไปใน Word แล้วทำการเปลี่ยนแปลง คัดลอกวัตถุ ส่วนที่เลือกของวัตถุ หรือหน้าในสิ่งพิมพ์ของคุณ แล้ววางลงในเอกสาร Word ในรูปแบบ Hypertext Markup Language (HTML)

 • บันทึกหน้า หน้าเน็ต ตั้งแต่สองวัตถุบนหน้าเป็นไฟล์รูปภาพ     ใช้วิธีนี้เพื่อสร้างไฟล์รูปภาพที่คุณสามารถแทรกลงในเอกสาร Word การใช้รวมถึงปฏิทิน ใบปะหน้าในสมุดรายชื่อ หรือสิ่งพิมพ์ที่มีตาราง หรือคุณไม่จำเป็นต้องทำการเปลี่ยนแปลงใน Word

ด้านบนของหน้า

บันทึกข้อความในสิ่งพิมพ์ของคุณเป็นเอกสาร Word

ถ้าคุณบันทึกสิ่งพิมพ์ของคุณเป็นเอกสาร Word ตัวแปลงอยู่แล้วภายในแสดงข้อความบอกคุณว่า ชนิดไฟล์ที่เลือกสนับสนุนเฉพาะข้อความ ข้อความและฟอนต์ที่จัดรูปแบบ (ฟอนต์ ขนาด สไตล์ underline สี และเอฟเฟ็กต์) จะถูกรักษาไว้ อย่างไรก็ตาม ออกแบบองค์ประกอบเช่นกราฟิก และคอลัมน์จะไม่ถูกรักษาไว้

เคล็ดลับสำหรับผลลัพธ์ที่ดีที่สุดเมื่อคุณบันทึกข้อความในสิ่งพิมพ์เป็นเอกสาร Word

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ไม่ต้องการซ้อนทับขอบเขตของกล่องข้อความในสิ่งพิมพ์ของคุณ

 • หัวกระดาษ และท้ายกระดาษ และหมายเลขหน้าจะถูกรักษาไว้เมื่อคุณบันทึกสิ่งพิมพ์ของคุณ แต่ไม่มีหัวกระดาษและท้ายกระดาษหน้าที่การใช้งาน ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ บันทึกเอกสาร และเพิ่มหัวกระดาษและท้ายกระดาษลงในเอกสาร Word

 • ตัวแบ่งหน้าในสิ่งพิมพ์จะถูกละเว้น คุณสามารถแทรกตัวแบ่งหน้าในเอกสาร Word หลังจากที่คุณบันทึกไว้

 • รูปภาพในสิ่งพิมพ์ที่ไม่ถูกเก็บไว้ ถ้าคุณต้องการเพิ่มกราฟิกจากสิ่งพิมพ์ คุณสามารถคัดลอกกราฟิก และวางลงในเอกสาร Word แยกต่างหาก

บันทึกสิ่งพิมพ์ของคุณเป็นเอกสาร Word

 1. เปิดสิ่งพิมพ์ Publisher ที่คุณต้องการบันทึกเป็นเอกสาร Word

 2. คลิกไฟล์ >บันทึกเป็น และเรียกดูตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการบันทึกเอกสาร Word

 3. ในกล่องชื่อไฟล์ พิมพ์ชื่อสำหรับเอกสาร Word

 4. ในรายการบันทึกเป็นชนิด เลือกเวอร์ชันของ Word ที่คุณต้องการบันทึกสำหรับ เวอร์ชันเก่าของ Word จะรวมหมายเลขเวอร์ชัน สำหรับ Word 2016 เลือกเอกสาร Word สำหรับเวอร์ชันปัจจุบันของ Word

 5. คลิก บันทึก

ด้านบนของหน้า

คัดลอก และวางหน้าหรือวัตถุบนหน้า

คุณสามารถคัดลอกเป็นวัตถุเดี่ยว ส่วนที่เลือกของวัตถุ หรือวัตถุบนหน้าทั้งหมดในสิ่งพิมพ์ของคุณ และวางลงในเอกสาร Word ในรูปแบบ HTML เมื่อคุณวางในรูปแบบ HTML สไตล์การจัดรูปแบบและข้อความจะถูกรักษาไว้ และคุณสามารถทำการเปลี่ยนแปลงใด ๆ วัตถุหรือข้อความที่คุณวางลงในเอกสาร Word

เคล็ดลับสำหรับผลลัพธ์ที่ดีที่สุดเมื่อคุณวางวัตถุลงในเอกสาร Word ในรูปแบบ HTML

 • ถ้าคุณคัดลอกหน้าสิ่งพิมพ์ที่ประกอบด้วยข้อความที่ต่อเนื่องไปในกล่องข้อความบนหน้าอื่น ไม่มีข้อความจะถูกวางลงในเอกสาร Word สำหรับผลลัพธ์ที่ดีที่สุด คัดลอกเฉพาะหน้าที่ มีข้อความที่ไหลไปยังหน้าอื่น

 • ถ้าคุณคัดลอกทั้งหน้าจากสิ่งพิมพ์ของคุณ คุณอาจต้องการเปลี่ยนระยะขอบและการวางแนวหน้ากระดาษในเอกสาร Word คุณสามารถทำสิ่งนี้ก่อน หรือหลัง จากที่คุณวางหน้าลงในเอกสาร Word

 • ถ้าสิ่งพิมพ์ของคุณประกอบด้วยตาราง เช่นปฏิทินบันทึกวัตถุในสิ่งพิมพ์ของคุณเป็นไฟล์รูปภาพเมื่อต้องการรักษาเค้าโครงตารางของคุณบนหน้า

  หมายเหตุ: วิธีนี้รักษาเค้าโครง แต่คุณจะไม่สามารถทำการเปลี่ยนแปลงไปยังตารางในเอกสาร Word

 • ถ้าคุณต้องการคัดลอกวัตถุหลาย ๆ คุณอาจพบว่าที่ง่ายที่สุดในการจัดกลุ่มวัตถุเหล่านี้ก่อนก่อนที่คุณคัดลอก

  1. คลิ กและลากล่องการเลือกรอบวัตถุที่คุณต้องการในกลุ่ม

  2. บนแท็บรูปแบบของเครื่องมือรูปภาพ หรือรูปแบบของเครื่องมือการวาด คลิกจัดกลุ่ม

   (ใน Publisher 2007 ในมุมล่างขวาของกล่องการเลือก คลิกจัดกลุ่มวัตถุ รูปปุ่ม )

 • ถ้าสิ่งพิมพ์ของคุณมีหลายหน้า คุณสามารถคัดลอกทั้งหน้า แต่ไม่ทั้งสิ่งพิมพ์ในครั้งเดียว ถ้าคุณกำลังดูสองหน้าในสิ่งพิมพ์หลายหน้า (บนเมนูมุมมอง คลิกสองหน้า ), คุณสามารถคัดลอกเน็ตสองหน้าในเวลาเดียวกัน

 • ข้อความที่จะแสดงตามแนวตั้ง (จากบนลงล่าง หรือล่างไปด้านบน) ในสิ่งพิมพ์ของคุณจะถูกแสดง ด้วยแนวนอนในเอกสาร Word คุณสามารถเปลี่ยนการวางแนวข้อความในเอกสาร Word หลังจากที่คุณวาง

  1. ใน Word คลิกกล่องข้อความที่ประกอบด้วยข้อความที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

  2. ภายใต้เครื่องมือกล่องข้อความ บนแท็บรูปแบบ ในกลุ่มข้อ ความ คลิทิศทางของข้อความ ซ้ำ ๆ จนกระทั่งคุณได้รับการวางแนวที่คุณต้องการ

คัดลอกหน้าหรือวัตถุลงใน Word

 1. เลือกวัตถุผู้ประกาศที่คุณต้องการคัดลอก

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการเลือกหน้าทั้งหมด คลิกที่พื้นที่ว่างในสิ่งพิมพ์ หรือคลิกพื้นที่ร่าง นั้นแล้ว คลิก Ctrl + A

 2. คลิกขวา แล้ว คลิ กคัดลอก

 3. เปิดเอกสาร Word

 4. บนหน้าตำแหน่งที่คุณต้องการวางวัตถุ คลิกขวา จากนั้นคลิกวาง

 5. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1 ถึง 4 จนกว่าคุณจะวางทั้งหมดของวัตถุหรือเว็บเพจที่คุณต้องการ

ด้านบนของหน้า

บันทึกหน้า สองหน้าเน็ต หรือวัตถุบนหน้าเป็นไฟล์รูปภาพ

คุณสามารถบันทึกเป็นวัตถุเดี่ยว ส่วนที่เลือกของวัตถุ ทั้งหน้า หรือสองหน้าในสิ่งพิมพ์ของคุณเป็นไฟล์รูปภาพ และแทรกรูปภาพนั้นลงในเอกสาร Word

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถทำการเปลี่ยนแปลงไปยังสิ่งพิมพ์ข้อความหรือวัตถุที่คุณแทรกในเอกสาร Word เมื่อคุณใช้วิธีนี้

เคล็ดลับสำหรับผลลัพธ์ที่ดีที่สุดเมื่อคุณวางหน้าเป็นไฟล์รูปภาพหรือวัตถุ

 • ถ้าคุณบันทึกแอหน้าทั้งหมดหรือสองหน้าจากสิ่งพิมพ์ของคุณ คุณอาจต้องการเปลี่ยนระยะขอบและการวางแนวหน้ากระดาษในเอกสาร Word คุณสามารถทำสิ่งนี้ก่อน หรือหลัง จากที่คุณแทรกไฟล์รูปภาพลงในเอกสาร Word

 • ถ้าสิ่งพิมพ์ของคุณมีหลายหน้า คุณสามารถบันทึกทั้งหน้า แต่ไม่ทั้งสิ่งพิมพ์ในครั้งเดียว ถ้าคุณกำลังดูสองหน้าในสิ่งพิมพ์หลายหน้า (บนเมนูมุมมอง คลิกสองหน้า ), คุณสามารถบันทึกเน็ตสองหน้าในเวลาเดียวกัน

 • เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุดกับวัตถุดู และพิมพ์หรือหน้าจากสิ่งพิมพ์ของคุณใน Word บันทึกวัตถุ โดยการเลือกPNG รูปแบบกราฟิกเครือข่ายแบบพกพาJPEG ไฟล์ Interchange Format หรือจัดรูปแบบEnhanced Metafile ที่ สูงสุดความละเอียด และเลือกคุณภาพสูงเชิงพาณิชย์ หรือพิมพ์กด (300 dpi), แล้ว วางวัตถุหรือหน้าลงในเอกสาร Word ของคุณ

หมายเหตุ: 

 • รูปภาพ PNG หรือ JPEG บางอย่างอาจมีอยู่แล้วสามารถบีบอัด เพื่อความละเอียดของพวกเขาอาจมีค่าน้อยกว่า 600 จุดต่อนิ้ว (dpi)

 • สามารถบันทึกแฟ้ม enhanced metafile ที่ 96 dpi เท่านั้น

แทรกหน้า สองหน้าเน็ต หรือวัตถุจากสิ่งพิมพ์ของคุณลงใน Word เป็นรูปภาพ

 1. เลือกรายการที่คุณต้องการบันทึก โดยทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • คลิกไฟล์ >บันทึกเป็น เพื่อบันทึกหน้าทั้งหมดหรือสองหน้าเน็ตเป็นรูปภาพ

  • คลิกขวารูปภาพ อักษรศิลป์ รูปร่าง หรือกลุ่มของวัตถุที่คุณต้องการบันทึก แล้ว คลิ กบันทึกเป็นรูปภาพ บนเมนูทางลัด

 2. ในรายการบันทึกเป็นชนิด เลือกรูปแบบรูปภาพ เช่นรูปกราฟิกเครือข่ายแบบพกพา PNG หรือJPEG ไฟล์ Interchange Format

 3. ถ้ารูปแบบรูปภาพสนับสนุนการแก้ปัญหาหลาย (ปุ่มการเปลี่ยนแปลง จะพร้อมใช้งานในกล่องโต้ตอบบันทึกเป็น ), คลิกเปลี่ยน ตัวเลือกความละเอียดที่คุณต้องเลือก นั้นแล้ว คลิกตกลง

  หมายเหตุ: สำหรับผลลัพธ์ที่ดีที่สุด เลือกคุณภาพสูงเชิงพาณิชย์ หรือพิมพ์กด (300 dpi)

 4. คลิก บันทึก

 5. เปิดเอกสาร Word จากนั้น คลิกตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกรูปภาพ

 6. คลิก แทรก > รูปภาพ

 7. ในกล่องโต้ตอบแทรกรูปภาพ เรียกดูตำแหน่งที่คุณบันทึกไฟล์ คลิกไฟล์ แล้ว คลิ กแทรก

 8. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1 ถึง 7 จนกระทั่งคุณได้แทรกทั้งหมดของวัตถุหรือเว็บเพจที่คุณต้องการ

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×