บันทึกสิ่งพิมพ์ของคุณเป็นไฟล์ PostScript อิสระหน้าสำหรับการพิมพ์เชิงพาณิชย์

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

เมื่อคุณใช้ตัวช่วยสร้างแพคแล้วส่งเพื่อรวบรวมสิ่งพิมพ์ของคุณและไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการเพื่อบริการการพิมพ์เชิงพาณิชย์ Microsoft Publisher สร้างไฟล์บีบอัดและไฟล์PDF สำหรับเครื่องพิมพ์เชิงพาณิชย์ของคุณ ขอให้เครื่องพิมพ์เชิงพาณิชย์ของคุณถ้า ต่อไปนี้คือไฟล์ที่พวกเขาจำเป็นคุณสามารถส่งออก ถ้าสิ่งเหล่านี้จะไม่ชนิดไฟล์ที่ทำงานกับ เครื่องพิมพ์เชิงพาณิชย์ของคุณอาจขอให้คุณสามารถสร้างไฟล์โพสคริปต์

ขอให้บริการการพิมพ์เชิงพาณิชย์ของคุณถ้า คุณจำเป็นต้องบันทึกสิ่งพิมพ์ของคุณเป็นไฟล์ PostScript หน้าอิสระแทน บริการการพิมพ์เชิงพาณิชย์อาจขอให้คุณสำหรับไฟล์ PostScript เนื่องจากสาเหตุใดสาเหตุใดสาเหตุ:

 • อาจไม่ยอมรับไฟล์ Publisher

 • พวกเขาอาจไม่ทำงานกับไฟล์ PDF

 • พวกเขาอาจใช้คอมพิวเตอร์ Macintosh เท่านั้น

 • เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการของพวกเขา prepress บริการการพิมพ์เชิงพาณิชย์อาจใช้พิมพ์ทับหรือวางหน้าโปรแกรมที่จำเป็นต้องใช้หน้าอิสระ PostScript ไฟล์ที่ประกอบด้วยข้อมูลดาวน์โหลดฟอนต์สำหรับทุกหน้าของสิ่งพิมพ์เวิร์กสเปซ

หน้าลงในหน้าอิสระ PostScript ไฟล์สามารถจัดเรียงใหม่ได้ หรือพิมพ์ตามที่เลือก โดยโปรแกรมของบริษัทอื่น โดยไม่มีผลกระทบต่อวิธีพิมพ์หน้าอื่น ๆ ของไฟล์ PostScript คุณสามารถพิมพ์ postScript ไฟล์บนเครื่องพิมพ์ PostScript เท่านั้น และคุณไม่สามารถทำการเปลี่ยนแปลงไปยังไฟล์ PostScript หลังจากที่คุณได้บันทึกไว้

บันทึกเป็นไฟล์ PostScript

 1. คลิก ไฟล์ > บันทึกเป็น

 2. ในกล่องชื่อไฟล์ พิมพ์ชื่อสำหรับไฟล์ คุณไม่จำเป็นต้องพิมพ์นามสกุล Publisher เพิ่ม.ps ไปยังจุดสิ้นสุดของชื่อไฟล์คุณพิมพ์โดยอัตโนมัติ

 3. ในรายการบันทึกเป็นชนิด เลือกPostScript

 4. คลิก บันทึก

 5. ในรายการชื่อพิมพ์ เลือกเครื่องพิมพ์ PostScript หรือเครื่องยิงฟิล์มสี ที่คุณต้องการ ถ้าจำเป็น ติดตั้งเครื่องพิมพ์ PostScript:

  1. ดูบริการของคุณพิมพ์เชิงพาณิชย์ที่เกี่ยวกับการพิมพ์ PostScript ใดคุณควรติดตั้ง และตำแหน่งที่คุณควรติดตั้งจาก

  2. ดาวน์โหลดโปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์ PostScript ที่เหมาะสม

  3. เปิดเครื่องพิมพ์และสแกนเนอร์

  4. คลิกเพิ่มสแกนเนอร์หรือเครื่องพิมพ์

  5. ทำตามคำแนะนำในตัวช่วยสร้างเพิ่มเครื่องพิมพ์

 6. ในกล่องโต้ตอบบันทึกเป็น PostScript คลิกคุณสมบัติ

 7. ภายใต้กระดาษ เลือกขนาดกระดาษ

 8. ภายใต้พิมพ์ด้าน 2 เลือกพิมพ์สองหน้า 1 หรือ2 ด้านพิมพ์

 9. ภายใต้สีของผลลัพธ์ เลือกสี หรือขาวดำ

 10. บนแท็บตัวเลือกเอกสาร เลือกหน้าต่อแผ่นตัวเลือก

 11. บนแท็บขั้นสูง ขยายรายการโปรแกรมควบคุม และในรายการตัวเลือกการพิมพ์ PostScript เลือกปรับให้เหมาะสมสำหรับการกระทำ

 12. คลิก ตกลง

 13. บนบันทึกเป็น Postscript กล่องโต้ตอบ บนแท็บเครื่องพิมพ์รายละเอียด คลิกการตั้งค่าเครื่องพิมพ์ขั้นสูง

 14. คลิกตัวเลือกที่คุณต้องการบนแท็บเครื่องหมายและการตัดตก และแท็บกราฟิกและฟอนต์

 15. คลิก บันทึก

ด้านบนของหน้า

ขอให้บริการการพิมพ์เชิงพาณิชย์ของคุณว่าคุณจำเป็นต้องบันทึกสิ่งพิมพ์ของคุณเป็นไฟล์ PostScript อิสระหน้าและว่าคุณควรบันทึกเป็นไฟล์ที่คั่นด้วยสีหนึ่งหรืออีกไฟล์แบบผสม

หมายเหตุ: คุณสามารถบันทึกเป็นไฟล์ PDF หรือ XPS จากโปรแกรม ระบบ Microsoft Office 2007 เฉพาะหลังจากที่คุณติดตั้ง Add-in แล้วเท่านั้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ เปิดใช้งานการสนับสนุนสำหรับรูปแบบไฟล์อื่นๆ เช่น FTP และ XPS

บันทึกเป็นไฟล์ PostScript คั่นด้วยสี

 1. ที่เมนู ไฟล์ ให้คลิก บันทึกเป็น

 2. ในกล่องชื่อไฟล์ พิมพ์ชื่อสำหรับไฟล์ คุณไม่จำเป็นต้องพิมพ์นามสกุล Publisher เพิ่ม.ps ไปยังจุดสิ้นสุดของชื่อไฟล์คุณพิมพ์โดยอัตโนมัติ

 3. ในรายการบันทึกเป็นชนิด เลือกPostScript

 4. คลิก บันทึก

 5. ในรายการชื่อพิมพ์ เลือกเครื่องพิมพ์ PostScript หรือเครื่องยิงฟิล์มสี ที่คุณต้องการ ถ้าจำเป็น ติดตั้งเครื่องพิมพ์ PostScript:

  1. ดูบริการของคุณพิมพ์เชิงพาณิชย์ที่เกี่ยวกับการพิมพ์ PostScript ใดคุณควรติดตั้ง และตำแหน่งที่คุณควรติดตั้งจาก

  2. บนเมนูเริ่มต้น ใน Microsoft Windows XP คลิกเครื่องพิมพ์และโทรสาร

  3. ภายใต้เครื่องพิมพ์งาน คลิกเพิ่มเครื่องพิมพ์

  4. ทำตามคำแนะนำในตัวช่วยสร้างเพิ่มเครื่องพิมพ์

 6. คลิกคุณสมบัติ แล้ว คลิ กแท็บขั้นสูง

 7. ภายใต้ชื่อพิมพ์ขั้นสูงตั้งค่าเอกสาร ขยายตัวเลือกเอกสาร และขยายตัวเลือก PostScript แล้ว

 8. ในรายการตัวเลือกการพิมพ์ PostScript เลือกปรับให้เหมาะสมสำหรับการกระทำ

 9. คลิก ตกลง

 10. บนแท็บเครื่องพิมพ์รายละเอียด คลิกการตั้งค่าเครื่องพิมพ์ขั้นสูง นั้นแล้ว คลิกที่แท็บแยกสี

 11. ในรายพิมพ์สีเป็น คลิกแยกสี

 12. ในรายการเหล่านี้ตที่ เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  1. คลิกหมึกกำหนดทั้งหมด เมื่อต้องการพิมพ์แผ่นความสี หรือ สีกระบวนการสำหรับทุกหมึกที่คุณได้กำหนดไว้ในสิ่งพิมพ์ (เมนูเครื่องมือ เมนูเครื่องมือการพิมพ์เชิงพาณิชย์ คำสั่งพิมพ์สี )

  2. คลิกใช้หมึกเฉพาะ เมื่อต้องการพิมพ์แผ่นความสี หรือ สีกระบวนการสำหรับทุกหมึกกำหนดที่ใช้ในสิ่งพิมพ์ที่

  3. คลิกแปลงอย่างถูกต้องในการประมวลผล การพิมพ์สีกระบวนตที่ และแปลงสีพิเศษที่กำหนดไว้ทั้งหมดเป็นสีกระบวนการ

 13. เมื่อต้องการตั้งค่าตัวเลือกการพิมพ์อื่น ๆ ที่แนะนำให้บริการของคุณพิมพ์ คลิกตัวเลือกที่คุณต้องการบนแท็บการตั้งค่าหน้า และแท็บกราฟิกและฟอนต์ ทางแล้ว คลิกตกลง

 14. คลิก บันทึก

ด้านบนของหน้า

บันทึกเป็นไฟล์ PostScript ผสม

 1. ที่เมนู ไฟล์ ให้คลิก บันทึกเป็น

 2. ในกล่องชื่อไฟล์ พิมพ์ชื่อสำหรับไฟล์ คุณไม่จำเป็นต้องพิมพ์นามสกุล — Publisher เพิ่ม.ps ไปยังจุดสิ้นสุดของชื่อไฟล์คุณพิมพ์โดยอัตโนมัติ

 3. ในรายการบันทึกเป็นชนิด เลือกPostScript

 4. คลิก บันทึก

 5. ในรายการชื่อพิมพ์ เลือกเครื่องพิมพ์ PostScript หรือเครื่องยิงฟิล์มสี ที่คุณต้องการ ถ้าจำเป็น ติดตั้งเครื่องพิมพ์ PostScript:

  1. ดูบริการของคุณพิมพ์เชิงพาณิชย์ที่เกี่ยวกับการพิมพ์ PostScript ใดคุณควรติดตั้ง และตำแหน่งที่คุณควรติดตั้งจาก

  2. บนเมนูเริ่มต้น ใน Microsoft Windows XP คลิกเครื่องพิมพ์และโทรสาร

  3. ภายใต้เครื่องพิมพ์งาน คลิกเพิ่มเครื่องพิมพ์

  4. ทำตามคำแนะนำในตัวช่วยสร้างเพิ่มเครื่องพิมพ์

 6. คลิกคุณสมบัติ แล้ว คลิ กขั้นสูง

 7. ภายใต้ชื่อพิมพ์ขั้นสูงตั้งค่าเอกสาร ขยายตัวเลือกเอกสาร และขยายตัวเลือก PostScript แล้ว

 8. ในรายการตัวเลือกการพิมพ์ PostScript เลือกปรับให้เหมาะสมสำหรับการกระทำ

 9. คลิก ตกลง

 10. บนแท็บเครื่องพิมพ์รายละเอียด คลิกการตั้งค่าเครื่องพิมพ์ขั้นสูง นั้นแล้ว คลิกที่แท็บแยกสี

 11. ในรายการที่พิมพ์สีเป็น เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  1. คลิกระดับสีเทาผสม เพื่อบันทึกไฟล์ PostScript ผสมที่จะพิมพ์ไปยังเครื่องพิมพ์ขาวดำ

  2. คลิกCMYK ผสม เพื่อบันทึกไฟล์ PostScript ผสมที่คุณสามารถใช้ในโปรแกรมพิมพ์ทับหรือวางหน้าบริษัท หรือพิมพ์ไปเป็นCMYK อุปกรณ์การพิสูจน์อักษร

  3. คลิกRGB ผสม เพื่อบันทึกไฟล์ PostScript ผสมที่จะพิมพ์ไปยังเครื่องพิมพ์สี

   หมายเหตุ: เมื่อต้องการบันทึก CMYK ผสมหรือไฟล์ PostScript RGB คุณต้องมีเครื่องพิมพ์ PostScript สีที่เลือก

 12. เมื่อต้องการตั้งค่าตัวเลือกการพิมพ์อื่น ๆ ที่แนะนำให้บริการของคุณพิมพ์ คลิกตัวเลือกที่คุณต้องการบนแท็บการตั้งค่าหน้า และแท็บกราฟิกและฟอนต์ ทางแล้ว คลิกตกลง

 13. คลิก บันทึก

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×