บันทึกสำเนาของงานนำเสนอ PowerPoint Online

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

PowerPoint Online จะบันทึกงานของคุณโดยอัตโนมัติเพื่อOneDrive ใน cloud

เมื่อต้อง การบันทึกไปยังตำแหน่งที่ตั้งอื่น หรือเพื่อบันทึกสำเนา คลิกกระบวนงานส่วนหัวที่ด้านล่าง และทำตามขั้นตอน

(การดำเนินการในOffice ชนิดนี้มักจะเรียกว่าบันทึกเป็น แต่ในแอปOffice Online เป็นบันทึก หรือดาวน์โหลดเป็น )

 1. บนแท็บไฟล์ ของ Ribbon เลือกดาวน์โหลดเป็น จาก บนบานหน้าต่างตัวเลือกที่ปรากฏอยู่ทางด้านขวา นั้นดาวน์โหลดสำเนา

  ใช้ดาวน์โหลดสำเนา A เพื่อบันทึกงานนำเสนอลงในคอมพิวเตอร์ของคุณ
 2. กล่องโต้ตอบยืนยันว่า การคัดลอกพร้อมที่จะถูกดาวน์โหลดลงในคอมพิวเตอร์ของคุณ เลือกดาวน์โหลด เพื่อดำเนินต่อ

  กล่องโต้ตอบยืนยันว่า การคัดลอกพร้อมที่จะดาวน์โหลด คลิกที่ปุ่มดาวน์โหลด

  ตามค่าเริ่มต้น ไฟล์ถูกคัดลอกไปยังโฟลเดอร์ดาวน์โหลด บนพีซีของคุณ:

  ไฟล์ที่แปลงแล้วจะถูกคัดลอกไปยังโฟลเดอร์ Download ของคอมพิวเตอร์ของคุณ
 3. เบราว์เซอร์ของคุณช่วยให้คุณทำการดาวน์โหลดของไฟล์ลงในคอมพิวเตอร์ของคุณให้เสร็จสมบูรณ์ วิธีที่มีลักษณะ เหมือนกับที่ขึ้นอยู่กับเบราว์เซอร์ที่คุณกำลังใช้ อ่านวิธีการแก้ปัญหาให้ดูวิธีการทำงานสำหรับเบราว์เซอร์ที่สำคัญหลาย:

เสร็จสิ้นการดาวน์โหลดใน Chrome

Google Chrome แสดงชื่อไฟล์ที่มุมล่างซ้ายของแถบงานPowerPoint Online

เมื่อต้องการเปิดไฟล์ที่ดาวน์โหลด เลือกลูกศรทางด้านขวาของชื่อไฟล์ แล้ว เลือกเปิด

เปิดไฟล์ที่คุณบันทึกไว้ภายในเครื่อง

เสร็จสิ้นการดาวน์โหลดใน Internet Explorer

 1. ถ้า Internet Explorer ถามคุณว่าคุณต้องการทำอะไรกับไฟล์ ให้คลิก บันทึกเป็น

  คลิก บันทึกเป็น

 2. ในกล่อง บันทึกเป็น ให้เลือกตำแหน่งที่คุณต้องการบันทึกงานนำเสนอของคุณ

 3. ในกล่อง ชื่อไฟล์ ให้ใส่ชื่อไฟล์ของคุณ (ถ้าคุณยังไม่ได้ทำ) แล้วคลิก บันทึก

  บันทึกไปยังไดรฟ์ภายในเครื่องหรือบนเครือข่าย

 4. เมื่อต้องการเปิดไฟล์ที่ดาวน์โหลด ไปที่โฟลเดอร์ไฟล์ที่คุณบันทึกไว้

การดาวน์โหลดในMicrosoft Edge เสร็จสิ้น

 1. ในระยะขอบล่างของเบราว์เซอร์Microsoft Edge แสดงข้อความที่ให้คุณสามารถเปิด งานนำเสนอ หรือเมื่อต้องการบันทึก ไว้ในตำแหน่งที่ตั้งอื่นที่ไม่ใช่ค่าเริ่มต้นดาวน์โหลดโฟลเดอร์

  ใช้บันทึก หรือบันทึกเป็น จากนั้น เลือกโฟลเดอร์บนคอมพิวเตอร์ของคุณที่คุณต้องการบันทึกไฟล์
 2. เมื่อต้องการยอมรับตำแหน่งที่ตั้งเริ่มต้น เลือกบันทึก เมื่อต้องการบันทึกอื่น และคลิกลูกศรอยู่ถัดจากบันทึก แล้วเลือกบันทึกเป็น และเลือกโฟลเดอร์ในกล่องโต้ตอบการนำทาง

 3. เมื่อต้องการเปิดไฟล์ที่ดาวน์โหลด ไปที่โฟลเดอร์ไฟล์ที่คุณบันทึกไว้

เสร็จสิ้นการดาวน์โหลดใน Firefox

 1. ภายใต้ควร Firefox ทำอะไรกับไฟล์นี้ได้อย่างไร คลิกบันทึกไฟล์ และคลิกตกลง แล้ว

  Firefox ควรทำอะไรกับไฟล์นี้

 2. เมื่อต้องการเปิดไฟล์ที่ดาวน์โหลด คลิกลูกศรลงบนแถบงาน Firefox แล้วคลิกไฟล์ หรือคลิกที่ไอคอนโฟลเดอร์เพื่อเปิดโฟลเดอร์ที่มี

  ปุ่ม ดาวน์โหลด ใน Firefox

ฟีเจอร์นี้จะพร้อมใช้งานสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านที่มีการทำงานOffice 365 หรือโรงเรียนบัญชีผู้ใช้ เท่านั้น

(ฟีเจอร์นี้ไม่พร้อมใช้งานถ้าคุณกำลังใช้ Internet Explorer เวอร์ชัน 7)

 1. บนแท็บไฟล์ ของ Ribbon เลือกบันทึก

 2. บนบานหน้าต่างการบันทึกที่เปิดขึ้นมา เลือกบันทึก

  คำสั่งบันทึกสำเนา A จะบันทึกไฟล์แบบออนไลน์บน OneDrive for Business หรือ SharePoint

  กล่องโต้ตอบบันทึก เปิดขึ้น

 3. "ตำแหน่งที่ตั้งบันทึก" เริ่มต้นคือ โฟลเดอร์ปัจจุบันที่เก็บงานนำเสนอต้นฉบับ ถ้าคุณยอมรับตำแหน่งที่ตั้ง คุณต้องเปลี่ยนชื่อที่ระบุในกล่องชื่อ

  กล่องโต้ตอบบันทึกใน PowerPoint Online

  ถ้าคุณต้องการเก็บไฟล์ในตำแหน่งที่ตั้งอื่น การเปลี่ยนชื่อไม่จำเป็น เลือกบันทึกไปยังโฟลเดอร์อื่น เมื่อต้องการเปลี่ยนโฟลเดอร์ที่จะเก็บไฟล์

 4. ในกล่องโต้ตอบการนำทางโฟลเดอร์ โฟลเดอร์ที่คุณต้องการค้นหา แล้ว คลิ กบันทึก

  โฟลเดอร์ที่คุณต้องการค้นหา จากนั้น คลิกบันทึก

  ขณะนี้มีเก็บสำเนาของงานนำเสนอใหม่ในโฟลเดอร์นั้น

ฟีเจอร์นี้จะพร้อมใช้งานสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านที่มีการทำงานOffice 365 หรือโรงเรียนบัญชีผู้ใช้ เท่านั้น

คุณสามารถบันทึกงานนำเสนอเป็นชุดของแฟ้มรูป.jpg หนึ่งรูปสำหรับแต่ละสไลด์:

 1. บนแท็บไฟล์ ของ Ribbon เลือกดาวน์โหลดเป็น จาก บนบานหน้าต่างตัวเลือกที่ปรากฏอยู่ทางด้านขวา นั้นดาวน์โหลดเป็นรูปภาพ

  คุณสามารถบันทึกสำเนาของงานนำเสนอของคุณเป็นชุดของไฟล์รูป JPG
 2. กล่องโต้ตอบยืนยันว่า การคัดลอกพร้อมที่จะถูกดาวน์โหลดลงในคอมพิวเตอร์ของคุณ เลือกดาวน์โหลด เพื่อดำเนินต่อ

  กล่องโต้ตอบยืนยันว่า การคัดลอกพร้อมที่จะดาวน์โหลด คลิกที่ปุ่มดาวน์โหลด

  ตามค่าเริ่มต้น บีบอัดไฟล์จะถูกส่งไปยังโฟลเดอร์ดาวน์โหลด บนพีซีของคุณ ประกอบด้วยชุดของแฟ้มรูป.jpg — หนึ่งรูปสำหรับแต่ละสไลด์ในงานนำเสนอ:

  ไฟล์ที่แปลงแล้วจะถูกคัดลอกไปยังโฟลเดอร์ Download ของคอมพิวเตอร์ของคุณ
 3. เบราว์เซอร์ของคุณช่วยให้คุณทำการดาวน์โหลดของไฟล์ลงในคอมพิวเตอร์ของคุณให้เสร็จสมบูรณ์ วิธีที่มีลักษณะ เหมือนกับที่ขึ้นอยู่กับเบราว์เซอร์ที่คุณกำลังใช้ อ่านวิธีการแก้ปัญหาให้ดูวิธีการทำงานสำหรับเบราว์เซอร์ที่สำคัญหลาย:

เสร็จสิ้นการดาวน์โหลดใน Chrome

Google Chrome แสดงชื่อไฟล์ที่มุมล่างซ้ายของแถบงานPowerPoint Online

 1. เมื่อต้องการดูไฟล์.zip ดาวน์โหลด เลือกลูกศรทางด้านขวาของชื่อไฟล์ จากนั้นแสดงในโฟลเดอร์

  เมื่อต้องการเห็นไฟล์ถูกบีบอัด เลือกลูกศรถัดจากชื่อไฟล์ จากนั้นแสดงในโฟลเดอร์

  เปิด file Explorer ไปยังโฟลเดอร์ที่จะเก็บไฟล์.zip รูปในนั้นถูกบีบอัดดังนั้นจำเป็นต้องถูกแยกออกและคืนค่าไปยังสถานะไม่ถูกบีบอัด

 2. ใน File Explorer คลิกขวาไฟล์.zip นั้นแล้ว เลือกแยกออกทั้งหมด

  กล่องโต้ตอบแยก ปรากฏขึ้น:

  กล่องโต้ตอบแยกช่วยให้คุณคลายการบีบอัดไฟล์ดาวน์โหลดรูปภาพเพื่อให้คุณสามารถดู
 3. ใช้ปุ่มการเรียกดู เลือก ถ้าคุณต้องการเลือกตำแหน่งที่ตั้งสำหรับไฟล์ไม่ถูกบีบอัด

 4. เลือกแยก

  ขณะนี้รูปจะไม่ถูกบีบอัด และพร้อมใช้งานสำหรับคุณสามารถดู

เสร็จสิ้นการดาวน์โหลดใน Internet Explorer

 1. ถ้า Internet Explorer ถามคุณว่าคุณต้องการทำอะไรกับไฟล์ ให้คลิก บันทึกเป็น

  คลิก บันทึกเป็น

 2. ในกล่อง บันทึกเป็น ให้เลือกตำแหน่งที่คุณต้องการบันทึกงานนำเสนอของคุณ

 3. ในกล่อง ชื่อไฟล์ ให้ใส่ชื่อไฟล์ของคุณ (ถ้าคุณยังไม่ได้ทำ) แล้วคลิก บันทึก

  บันทึกไปยังไดรฟ์ภายในเครื่องหรือบนเครือข่าย

 4. เมื่อต้องการดูไฟล์ของคุณดาวน์โหลด.zip ใช้ไปยังโฟลเดอร์ไฟล์ที่คุณบันทึกไว้

 5. รูปในนั้นถูกบีบอัดดังนั้นจำเป็นต้องถูกแยกออกและคืนค่าไปยังสถานะไม่ถูกบีบอัด ใน File Explorer คลิกขวาไฟล์.zip นั้นแล้ว เลือกแยกออกทั้งหมด

  กล่องโต้ตอบแยก ปรากฏขึ้น:

  กล่องโต้ตอบแยกช่วยให้คุณคลายการบีบอัดไฟล์ดาวน์โหลดรูปภาพเพื่อให้คุณสามารถดู
 6. ใช้ปุ่มการเรียกดู เลือก ถ้าคุณต้องการเลือกตำแหน่งที่ตั้งสำหรับไฟล์ไม่ถูกบีบอัด

 7. เลือกแยก

  ขณะนี้รูปจะไม่ถูกบีบอัด และพร้อมใช้งานสำหรับคุณสามารถดู

การดาวน์โหลดในMicrosoft Edge เสร็จสิ้น

 1. ในระยะขอบล่างของเบราว์เซอร์Microsoft Edge แสดงข้อความที่ให้คุณสามารถเปิด งานนำเสนอ หรือเมื่อต้องการบันทึก ไว้ในตำแหน่งที่ตั้งอื่นที่ไม่ใช่ค่าเริ่มต้นดาวน์โหลดโฟลเดอร์

  ใช้บันทึก หรือบันทึกเป็น จากนั้น เลือกโฟลเดอร์บนคอมพิวเตอร์ของคุณที่คุณต้องการบันทึกไฟล์
 2. เมื่อต้องการยอมรับตำแหน่งที่ตั้งเริ่มต้น เลือกบันทึก เมื่อต้องการบันทึกอื่น และคลิกลูกศรอยู่ถัดจากบันทึก แล้วเลือกบันทึกเป็น และเลือกโฟลเดอร์ในกล่องโต้ตอบการนำทาง

 3. เมื่อต้องการดูไฟล์ที่ดาวน์โหลด ไปที่โฟลเดอร์ไฟล์ที่คุณบันทึกไว้ รูปในนั้นถูกบีบอัดดังนั้นจำเป็นต้องถูกแยกออกและคืนค่าไปยังสถานะไม่ถูกบีบอัด

 4. ใน File Explorer คลิกขวาไฟล์.zip นั้นแล้ว เลือกแยกออกทั้งหมด

  กล่องโต้ตอบแยก ปรากฏขึ้น:

  กล่องโต้ตอบแยกช่วยให้คุณคลายการบีบอัดไฟล์ดาวน์โหลดรูปภาพเพื่อให้คุณสามารถดู
 5. ใช้ปุ่มการเรียกดู เลือก ถ้าคุณต้องการเลือกตำแหน่งที่ตั้งสำหรับไฟล์ไม่ถูกบีบอัด

 6. เลือกแยก

  ขณะนี้รูปจะไม่ถูกบีบอัด และพร้อมใช้งานสำหรับคุณสามารถดู

เสร็จสิ้นการดาวน์โหลดใน Firefox

 1. ภายใต้ควร Firefox ทำอะไรกับไฟล์นี้ได้อย่างไร คลิกบันทึกไฟล์ และคลิกตกลง แล้ว

  Firefox ควรทำอะไรกับไฟล์นี้

 2. เมื่อต้องการดูไฟล์ที่ดาวน์โหลด คลิกลูกศรลงบนแถบงาน Firefox แล้วคลิกไฟล์ หรือคลิกที่ไอคอนโฟลเดอร์เพื่อเปิดโฟลเดอร์ที่มี

  ปุ่ม ดาวน์โหลด ใน Firefox

 3. รูปในนั้นถูกบีบอัดดังนั้นจำเป็นต้องถูกแยกออกและคืนค่าไปยังสถานะไม่ถูกบีบอัด ใน File Explorer คลิกขวาไฟล์.zip นั้นแล้ว เลือกแยกออกทั้งหมด

  กล่องโต้ตอบแยก ปรากฏขึ้น:

  กล่องโต้ตอบแยกช่วยให้คุณคลายการบีบอัดไฟล์ดาวน์โหลดรูปภาพเพื่อให้คุณสามารถดู
 4. ใช้ปุ่มการเรียกดู เลือก ถ้าคุณต้องการเลือกตำแหน่งที่ตั้งสำหรับไฟล์ไม่ถูกบีบอัด

 5. เลือกแยก

  ขณะนี้รูปจะไม่ถูกบีบอัด และพร้อมใช้งานสำหรับคุณสามารถดู

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×