บันทึกสมุดงานทุกส่วนหรือบางส่วนเป็นเว็บเพจแบบคงที่

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

คุณสามารถบันทึกทั้งเวิร์กบุ๊ก รวมถึงแท็บสำหรับการนำทางในเวิร์กชีต หรือส่วนต่างๆ ของเวิร์กบุ๊ก เช่น ช่วงหรือแผนภูมิ ไปยังเว็บเพจแบบคงที่เพื่อให้ผู้ใช้สามารถดูข้อมูล Microsoft Office Excel ของคุณบนเวิลด์ไวด์เว็บได้ เช่น ถ้าคุณมีตัวเลขยอดขายบนเวิร์กชีต Excel คุณสามารถบันทึกตัวเลขพร้อมๆ กับแผนภูมิเพื่อเปรียบเทียบตัวเลขเหล่านั้น และผู้ใช้สามารถดูข้อมูลโดยไม่ต้องเปิด Office Excel ได้

คุณต้องการทำสิ่งใด

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการบันทึกข้อมุล Excel ลงในเว็บเพจแบบคงที่

บันทึกข้อมูล Excel ลงในเว็บเพจแบบคงที่

เปิดใช้งานประกาศใหม่อัตโนมัติหรือทำให้ประกาศใหม่อัตโนมัติไม่พร้อมใช้งาน

ข้อผิดพลาดและคำเตือนประกาศใหม่อัตโนมัติ

ปัญหาเกี่ยวกับการบันทึกไปยังเว็บเพจ

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการบันทึกข้อมุล Excel ลงในเว็บเพจแบบคงที่

เมื่อคุณบันทึกข้อมูล Excel ไปยังเว็บเพจแบบคงที่ คุณจำเป็นต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับฟีเจอร์ประกาศใหม่อัตโนมัติ ตำแหน่งของไฟล์การสนับสนุน วิธีการระบุไฮเปอร์ลิงก์ และความแตกต่างระหว่างการเปิดเว็บเพจที่บันทึกซ้ำแทนการเปิดเวิร์กบุ๊กต้นฉบับซ้ำ

การใช้ฟีเจอร์ประกาศใหม่อัตโนมัติ

ทุกครั้งที่คุณบันทึกเวิร์กบุ๊กของคุณ คุณสามารถโดยอัตโนมัติประกาศนั้นไปยังเว็บด้วยการเลือกกล่องประกาศทุกครั้งที่เวิร์กบุ๊กนี้จะถูกบันทึกไว้ ในกล่องโต้ตอบประกาศเป็นเว็บเพจ (บนแท็บไฟล์ (กปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม ใน Excel 2007), คลิกบันทึกเป็น เลือกรูปแบบ Web page (.htm, .html, .mht, .mhtml), นั้นแล้ว คลิกประกาศ )

อย่างไรก็ตาม บางครั้งคุณอาจไม่ต้องการประกาศรายการซ้ำโดยอัตโนมัติในเวิร์กบุ๊กของคุณ เช่น เมื่อคุณ:

 • ใส่ข้อมูลที่สำคัญหรือข้อมูลที่เป็นความลับที่ไม่ควรบันทึกลงในตำแหน่งที่ตั้งสาธารณะ

 • ปิดการเชื่อมต่อเครือข่ายชั่วคราวหรือตำแหน่งที่ตั้ง เว็บเซิร์ฟเวอร์

 • กำลังบันทึกเวิร์กบุ๊กที่สร้างโดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ (เวิร์กบุ๊กควรมีแมโครที่รวบรวมข้อมูลจากตำแหน่งที่ตั้งเครือข่ายโดยใช้ข้อมูลลับของคุณ จากนั้นบันทึกข้อมูลไปยังตำแหน่งที่ตั้งสาธารณะ)

ถ้าจำเป็น คุณสามารถทำให้ ประกาศใหม่อัตโนมัติ ไม่พร้อมใช้งานชั่วคราว (สำหรับเซสชั่นที่เปิดและปัดล่าสุด) หรือไม่พร้อมใช้งานถาวร (ทุกครั้งที่คุณเปิด บันทึก และปิด)

เกี่ยวกับการสนับสนุนไฟล์เว็บและไฮเปอร์ลิงก์

เว็บเพจมักจะมีรูปภาพและไฟล์การสนับสนุนอื่นๆ เช่นเดียวกับไฮเปอร์ลิงก์ไปยังเว็บเพจอื่นๆ เมื่อย้ายไฟล์การสนับสนุนหรือเพจ เว็บเพจที่อ้างอิงไปยังรายการเหล่านั้นจะไม่สามารถทำงานได้อย่างเหมาะสมอีกต่อไป

ไฟล์ที่สนับสนุน

เมื่อคุณบันทึกเวิร์กบุ๊กหรือเวิร์กชีต Excel เป็นเว็บเพจ (.htm, .html) Excel จะสร้างโฟลเดอร์การสนับสนุนที่ชื่อ “ไฟล์ ชื่อไฟล์_” ที่บันทึกไฟล์การสนับสนุนของเพจทั้งหมด — เช่น สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย รายละเอียดพื้นหลัง และกราฟิก เช่น ถ้าไฟล์ของคุณมีชื่อว่า Page1.htm โปรแกรม Excel จะสร้างโฟลเดอร์ย่อยชื่อ "Page1_ files" นอกจากนี้ Excel ยังตั้งชื่อ เช่น image001.jpg และ image002.gif ให้กับไฟล์การสนับสนุน

ถ้าคุณย้ายหรือคัดลอกเว็บเพจไปยังตำแหน่งที่ตั้งอื่น คุณยังต้องย้ายโฟลเดอร์การสนับสนุนเพื่อให้ลิงก์ทั้งหมดยังคงอยู่ในเว็บเพจของคุณ เมื่อคุณบันทึกซ้ำไปยังตำแหน่งที่ตั้งอื่น Excel จะคัดลอกโฟลเดอร์การสนับสนุนให้คุณโดยอัตโนมัติ

เช่น สมมติว่าคุณมีเว็บเพจ: http://example.microsoft.com/Page1.htm ซึ่งรวมถึงสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยที่จัดเก็บในโฟลเดอร์การสนับสนุน: http://example.microsoft.com/Page1_ files เส้นทางสัมพัทธ์ของไฟล์แสดงหัวข้อย่อยคือ /Page1_ files/image001.gif and /Page1_ files/image002.gif ถ้าคุณย้าย Page1.htm ไปยังตำแหน่งที่ตั้งใหม่ เช่น http://example.microsoft.com/ คุณต้องย้ายโฟลเดอร์ไฟล์การสนับสนุน (Page1_ files) ไปยัง http://example.microsoft.com/ ด้วย

ไฮเปอร์ลิงก์แบบสัมบูรณ์และสัมพัทธ์

เมื่อคุณสร้างเว็บเพจ Excel จะจัดการไฟล์และไฮเปอร์ลิงก์ที่เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติ เพื่อให้รูปภาพปรากฏและลิงก์ใช้งานได้เมื่อเพจถูกแทนที่ด้วย เว็บเซิร์ฟเวอร์ สุดท้าย

เมื่อไฟล์ทั้งหมด — เช่น สัญลักษณืแสดงหัวข้อย่อยแบบนำทาง รายละเอียดพื้นหลัง กราฟิก และเว็บเพจที่คุณสร้างไฮเปอร์ลิงก์ — ถูกแทนที่ หรือบันทึกไปยังเว็บเซิร์ฟเวอร์เดิม Excel จะรักษาลิงก์เป็นลิงก์แบบสัมพัทธ์

ไฮเปอร์ลิงก์ไปยังเว็บไซต์บนเซิร์ฟเวอร์อื่น — เช่น รายการตำแหน่งโปรดบนเว็บของคุณ — จะยังคงเป็นลิงก์แบบสัมบูรณ์ — ซึ่งเป็นตำแหน่งที่ตั้งคงที่

เมื่อคุณบันทึกเว็บเพจของคุณไปยังตำแหน่งที่ตั้งอื่น ลิงก์ที่ไม่สามารถแปลงเป็นลิงก์ที่เกี่ยวข้องได้จะยังคงอยู่เป็นลิงก์แบบสัมบูรณ์

เมื่อคุณลบองค์ประกอบที่ถูกบันทึกเป็นลิงก์แบบสัมพัทธ์ Excel จะลบไฟล์การสนับสนุนที่สอดคล้องกันออกจากโฟลเดอร์การสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ชื่อเฉพาะในแต่ละภาษาสำหรับไฟล์การสนับสนุนเว็บเพจ

คำต่อท้ายจะปรากฏในเวอร์ชันภาษาของระบบ Microsoft Office ที่ถูกใช้เพื่อบันทึกไฟล์เป็นเว็บเพจ เช่น สมมติว่าคุณใช้ระบบ Microsoft Office เวอร์ชันภาษาดัตช์เพื่อบันทึกไฟล์ที่ชื่อ หน้า1 เป็นเว็บเพจ ชื่อเริ่มต้นของโฟลเดอร์การสนับสนุนจะเป็น Page1_bestanden ส่วนต่อไปนี้มีรายการภาษาและชื่อโฟลเดอร์เริ่มต้นแบบเต็ม

ภาษาและชื่อโฟลเดอร์เริ่มต้น

ภาษา

ชื่อโฟลเดอร์การสนับสนุนเริ่มต้น

อาหรับ

.ไฟล์

บาสก์

_fitxategiak

บราซิล

_arquivos

บัลแกเรีย

.ไฟล์

คาตาลัน

_fitxers

จีน (ประยุกต์)

.ไฟล์

จีน (ดั้งเดิม)

.ไฟล์

โครเอเชีย

_datoteke

เช็ก

_soubory

เดนมาร์ก

-ตัวกรอง

ดัตช์

_bestanden

English

_files

เอสโตเนีย

_failid

ฟินแลนด์

_tiedostot

ฝรั่งเศส

_fichiers

เยอรมัน

-Dateien

กรีก

.ไฟล์

ฮิบรู

.ไฟล์

ฮินดี

.ไฟล์

ฮังการี

_elemei

อิตาลี

-ไฟล์

ญี่ปุ่น

.ไฟล์

เกาหลี

.ไฟล์

ลัตเวีย

_fails

ลิทัวเนีย

_bylos

นอร์เวย์

-ตัวกรอง

โปแลนด์

_pliki

โปรตุเกส

_ficheiros

โรมาเนีย

.ไฟล์

รัสเซีย

.ไฟล์

เซอร์เบีย (ซิริลลิก)

.ไฟล์

เซอร์เบีย (ละติน)

_fajlovi

สโลวาเกีย

.ไฟล์

สโลวีเนีย

_datoteke

สเปน

_archivos

สวีเดน

-ตัวกรอง

ไทย

.ไฟล์

ตุรกี

_dosyalar

ยูเครน

.ไฟล์

เวียดนาม

.ไฟล์

หมายเหตุ: ถ้าคุณบันทึกเว็บเพจด้วยชื่อไฟล์ที่สั้น (สูงสุดแปดอักขระ รวมกับส่วนขยายของไฟล์สามอักขระ) โดยการล้างกล่องกาเครื่องหมาย ใช้ชื่อแฟ้มแบบยาว ทุกครั้งที่เป็นไปได้ ในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกเว็บ โฟลเดอร์การสนับสนุนจะเป็นชื่อเว็บเพจโดยไม่มีคำว่า “ไฟล์”

เปิดเว็บเพจที่บันทึกไว้ซ้ำใน Excel

เมื่อคุณบันทึกเวิร์กบุ๊ก Excel เป็นเว็บเพจ คุณสามารถเปิดไฟล์เว็บเพจที่เป็นผลลัพธ์ใน Excel ทำการเปลี่ยนแปลง และบันทึกไฟล์ได้ อย่างไรก็ตาม ฟีเจอร์ Excel ที่อยู่ในไฟล์จะน้อยลง และคุณอาจไม่สามารถปรับเปลี่ยนฟีเจอร์เหล่านั้นอย่างที่เคยได้ เช่น เมื่อคุณบันทึกแผนภูมิเป็นเว็บเพจ แผนภูมิจะกลายเป็นรูปภาพแยกและไม่สามารถแก้ไขบนหน้าได้อีกต่อไป อย่างไรก็ตาม เมื่อคุณบันทึกทั้งเวิร์กบุ๊กที่มีแผนภูมิ แผนภูมิจะถูกบันทึกเป็นแผนภูมิจริงไม่ใช่เพียงรูปภาพ และสามารถปรับเปลี่ยนแผนภูมิเมื่อคุณเปิดไฟล์ใหม่ได้

เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด Microsoft แนะนำให้คุณใช้เวิร์กบุ๊กต้นฉบับ (*.xlsx) เป็นสำเนา “ต้นฉบับ” ที่คุณเปิด ทำการเปลี่ยนแปลง บันทึกเป็นเวิร์กบุ๊ก จากนั้นบันทึกเป็นเว็บเพจ

ด้านบนของหน้า

บันทึกข้อมูล Excel ลงในเว็บเพจแบบคงที่

 1. บนแท็บไฟล์ (กปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม ใน Excel 2007), คลิกบันทึกเป็น

  กล่องโต้ตอบ บันทึกเป็น จะปรากฏขึ้น

 2. ในกล่องรายการ ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการบันทึกไปยังเว็บเพจและสร้างไฟล์และโฟลเดอร์การสนับสนุน ให้เลือก เว็บเพจ (*.htm; *.html)

  • เมื่อต้องการบันทึกไปยังเว็บเพจแบบไฟล์เดียวด้วยไฟล์การสนับสนุนที่ฝังในเว็บเพจ ให้เลือก เว็บเพจแบบไฟล์เดียว (*.mht; *.mhl)

 3. ถ้าคุณเลือกรายการที่คุณต้องการบันทึกไว้แล้ว ให้คลิก บันทึก เป็นอันเสร็จสิ้น จากนั้นให้ทำตามขั้นตอนต่างๆ ต่อไป

 4. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการบันทึกทั้งเวิร์กบุ๊ก รวมถึงแท็บต่างๆ สำหรับการนำทางในแต่ละเวิร์กชีตในเวิร์กบุ๊ก ให้คลิก ทั้งเวิร์กบุ๊ก

  • เมื่อต้องการบันทึกสิ่งที่เลือกปัจจุบันในเวิร์กชีต ให้คลิก สิ่งที่เลือก: แผ่นงาน

 5. คลิก ประกาศ

  กล่องโต้ตอบ เผยแพร่เป็นเว็บเพจ จะปรากฎขึ้น

 6. ภายใต้ รายการเพื่อประกาศ ในกล่อง เลือก ให้เลือกหนึ่งในรายการต่อไปนี้:

รายการ

การดำเนินการ

ทั้งเวิร์กบุ๊ก    

เลือก ทั้งเวิร์กบุ๊ก บันทึกทั้งเวิร์กบุ๊กแล้ว รวมถึงแท็บต่างๆ ที่คุณสามารถใช้เพื่อนำทางในแต่ละเวิร์กชีต

ทั้งเวิร์กชีต    

เลือก รายการบนชื่อแผ่นงานจากนั้นเลือก เนื้อหาทั้งหมดของชื่อแผ่นงาน

รายการ    

เลือก รายการบนชื่อแผ่นงาน จากนั้นเลือกรายการที่คุณต้องการบันทึก เช่น รายงาน PivotTable หรือแผนภูมิ รายการที่ไม่ร่วมอยู่ในช่วงของเซลล์

ช่วงของเซลล์    

เลือกช่วงของเซลล์ แล้ว ถ้ากล่องการเลือกไม่ประกอบด้วยช่วงที่คุณต้องการ คลิกแผ่นงาน (กล่องโต้ตอบจะยุบลงในกล่องที่เลือก), เลือกช่วงของเซลล์จากเวิร์กบุ๊ก Excel แล้ว คลิกขยายกล่องโต้ตอบ_ z0z_

แผนภูมิ    

เลือก รายการบนชื่อแผ่นงาน จากนั้นเลือก แผนภูมิ x

ช่วงที่กรองแล้ว    

เลือก รายการบนชื่อแผ่นงาน จากนั้นเลือกรายการ ตัวกรองอัตโนมัติ ที่คุณต้องการบันทึก

ช่วงข้อมูลภายนอก    

เลือก รายการบนชื่อแผ่นงาน จากนั้นเลือกรายการ คิวรี ที่คุณต้องการบันทึก

การเผยแพร่ซ้ำ    

เมื่อต้องการประกาศเวิร์กชีตหรือรายการที่คุณประกาศแล้วซ้ำ ให้เลือก รายการที่ถูกประกาศก่อนหน้านี้ จากนั้นเลือกเวิร์กชีตหรือรายการที่คุณต้องการประกาศซ้ำ เมื่อต้องการป้องกันไม่ให้ประกาศรายการซ้ำ ให้เลือกรายการแล้วคลิก เอาออก เมื่อต้องการเผยแพร่ต่อ ให้คลิกรายการอื่นในรายการ

 1. เมื่อต้องการเพิ่มชื่อเรื่องที่อยู่กึ่งกลางส่วนที่เลือกและในแถบชื่อเรื่องของเบราว์เซอร์ ให้คลิก เปลี่ยน ภายใต้ ประกาศเป็น พิมพ์ชื่อเรื่องที่คุณต้องการ จากนั้นคลิก ตกลง

 2. ข้างๆ กล่อง ชื่อไฟล์ ให้คลิก เรียกดู และระบุตำแหน่งไดรฟ์ โฟลเดอร์ เว็บโฟลเดอร์, เว็บเซิร์ฟเวอร์, ไซต์ HTTP หรือตำแหน่งที่ตั้งของ FTP ที่คุณต้องการบันทึกเว็บเพจของคุณ จากนั้นคลิก ตกลง

  คุณยังสามารถเลือกเว็บเพจที่มีอยู่เพื่อผนวกหรือแทนที่ตรามเท่าที่คุณมีสิทธิ์ที่จะแก้ไขเว็บเพจและมีสิทธิ์เข้าถึงไฟล์อยู่

  เคล็ดลับ: เมื่อคุณสร้างเว็บเพจของคุณเป็นครั้งแรก เราแนะนำให้บันทึกเว็บเพจบนตำแหน่งฮาร์ดไดรฟ์ของคุณ เพื่อให้คุณสามารถทำการเปลี่ยนแปลงหรือการเชื่อมต่อใดๆ ที่คุณต้องการก่อนเผยแพร่เว็บเพจในที่สาธารณะหรือตำแหน่งที่ตั้งที่แชร์

 3. เมื่อต้องการดูเว็บเพจในเบราว์เซอร์ของคุณหลังจากที่คุณบันทึก ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เปิดเว็บเพจที่เผยแพร่ในเบราว์เซอร์

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการแสดงตัวอย่างเพจโดยไม่บันทึก คุณสามารถใช้คำสั่ง แสดงตัวอย่างเว็บเพจ ซึ่งคุณสามารถเพิ่มลงในแถบเครื่องมือการเข้าถึงด่วนได้

 4. ถ้าคุณต้องการทำการเปลี่ยนแปลงเวิร์กบุ๊กในภายหลังและต้องการประกาศรายการอัตโนมัติในแต่ละครั้งที่บันทึกเวิร์กบุ๊ก ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ประกาศใหม่อัตโนมัติทุกครั้งที่บันทึกเวิร์กบุ๊ก

 5. เมื่อต้องการเปลี่ยนตัวเลือกที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม ให้เลือกทำอย่างน้อยหนึ่งอย่างต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนตัวเลือกเว็บเพจ ให้คลิกลูกศรข้างๆ เครื่องมือ จากนั้นคลิก ตัวเลือกเว็บ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู ตัวเลือกเว็บเพจ

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนตัวเลือกการบีบอัดรูปภาพ ให้คลิกลูกศรข้างๆ เครื่องมือ จากนั้นคลิก บีบอัดรูปภาพ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู ลดขนาดไฟล์ของรูปภาพ

 6. คลิก ประกาศ

 7. ถ้าคุณกำลังบันทึกลงในเว็บเพจที่มีอยู่ ข้อความจะปรากฏ ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการคัดลอกทับหน้าที่มีอยู่ ให้คลิก แทนที่ไฟล์

  • เมื่อต้องการผนวกข้อมูลของคุณลงในส่วนท้ายของเว็บเพจ ให้คลิก เพิ่มไปยังไฟล์

ด้านบนของหน้า

เปิดใช้งานประกาศใหม่อัตโนมัติหรือทำให้ประกาศใหม่อัตโนมัติไม่พร้อมใช้งาน

ถ้าคุณเปิดใช้งานฟีเจอร์ ประกาศใหม่อัตโนมัติ ข้อความจะปรากฏในแต่ละครั้งที่คุณบันทึกเวิร์กบุ๊ก คุณสามารถทำให้ ประกาศใหม่อัตโนมัติ ไม่พร้อมใช้งานชั่วคราวหรือถาวร หรือเก็บรักษาเอาไว้ได้ คุณยังสามารถควบคุมวิธีการแสดงผลของข้อความได้ด้วย

หมายเหตุ: คุณจะสังเกตุเห็นว่าเวิร์กบุ๊กถูกตั้งค่าเป็น ประกาศใหม่อัตโนมัติ เมื่อคุณเห็น กำลังเผยแพร่ไปยังหน้า: ชื่อไฟล์ ใน แถบสถานะ เมื่อคุณบันทึกเวิร์กบุ๊ก

ทำให้ประกาศใหม่อัตโนมัติไม่พร้อมใช้งานชั่วคราว

เมื่อข้อความปรากฏ ให้ทำตามต่อไปนี้:

 1. เลือกตัวเลือก ปิดใช้งานฟีเจอร์ประกาศใหม่อัตโนมัติขณะเปิดเวิร์กบุ๊กนี้

 2. คลิก ตกลง

  ประกาศใหม่อัตโนมัติ ไม่พร้อมใ้งานสำหรับเซสชั่นปัจจุบันของเวิร์กบุ๊กเท่านั้น หรือจนกว่าคุณจะปิดเวิร์กบุ๊ก ครั้งถัดไปที่คุณเปิดเวิร์กบุ๊ก ประกาศใหม่อัตโนมัติ จะถูกเปิดใช้งานแล้ว

ปิดใช้งานประกาศใหม่อัตโนมัติถาวร

 1. เปิดเวิร์กบุ๊กที่ตั้งค่าให้ประกาศซ้ำอัตโนมัติ

 2. บนแท็บไฟล์ (กปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม ใน Excel 2007), คลิกบันทึกเป็น เลือกรูปแบบ Web page (.htm, .html, .mht, .mhtml), นั้นแล้ว คลิกประกาศ

 3. ในรายการ เลือก ให้คลิก รายการที่ถูกประกาศก่อนหน้านี้

 4. เลือกรายการที่คุณต้องการยกเลิกการประการซ้ำอัตโนมัติ แล้วคลิก เอาออก ทำซ้ำสำหรับแต่ละรายการที่คุณไม่ต้องการประกาศซ้ำอัตโนมัติ

 5. คลิก ปิด

 6. เมื่อต้องการบันทึกการเปลี่ยนแปลงไปยังเวิร์กบุ๊กของคุณ บนแท็บไฟล์ (กปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม ใน Excel 2007), คลิกบันทึก

ดำเนินการต่อด้วย ประกาศใหม่อัตโนมัติ

เมื่อข้อความปรากฏ ให้ทำตามต่อไปนี้:

 • คลิก เปิดใช้งานฟีเจอร์ประกาศใหม่อัตโนมัติ ในข้อความที่ปรากฏในแต่ละครั้งที่คุณบันทึกเวิร์กบุ๊ก

ควบคุมการแสดงผลของข้อความประกาศใหม่อัตโนมัติ

ถ้าคุณไม่ต้องการให้ข้อความปรากฏทุกครั้งที่คุณบันทึกเวิร์กบุ๊ก คุณสามารถเลือกกล่องกาเครื่องหมาย ไม่ต้องแสดงข้อความนี้อีก อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าการตั้งค่านี้จะนำไปใช้กับเวิร์กบุ๊ก Excel ทั้งหมดที่ตั้งค่าเป็นประกาศใหม่อัตโนมัติ

ด้านบนของหน้า

ข้อผิดพลาดและคำเตือนประกาศใหม่อัตโนมัติ

คุณอาจได้รับข้อความข้อผิดพลาดหรือคำเตือนต่อไปนี้เมื่อคุณใช้ฟีเจอร์ประกาศใหม่อัตโนมัติ

คำเตือน: ข้อมูลอ้างอิงภายนอกถูกแปลงเป็นค่าใน <ชื่อไฟล์/เส้นทาง>

เวิร์กบุ๊กที่คุณกำลังเผยแพร่มีการอ้างอิงไปยังเวิร์กบุ๊ก หน้า หรือเอกสารอื่น เช่น ลิงก์จาก Book1.xls ได้ใช้ค่าจากเซลล์ A1 ใน Book2.xls เนื่องจากการอ้างอิงจากภายนอกไม่ได้รับการรองรับในเว็บเพจที่ประกาศที่เป็นผลลัพธ์ การอ้างอิงจะถูกแปลงเป็นค่าที่ได้รับล่าสุดบนเว็บเพจ อย่างไรก็ตาม ข้อความอ้างอิงในเวิร์กบุ๊กจะยังคงอยู่

คำเตือน: สูตรที่ซ่อนไม่ได้รับการป้องกันอีกต่อไปใน <ชื่อไฟล์/เส้นทาง>

สูตรที่ถูกซ่อนจะมองเห็นได้บนเว็บเพจที่เผยแพร่ ถ้าคุณไม่ต้องการแสดงสูตรที่ซ่อนบนเว็บเพจ ให้เอาออกก่อนการบันทึกและเผยแพร่

คำเตือน: ความแม่นยำตามตัวเลือกที่แสดงไม่ได้รับการรองรับใน <ชื่อไฟล์/เส้นทาง>

เวิร์กบุ๊กนี้ใช้ตัวแสดงความแม่นยำเหมือน เลือก ซึ่งจะพร้อมใช้งานภายใต้ส่วนตัวเลือกการคำนวณ ในประเภทสูตร ในกล่องโต้ตอบตัวเลือกของ Excel (บนแท็บไฟล์ (Microsoft Office ปุ่ม รูปปุ่ม ใน Excel 2007), คลิกตัวเลือก Excel ) ซึ่งหมายความ ว่า ค่าที่เก็บไว้ในเซลล์ไม่แม่นยำเกิน 15 หลัก แต่แม่นยำเพื่อแสดงค่าในเซลล์ เนื่องจากไม่สนับสนุนความแม่นยำเหมือนที่แสดงอยู่ บนเว็บเพจ ผลลัพธ์ของสูตรหรือค่าที่คุณใส่ หรือเปลี่ยนแปลงบนหน้าเว็บที่ประกาศจากเวิร์กบุ๊กนี้จะไม่มีตัวเลือกแสดงความแม่นยำเหมือน ที่นำไปใช้กับพวกเขา

คำเตือน: ระบบวันที่ 1904 ถูกแปลงเป็นระบบวันที่ 1900 ใน <ชื่อไฟล์/เส้นทาง>

เวิร์กบุ๊กนี้ใช้ระบบวันแบบ 1904 ตัวเลือกพร้อมใช้งานภายใต้ส่วนเมื่อคำนวณเวิร์กบุ๊กนี้ ในประเภทขั้นสูง ในกล่องโต้ตอบตัวเลือกของ Excel (บนแท็บไฟล์ (กปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม ใน Excel 2007), คลิกตัวเลือก Excel ) โดยทั่วไปใช้สำหรับความเข้ากันได้ Macintosh ตัวเลือกนี้ให้เปลี่ยนแปลงวันเริ่มต้นที่วันทั้งหมดถูกคำนวณใน Microsoft Excel จาก 1 มกราคม 1900, 2 มกราคม แบบ 1904 เนื่องจากเว็บเพจที่ไม่สนับสนุนการใช้ระบบวันแบบ 1904 วันของคุณจะถูกแปลงเป็นระบบวันแบบ 1900 บนเว็บเพจ นั้นอาจแสดงความแตกต่างของปีที่สี่โดยประมาณ

ข้อผิดพลาด: ไม่สามารถเข้าถึง <ชื่อไฟล์/เส้นทาง>

ไม่สามารถบันทึกรายการที่คุณกำลังเผยแพร่ไปยังตำแหน่งที่ตั้งที่เผยแพร่ก่อนหน้านี้ได้

 • ตรวจสอบว่าเว็บไซต์หรือเซิร์ฟเวอร์ที่คุณเผยแพร่ทำงานอย่างถูกต้อง

 • ตรวจสอบว่าตำแหน่งที่ตั้งที่คุณประกาศก่อนหน้านี้ถูกเปลี่ยนชื่อหรือถูกย้ายหรือไม่

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีสิทธิ์ที่เหมาะสมกับตำแหน่งที่ตั้งที่รายการของคุณถูกประกาศก่อนหน้านี้

ข้อผิดพลาด: มีข้อมูลที่ได้รับการป้องกันใน <ชื่อไฟล์/เส้นทาง>

ข้อมูลที่ได้รับการป้องกันไม่สามารถบันทกลงในเว็บเพจได้ เมื่อต้องการประกาศเวิร์กบุ๊กซ้ำ ก่อนอื่นคุณต้องยกเลิกการป้องกันข้อมูลและเอารหัสผ่านทั้งหมดออก ถ้าจำเป็น คุณควรย้ายข้อมูลสำคัญหรือข้อมูลลับลงในเวิร์กบุ๊กที่คุณไม่ได้ประกาศ

ข้อผิดพลาด: ไฟล์นี้ไม่ได้อยู่ในรูปแบบที่เหมาะสม <ชื่อไฟล์/เส้นทาง>

คุณไม่สามารถใช้ฟีเจอร์ประกาศใหม่อัตโนมัติเพื่อเผยแพร่ข้อมูล Microsoft Excel ไปยังไฟล์ที่ไม่ใช่ในรูปแบบเว็บเพจ (.htm, .html, .mht, mhtml) ได้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณกำลังเผยแพร่หน้าที่อยู่ในรูปแบบ HTML

ข้อผิดพลาด: ข้อมูลที่เผยแพร่ก่อนหน้าถูกลบออกจาก <ชื่อไฟล์/เส้นทาง>

ไม่มีรายการในเวิร์กบุ๊กตั้งค่าเป็นประกาศใหม่อัตโนมัติอีกต่อไป

ข้อผิดพลาด: มีหน่วยความจำไม่เพียงพอที่จะเผยแพร่ <ชื่อไฟล์/เส้นทาง>

 • ปิดโปรแกรมหรือหน้าต่างที่ไม่จำเป็นบนเดสก์ท็อปของคุณเพื่อเรียกคืนหน่วยความจำบนระบบของคุณ

 • ตรวจสอบพื้นที่ว่างที่พร้อมใช้งานของดิสก์ที่ตำแหน่งที่ตั้งที่คุณกำลังพยายามเผยแพร่และตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีพื้นที่เพียงพอสำหรับเว็บเพจของคุณ

 • ตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าคุณใช้พื้นที่ไม่เกินขีดจำกัดของพื้นที่ว่าที่คุณได้รับที่ตำแหน่งที่ตั้งที่คุณกำลังเผยแพร่

 • ลองลดขนาดไฟล์ของเวิร์กบุ๊กโดยการเอาแผ่นงาน วัตถุ หรือรายการที่ไม่จำเป็นใดๆ ออก

 • ตรวจสอบพื้นที่ว่างในดิสก์บนคอมพิวเตอร์ของคุณ ลบไฟล์ที่ไม่จำเป็นออกจากฮาร์ดดิสก์ของคุณ

 • ตรวจสอบหน่วยความจำเข้าถึงโดยสุ่ม (RAM) บนระบบของคุณ และตรวจสอบให้แน่ใจว่า RAM ทำงานได้อย่างถูกต้องและมี Microsoft Office หรือ Office Excel เวอร์ชันที่แนะนำ

ด้านบนของหน้า

ปัญหาเกี่ยวกับการบันทึกไปยังเว็บเพจ

เมื่อคุณบันทึกเวิร์กบุ๊กไปยังเว็บเพจ คุณอาจพบปัญหาต่อไปนี้:

ปัญหา: ฉันไม่เห็นรูปแบบตามเงื่อนไข

การจัดรูปแบบตามเงื่อนไขไม่รองรับเว็บเพจแบบไฟล์เดียว (*.mht; *.mhl) ให้ใช้รูปแบบไฟล์เว็บเพจ (.htm, .html) แทน แถบข้อมูล ระดับสี และชุดไอคอนไม่ได้รับการรองรับในรูปแบบใดๆ

ปัญหา: ข้อความในเซลล์ถูกตัดเมื่อฉันบันทึกข้อมูลเป็นเว็บเพจ

ถ้าคุณสังเกตุเห็นว่าข้อความถูกตัดหรือแสดงไม่ครบ ให้ลองทำตามต่อไปนี้:

ปรับเปลี่ยนเซลล์ที่มีการตัดข้อความโดยอัตโนมัติ     คุณอาจจัดรูปแบบเซลล์ด้วยข้อความที่ถูกตัดก่อนที่จะบันทึกข้อมูลเป็นเว็บเพจ เมื่อต้องการป้องกันไม่ได้ข้อความถูกตัดออกเมื่อคุณบันทึก คุณสามารถทำข้อความให้สั้นลง ใช้หลายเซลล์สำหรับข้อความ หรือทำให้คอลัมน์ในเวิร์กชีตของคุณให้กว้างขั้น จากนั้นบันทึกข้อมูล

ขยายความกว้างของคอลัมน์ที่มีข้อความ     บริเวณที่ข้อความในเซลล์หนึ่งซ้อนทับกับข้อความในอีกเซลล์หนึ่ง ส่วนที่ซ้อนทับอาจไม่ถูกบันทึก ขยายความกว้างของคอลัมน์ที่มีข้อความเพื่อไม่ให้ข้อความซ้อนทับกับเซลล์อื่น

จัดเรียงข้อความใหม่    ถ้าคุณเห็นข้อความในเซลล์ถูกตัดออก แสดงว่าข้อความยาวกว่าความยาวของเซลล์เมื่อคุณบันทึก และถูกจัดเรียงชิดขวาหรือกึ่งกลาง แก้ไขเวิร์กบุ๊กต้นฉบับแล้วจัดเรียกข้อความใหม่ให้ชิดซ้าย (เยื้อง)

ปัญหา: ข้อความที่หมุนปรากฏไม่ถูกต้องเมื่อฉันบันทึกข้อมูลเป็นเว็บเพจ

ฉันไม่สามารถใช้ข้อความที่หมุนแล้วหรือข้อความแนวตั้งเมื่อฉันบันทึกข้อมูล Excel เป็นเว็บเพจได้ ข้อความที่หมุนและข้อความแนวตั้งจะถูกแปลงเป็นข้อความแนวนอน

ปัญหา: รายการที่ฉันบันทึกไปยังเว็บเพจที่มีอยู่มักจะปรากฏอยู่ที่ด้านล่างของเพจ

เมื่อคุณบันทึกข้อมูล Excel ไปยังเว็บเพจที่มีอยู่ Excel มักจะผนวกข้อมูลไปยังด้านล่างของเพจ

เมื่อต้องการย้ายข้อมูล Excel ไปยังตำแหน่งอื่นบนเว็บเพจ คุณสามารถเปิดเว็บเพจในโปรแกรมการออกแล้ว เช่น Microsoft Office SharePoint Designer แล้วจัดเรียงรายการใหม่ได้

ปัญหา: ฉันย้ายเว็บเพจของฉันไปยังตำแหน่งที่ตั้งอื่น และตอนนี้ลิงก์บางอย่างเสียหาย

เมื่อคุณบันทึกเว็บเพจ ตามค่าเริ่มต้น Excel จะบันทึกไฟล์การสนับสนุนทั้งหมด — เช่น สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย รายละเอียดพื้นหลัง และกราฟิก — ในโฟลเดอร์ย่อยการสนับสนุน ถ้าคุณย้ายหรือคัดลอกเว็บเพจไปยังตำแหน่งที่ตั้งอื่น คุณยังต้องย้ายโฟลเดอร์การสนับสนุนเพื่อให้ลิงก์ทั้งหมดยังคงอยู่ในไฟล์การสนับสนุนของคุณ

ปัญหา: ฉันเห็น X สีแดงบนเว็บเพจของฉัน

เครื่องหมาย X สีแดงระบุว่ามีกราฟิกหายไป ถ้าคุณย้ายหรือคัดลองเว็บเพจไปยังตำแหน่งที่ตั้งใหม่โดยไม่ได้ย้ายไฟล์การสนับสนุน ลิงก์และกราฟิกต่างๆ — เช่น รูปภาพ สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย และรายละเอียดพื้นหลัง — อาจเสียหาย

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×