บันทึกรูปภาพ กราฟิก SmartArt หรือสไลด์เป็นไฟล์ที่แยกต่างหาก

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

เมื่อคุณบันทึกเอกสาร Office รูปภาพและกราฟิก SmartArt จะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติกับไฟล์ของคุณ คุณยังสามารถบันทึกรูปภาพ กราฟิก SmartArt หรือสไลด์ PowerPoint ที่ประกอบด้วยรูปภาพหรือกราฟิก SmartArt เพื่อไฟล์ที่แยกต่างหาก ซึ่งเช่นไฟล์.jpg, .gif, .bmp หรือ.png ซึ่งคุณสามารถฝัง หรือแทรกลงในโปรแกรมที่สนับสนุนชนิดไฟล์นั้นได้ ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องการบันทึกเป็นกราฟิก SmartArt เป็นไฟล์กราฟิกถ้าคุณต้องการล็อกเพื่อให้ไม่สามารถแก้ไขได้

การบันทึกรูปภาพ

คลิกขวาที่รูปภาพ แล้วคลิก บันทึกเป็นรูปภาพ ในรายการ บันทึกเป็นชนิด ให้เลือกรูปแบบไฟล์กราฟิกที่คุณต้องการ

การบันทึกกราฟิก SmartArt

คุณสามารถบันทึกกราฟิก SmartArt ในรูปแบบไฟล์กราฟิกได้ เช่น Graphics Interchange Format (.gif), JPEG File Interchange Format (.jpg) หรือ Portable Network Graphics Format (.png)

 1. ในข้อความอีเมล คลิกกราฟิก SmartArt ที่คุณต้องการบันทึกในรูปแบบไฟล์กราฟิก

 2. บนแท็บ ข้อความ ในกลุ่ม คลิปบอร์ด ให้คลิก คัดลอก

 3. บนแท็บข้อความ ในตัว กลุ่มคลิปบอร์ด คลิกลูกศรภายใต้วาง แล้ว คลิ กวางแบบพิเศษ

  เลือกการวางแบบพิเศษบนเมนูวาง

 4. ในกล่องโต้ตอบ การวางแบบพิเศษ ในรายการ เป็น ให้เลือกรูปแบบแฟ้มกราฟิกที่คุณต้องการ

 5. คลิกขวาที่รูปที่วางใหม่ และคลิกบันทึกเป็นรูปภาพ

 6. ในกล่องชื่อไฟล์ พิมพ์ชื่อสำหรับเอกสาร แล้ว คลิ กบันทึก

 1. คลิกขวาที่รูปภาพที่คุณต้องการบันทึกในรูปแบบไฟล์กราฟิก แล้วคลิก บันทึกเป็นรูปภาพ

 2. ในรายการ บันทึกเป็นชนิด ให้เลือกรูปแบบไฟล์กราฟิกที่คุณต้องการ

 3. ในกล่อง ชื่อไฟล์ ให้พิมพ์ชื่อใหม่สำหรับเอกสาร หรือไม่ต้องทำสิ่งใดเพื่อยอมรับชื่อไฟล์ที่แนะนำ

 4. คลิก บันทึก

 1. คลิกกราฟิก SmartArt ที่คุณต้องการบันทึกในรูปแบบไฟล์กราฟิก

 2. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม คลิปบอร์ด ให้คลิก คัดลอก

 3. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม คลิปบอร์ด ให้คลิกลูกศรภายใต้ วาง แล้วคลิก วางแบบพิเศษ

  เลือกการวางแบบพิเศษบนเมนูวาง

 4. ในกล่องโต้ตอบ การวางแบบพิเศษ ในรายการ เป็น ให้เลือกรูปแบบแฟ้มกราฟิกที่คุณต้องการ

 5. คลิกขวาที่รูปที่วางใหม่ และคลิกบันทึกเป็นรูปภาพ

 6. ในกล่องชื่อไฟล์ พิมพ์ชื่อสำหรับเอกสาร แล้ว คลิ กบันทึก

บันทึกสไลด์ PowerPoint

 1. คลิกไฟล์ >บันทึกเป็น แล้ว เลือกตำแหน่งที่ตั้งสำหรับไฟล์

 2. ในรายการบันทึกเป็นชนิด เลือกกราฟิกชนิดไฟล์

 3. ชื่อสไลด์บันทึก และในข้อความที่ปรากฏขึ้น คลินี้เพียงหนึ่ง

ช่วยฉันเลือกรูปแบบไฟล์กราฟิก

รูปแบบไฟล์

ความหมาย

Device Independent Bitmap (.bmp)

กราฟิกที่สร้างในโปรแกรมหนึ่งจะแสดงในอีกโปรแกรมหนึ่งเหมือนกับที่ปรากฏอยู่ในโปรแกรมที่สร้างกราฟิกนั้นขึ้นมา

Graphics Interchange Format (GIF)

สนับสนุน 256 สีและข้อมูลรูปจะไม่สูญหายเมื่อไฟล์ถูกบีบอัด

JPEG File Interchange Format (.jpg)

ใช้ได้ดีที่สุดกับรูปภาพที่มีสีเป็นจำนวนมาก เช่น รูปถ่ายที่ได้จากการสแกน

Portable Network Graphics Format (.png)

ปรับปรุงคุณภาพกราฟิกบนเว็บไซต์ได้เนื่องจากส่วนต่างๆ ของรูปสามารถมีลักษณะที่โปร่งใสและสามารถควบคุมความสว่างได้

การบันทึกรูปภาพ

คุณสามารถบันทึกรูปภาพในรูปแบบไฟล์กราฟิกได้ เช่น Graphics Interchange Format (.gif), JPEG File Interchange Format (.jpg) หรือ Portable Network Graphics Format (.png)

 1. คลิกขวาที่รูปภาพที่คุณต้องการบันทึกในรูปแบบไฟล์กราฟิก แล้วคลิก บันทึกเป็นรูปภาพ

 2. ในรายการ บันทึกเป็นชนิด ให้เลือกรูปแบบไฟล์กราฟิกที่คุณต้องการ

 3. ในกล่อง ชื่อไฟล์ ให้พิมพ์ชื่อใหม่สำหรับเอกสาร หรือไม่ต้องทำสิ่งใดเพื่อยอมรับชื่อไฟล์ที่แนะนำ

 4. คลิก บันทึก

หมายเหตุ:  เมื่อต้องการทำงานกับไฟล์ของคุณในโปรแกรมอื่น ให้แทรกไฟล์เป็น วัตถุ

การบันทึกกราฟิก SmartArt

คุณสามารถบันทึกกราฟิก SmartArt ในรูปแบบไฟล์กราฟิกได้ เช่น Graphics Interchange Format (.gif), JPEG File Interchange Format (.jpg) หรือ Portable Network Graphics Format (.png)

 1. ในข้อความอีเมล ให้คลิกกราฟิก SmartArt ที่คุณต้องการบันทึกในรูปแบบไฟล์กราฟิก

 2. บนแท็บ ข้อความ ในกลุ่ม คลิปบอร์ด ให้คลิก คัดลอก

  กลุ่มคลิปบอร์ดใน Outlook

 3. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม คลิปบอร์ด ให้คลิกลูกศรภายใต้ วาง แล้วคลิก วางแบบพิเศษ

 4. ในการวางแบบพิเศษ กล่องโต้ตอบ ในรายการเป็น เลือกรูปแบบไฟล์ที่คุณต้องการ

 5. คลิกขวาที่รูปที่วางใหม่ และคลิกบันทึกเป็นรูปภาพ

 6. พิมพ์ชื่อสำหรับไฟล์กราฟิกของคุณ เรียกดูไปยังตำแหน่งที่คุณต้องการบันทึกไฟล์ แล้วคลิก บันทึก

 1. คลิกขวาที่รูปภาพที่คุณต้องการบันทึกในรูปแบบไฟล์กราฟิก แล้วคลิก บันทึกเป็นรูปภาพ

  คลิกขวาที่เมนูเมื่อกราฟิก SmartArt ถูกเลือกอยู่

 2. ในรายการ บันทึกเป็นชนิด ให้เลือกรูปแบบไฟล์กราฟิกที่คุณต้องการ

 3. ในกล่อง ชื่อไฟล์ ให้พิมพ์ชื่อใหม่สำหรับเอกสาร หรือไม่ต้องทำสิ่งใดเพื่อยอมรับชื่อไฟล์ที่แนะนำ

 4. คลิก บันทึก

 1. คลิกกราฟิก SmartArt ที่คุณต้องการบันทึกในรูปแบบไฟล์กราฟิก

 2. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม คลิปบอร์ด ให้คลิก คัดลอก

  กลุ่มคลิปบอร์ดบนแท็บ หน้าแรก ใน Word

 3. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม คลิปบอร์ด ให้คลิกลูกศรภายใต้ วาง แล้วคลิก วางแบบพิเศษ

 4. ในการวางแบบพิเศษ กล่องโต้ตอบ ในรายการเป็น เลือกรูปแบบไฟล์ที่คุณต้องการ

 5. คลิกขวาที่รูปที่วางใหม่ และคลิกบันทึกเป็นรูปภาพ

 6. พิมพ์ชื่อสำหรับไฟล์กราฟิกของคุณ เรียกดูไปยังตำแหน่งที่คุณต้องการบันทึกไฟล์ แล้วคลิก บันทึก

บันทึกสไลด์ PowerPoint

เมื่อต้องการบันทึกสไลด์ที่มีรูปภาพหรือกราฟิก SmartArt ของคุณในรูปแบบไฟล์กราฟิก แทนที่จะบันทึกเฉพาะรูปภาพหรือกราฟิก SmartArt ของคุณในรูปแบบไฟล์กราฟิก ให้ทำดังต่อไปนี้

 1. คลิกแท็บ ไฟล์

 2. คลิก บันทึกเป็น และในรายการ บันทึกเป็นชนิด ให้เลือกรูปแบบไฟล์กราฟิกที่คุณต้องการ

 3. ในกล่อง ชื่อไฟล์ ให้พิมพ์ชื่อใหม่สำหรับเอกสาร หรือไม่ต้องทำสิ่งใดเพื่อยอมรับชื่อไฟล์ที่แนะนำ

 4. คลิก บันทึก

 5. ในข้อความที่ปรากฏขึ้น ให้คลิก สไลด์ปัจจุบันเท่านั้น

ช่วยฉันเลือกรูปแบบไฟล์กราฟิก

รูปแบบไฟล์

ความหมาย

Device Independent Bitmap (.bmp)

กราฟิกที่สร้างในโปรแกรมหนึ่งจะแสดงในอีกโปรแกรมหนึ่งเหมือนกับที่ปรากฏอยู่ในโปรแกรมที่สร้างกราฟิกนั้นขึ้นมา

Graphics Interchange Format (GIF)

สนับสนุน 256 สีและข้อมูลรูปจะไม่สูญหายเมื่อไฟล์ถูกบีบอัด

JPEG File Interchange Format (.jpg)

ใช้ได้ดีที่สุดกับรูปภาพที่มีสีเป็นจำนวนมาก เช่น รูปถ่ายที่ได้จากการสแกน

Portable Network Graphics Format (.png)

ปรับปรุงคุณภาพกราฟิกบนเว็บไซต์ได้เนื่องจากส่วนต่างๆ ของรูปสามารถมีลักษณะที่โปร่งใสและสามารถควบคุมความสว่างได้

การบันทึกรูปภาพ

คุณสามารถบันทึกรูปภาพในรูปแบบไฟล์กราฟิกได้ เช่น Graphics Interchange Format (.gif), JPEG File Interchange Format (.jpg) หรือ Portable Network Graphics Format (.png)

 1. คลิกขวาที่รูปภาพที่คุณต้องการบันทึกในรูปแบบไฟล์กราฟิก แล้วคลิก บันทึกเป็นรูปภาพ

 2. ในรายการ บันทึกเป็นชนิด ให้เลือกรูปแบบไฟล์กราฟิกที่คุณต้องการ

 3. ในกล่อง ชื่อไฟล์ ให้พิมพ์ชื่อใหม่สำหรับเอกสาร หรือไม่ต้องทำสิ่งใดเพื่อยอมรับชื่อไฟล์ที่แนะนำ

 4. คลิก บันทึก

หมายเหตุ:  เมื่อต้องการทำงานกับไฟล์ของคุณในโปรแกรมอื่น ให้แทรกไฟล์เป็น วัตถุ

การบันทึกกราฟิก SmartArt

คุณสามารถบันทึกกราฟิก SmartArt ของคุณในรูปแบบไฟล์กราฟิกเช่น Graphics Interchange Format (.gif), JPEG ไฟล์ Interchange Format (.jpg), หรือแบบพกพาเครือข่ายรูป แบบกราฟิก (.png)

 1. คลิกกราฟิก SmartArt ที่คุณต้องการบันทึกในรูปแบบไฟล์กราฟิก

 2. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม คลิปบอร์ด ให้คลิก คัดลอก

  รูป Ribbon ของกลุ่มคลิปบอร์ด

 3. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม คลิปบอร์ด ให้คลิกลูกศรภายใต้ วาง แล้วคลิก วางแบบพิเศษ

 4. ในกล่องโต้ตอบ วางแบบพิเศษ ในรายการ เป็น ให้คลิก รูปภาพ (GIF), รูปภาพ (PNG) หรือ รูปภาพ (JPEG)

หมายเหตุ: 

 • เมื่อต้องการทำงานกับไฟล์ของคุณในโปรแกรมอื่น ให้แทรกไฟล์เป็น วัตถุ

 • ในMicrosoft Office PowerPoint 2007 เท่านั้น การบันทึกกราฟิก SmartArt ของคุณเป็นรูปภาพได้อย่างรวดเร็ว คลิกขวาเส้นขอบของกราฟิก SmartArt นั้นแล้ว คลิกบันทึกเป็นรูปภาพ บนเมนูทางลัด

บันทึกสไลด์ PowerPoint

เมื่อต้องการบันทึกสไลด์ที่ประกอบด้วยกราฟิก SmartArt ของคุณในรูปแบบไฟล์กราฟิก แทนที่เป็นการบันทึกเฉพาะกราฟิก SmartArt ของคุณในรูปแบบไฟล์กราฟิก ทำต่อไปนี้:

สิ่งสำคัญ: คุณสามารถทำบันทึกกราฟิก SmartArt ของคุณในรูปแบบไฟล์กราฟิกเช่น Graphics Interchange Format (.gif), JPEG ไฟล์ Interchange Format (.jpg), หรือแบบพกพาเครือข่ายรูป แบบกราฟิก (.png) เท่านั้น

 1. คลิกปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม ชี้ไปที่ลูกศรถัดจากบันทึกเป็น แล้ว คลิ กงานนำเสนอ PowerPoint 97-2003

 2. ในกล่อง ชื่อแฟ้ม ให้พิมพ์ชื่อใหม่ของเอกสารนั้น หรือไม่พิมพ์เพื่อใช้ชื่อแฟ้มที่แนะนำ

 3. ในรายการ บันทึกเป็นชนิด ให้เลือกรูปแบบแฟ้มกราฟิกที่คุณต้องการ

 4. ในข้อความที่ปรากฏ ให้คลิก ภาพนิ่งปัจจุบันเท่านั้น

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×