บันทึกรูปภาพเป็น .jpg, .gif, หรือ .png

เมื่อคุณบันทึกเอกสารของระบบ Microsoft Office รูปภาพและกราฟิก SmartArt จะได้รับการบันทึกกับเอกสารของคุณโดยอัตโนมัติ คุณสามารถบันทึกรูปภาพ กราฟิก SmartArt หรือสไลด์ PowerPoint ที่มีรูปภาพหรือกราฟิก SmartArt ของคุณลงในไฟล์ที่แยกต่างหากซึ่งคุณสามารถฝังหรือแทรกลงในโปรแกรมที่สนับสนุน Graphics Interchange Format (.gif), JPEG File Interchange Format (.jpg), Device Independent Bitmap (.bmp) หรือ Portable Network Graphics Format (.png) ได้ ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องการบันทึกกราฟิก SmartArt เป็นไฟล์กราฟิก ถ้าคุณต้องการล็อกเพื่อให้แก้ไขไฟล์ไม่ได้

คุณต้องการทำอะไร

บันทึกรูปภาพของคุณเป็นไฟล์ .jpg, .gif, .bmp หรือ .png

บันทึกกราฟิก SmartArt ของคุณเป็นไฟล์ .jpg, .gif, .bmp หรือ .png

บันทึกสไลด์ PowerPoint ของคุณเป็นไฟล์ .jpg, .gif, .bmp หรือ .png

บันทึกรูปภาพของคุณเป็นไฟล์ .jpg, .gif, .bmp หรือ .png

นำไปใช้กับโปรแกรมทั้งหมด

คุณสามารถบันทึกรูปภาพในรูปแบบไฟล์กราฟิกได้ เช่น Graphics Interchange Format (.gif), JPEG File Interchange Format (.jpg) หรือ Portable Network Graphics Format (.png)

 1. คลิกขวาที่รูปภาพที่คุณต้องการบันทึกในรูปแบบไฟล์กราฟิก แล้วคลิก บันทึกเป็นรูปภาพ

 2. ในรายการ บันทึกเป็นชนิด ให้เลือกรูปแบบไฟล์กราฟิกที่คุณต้องการ

 3. ในกล่อง ชื่อไฟล์ ให้พิมพ์ชื่อใหม่สำหรับเอกสาร หรือไม่ต้องทำสิ่งใดเพื่อยอมรับชื่อไฟล์ที่แนะนำ

 4. คลิก บันทึก

หมายเหตุ:  เมื่อต้องการทำงานกับไฟล์ของคุณในโปรแกรมอื่น ให้แทรกไฟล์เป็น วัตถุ

ด้านบนของหน้า

บันทึกกราฟิก SmartArt ของคุณเป็นไฟล์ .jpg, .gif, .bmp หรือ .png

คุณสามารถบันทึกกราฟิก SmartArt ในรูปแบบไฟล์กราฟิกได้ เช่น Graphics Interchange Format (.gif), JPEG File Interchange Format (.jpg) หรือ Portable Network Graphics Format (.png)

คุณใช้โปรแกรมใดอยู่

Outlook

PowerPoint

Word

Outlook

 1. ในข้อความอีเมล ให้คลิกกราฟิก SmartArt ที่คุณต้องการบันทึกในรูปแบบไฟล์กราฟิก

 2. บนแท็บ ข้อความ ในกลุ่ม คลิปบอร์ด ให้คลิก คัดลอก

  กลุ่มคลิปบอร์ดใน Outlook

 3. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม คลิปบอร์ด ให้คลิกลูกศรภายใต้ วาง แล้วคลิก วางแบบพิเศษ

 4. ในกล่องโต้ตอบ วางแบบพิเศษ ในรายการ เป็น ให้คลิก รูปภาพ (GIF), รูปภาพ (PNG) หรือ รูปภาพ (JPEG)

 5. พิมพ์ชื่อสำหรับไฟล์กราฟิกของคุณ เรียกดูไปยังตำแหน่งที่คุณต้องการบันทึกไฟล์ แล้วคลิก บันทึก

ด้านบนของหน้า

PowerPoint

 1. คลิกขวาที่รูปภาพที่คุณต้องการบันทึกในรูปแบบไฟล์กราฟิก แล้วคลิก บันทึกเป็นรูปภาพ

คลิกขวาที่เมนูเมื่อกราฟิก SmartArt ถูกเลือกอยู่

 1. ในรายการ บันทึกเป็นชนิด ให้เลือกรูปแบบไฟล์กราฟิกที่คุณต้องการ

 2. ในกล่อง ชื่อไฟล์ ให้พิมพ์ชื่อใหม่สำหรับเอกสาร หรือไม่ต้องทำสิ่งใดเพื่อยอมรับชื่อไฟล์ที่แนะนำ

 3. คลิก บันทึก

ด้านบนของหน้า

Word

 1. คลิกกราฟิก SmartArt ที่คุณต้องการบันทึกในรูปแบบไฟล์กราฟิก

 2. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม คลิปบอร์ด ให้คลิก คัดลอก

  กลุ่มคลิปบอร์ดบนแท็บ หน้าแรก ใน Word

 3. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม คลิปบอร์ด ให้คลิกลูกศรภายใต้ วาง แล้วคลิก วางแบบพิเศษ

 4. ในกล่องโต้ตอบ วางแบบพิเศษ ในรายการ เป็น ให้คลิก รูปภาพ (GIF), รูปภาพ (PNG) หรือ รูปภาพ (JPEG)

 5. พิมพ์ชื่อสำหรับไฟล์กราฟิกของคุณ เรียกดูไปยังตำแหน่งที่คุณต้องการบันทึกไฟล์ แล้วคลิก บันทึก

ด้านบนของหน้า

บันทึกสไลด์ PowerPoint ของคุณเป็นไฟล์ .jpg, .gif, .bmp หรือ .png (บันทึกเป็น)

นำไปใช้กับ PowerPoint เท่านั้น

เมื่อต้องการบันทึกสไลด์ที่มีรูปภาพหรือกราฟิก SmartArt ของคุณในรูปแบบไฟล์กราฟิก แทนที่จะบันทึกเฉพาะรูปภาพหรือกราฟิก SmartArt ของคุณในรูปแบบไฟล์กราฟิก ให้ทำดังต่อไปนี้

 1. คลิกแท็บ ไฟล์

 2. คลิก บันทึกเป็น และในรายการ บันทึกเป็นชนิด ให้เลือกรูปแบบไฟล์กราฟิกที่คุณต้องการ

 3. ในกล่อง ชื่อไฟล์ ให้พิมพ์ชื่อใหม่สำหรับเอกสาร หรือไม่ต้องทำสิ่งใดเพื่อยอมรับชื่อไฟล์ที่แนะนำ

 4. คลิก บันทึก

 5. ในข้อความที่ปรากฏขึ้น ให้คลิก สไลด์ปัจจุบันเท่านั้น

ด้านบนของหน้า

บันทึกเวอร์ชันเดิมของรูปภาพที่แก้ไขใน PowerPoint

เมื่อคุณเปลี่ยนรูปภาพ GIF, JPEG หรือ PNG ขณะทำงานใน PowerPoint คุณสามารถบันทึกเวอร์ชันต้นฉบับของรูปภาพที่แก้ไข

 1. คลิกขวาที่รูปภาพที่แก้ไข แล้วคลิก บันทึกเป็นรูปภาพ บน เมนูทางลัด

 2. คลิกลูกศรบนปุ่ม บันทึก แล้วคลิก บันทึกรูปภาพต้นฉบับ

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×