บันทึกรายการที่ถูกส่งโดยอัตโนมัติในกล่องจดหมายของ delegator

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

กล่องจดหมายของ Office 365 สามารถตั้งค่าเพื่อให้บุคคลอื่น (เช่นผู้ช่วย executive) สามารถเข้าถึงกล่องจดหมายของบุคคลอื่น (เช่นผู้จัดการ) และส่งจดหมายเป็นเหล่านั้น บุคคลเหล่านี้มักเรียกว่าตัวที่ผู้รับมอบสิทธิ์และการdelegatorตามลำดับ เราจะเรียกใช้ "ตัวช่วยในการ" และ "ตัวจัดการ" สำหรับ sake ของเรา เมื่อผู้ช่วยจะอนุญาตให้เข้าถึงกล่องจดหมายของผู้จัดการ แสดงว่าได้รับมอบสิทธิการเข้าถึง

บุคคลที่มักจะติดตั้งได้รับมอบสิทธิเข้า และส่งสิทธิ์เพื่ออนุญาตให้ผู้ช่วยในการจัดการผู้จัดการปฏิทินที่พวกเขาจำเป็นต้องส่ง และตอบกลับการเรียกประชุม ตามค่าเริ่มต้น เมื่อผู้จัดการ การตัวช่วยในการส่งจดหมายเป็น หรือในนามของข้อความที่ส่งถูกเก็บไว้ในโฟลเดอร์รายการที่ถูกส่งของผู้ช่วย คุณสามารถใช้บทความนี้เพื่อเปลี่ยนลักษณะการทำงานนี้เพื่อให้ข้อความที่ส่งถูกเก็บไว้ในทั้งผู้ช่วยและโฟลเดอร์รายการที่ถูกส่งของผู้จัดการ

ลองมาดูที่ตัวอย่างง่าย ๆ วิธีนี้จะทำงานในชีวิตจริง:

 • Mary จะรองประธานของกลางยอดขาย เธอมีการจัดกำหนดการไม่ว่างมาก และมี Rob ตัวช่วยราบ executive เพื่อช่วยจัดการปฏิทินของบุคคล

 • เพื่อช่วย Mary, Rob ของการเข้า ถึงกล่องจดหมายของ Mary และ การส่งข้อความในนามของบุคคลที่มอบหมายสิทธิ์ ค่านี้ช่วยให้เขาได้เมื่อต้องการดูสิ่งที่อยู่บนปฏิทินของบุคคล จัดกำหนดการ ยอมรับ และปฏิเสธการร้องขอการประชุม และตอบกลับข้อความ

 • ข้อความที่ Rob ส่งในนามของ Mary จะเก็บไว้ในโฟลเดอร์รายการที่ถูกส่งของเขา Mary ต้องสำเนาเพื่อ Rob ด้วยตนเองคัดลอกข้อความที่เขาส่งในนามของบุคคลจากโฟลเดอร์รายการที่ถูกส่งของเขาไปยังโฟลเดอร์รายการที่ถูกส่งของบุคคล

 • มาร่วมของ Rob ถ้าไม่มีวิธีดียิ่งขึ้นในการจัดการรายการที่ถูกส่งเพื่อให้เขาขอให้เขา IT ช่วยให้ผู้ให้บริการ เขาเรียนรู้กล่องจดหมายของ Mary สามารถตั้งค่าเพื่อเก็บข้อความที่เขาส่งในนามของบุคคลในทั้งรายการที่ถูกส่งของเขาและรายการของบุคคลที่ถูกส่งโดยอัตโนมัติ ไม่เหมือนกับสิ่งที่เขาต้องเพื่อให้เขาถามโต๊ะช่วยให้การตั้งค่า

ส่งเป็น... ส่งในนามของ...ทำประจะหมายถึง และที่ฉันควรเลือกได้อย่างไร

เมื่อคุณตั้งค่าบางคนเป็นผู้รับมอบสิทธิ์ในกล่องจดหมายของผู้จัดการ คุณสามารถเลือกว่าพวกเขา "ส่งเป็น" ผู้จัดการ หรือ "ส่งในนามของ" เหล่านั้นได้ ความแตกต่างคือรายละเอียด แต่อาจมีความสำคัญในบางองค์กร:

 • ส่งเป็น    เมื่อบุคคลต้องมีสิทธิ์ "ส่งเป็น" บนกล่องจดหมายของ ข้อความที่พวกเขาส่งจากกล่องจดหมายนั้นจะแสดงเฉพาะเจ้าของกล่องจดหมายของชื่อในกล่องจาก: เขตข้อมูลของข้อความ ในตัวอย่างข้างต้น ถ้า Rob มีสิทธิ์ "ส่งเป็น" ในกล่องจดหมายของ Mary ข้อความที่เขาส่งจากกล่องจดหมายของบุคคลจะแสดงจาก: Maryแก่ผู้รับ

 • ส่งในนามของ    เมื่อบุคคลต้องมีสิทธิ์ "ส่งในนามของ" บนกล่องจดหมายของ ข้อความที่พวกเขาส่งจากเจ้าของกล่องจดหมายจะแสดงว่า ข้อความที่ถูกส่ง โดยบุคคลในนามของเจ้าของกล่องจดหมายของคุณ ในตัวอย่างข้างต้น ถ้า Rob มีสิทธิ์ "ส่งในนามของ" ในกล่องจดหมายของ Mary ข้อความที่เขาส่งจากกล่องจดหมายของบุคคลจะแสดงจาก: Rob ในนามของ Maryไปยังผู้รับ

ส่งสิทธิ์ที่มีบางคนได้ในกล่องจดหมายของผู้ใช้อื่นมีความสำคัญเมื่อคิดเกี่ยวกับวิธีส่งรายการควรมีจัดการ หรือไม่เนื่องจากคุณสามารถตัดสินใจว่า สำหรับแต่ละระดับของสิทธิ์ ว่า ข้อความควรถูกจัดเก็บไว้ ในโฟลเดอร์รายการที่ถูกส่งของผู้ช่วยเพียง หรือ ในทั้งผู้ช่วยและโฟลเดอร์รายการที่ถูกส่งของผู้จัดการ Office 365 เริ่มต้นเพื่อจัดเก็บรายการสำหรับข้อความที่ส่ง ด้วย "ส่งเป็น" และ "ส่งในนามของ" สิทธิ์ในของตัวช่วยในการส่งรายการเท่านั้นที่ถูกส่ง คุณสามารถเปลี่ยนลักษณะการทำงานของค่าเริ่มต้นที่ใช้ขั้นตอนด้านล่าง

เคล็ดลับ: ผู้จัดการอาจมีหลายผู้ช่วยกับระดับสิทธิ์ที่แตกต่าง ในตัวอย่างข้างต้น ขณะ Rob อาจไม่สามารถส่งข้อความในนามของ Mary เธอสามารถมีผู้ช่วยอื่นที่สามารถส่งเป็น Mary ถ้านี่เป็นกรณี Mary ของแผนก IT ไม่สามารถทำตามขั้นตอนสำหรับทั้ง "ส่งเป็น" และ "ส่งในนามของ" สิทธิ์ได้

เมื่อคุณทำขั้นตอนเหล่านี้ ใด ๆ ข้อความที่ส่งเป็น   ตัวจัดการกล่องจดหมายคุณกำลังกำหนดค่า จะถูกบันทึกไปยังโฟลเดอร์รายการที่ถูกส่งของตัวจัดการการ การตั้งค่านี้ เพียงทำตามขั้นตอนด้านล่าง คุณจำเป็นต้องใช้ Windows PowerShell เพื่อทำตามขั้นตอน ถ้าคุณยังไม่ได้ใช้มาก่อน ไปโดยใช้ PowerShell ด้วย Exchange Onlineสำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการเชื่อมต่อ ไม่มีวิดีโอยอดเยี่ยมมากเกินไป

 1. เปิด Windows PowerShell และ โดยใช้คำแนะนำที่โดยใช้ PowerShell ด้วย Exchange Onlineการเชื่อมต่อกับ Exchange Online PowerShell

 2. รับอยู่อีเมลของผู้จัดการ

 3. เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้ในหน้าต่าง PowerShell

  Set-Mailbox <manager's email address> –MessageCopyForSentAsEnabled $true

  ตัวอย่างเช่น ว่าที่อยู่อีเม Mary mary@contoso.com แผนก IT ราบจะเรียกใช้คำสั่งSet-Mailbox mary@contoso.com –MessageCopyForSentAsEnabled $true

ที่เป็น ตัวจัดการจะเดี๋ยวนี้โดยอัตโนมัติได้สำเนาของข้อความใด ๆ ที่ส่ง โดยผู้ช่วย ในโฟลเดอร์รายการที่ถูกส่งของพวกเขา

เคล็ดลับ: คุณสามารถปิดนี้ โดยไปตามขั้นตอนด้านบน แล้วแทน$trueด้วย$falseในคำสั่งSet-Mailbox ตัวอย่าง เพื่อปิดใช้งานสำหรับ Mary พวกเขาจะเรียกใช้คำสั่งSet-Mailbox mary@contoso.com –MessageCopyForSentAsEnabled $false

เมื่อคุณทำตามขั้นตอนเหล่านี้ ใด ๆ ข้อความที่ส่งในนามของ   ตัวจัดการกล่องจดหมายคุณกำลังกำหนดค่า จะถูกบันทึกไปยังโฟลเดอร์รายการที่ถูกส่งของตัวจัดการ เมื่อต้องการตั้งค่านี้ เพียงทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ คุณจำเป็นต้องใช้ Windows PowerShell เพื่อทำตามขั้นตอน ถ้าคุณยังไม่ได้ใช้มาก่อน ไปโดยใช้ PowerShell ด้วย Exchange Onlineสำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการเชื่อมต่อ ไม่มีวิดีโอยอดเยี่ยมมากเกินไป

 1. เปิด Windows PowerShell และ โดยใช้คำแนะนำที่โดยใช้ PowerShell ด้วย Exchange Onlineการเชื่อมต่อกับ Exchange Online PowerShell

 2. รับอยู่อีเมลของผู้จัดการ

 3. เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้ในหน้าต่าง PowerShell

  Set-Mailbox <manager's email address> –MessageCopyForSendOnBehalfEnabled $true

  ตัวอย่าง ว่าที่อยู่อีเม Mary mary@contoso.com แผนก IT ของบุคคลจะเรียกใช้คำสั่งSet-Mailbox mary@contoso.com –MessageCopyForSendOnBehalfEnabled $true

ถูก ผู้จัดการจะเดี๋ยวนี้โดยอัตโนมัติได้สำเนาของข้อความใด ๆ ที่ส่ง โดยผู้ช่วย ในโฟลเดอร์รายการที่ถูกส่งของพวกเขา

เคล็ดลับ: คุณสามารถปิดใช้งานนี้ โดยไปตามขั้นตอนด้านบน และแทนที่ด้วย$falseในคำสั่งSet-Mailbox$true ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการปิดใช้งานสำหรับ Mary พวกเขาจะเรียกใช้คำสั่งSet-Mailbox mary@contoso.com –MessageCopyForSendOnBehalfEnabled $false

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×