Office

บันทึกย่อแบบเสียง

ใช้ไมโครโฟนในตัวของคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อบันทึกเสียงในขณะที่คุณจดบันทึกย่อ ในมุมมองเค้าโครงสมุดบันทึก Word จะติดตามสิ่งที่คุณพิมพ์ในขณะที่คุณบันทึกเพื่อให้คุณทราบบริบทเสียงสำหรับบันทึกย่อของคุณ เมื่อต้องการเล่นส่วนหนึ่งของการบันทึกที่เชื่อมโยงกับบันทึกย่อ ให้คลิกไอคอนเสียง บันทึกย่อแบบเสียง สำหรับบันทึกย่อ

ให้เลือกทำดังนี้

บันทึกย่อแบบเสียง

 1. คลิก เค้าโครงสมุดบันทึก ในเมนู มุมมอง

 2. เลื่อนแถบเลื่อน ระดับเสียงป้อนเข้า ที่อยู่ภายใต้ ตั้งค่าการป้อนค่า บนแท็บ บันทึกย่อเสียง ไปที่การตั้งค่าที่คุณต้องการ

  มุมมองเค้าโครงสมุดบันทึก แท็บ บันทึกย่อแบบเสียง กลุ่ม การตั้งค่าการป้อนข้อมูล

 3. คลิก บันทึก ที่อยู่ภายใต้ บันทึกเสียง ในแท็บ บันทึกย่อแบบเสียง

  มุมมองเค้าโครงสมุดบันทึก แท็บ บันทึกย่อแบบเสียง กลุ่ม บันทึกเสียง

 4. เมื่อคุณบันทึกเสียงเสร็จสิ้น ให้คลิก หยุด

  เคล็ดลับ: 

  • คุณสามารถเริ่มและหยุดการบันทึกกี่ครั้งก็ได้เท่าที่คุณต้องการ เสียงใหม่จะถูกผนวกเข้ากับการบันทึกที่มีอยู่

  • คุณสามารถคลิกในตำแหน่งต่างๆ ในสมุดบันทึกของคุณแล้วบันทึกเสียงที่นั่นได้ เมื่อต้องการดูว่าคุณได้บันทึกเสียงไว้ที่ตำแหน่งใดในสมุดบันทึกของคุณ ให้คลิก แสดง ที่อยู่ภายใต้ ขั้นสูง ในแท็บ บันทึกย่อแบบเสียง เสียงที่บันทึกจะถูกทำเครื่องหมายด้วยไอคอน  บันทึกย่อแบบเสียง

เล่นบันทึกย่อแบบเสียง

 1. คลิก เค้าโครงสมุดบันทึก ในเมนู มุมมอง

 2. คลิกเล่น ที่อยู่ภายใต้ การเล่นเสียง ในแท็บ บันทึกย่อแบบเสียง

  มุมมองเค้าโครงสมุดบันทึก แท็บ บันทึกย่อแบบเสียง กลุ่ม เล่นเสียง

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการเปลี่ยนความถี่ที่เล่นการบันทึก ให้เลื่อนแถบเลื่อน อัตรา ไปที่การตั้งค่าที่คุณต้องการ

ส่งออกเสียงบันทึกเป็นไฟล์เสียงแบบสแตนด์อโลน

 1. คลิก เค้าโครงสมุดบันทึก ในเมนู มุมมอง

 2. คลิก ส่งออก ที่อยู่ภายใต้ ขั้นสูง ในแท็บ บันทึกย่อแบบเสียง

  มุมมองเค้าโครงสมุดบันทึก แท็บ บันทึกย่อแบบเสียง กลุ่ม ขั้นสูง

 3. ใส่ชื่อไฟล์ จากนั้นเลือกตำแหน่งที่คุณต้องการบันทึกไฟล์เสียง แล้วคลิก บันทึก

ตั้งค่าตัวเลือกการบันทึกและการเล่น

 1. คลิก เค้าโครงสมุดบันทึก ในเมนู มุมมอง

 2. คลิก เพิ่มเติม ที่อยู่ภายใต้ ขั้นสูง ในแท็บ บันทึกย่อแบบเสียง

  มุมมองเค้าโครงสมุดบันทึก แท็บ บันทึกย่อแบบเสียง กลุ่ม ขั้นสูง

 3. ทำการเปลี่ยนแปลงที่คุณต้องการภายใต้ การบันทึกบันทึกย่อ หรือ การเล่นบันทึกย่อ

ดูเพิ่มเติม

มุมมองต่างๆ ใน Word

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×