บันทึกย่อประจำรุ่นไคลเอ็นต์การซิงค์ OneDrive ใหม่

บันทึกย่อประจำรุ่นไคลเอ็นต์การซิงค์ OneDrive ใหม่

กลับมาตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับการเผยแพร่ล่าสุดของ ่ไคลเอ็นต์การซิงค์ OneDrive ใหม่ ได้ที่นี่ บันทึกย่อประจำรุ่นจะถูกรวมสำหรับรุ่นที่เข้าถึงแวดวงการผลิตและแวดวงองค์กร แวดวง Insiders จะได้รับการอัปเดตอย่างรวดเร็วด้วยฟีเจอร์ที่เพิ่มขึ้นอยู่ตลอดเวลา

ต่อไปนี้คือหมายเลขรุ่นล่าสุดในแต่ละแวดวงการตรวจสอบความถูกต้องตาม กระบวนการอัปเดตไคลเอ็นต์การซิงค์ OneDrive

แวดวง Insiders

แวดวงการผลิต

แวดวงองค์กร

Windows

บิลด์ที่เผยแพร่ล่าสุด

17.3.7289.1207

17.3.7131.1115

17.3.6966.0824

เผยแพร่

17.3.7076.1026 (8 ม.ค.)

Mac

บิลด์ที่เผยแพร่ล่าสุด

ไม่พร้อมใช้งาน

17.3.7131.1115

17.3.6967.0824

เผยแพร่

17.3.7078.1101 (8 ม.ค.)

หมายเหตุ: ช่องว่างในตารางหมายถึงไม่มีการเผยแพร่ในแวดวงนั้นในขณะนี้

ดาวน์โหลด

เลือกแพลตฟอร์มของคุณและขยายหมายเลขเวอร์ชันเพื่อดูบันทึกย่อการอัปเดตเกี่ยวกับแต่ละบิลด์:

บันทึกย่อการอัปเดต Windows

ฟีเจอร์ใหม่และการอัปเดต:

 • แก้ไขข้อบกพร่องเพื่อปรับปรุงความน่าเชื่อถือและประสิทธิภาพการทำงานของไคลเอ็นต์

ฟีเจอร์ใหม่และการอัปเดต:

 • แก้ไขเพื่อระบุบักที่ทำให้โฟลเดอร์ชั่วคราวเต็มไปด้วยบันทึก

ฟีเจอร์ใหม่และการอัปเดต:

 • แก้ไขข้อบกพร่องเพื่อปรับปรุงความน่าเชื่อถือและประสิทธิภาพการทำงานของไคลเอ็นต์

ฟีเจอร์ใหม่และการอัปเดต:

ฟีเจอร์ใหม่และการอัปเดต:

 • การปรับปรุงการบังคับใช้นโยบายกลุ่ม ขณะนี้แพคเกจนโยบายกลุ่ม (ADM) พร้อมใช้งานกับการติดตั้ง OneDrive เรียนรู้เพิ่มเติม

 • แก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับความน่าเชื่อถือในการซิงค์และเสถียรภาพของแอปพลิเคชัน

การแก้ไขข้อบกพร่องที่สำคัญ:

 • แก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับความน่าเชื่อถือในการซิงค์และเสถียรภาพของแอปพลิเคชัน

ฟีเจอร์ใหม่และการอัปเดต:

 • ขณะนี้คุณสามารถแชร์ไฟล์จากเมนูบริบทได้แล้ว

การแก้ไขข้อบกพร่องที่สำคัญ:

 • แก้ไขปัญหารองสำหรับเวอร์ชันหลัก

ฟีเจอร์ใหม่และการอัปเดต:

 • ศูนย์กิจกรรมได้รับการอัปเดตให้แสดงข้อมูลเพิ่มขึ้น คุณสามารถดูโฟลเดอร์คอนเทนเนอร์สำหรับรายการที่ได้รับการอัปเดตได้แล้วตอนนี้ รวมถึงถ้ามีการเปลี่ยนชื่อหรือย้ายรายการดังกล่าว

 • แก้ไขข้อบกพร่องการเข้าถึงที่เกี่ยวกับศูนย์กิจกรรม

 • เพิ่มความยาวเส้นทางสูงสุดให้กับไฟล์หรือโฟลเดอร์ อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ขีดจำกัดเส้นทางสูงสุดแบบใหม่

การแก้ไขข้อบกพร่องที่สำคัญ:

 • แก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับความน่าเชื่อถือในการซิงค์และเสถียรภาพของแอปพลิเคชัน

  หมายเหตุ: เวอร์ชันนี้ของ OneDrive จะไม่มีให้ดาวน์โหลดจนว่าจะเสร็จสิ้นการเผยแพร่ไปยังการผลิต

การแก้ไขข้อบกพร่องที่สำคัญ:

 • ได้แก้ไขปัญหาเล็กๆ ที่เกี่ยวข้องกับการติดตั้งล่วงแพคเกจล่วงหน้าของ OneDrive ในการอัปเดตของ Windows สำหรับนักสร้างสรรค์

  หมายเหตุ: เวอร์ชันนี้ของ OneDrive ยังไม่พร้อมสำหรับการดาวน์โหลด พร้อมเฉพาะที่เป็นส่วนหนึ่งในเวอร์ชันของ Windows ที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้าเท่านั้น

การแก้ไขข้อบกพร่องที่สำคัญ:

 • แก้ไขปัญหาสำคัญที่เกี่ยวข้องกับความน่าเชื่อถือในการซิงค์และเสถียรภาพของแอปพลิเคชัน

การแก้ไขข้อบกพร่องที่สำคัญ:

 • แก้ไขปัญหาสำคัญที่เกี่ยวข้องกับความน่าเชื่อถือในการซิงค์และเสถียรภาพของแอปพลิเคชัน

ฟีเจอร์ใหม่และการอัปเดต:

ฟีเจอร์ใหม่และการอัปเดต:

 • ศูนย์กิจกรรม OneDrive ถูกปรับปรุงสำหรับผู้ใช้ที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น

 • เพิ่มการสนับสนุนสำหรับ Office 365 ดำเนินการโดย 21Vianet

การแก้ไขข้อบกพร่องที่สำคัญ:

 • แก้ไขปัญหาสำคัญที่เกี่ยวข้องกับความน่าเชื่อถือในการซิงค์

 • แก้ไขปัญหาสำคัญที่เกี่ยวข้องกับเสถียรภาพของแอปพลิเคชัน

 • แก้ไขปัญหาข้อผิดพลาด “OneDrive ต้องการการอัปเดต” แสดงไม่ถูกต้อง

 • แก้ไขปัญหาที่ทำให้ผู้ใช้มีทางลัดไปยัง OneDrive หลายทางใน Windows Explorer

ฟีเจอร์ใหม่และการอัปเดต:

 • ขณะนี้คุณสามารถย้ายผู้ใช้จากไคลเอ็นต์การซิงค์ OneDrive for Business (Groove.exe) ก่อนหน้า ไปยัง ่ไคลเอ็นต์การซิงค์ OneDrive (OneDrive.exe) สำหรับไซต์ทีม (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู เปลี่ยนจากไคลเอ็นต์ที่ซิงค์กับ OneDrive for Busines ก่อนหน้า)

 • คุณสามารถใช้ซ้ำตำแหน่งที่ตั้งที่มีอยู่เมื่อเพิ่มไซต์ SharePoint หรือโฟลเดอร์ OneDrive for Business ที่แชร์ที่มีชื่อเดียวกัน

การแก้ไขข้อบกพร่องที่สำคัญ:

 • แก้ไขปัญหาเบ็ดเตล็ดหลายรายการเกี่ยวกับการซิงค์ไซต์ SharePoint และไฟล์ OneDrive for Business ที่แชร์

ฟีเจอร์ใหม่และการอัปเดต:

 • การสนับสนุนสำหรับ Office 365 Germany ที่เพิ่ม

 • (กำลังจะออก) ศูนย์กิจกรรม OneDrive ได้รับการอัปเดตเพื่อให้มีข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมล่าสุด

การแก้ไขข้อบกพร่องที่สำคัญ:

 • แก้ไขปัญหาสำคัญที่เกี่ยวข้องกับเสถียรภาพของแอปพลิเคชัน

 • แก้ไขปัญหาที่ OneDrive พยายามอัปโหลดไฟล์ซ้ำสองครั้ง

 • แก้ไขปัญหาที่ทำให้ผู้ใช้ต้องตั้งค่า OneDrive อีกครั้งโดยไม่จำเป็น

แก้ไขข้อบกพร่องเบ็ดเตล็ด

ฟีเจอร์ใหม่และการอัปเดต:

 • ในตอนนี้ สามารถใช้บิลด์เดียวกันบน Windows และ Mac

 • การซิงค์โฟลเดอร์ที่แชร์

 • การซิงค์ไฟล์และโฟลเดอร์แบบอ่านอย่างเดียว

และยัง แก้ไขข้อบกพร่องเบ็ดเตล็ด

ฟีเจอร์ใหม่และการอัปเดต:

 • ผู้ใช้สามารถเลือกโฟลเดอร์ที่ต้องการซิงค์เมื่อตั้งค่าการซิงค์สำหรับไซต์ SharePoint

และยัง แก้ไขข้อบกพร่องเบ็ดเตล็ด

ฟีเจอร์ใหม่และการอัปเดต:

 • ซิงค์ไลบรารีไซต์ SharePoint

 • คุณสามารถตั้งค่าการซิงค์จากโฟลเดอร์ที่ระบุบนไซต์

 • ในตอนนี้ ไคลเอ็นต์การซิงค์สนับสนุนการเขียนร่วมและการแชร์โดยตรงจากไฟล์ Office

 • คุณสามารถเลือกโฟลเดอร์ที่ต้องการซิงค์จากการตั้งค่า OneDrive

การแก้ไขข้อบกพร่องที่สำคัญ:

 • แก้ไขปัญหาการเสื่อมถอยที่ทำให้ไคลเอ็นต์การซิงค์หยุดทำงาน

ฟีเจอร์ใหม่และการอัปเดต:

 • ปรับปรุงประสิทธิภาพการดาวน์โหลด

 • OneDrive ตรวจหาเมื่อมีส่วนขยายโอเวอร์เลย์ใน File Explorer และส่งพร้อมท์ให้ผู้ใช้แก้ไข

 • OneDrive จะพยายามอัปเดตบิลด์ล่าสุดที่พร้อมใช้งานสำหรับลูกค้าทั้งหมด แม้ว่าจะมีบิลด์ใหม่ที่ค่อยๆ เผยแพร่แต่ยังมาไม่ถึงคุณ

 • เพิ่มงานจัดกำหนดการใหม่เพื่อช่วยให้ OneDrive อัปเดตอยู่เสมอ

 • (กำลังจะออก) เพิ่มตัวเลือกใหม่เพื่อจำกัดจำนวนแบนด์วิดธ์ที่ใช้ในการถ่ายโอนไฟล์

 • (กำลังจะออก) เพิ่มการตั้งค่าเพื่อจำกัดแบนด์วิดธ์โดยอัตโนมัติ

การแก้ไขข้อบกพร่องที่สำคัญ:

 • แก้ไขปัญหาที่ไคลเอ็นต์ไม่สามารถงชื่อเข้าใช้และตั้งค่าได้อย่างถูกต้อง

 • แก้ไขปัญหาที่กล่องโต้ตอบการลงชื่อเข้าใช้ปรากฏขึ้นถ้าเรียกใช้ OneDrive ด้วยการตั้งค่า DisablePersonalSync บน Windows 10

 • แก้ไขการหยุดทำงานและข้อบกพร่องเบ็ดเตล็ด

การแก้ไขข้อบกพร่องที่สำคัญ:

 • แก้ไขปัญหาที่ OneDrive ตรวจพบอย่างไม่ถูกต้องว่าการซิงค์ส่วนบุคคลถูกปิดใช้งานบน Windows 8.1

 • แก้ไขปัญหาที่ทำให้ไฟล์ที่เปิดโดย Office หยุดซิงค์

แก้ไขข้อบกพร่องเบ็ดเตล็ด

การอัปเดตฟีเจอร์: ในตอนนี้ ฟีเจอร์ Takeover จะถูกเปิดใช้งานตามค่าเริ่มต้น

ฟีเจอร์ใหม่และการอัปเดต:

 • ในตอนนี้ การตั้งค่า OneDrive ยอมรับทั้งที่อยู่อีเมลธุรกิจและส่วนบุคคลและจะเปลี่ยนเส้นทางการลงชื่อเข้าใช้ที่สอดคล้องกัน ไม่จำเป็นต้องใช้รีจิสทรีคีย์สำหรับการปรับใช้อีกต่อไป

 • ในตอนนี้ ฟีเจอร์ Takeover จะถูกเปิดใช้งาน ผู้ใช้ที่ต้องการเปลี่ยนเป็นไคลเอ็นต์ใหม่จำเป็นต้องอัปเดต Office และ OneDrive เป็นเวอร์ชันล่าสุด แล้วลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีเดียวกัน อ่านเพิ่มเติมในบทความ การเปลี่ยนจากไคลเอ็นต์การซิงค์ OneDrive for Business ที่มีอยู่

 • ขณะนี้ OneDrive สนับสนุนให้ Windows 8.1 ซิงค์บัญชีธุรกิจได้แล้ว เพียงเปิดใช้ "OneDrive for Business" ใน Windows 8.1 เพื่อเริ่มต้นใช้งาน

 • ในตอนนี้ อัตราการถ่ายโอนจะแสดงขึ้นเมื่อคุณโฮเวอร์เหนือก้อนเมฆในถาดงาน

แก้ไขข้อบกพร่องที่สำคัญ:

 • เราแก้ไขข้อบกพร่องค้นหาผู้เช่าที่ผู้ใช้ลงชื่อเข้าใช้และได้รับข้อผิดพลาดที่บอกว่าไม่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

บันทึกย่อการอัปเดต Mac

ฟีเจอร์ใหม่และการอัปเดต:

 • แก้ไขข้อบกพร่องเพื่อปรับปรุงความน่าเชื่อถือและประสิทธิภาพการทำงานของไคลเอ็นต์

 • การปรับปรุงความน่าเชื่อถือให้กับการตั้งค่า “เปิดเมื่อเข้าสู่ระบบ” สำหรับไคลเอ็นต์ Mac แบบสแตนด์อโลน

ฟีเจอร์ใหม่และการอัปเดต:

 • การแก้ไขบักเพื่อปรับปรุงความน่าเชื่อถือ

ฟีเจอร์ใหม่และการอัปเดต:

 • แก้ไขข้อบกพร่องเพื่อปรับปรุงความน่าเชื่อถือและประสิทธิภาพการทำงาน

 • ผู้ใช้จะได้รับการแจ้งเตือนเมื่อไลบรารีการซิงค์เปลี่ยนเป็นแบบอ่านอย่างเดียวหรือเมื่อสามารถแก้ไขได้

 • การตั้งค่าใหม่สำหรับการควบคุม การอัปโหลดสูงสุดและอัตราความเร็วการดาวน์โหลด

 • แก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับความน่าเชื่อถือในการซิงค์และเสถียรภาพของแอปพลิเคชัน

 • แก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับความน่าเชื่อถือในการซิงค์และเสถียรภาพของแอปพลิเคชัน

ฟีเจอร์ใหม่และการอัปเดต:

 • ขณะนี้คุณสามารถแชร์ไฟล์ผ่านจากเมนูบริบทได้แล้ว

 • เพิ่มฟีเจอร์ใหม่เพื่อบันทึกสกรีนช็อตของคุณโดยอัตโนมัติไปยัง OneDrive

การแก้ไขข้อบกพร่องที่สำคัญ:

 • แก้ไขปัญหาสำคัญที่เกี่ยวข้องกับความน่าเชื่อถือในการซิงค์และเสถียรภาพของแอปพลิเคชัน

ฟีเจอร์ใหม่และการอัปเดต:

 • เราได้เพิ่มเมนูบริบทในOneDrive เมื่อต้องการเปิดเมนูบริบท ให้เปิดใช้งาน OneDrive ส่วนขยายตัวค้นหา และรีสตาร์ต mac OS หรือตัวค้นหาหลังการอัปเดต

 • เราได้เพิ่มคำสั่งแชร์ลงในเมนูบริบท เพื่อให้คุณสามารถแชร์ไฟล์และโฟลเดอร์จากตัวค้นหาได้

 • ศูนย์กิจกรรมได้รับการอัปเดตให้แสดงข้อมูลเพิ่มขึ้น คุณสามารถดูโฟลเดอร์คอนเทนเนอร์สำหรับรายการที่ได้รับการอัปเดตได้แล้วตอนนี้ รวมถึงถ้ามีการเปลี่ยนชื่อหรือย้ายรายการดังกล่าว

 • แก้ไขข้อบกพร่องการเข้าถึงที่เกี่ยวกับศูนย์กิจกรรม

 • เพิ่มความยาวเส้นทางสูงสุดให้กับไฟล์หรือโฟลเดอร์ อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ขีดจำกัดเส้นทางสูงสุดแบบใหม่

การแก้ไขข้อบกพร่องที่สำคัญ:

 • แก้ไขปัญหาสำคัญที่เกี่ยวข้องกับความน่าเชื่อถือในการซิงค์และเสถียรภาพของแอปพลิเคชัน

การแก้ไขข้อบกพร่องที่สำคัญ:

 • แก้ไขปัญหาสำคัญที่เกี่ยวข้องกับความน่าเชื่อถือในการซิงค์และเสถียรภาพของแอปพลิเคชัน

ฟีเจอร์ใหม่และการอัปเดต:

ฟีเจอร์ใหม่และการอัปเดต:

 • ไคลเอ็นต์การซิงค์ OneDrive สำหรับ Mac มีพร้อมใช้งานเป็น การดาวน์โหลดแยก แล้วในขณะนี้ ก่อนการติดตั้งหรือปรับใช้ไคลเอ็นต์สำหรับ Mac ผ่านการดาวน์โหลดแยกต่างหาก ให้ลบเวอร์ชัน App Store ของ Mac ออกจากคอมพิวเตอร์ของคุณก่อน (ถ้าคุณเคยติดตั้งไว้)

 • ขณะนี้ OneDrive จะเปิดใช้ใหม่หลังหยุดการทำงานโดยอัตโนมัติ เรายังได้เพิ่มวิธีการรายงานการหยุดทำงานที่เกิดซ้ำ

 • เพิ่มการสนับสนุนสำหรับ Office 365 ดำเนินการโดย 21Vianet

 • (กำลังจะออก) เราได้เปิดใช้งานความสามารถในการใช้ขีดจำกัดแบนด์วิตธ์โดยอัตโนมัติหรือขีดจำกัดที่กำหนด

การแก้ไขข้อบกพร่องที่สำคัญ:

 • แก้ไขปัญหาสำคัญที่เกี่ยวข้องกับความน่าเชื่อถือในการซิงค์

 • แก้ไขปัญหาสำคัญที่เกี่ยวข้องกับเสถียรภาพของแอปพลิเคชัน

ฟีเจอร์ใหม่และการอัปเดต:

 • คุณสามารถใช้ซ้ำตำแหน่งที่ตั้งที่มีอยู่เมื่อเพิ่มไซต์ SharePoint หรือโฟลเดอร์ OneDrive for Business ที่แชร์ที่มีชื่อเดียวกัน

การแก้ไขข้อบกพร่องที่สำคัญ:

 • แก้ไขปัญหาเบ็ดเตล็ดหลายรายการเกี่ยวกับการซิงค์ไซต์ SharePoint และไฟล์ OneDrive for Business ที่แชร์

ฟีเจอร์ใหม่และการอัปเดต:

 • การสนับสนุนสำหรับ Office 365 Germany ที่เพิ่ม

 • (กำลังจะออก) ศูนย์กิจกรรม OneDrive ได้รับการอัปเดตเพื่อให้มีข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมล่าสุด

การแก้ไขข้อบกพร่องที่สำคัญ:

 • แก้ไขปัญหาสำคัญที่เกี่ยวข้องกับเสถียรภาพของแอปพลิเคชัน

 • แก้ไขปัญหาที่ OneDrive พยายามอัปโหลดไฟล์ซ้ำสองครั้ง

 • แก้ไขปัญหาที่ทำให้ผู้ใช้ต้องตั้งค่า OneDrive อีกครั้งโดยไม่จำเป็น

แก้ไขข้อบกพร่องเบ็ดเตล็ด

ฟีเจอร์ใหม่และการอัปเดต:

 • ในตอนนี้ สามารถใช้บิลด์เดียวกันบน Windows และ Mac

 • การซิงค์โฟลเดอร์ที่แชร์

 • การซิงค์ไฟล์และโฟลเดอร์แบบอ่านอย่างเดียว

และยัง แก้ไขข้อบกพร่องเบ็ดเตล็ด

ฟีเจอร์ใหม่และการอัปเดต:

 • ปรับปรุงประสิทธิภาพการดาวน์โหลด

 • ในตอนนี้ กล่องโต้ตอบเลือกโฟลเดอร์จะแสดงขนาดของไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่คุณสามารถซิงค์

 • ในตอนนี้ ไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่มีอักขระที่เน้นเสียงจะแสดงสถานะอย่างถูกต้องในการวางซ้อน

 • [กำลังจะออก] เพิ่มตัวเลือกใหม่เพื่อจำกัดแบนด์วิดธ์ที่ใช้ในการถ่ายโอนไฟล์

 • [กำลังจะออก] เพิ่มการตั้งค่าเพื่อจำกัดแบนด์วิดธ์โดยอัตโนมัติ

การแก้ไขข้อบกพร่องที่สำคัญ:

 • แก้ไขปัญหาที่ไคลเอ็นต์ไม่สามารถงชื่อเข้าใช้และตั้งค่าได้อย่างถูกต้อง

 • แก้ไขการหยุดทำงานและข้อบกพร่องเบ็ดเตล็ด

แก้ไขข้อบกพร่องที่สำคัญ: การอัปเดตนี้ระบุปัญหาที่ผู้ใช้ในการกำหนดค่าคู่เช่า ADFS บางอย่างไม่สามารถลงชื่อเข้าใช้ ถ้าเซิร์ฟเวอร์ ADFS ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยสำหรับการรับส่งข้อมูล HTTP

ฟีเจอร์ใหม่และการอัปเดต:

 • ในตอนนี้ ประสบการณ์การใช้งานครั้งแรกยอมรับทั้งที่อยู่อีเมลธุรกิจและส่วนบุคคลและจะเปลี่ยนเส้นทางการลงชื่อเข้าใช้ที่สอดคล้องกัน ไม่จำเป็นต้องใช้ค่าเริ่มต้นการปรับใช้

 • ในตอนนี้ อัตราการถ่ายโอนจะแสดงในเมนูดรอปดาวน์

แก้ไขข้อบกพร่องที่สำคัญ:

 • แก้ไขข้อบกพร่องค้นหาผู้เช่าที่ผู้ใช้ลงชื่อเข้าใช้และได้รับข้อความบอกว่าไม่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอย่างไม่ถูกต้อง

วิธีตรวจสอบเวอร์ชันที่คุณใช้อยู่

 1. คลิกไอคอนเมฆ OneDrive สีน้ำเงินในพื้นที่การแจ้งเตือน

  สกรีนช็อตแสดงเคอร์เซอร์โฮเวอร์เหนือไอคอน OneDrive สีฟ้าบนแถบงานกับข้อความที่ระบุว่า OneDrive - Contoso

  (คุณอาจต้องคลิกลูกศร แสดงไอคอนที่ซ่อน ปุ่มแสดงไอคอนที่ซ่อนอยู่ ถัดจากพื้นที่การแจ้งเตือนเพื่อดูไอคอน OneDrive ถ้าไอคอนไม่ปรากฏในพื้นที่การแจ้งเตือน OneDrive อาจไม่สามารถใช้งานได้ คลิก เริ่ม ชนิด OneDrive ในกล่องค้นหา แล้วคลิก OneDrive ในผลลัพธ์การค้นหา)

 2. ในศูนย์กิจกรรม ให้เลือกเกียร์ การตั้งค่า

 3. เลือกแท็บ เกี่ยวกับ และดูหมายเลขเวอร์ชันภายใต้ เกี่ยวกับ Microsoft OneDrive

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับแหล่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ่ไคลเอ็นต์การซิงค์ OneDrive

ชื่อเรื่อง

คำอธิบาย

เริ่มต้นใช้งานไคลเอ็นต์การซิงค์ OneDrive ใหม่ใน Windows

เรียนรู้วิธีที่ผู้ใช้ Windows สามารถตั้งค่า ่ไคลเอ็นต์การซิงค์ OneDrive

ฉันใช้ OneDrive เวอร์ชันใดอยู่

เรียนรู้วิธีบอกว่าไคลเอ็นต์การซิงค์ของ OneDrive ใดที่คุณใช้อยู่

ปรับใช้ไคลเอ็นต์การซิงค์ OneDrive ใหม่ในสภาพแวดล้อมขององค์กร

เรียนรู้วิธีที่ผู้ดูแลระบบสามารถปรับใช้ ่ไคลเอ็นต์การซิงค์ OneDrive สำหรับ Windows กับผู้ใช้ในสภาพแวดล้อมขององค์กรของพวกเขา

การเปลี่ยนจากไคลเอ็นต์การซิงค์ OneDrive for Business รุ่นก่อนหน้า

เรียนรู้วิธีที่ผู้ใช้ Windows สามารถเปลี่ยนจากไคลเอ็นต์การซิงค์ก่อนหน้า OneDrive for Business ไปเป็น ่ไคลเอ็นต์การซิงค์ OneDrive

ใช้นโยบายกลุ่มเพื่อควบคุมการตั้งค่าไคลเอ็นต์การซิงค์ของ OneDrive

เรียนรู้วิธีที่ผู้ดูแลระบบสามารถจัดการ ่ไคลเอ็นต์การซิงค์ OneDrive ให้กับผู้ใช้ผ่านนโยบายกลุ่ม

เริ่มต้นใช้งานไคลเอ็นต์การซิงค์ OneDrive ใหม่บน Mac OS X

เรียนรู้วิธีที่ผู้ใช้ Mac สามารถตั้งค่า ่ไคลเอ็นต์การซิงค์ OneDrive

กำหนดไคลเอ็นต์การซิงค์ OneDrive ใหม่บน macOS

เรียนรู้วิธีที่ผู้ดูแลระบบสามารถใช้ตัวเลือกสำหรับการกำหนดค่า ่ไคลเอ็นต์การซิงค์ OneDrive บนคอมพิวเตอร์ Mac OS X

ข้อจำกัดและขีดจำกัดเมื่อคุณซิงค์ไฟล์และโฟลเดอร์

บทความฐานความรู้ที่มีบันทึกย่อประจำรุ่น ขีดจำกัด และข้อจำกัด (เช่น อักขระที่ไม่ถูกต้องในชื่อไฟล์)

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×