บันทึกย่อประจำรุ่นของ Insider สำหรับ Word 2016 สำหรับเดสก์ท็อปที่ใช้ Windows

บทความนี้รวบรวมการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในรุ่น Insider ล่าสุดสำหรับ Word สำหรับเดสก์ท็อป Windows กล่าวคือ นี่ไม่ใช่รายการที่ครอบคลุมทุกการแก้ไขเล็กน้อยในรุ่น โปรดคิดว่าบทความนี้เป็นการไฮไลต์ฟีเจอร์ใหม่ที่น่าสนใจ การแก้ไขที่สำคัญ และปัญหาที่สำคัญต่างๆ ที่เราต้องการให้คุณทราบแทน

เมื่อต้องการดูบันทึกย่อประจำรุ่นสำหรับแอปบนเดสก์ท็อปอื่นๆ ให้ดู บันทึกย่อประจำรุ่น Insider ของ Office 2016 สำหรับเดสก์ท็อป Windows 

อัปเดตล่าสุด

เวอร์ชัน 1804 (รุ่น 9307.2004)

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2018 เราได้เผยแพร่เวอร์ชัน 1804 (รุ่น 9307.2004) ให้กับ Insider ของเรา

ฟีเจอร์ใหม่

 • ไม่มีฟีเจอร์ใหม่ที่สำคัญในสัปดาห์นี้

การแก้ไขที่โดดเด่น

 • แก้ไขปัญหาแป้นพิมพ์ลัดเปลี่ยนแปลงอย่างไม่ถูกต้องเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าภูมิภาค

 • แก้ไขปัญหาข้อคิดเห็นที่เขียนด้วยหมึกไม่ทำงานในบางครั้ง

ปัญหาที่ทราบแล้ว

 • ไม่มีปัญหาที่ทราบแล้วในรุ่นนี้

การอัปเดตก่อนหน้า

เมื่อต้องการดูบันทึกย่อประจำรุ่นสำหรับรุ่น Insider ก่อนหน้า ให้คลิกในรายการด้านล่าง เมื่อต้องการดูประวัติของการอัปเดตสำหรับทั้งระดับ Insider และตัวเลือกรายเดือน (มีการกำหนดเป้าหมาย) ให้ดู ประวัติการอัปเดตสำหรับ Office Insider สำหรับเดสก์ท็อป Windows

เวอร์ชัน 1804 (รุ่น 9229.2006)

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2018 เราได้เผยแพร่เวอร์ชัน 1804 (รุ่น 9229.2006) ให้กับ Insider ของเรา

ฟีเจอร์ใหม่

 • ไม่มีฟีเจอร์ใหม่ที่สำคัญในสัปดาห์นี้

การแก้ไขที่โดดเด่น

 • ไม่มีการแก้ไขใหม่ในรุ่นนี้

ปัญหาที่ทราบแล้ว

 • ไม่มีปัญหาที่ทราบแล้วในรุ่นนี้

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2018 เราได้เผยแพร่เวอร์ชัน 1803 (รุ่น 9226.2021) ให้กับ Insider ของเรา

ฟีเจอร์ใหม่

 • ไม่มีฟีเจอร์ใหม่ที่สำคัญในสัปดาห์นี้

การแก้ไขที่โดดเด่น

 • การแก้ไขด้านประสิทธิภาพของการบันทึก

 • การเขียนร่วมขอให้บันทึกเป็นหรือละทิ้งอย่างไม่ถูกต้อง

ปัญหาที่ทราบแล้ว

 • ไม่มีปัญหาที่ทราบแล้วในรุ่นนี้

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2018 เราได้เผยแพร่เวอร์ชัน 1803 (รุ่น 9213.2031) ให้กับ Insider ของเรา

ฟีเจอร์ใหม่

 • ไม่มีฟีเจอร์ใหม่ที่สำคัญในสัปดาห์นี้

การแก้ไขที่โดดเด่น

 • การปรับปรุงประสิทธิภาพและความเสถียรต่างๆ

ปัญหาที่ทราบแล้ว

 • ไม่มีปัญหาที่ทราบแล้วในรุ่นนี้

ในวันที่ 13 มีนาคม 2018 เราได้เผยแพร่เวอร์ชัน 1803 (รุ่น 9208.2010) ให้กับผู้ใช้ Insider ของเรา

ฟีเจอร์ใหม่

 • ไม่มีฟีเจอร์ใหม่ที่สำคัญในสัปดาห์นี้

การแก้ไขที่โดดเด่น

 • การปรับปรุงประสิทธิภาพและความเสถียรต่างๆ

ปัญหาที่ทราบแล้ว

 • ไม่มีปัญหาที่ทราบแล้วในรุ่นนี้

ในวันที่ 9 มีนาคม 2018 เราได้เผยแพร่เวอร์ชัน 1803 (รุ่น 9201.2008) ให้กับผู้ใช้ Insider ของเรา

ฟีเจอร์ใหม่

 • ไม่มีฟีเจอร์ใหม่ที่สำคัญในสัปดาห์นี้

การแก้ไขที่โดดเด่น

 • การปรับปรุงประสิทธิภาพและความเสถียรต่างๆ

ปัญหาที่ทราบแล้ว

 • ไม่มีปัญหาที่ทราบแล้วในรุ่นนี้

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2018 เราได้เผยแพร่เวอร์ชัน 1803 (รุ่น 9127.2004) ให้กับ Insider ของเรา

ฟีเจอร์ใหม่

 • ไม่มีฟีเจอร์ใหม่ที่สำคัญในสัปดาห์นี้

การแก้ไขที่โดดเด่น

 • การปรับปรุงประสิทธิภาพและความเสถียรต่างๆ

ปัญหาที่ทราบแล้ว

 • ไม่มีปัญหาที่ทราบแล้วในรุ่นนี้

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2018 เราได้เผยแพร่เวอร์ชัน 1803 (รุ่น 9120.2015) ให้กับ Insider ของเรา

ฟีเจอร์ใหม่

 • ไม่มีฟีเจอร์ใหม่ที่สำคัญในสัปดาห์นี้

การแก้ไขที่โดดเด่น

 • การปรับปรุงประสิทธิภาพและความเสถียรต่างๆ

ปัญหาที่ทราบแล้ว

 • ไม่มีปัญหาที่ทราบแล้วในรุ่นนี้

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2018 เราได้เผยแพร่เวอร์ชัน 1803 (รุ่น 9115.2007) ให้กับ Insider ของเรา

ฟีเจอร์ใหม่

 • ไม่มีฟีเจอร์ใหม่ที่สำคัญในสัปดาห์นี้

การแก้ไขที่โดดเด่น

 • การปรับปรุงประสิทธิภาพและความเสถียรต่างๆ

ปัญหาที่ทราบแล้ว

 • ไม่มีปัญหาที่ทราบแล้วในรุ่นนี้

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2018 เราได้เผยแพร่เวอร์ชัน 1802 (รุ่น 9110.2002) ให้กับ Insider ของเรา

ฟีเจอร์ใหม่

 • ไม่มีฟีเจอร์ใหม่ที่สำคัญในสัปดาห์นี้

การแก้ไขที่โดดเด่น

 • การปรับปรุงประสิทธิภาพและความเสถียรต่างๆ

ปัญหาที่ทราบแล้ว

 • ไม่มีปัญหาที่ทราบแล้วในรุ่นนี้

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2018 เราได้เผยแพร่เวอร์ชัน  1802 (รุ่น 9026.2006) ให้กับ Insider ของเรา

ฟีเจอร์ใหม่

 • ไม่มีฟีเจอร์ใหม่ที่สำคัญในสัปดาห์นี้

การแก้ไขที่โดดเด่น

 • การปรับปรุงประสิทธิภาพและความเสถียรต่างๆ

ปัญหาที่ทราบแล้ว

 • ไม่มีปัญหาที่ทราบแล้วในรุ่นนี้

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2018 เราได้เผยแพร่เวอร์ชัน 1802 (รุ่น 9020.2003) ให้กับ Insider ของเรา

ฟีเจอร์ใหม่

 • ไม่มีฟีเจอร์ใหม่ที่สำคัญในสัปดาห์นี้

การแก้ไขที่โดดเด่น

 • การปรับปรุงประสิทธิภาพและความเสถียรต่างๆ

ปัญหาที่ทราบแล้ว

 • ไม่มีปัญหาที่ทราบแล้วในรุ่นนี้

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2018 เราได้เผยแพร่เวอร์ชัน 1801 (รุ่น 9001.2068) ให้กับ Insider ของเรา

ฟีเจอร์ใหม่

 • ไม่มีฟีเจอร์ใหม่ที่สำคัญในสัปดาห์นี้

การแก้ไขที่โดดเด่น

 • การปรับปรุงประสิทธิภาพและความเสถียรต่างๆ

ปัญหาที่ทราบแล้ว

 • ไม่มีปัญหาที่ทราบแล้วในรุ่นนี้

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2017 เราได้เผยแพร่เวอร์ชัน 1801 (รุ่น 8911.2016) ให้กับ Insider ของเรา

ฟีเจอร์ใหม่

 • ในหน้าจอ ไฟล์ > บัญชี หมายเลขเวอร์ชันและรุ่นถูกย้าย ค้นหาหมายเลขนั้นได้ที่ถัดจากปุ่ม เกี่ยวกับ <แอป>

  สกรีนช็อตแสดงหมายเลขเวอร์ชันและรุ่นอยู่ถัดจากปุ่ม เกี่ยวกับ PowerPoint

การแก้ไขที่โดดเด่น

 • ไม่มีการแก้ไขใหม่

ปัญหาที่ทราบแล้ว

 • ไม่มีปัญหาที่ทราบแล้ว

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2017 เราได้เผยแพร่เวอร์ชัน 1711 (รุ่น 8730.2122) ให้กับ Insider ของเรา

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2017 เราได้เผยแพร่เวอร์ชัน 1711 (รุ่น 8730.2117) ให้กับ Insider ของเรา

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2017 เราได้เผยแพร่เวอร์ชัน 1711 (รุ่น 8730.2102) ให้กับ Insider ของเรา

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2017 เราได้เผยแพร่เวอร์ชัน 1712 (รุ่น 8813.1000) ให้กับ Insider ของเรา อย่างไรก็ตาม เราพบปัญหาสำคัญใน 8813.1000 เราจึงตัดสินใจเผยแพร่รุ่นก่อนหน้าที่เสถียรกว่าออกมา

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2017 เราได้เผยแพร่เวอร์ชัน 1711 (รุ่น 8711.2037) ให้กับ Insider ของเรา

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2017 เราได้เผยแพร่เวอร์ชัน 1710 (รุ่น 8625.2055) ให้กับ Insider ของเรา

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2017 เราได้เผยแพร่เวอร์ชัน 1710 (รุ่น 8613.1000) ให้กับ Insider ของเรา

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2017 เราได้เผยแพร่เวอร์ชัน 1710 (รุ่น 8530.1000) ให้กับ Insider ของเรา

ข้อมูลเพิ่มเติม

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×