บันทึกย่อประจำรุ่นของ Microsoft Office Communicator 2007

ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2007

ขอต้อนรับเข้าสู่บันทึกย่อประจำรุ่นของ Microsoft® Office Communicator 2007 โปรดใช้บทความนี้เป็นข้อมูลของประเด็นปัญหาที่รับทราบเกี่ยวกับ Office Communicator 2007

ในบทความนี้

บทความฐานความรู้ (KB) สำหรับประเด็นปัญหาที่รับทราบ

บันทึกย่อประจำรุ่น

ด้านบนของหน้า

บทความฐานความรู้ (KB) สำหรับประเด็นปัญหาที่รับทราบ

ด้านบนของหน้า

บันทึกย่อประจำรุ่น

เอกสารนี้ประกอบด้วยข้อมูลสำคัญที่คุณควรทราบก่อนที่จะปรับใช้และใช้งานไคลเอ็นต์ Office Communicator 2007

ในบันทึกย่อเหล่านี้

สายสนทนาทางเสียง

การประชุมทางวิดีโอ

การตั้งค่าเสียงวิดีโอ

ประวัติการสนทนา

บัญชีควบคุมการเข้าถึงการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบสาธารณะ (ACE)

การรวม Office

การรวมแอปพลิเคชัน

การติดตั้ง

แพคส่วนติดต่อผู้ใช้แบบหลายภาษา (MUI)

การสนับสนุนภาษา

การทำงานระหว่างระบบกับ Communicator 2005

การทำงานระหว่างระบบกับ Windows Messenger 5.1

การทำงานระหว่างระบบกับ Windows Live Messenger

การสนทนาทางเสียง

Office Communicator ไม่สามารถทำการติดต่อทาง VoIP ไปยังผู้ใช้ภายนอกหลังจากเชื่อมต่อผ่านเครือข่ายส่วนตัวเสมือน (VPN) ได้

ประเด็นปัญหา:     หากผู้ใช้ได้ใช้ทั้งเซิร์ฟเวอร์ SIP ภายนอกและภายในให้กำหนดค่าและเข้าสู่ระบบ Office Communicator จากบ้านโดยไม่ได้ใช้เครือข่ายส่วนตัวเสมือน (VPN) จากนั้นจึงเชื่อมต่อผ่าน VPN ซึ่ง Office Communicator จะออกจากระบบและกลับเข้าสู่ระบบใหม่อีกครั้งโดยอัตโนมัติ ในสถานการณ์เช่นนี้ ผู้ใช้ไม่สามารถทำการติดต่อทาง VoIP ได้เนื่องจากชื่อโดเมนแบบเต็ม (FQDN) ของ Media Relay ไม่ได้รับการแก้ไขปัญหา
การแก้ไขปัญหา:     การแก้ไขปัญหาเท่าที่ทราบคือการออกจากระบบด้วยตนเองและกลับเข้าสู่ระบบใหม่อีกครั้งในการป้อนข้อมูลประจำตัวใหม่อีกครั้ง

Office Communicator อาจไม่สามารถตอบสนองต่อระบบ Interactive Voice Response (IVR) บางประเภทผ่านการกดแป้นแบบมีเสียงกดแบบสัญญาณความถี่คู่ (DTMF) ได้หากบุคคลที่โทรไปนั้นได้ตั้งค่าการตั้งค่าการโอนสายเอาไว้

ประเด็นปัญหา:     หากผู้ใช้โทรไปยังผู้ใช้อื่นที่ได้ตั้งค่าการตั้งค่าการโอนสายของ Communicator เอาไว้เป็นโอนสายทันทีหรือโอนสายที่ไม่ได้รับไปยังระบบ IVR ที่คาดหมายเป็นแป้นป้อนค่าแบบมีเสียงกด (เช่น สัญญาณความถี่คู่ [DTMF]) Communicator ไม่สามารถตอบสนองได้ เนื่องจากสื่อกลางแต่แรกได้เสร็จสิ้นแล้วบนทิศทางขาเข้า (เช่น เราไม่มีสื่อกลางขาออกในการนำ DTMF ออกไป) ผู้โทรอาจได้ยินเสียงระบบ IVR พร้อมท์ให้เขาหรือเธอสำหรับการป้อนค่า แต่การกด 1 หรือ 2 เพื่อเลือกตัวเลือกจะไม่ได้เป็นการส่งอะไรไปเลย ในสถานการณ์เช่นนี้ หน้าต่างการสนทนาของ Communicator จะยังคงแสดง "การโทร <ชื่อผู้ใช้>..."
การแก้ไขปัญหา:     ปัญหานี้จะเกิดขึ้นเฉพาะกับระบบ IVR ไม่กี่ระบบเท่านั้น ในบางกรณี วิธีการแก้ปัญหาก็คือการรอให้การโทรเชื่อมต่อให้เสร็จสมบูรณ์ ( เช่น สถานะในหน้าต่างการสนทนาเปลี่ยนจาก "การโทร <ชื่อผู้ใช้>...," เป็น "การเชื่อมต่อ <ชื่อผู้ใช้>...," เพื่อแสดงการควบคุมการโทร) ก่อนจึงค่อยกดปุ่ม DTMF ในกรณีอื่นๆ ไม่มีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า การโทรอาจไม่เคยเป็นสถานะ "เชื่อมต่อแล้ว" ก็เป็นได้

ผู้ติดต่อที่ถูกบล็อกสามารถติดต่อคุณได้หากผู้ติดต่อนั้นถูกโอนสายมาจากผู้ติดต่ออื่น

ประเด็นปัญหา:     หาก Andrew ตั้งค่าระดับการเข้าถึงของ Fred เป็นถูกบล็อกแล้ว Fred จะไม่สามารถติดต่อ Andrew ได้โดยตรง อย่างไรก็ตาม หาก Fred ติดต่อ Sarah แล้ว Sarah โอน Fred ไปให้ Andrew แล้ว Communicator ก็จะไม่บล็อกการโอนนั้น แม้ว่า Andrew จะตั้งค่าให้ Fred เป็นถูกบล็อกก็ตาม
การแก้ไขปัญหา:     ยังไม่มีวิธีการแก้ไขปัญหาในขณะนี้

กลับสู่ด้านบน

การประชุมทางวิดีโอ

การประชุมทางวีดิโอเริ่มต้นวิดีโอเองโดยอัตโนมัติหลังจากการเข้าร่วมการประชุม

ประเด็นปัญหา:     การแจ้งเตือนคำเชิญการประชุมทางวิดีโอจะระบุว่าผู้ติดต่อได้เชิญให้ผู้ใช้เข้าสู่การประชุมผ่านสาย แต่ไม่จำแนกแยกแยะว่าเป็นการประชุมทางเสียงหรือทางวิดีโอ ผู้ใช้อาจเข้าร่วมการประชุมโดยที่ไม่ทราบว่าการประชุมนั้นเป็นการประชุมทางวิดีโอ และด้วยเหตุนี้เองเว็บแคมของเขาหรือเธอจะทำการสตรีมวิดีโอทันทีเมื่อมีการเข้าร่วมการประชุมผ่านสาย
การแก้ไขปัญหา:     ผู้ใช้สามารถปิดซ่อนกล้องหรือหันกล้องไปทางอื่นเมื่อไม่ได้ใช้งาน หรือเมื่อบานหน้าต่างวิดีโอเปิดขึ้น ซึ่งแสดงให้เห็นว่าวิดีโอกำลังจะเริ่มการสตรีมแล้ว ก็ให้ผู้ใช้กด หยุดชั่วคราว เพื่อหยุดการสตรีมของวิดีโอ

กลับสู่ด้านบน

การตั้งค่าเสียงและวิดีโอ

แฟ้มเสียงที่กำหนดเองไม่สามารถเล่นเสียงได้ใน Communicator

ประเด็นปัญหา:     การแจ้งเตือนคำเชิญการประชุมทางวิดีโอจะระบุว่าผู้ติดต่อได้เชิญให้ผู้ใช้เข้าสู่การประชุมผ่านสาย แต่ไม่จำแนกแยกแยะว่าเป็นการประชุมทางเสียงหรือทางวิดีโอ ผู้ใช้อาจเข้าร่วมการประชุมโดยที่ไม่ทราบว่าการประชุมนั้นเป็นการประชุมทางวิดีโอ และด้วยเหตุนี้เองเว็บแคมของเขาหรือเธอจะทำการสตรีมวิดีโอทันทีเมื่อมีการเข้าร่วมการประชุมอ่านสาย
การแก้ไขปัญหา:     ผู้ใช้สามารถปิดซ่อนกล้องหรือหันกล้องไปทางอื่นเมื่อไม่ได้ใช้งาน หรือเมื่อบานหน้าต่างวิดีโอเปิดขึ้น ซึ่งแสดงให้เห็นว่าวิดีโอกำลังจะเริ่มการสตรีมแล้ว ก็ให้ผู้ใช้กด หยุดชั่วคราว เพื่อหยุดการสตรีมของวิดีโอ

ข้อมูล Human Interface Device (HID) ไม่ได้ปรับปรุงหลังจากที่ผู้ใช้ยกเลิกการเชื่อมต่อและเชื่อมต่ออุปกรณ์อีกครั้งในช่วงระยะเวลาสั้นๆ

ประเด็นปัญหา:     หากผู้ใช้ยกเลิกการเชื่อมต่อและเชื่อมต่ออุปกรณ์ (HID) อีกครั้งในช่วงระยะเวลาสั้นๆ เช่น ใน 1 ถึง 3 วินาที เป็นต้น เสียงสัญญาณการโทรและการปรับปรุง LED จะไม่เกิดขึ้นในอุปกรณ์ดังกล่าว
การแก้ไขปัญหา:     ระหว่างการยกเลิกการเชื่อมต่อและการเชื่อมต่ออุปกรณ์อีกครั้งให้รอประมาณ 10 วินาที

การเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์เสียงระบบเริ่มต้นในขณะที่ Communicator กำลังทำงานอยู่นั้นต้องให้ Communicator เริ่มใหม่

ประเด็นปัญหา:    หากผู้ใช้เปลี่ยนอุปกรณ์เสียงระบบเริ่มต้นผ่านแผงควบคุมของ Windows ในขณะที่ Communicator กำลังทำงานอยู่ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะไม่เป็นผลจนกว่าผู้ใช้จะออกจาก Communicator แล้วเริ่มใหม่
การแก้ไขปัญหา:     ออกจาก Communicator จากนั้นเริ่มใหม่

ไม่สามารถตรวจสอบอุปกรณ์เสียงหรือวิดีโอบน Windows Vista ได้หากผู้ใช้เสียบอุปกรณ์เข้ากับ USB พอร์ตที่แตกต่างไป

ประเด็นปัญหา:    หากผู้ใช้เลือกอุปกรณ์ให้เป็นอุปกรณ์เสียงหรือวิดีโอที่ต้องการสำหรับการสนทนาใน Communicator แล้วก็ถอดออกและเสียบเข้ากับ USB พอร์ตที่แตกต่างไป Communicator ก็อาจจะไม่สามารถระบุอุปกรณ์นั้นได้เนื่องจาก Windows ให้ชื่ออื่นที่แตกต่างไปแก่อุปกรณ์นั้น ปัญหานี้เกิดขึ้นกับเฉพาะ Windows Vista®.
การแก้ไขปัญหา:     ผู้ใช้สามารถติดอุปกรณ์เข้ากับพอร์ตที่เคยติดไว้แต่เดิมอีกครั้ง

ปัญหาสื่อกลางที่ทราบในอุปกรณ์ที่เฉพาะ

ประเด็นปัญหา:    คุณอาจเคยประสบปัญหาประสิทธิภาพของคุณภาพสื่อลดลงเนื่องมากจากปัญหาที่ทราบกับอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์บางชนิด
การแก้ไขปัญหา:     สำหรับรายการประเด็นปัญหาที่ทราบในอุปกรณ์ที่เฉพาะ โปรดดูบทความฐานความรู้ต่อไปนี้

เว็บแคมล้มเหลวเมื่อเริ่มต้นการสนทนาทางวิดีโอบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้งาน Windows Vista

ประเด็นปัญหา:    สำหรับแล็ปท็อปและจอภาพบางอันที่เว็บแคมฝังอยู่ในแผงสำหรับแสดงและ Windows Vista นั้นกำลังทำงานอยู่ในคอมพิวเตอร์ เว็บแคมก็อาจแสดงผลเป็นวิดีโอเปล่าในช่วงเริ่มต้นการโทรก็ได้ ซึ่งเป็นสาเหตุมาจากจุดบกพร่องใน Windows Vista USB Video Class driver
การแก้ไขปัญหา:     ผู้ใช้สามารถดาวน์โหลดการแก้ไขด่วนเพื่อแก้ไขปัญหานี้ได้ สำหรับข้อมูลของการแก้ไขด่วน โปรดดู Office Communicator 2007 KB Article 931812หลังจากใช้การแก้ไขด่วนแล้ว เว็บแคมจะเริ่มต้นเป็นปกติ ในบางกรณี ผู้ใช้อาจพบปัญหาส่วนติดต่อผู้ใช้หยุดนิ่งไปนานสุดถึง 5 วินาที แต่เว็บแคมก็ควรจะดำเนินการได้ตามปกติหลังจากการล่าช้านั้น

ค่ารีจิสทรีคีย์ต้องตั้งค่าเพื่อให้การสนทนาทางวิดีโอแบบจุดต่อจุดด้วยเว็บแคม VGA ที่มีประสิทธิภาพ

ประเด็นปัญหา:    ในการทำการสนทนาทางวิดีโอแบบจุดต่อจุดด้วยเว็บแคม VGA ที่มีประสิทธิภาพ ทั้งผู้ส่งและผู้รับของการสนทนาดังกล่าวนั้นต้องมีค่ารีจิสทรีคีย์ที่เหมาะสมตั้งค่าไว้ในคอมพิวเตอร์ของทั้งคู่
การแก้ไขปัญหา:     ในการเปิดใช้วิดีโอ VGA ในการสนทนาทางวิดีโอ ผู้ใช้จะเป็นต้องปฏิบัติดังนี้:

 1. ผู้ใช้ต้องใช้งานคอมพิวเตอร์แบบ dual-core หรือสูงกว่า ผู้ใช้อาจพบปัญหาเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการทำงานอย่างเช่นเสียงคุณภาพต่ำในคอมพิวเตอร์รุ่นต่ำก็เป็นได้

 2. แนบกล้อง VGA ที่มีประสิทธิภาพ เช่น Microsoft LifeCam NX6000 เข้ากับคอมพิวเตอร์

 3. ตั้งค่ารีจิสทรีคีย์ต่อไปนี้สำหรับทั้งผู้ส่งและผู้รับของการสนทนาทางวิดีดอนั้น
  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\RTC\Quality]
  "MaxAllowedSendVideoSize"=dword:00000002
  "MaxAllowedReceiveVideoSize"=dword:00000002

 4. หลังจากที่ทั้งผู้ส่งและผู้รับได้ตั้งค่ารีจิสทรีคีย์แล้ว ต้องทำการเริ่ม Communicator ใหม่

หมายเหตุ: VGA จะเปิดใช้ได้เฉพาะการสนทนาทางวิดีโอแบบจุดต่อจุดเท่านั้น ไม่สามารถเปิดใช้ในการประชุมทางวิดิโอหลายฝ่ายได้ เมื่อโหมดวิดีโอ VGA video เปิดใช้งาน การทำงานระหว่างระบบกับไคลเอ็นต์ Live Communications Server 2005 ใดๆ จะไม่สามารถใช้ได้อีกต่อไป

กลับสู่ด้านบน

ประวัติการสนทนา

อิโมติคอนไม่ถูกบันทึกเมื่อ Communicator เก็บถาวรเซสชันประวัติการสนทนาในข้อความ Outlook

ประเด็นปัญหา:    อิโมติคอนที่ถูกใช้ในเซสชันข้อความโต้ตอบแบบทันทีไม่ปรากฏในข้อความเก็บถาวรของประวัติการสนทนาในแฟ้มประวัติการสนทนาของ Outlook
การแก้ไขปัญหา:     ยังไม่มีวิธีการแก้ปัญหาในขณะนี้

รายการประวัติการสนทนาสำหรับการประชุมที่กำหนดไว้จาก Outlook จะแสดงรายการผู้ส่งและผู้เข้าร่วมการประชุมเป็นไม่ทราบ

ประเด็นปัญหา:    เมื่อมีการเข้าร่วมการประชุมที่กำหนดไว้จาก Outlook ชื่อของผู้เข้าร่วมจะไม่ถูกบันทึกไว้เมื่อการสนทนาสิ้นสุดลงและบันทึกใน Outlook
การแก้ไขปัญหา:     ยังไม่มีวิธีแก้ไขปัญหาดังกล่าวในขณะนี้

กลับสู่ด้านบน

บัญชีควบคุมการเข้าถึงการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบสาธารณะ (ACE)

ผู้ใช้ที่ปรับรุ่นจาก Office Communicator Public Beta และไม่ได้ย้าย ACE ของการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบสาธารณะออกจาก Blocked Container ควรเอาACE ของการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบสาธารณะออก

ประเด็นปัญหา:    Office Communicator 2007 (Public Beta) มี ACE สาธารณะในคอนเทนเนอร์ที่บล็อกอยู่แล้วโดยค่าเริ่มต้น หาก ACE สาธารณะไม่ได้ถูกเอกออกไปโดยผู้ใช้เองก็จะยังคงมีอยู่ใน Office Communicator 2007 RTM
การแก้ไขปัญหา:    หากผู้ใช้ต้องการรับการแจ้งเตือนให้ทราบจากผู้ติดต่อ IM สาธารณะเมื่อผู้ติดต่อ IM สาธารณะได้เพิ่มผู้ใช้ลงในรายการที่ติดต่อของพวกเขา ผู้ใช้ต้องทำการเอาบัญชีควบคุมการเข้าถึง (ACE) ออกจากคอนเทนเนอร์ที่บล็อกเสียก่อน ซึ่งวิธีการนี้จะทำให้ผู้ใช้สามารถรับการแจ้งเตือนให้ทราบจากผู้ติดต่อ IM สาธารณะได้

กลับสู่ด้านบน

การรวมออฟฟิศ

ไม่สามารถแสดงข้อความเสียงและรายการการสนทนาที่ไม่ได้รับได้และตัวบ่งชี้ข้อความที่รออยู่ก็ไม่ได้รับการปรับปรุงเมื่อ Outlook 2007 ทำงานอยู่ในโหมดแคช

ประเด็นปัญหา:    ตัวบ่งชี้ข้อความที่รออยู่ในหน้าต่าง Office Communicator window นั้นไม่สามารถปรับปรุงได้ในบางกรณีเมื่อผู้ใช้ที่กำลังใช้งาน Outlook 2007 ในโหมดแคชได้รับข้อความเสียงหรือรายการสายที่ไม่ได้รับใหม่ รวมทั้งเมื่อผู้ใช้กำลังใช้งาน Outlook 2007 ในโหมดแคช ซึ่งมีอินสแตนซ์ที่มีข้อความเสียงและรายการการสนทนาที่ไม่ได้รับต่างๆ ที่ไม่สามารถแสดงในโฟลเดอร์ข้อความเสียงหรือการสนทนาที่ไม่ได้รับของ Outlook 2007 การแก้ไขปัญหา:    หากมีรายการอยู่ในโฟลเดอร์ข้อความของหรือการสนทนาที่ไม่ไดรับของ Outlook 2007 คุณสามารถเปิดฟังชันก์ตัวบ่งชี้ข้อความที่รออยู่ได้โดยขยายโหนดโฟลเดอร์การค้นหาใน Outlook 2007 คลิกบนโฟลเดอร์การค้นหาที่สอดคล้องเกี่ยวข้องกันไม่ว่าจะเป็นการสนทนาที่ไม่ได้รับหรือข้อความเสียงอย่างใดอย่างหนึ่ง จากนั้นเลือกรายการภายในโฟลเดอร์หนึ่งและทำเครื่องหมายว่าอ่านแล้วหรือว่ายังไม่ได้อ่าน หากไม่มีรายการอยู่ในโฟลเดอร์ข้อความเสียงหรือการสนทนาที่ไม่ได้รับ ก็ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้านี้ได้ในขณะนี้ ทีมงานผู้ดีและ Office Communicator กำลังทำงานร่วมกับทีมงานผู้ดูแล Office Outlook เพื่อหาทางแก้ไขปัญหานี้อยู่

Office Communicator ไม่สามารถเปิดบันทึกย่อจาก OneNote สำหรับการสนทนาได้หลังจากที่มีการเพิ่มกราฟิกในบันทึกย่อนั้น

ประเด็นปัญหา:    Office Communicator ไม่สามารถเปิดบันทึกย่อที่สร้างด้วย Microsoft® Office OneNote™ ได้หากมีการเพิ่มกราฟิกลงในบันทึกย่อนั้น
การแก้ไขปัญหา:    ไม่เพิ่มภาพกราฟิกลงในแฟ้ม OneNote ที่ถูกเชื่อมโยงไปยังการสนทนาของ Office Communicator

การแสดงตนของ Office Communicator ไม่แสดงใน Office Outlook หรือ SharePoint

ประเด็นปัญหา:    การแสดงตนของ Office Communicator ไม่แสดงใน Office Outlook หรือ Office SharePoint
การแก้ไขปัญหา:    ตั้งค่าตามรีจิสทรีคีย์ต่อไปนี้เพื่อทำให้ Communicator เป็นโปรแกรมประยุกต์เริ่มต้นสำหรับการแสดงตนภายในโปรแกรมประยุกต์ Office
"REG_DWORD HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Common\PersonaMenu\RTCApplication=3"
"REG_DWORD HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Common\PersonaMenu\RTCApplication=3"

การแสดงตนเก่าใน Office Outlook

ประเด็นปัญหา:    เมื่อผู้ใช้ออกจากระบบของ Office Communicator แล้ว ผู้ติดต่อในรายการที่ติดต่อของ Communicator อาจจะแสดงข้อมูลการแสดงตนที่ไม่เป็นปัจจุบัน
การแก้ไขปัญหา:    ให้เริ่ม Office Communicator ใหม่หรือเริ่ม Office Outlook ใหม่อีกครั้ง

ไม่มีการแสดงตนใน Office Outlook

ประเด็นปัญหา:    เมื่อผู้ใช้ออกจากระบบของ Office Communicator แล้ว ผู้ติดต่อในรายการที่ติดต่อของ Communicator อาจแสดงข้อมูลการแสดงตนที่ไม่เป็นปัจจุบัน
การแก้ไขปัญหา:    หากผู้ใช้ปิด Office Communicator และนำทางระหว่างอีเมลภายใน Outlook ในขณะที่ Communicator ปิดไปแล้วนั้น Outlook อาจยกเลิกการเชื่อมต่อจาก Communicator และแสดงเป็นไม่มีการแสดงตน แม้ว่าจะเริ่ม Communicator ใหม่ก็ตาม

ไม่รู้ว่าอยู่หรือไม่อยู่สำหรับผู้ติดต่อบางคนใน Office Outlook

ประเด็นปัญหา:    หากที่อยู่อีเมลของผู้ใช้ในขณะที่ได้ป้อนเข้าไปในอีเมล Outlook e-mail นั้นไม่ได้ถูกแก้ปัญหาที่อยู่ SIP ในสมุดรายชื่อ Outlook หรือตลอดทั้ง Office Communicator จึงทำให้ไม่สามารเรียกใช้การแสดงตนของผู้ใช้ผู้นั้นได้
การแก้ไขปัญหา:    ตั้งค่ารีจิสทรีคีย์ของ SetOnlineStatusLevel ให้อนุญาต Outlook ทำการเรียกไปยัง Microsoft Exchange เพื่อให้ช่วยแก้ปัญหาที่อยู่ SIP ของผู้ใช้ การตั้งค่าคีย์ดังกล่าวสามารถช่วยได้เฉพาะเมื่อที่อยู่ Exchange (x400/X500) ของผู้ใช้อยู่ในอีเมลนี้
"HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\12.0\Outlook\IM] "SetOnlineStatusLevel"=dword:00000003"

กลับสู่ด้านบน

การรวมโปรแกรมประยุกต์

จุดเข้าใช้งาน Live Meeting ไม่ปรากฏในส่วนติดต่อผู้ใช้ของ Office Communicator หลังจากการติดตั้งคอนโซลของ Live Meeting

ประเด็นปัญหา:    หลังจากการติดตั้งคอนโซลของ Live Meeting console นั้น การใช้ข้อมูลร่วมกันด้วยการใช้ Live Meeting และเมนูประชุมเดี๋ยวนี้ด้วยการใช้บริการ Live Meeting จะไม่ปรากฏขึ้นในส่วนติดต่อผู้ใช้ของ Office Communicator รายการเมนูจะปรากฏขึ้นได้ในเมนูคลิกขวาของ Communicator ก็เมื่อผู้ใช้ทำการคลิกขวาบนที่ติดต่อในรายการที่ติดต่อ เมนู Live Meeting ยังสามารถพร้อมใช้งานได้จากปุ่มตัวเลือกในหน้าต่างการสนทนาของ Communicator ด้วย การติดตี้งคอนโซลของ Live Meeting จะบันทึกรีจิสทรีคีย์การเพิ่ม Office Communicator ภายใต้ HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Shared\UcClient\ เมื่อติดตั้งคอนโซลของ Live Meeting ด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ใช้แล้ว รีจิสทรีคีย์การเพิ่ม Office Communicator จะไม่ถูกบันทึกที่รีจิสทรี ผู้ใช้จะไม่สามารถเพิ่มเซิร์ฟเวอร์ของ Live Meeting หรือบริการการประชุม Live Meeting และไม่สามารถรับคำเชิญบริการ Live Meeting ที่ส่งผ่านทาง Communicator ได้ด้วย นอกจากนี้ หากผู้ใช้หรือผู้ดูและระบบไม่ได้กำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์หรือบัญชีบริการของ Live Meeting เมนู Live Meeting ก็จะไม่ปรากฏขึ้นในส่วนติดต่อผู้ใช้ของ Communicator เช่นกัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรีจิสทรีคีย์ที่ใช้งานร่วมกันระหว่าง Office Communicator และ Office Live Meeting โปรดดูที่ภาคผนวก C ของ "คำแนะนำในการปรับใช้ Microsoft Office Live Meeting 2007 Client ร่วมกับ Office Communications Server 2007"
การแก้ไขปัญหา:    ผู้ใช้หรือผู้ดูและระบบต้องติดตั้งคอนโซลของ Live Meeting ด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ สำหรับ Windows Vista ผู้ใช้หรือผู้ดูแลระบบต้องติดตั้ง Live Meeting ให้ทำงานเป็นผู้ดูแลระบบในโหมดการอนุมัติโดยผู้ดูแล หลังจากการติดตั้งคอนโซลของ Live Meeting แล้ว ผู้ใช้หรือผู้ดูแลระบบต้องทำการกำหนดค่าบัญชีผู้ใช้ Live Meeting ด้วย ในการกำหนดค่า Live Meeting จากไคลเอ็นต์ของ Live Meeting ให้เริ่ม Live Meeting แล้วคลิกที่ลูกศรชี้ลงในแถบชื่อเรื่องของ Live Meeting คลิกเปิดบัญชีผู้ใช้ ในกล่องโต้ตอบบัญชีผู้ใช้ จากนั้นก็กำหนดข้อมูลที่จำเป็น แล้วคลิกทดลองการเชื่อมต่อ หรืออีกทางหนึ่งคือผู้ดูแลระบบสามารถตั้งค่ารีจิสทรีคีย์ได้ ก่อนที่จุดเข้าใช้งานของ Live Meeting จะปรากฏขึ้นในส่วนติดต่อผู้ใช้ของ Office Communicator นั้น ผู้ใช้ต้องทำการออกจากระบบ Communicator แล้วเข้าสู่ระบบเสียก่อน โดยผู้ใช้สามารถคลิกขวาที่ไอคอน Communicator ในถาดระบบแล้วคลิกออก จากนั้นให้เริ่ม Communicator ใหม่แล้วกลับเข้าสู่ระบบ Communicator อีกครั้ง หากต้องการตรวจสอบว่าเมนูของ Live Meeting นั้นพร้อมใช้งานได้หรือไม่ ให้ผู้ใช้คลิกขวาที่ผู้ติดต่อในรายการที่ติดต่อของ Communicator ได้เลย หากยึดตามสิ่งที่ได้ระบุไว้จากรีจิสทรีคีย์หรือสิ่งที่ได้กำหนดไว้ในกล่องโต้ตอบบัญชีผู้ใช้ Live Meeting ดังกล่าวนั้น เมนูการใช้ข้อมูลร่วมกันด้วยการใช้ Live Meeting และการประชุมเดี๋ยวนี้ด้วยการใช้บริการ Live Meeting ก็ควรจะต้องปรากฏขึ้น

Communicator 2007 เพิกเฉยต่อคำเชิญ Live Meeting ที่ส่งมาจาก Communicator 2005

ประเด็นปัญหา:    หากผู้ใช้ Communicator 2005 ส่งคำเชิญการใช้โปรแกรมประยุกต์ร่วมกันสำหรับบริการหรือเซิร์ฟเวอร์ของ Live Meeting 2005 ผู้ใช้ Communicator 2007 จะเห็นคำเชิญดังกล่าวนั้นมีลักษณะเหมือนกับคำเชิญ IM ด้านผู้ใช้ Communicator 2005 จะไม่ได้รับข้อผิดพลาดที่แจ้งว่าผู้ใช้ Communicator 2007 นั้นไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมด้วยได้ และคำเชิญนั้นก็จะหมดเวลารอไป โดยด้านผู้ใช้ Communicator 2007 จะไม่สามารถมองเห็นคำเชิญการประชุมได้เลย
การแก้ไขปัญหา:    Communicator 2007 ไม่สนับสนุนเนื้อหาของคำเชิญการใช้โปรแกรมประยุกต์ร่วมกันของ Communicator 2005 และยังไม่มีการแก้ไขสำหรับปัญหาดังกล่าวในขณะนี้

ไซต์ SharePoint ไม่แสดงตัวบ่งชี้การแสดงตนที่อยู่ติดกับชื่อของผู้ใช้

ประเด็นปัญหา:    ผู้ใช้ Office Communicator ที่มืชื่อของผู้ใช้ปรากฏอยู่บนไซต์ Windows SharePoint Server 3.0 (ตัวอย่างเช่น เป็นเจ้าของเอกสาร เป็นต้น) อาจไม่มีตัวบ่งชี้การแสดงตนที่อยู่ติดกับชื่อของผู้ใช้บนไซต์ SharePoint ซึ่งโดยทั่วไปแล้วมักมีสาเหตุมาจากที่อยู่ SIP ที่ตั้งค่าไว้สำหรับผู้ใช้ใน SharePoint นั้นไม่ถูกต้องหรือสูญหายไป
การแก้ไขปัญหา:    ไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้เองหรือผู้ดูแลไซต์ SharePoint ก็สามารุแก้ไขที่อยู่ SIP ที่ไม่ถูกต้องหรือที่สูญหายไปใน SharePoint ได้โดยคลิกที่ชื่อของผู้ใช้เพื่อเปิดส่วนกำหนดค่าผู้ใช้ แล้วคลิก แก้ไขรายการ จากนั้นป้อนที่อยู่ SIP ที่ถูกต้องเหมาะสมลงไป แล้วคลิก ตกลง

กลับสู่ด้านบน

การติดตั้ง

Communicator ล้มเหลวในการยกเลิกการติดตั้ง

ประเด็นปัญหา:    เมื่อติดตั้ง Office Communicator หากผู้ใช้พยายามที่จะยกเลิกการติดตั้งนั้นหลังจากที่เห็นข้อความว่า “บันทึกลงในค่ารีจิสทรีของระบบ” Communicator จะแสดงขึ้นเพื่อยกเลิกการติดตั้งดังกล่าว พร้อมกับแสดงข้อความว่า “การติดตั้ง Microsoft Office Communicator ไม่เสร็จเรียบร้อย” แม้ว่า Communicator จะปรากฏขึ้นเพื่อยกเลิกการติดตั้ง แต่การติดตั้งนั้นก็ยังไม่ถูกยกเลิกไป
การแก้ไขปัญหา:    ยังไม่มีการแก้ไขสำหรับปัญหาดังกล่าวในขณะนี้

กลับสู่ด้านบน

แพคส่วนติดต่อผู้ใช้แบบหลายภาษา (MUI)

แพค MUI ไม่สามารถใช้งานได้หากถูกติดตั้งลงในโฟลเดอร์อื่นที่ไม่ใช่ Communicator

ประเด็นปัญหา:    หากแพค MUI หรือ Communicator ไม่ได้ติดตั้งไว้ในโฟลเดอร์เดียวกัน แพค MUI ก็จะไม่สามารถใช้งานได้
การแก้ไขปัญหา:    ตรวจสอบให้แน่ใจอยู่เสมอว่าแพค MUI และ Communicator นั้นติดตั้งไว้ในโฟลเดอร์เดียวกัน

กลับสู่ด้านบน

การสนับสนุนภาษา

การสนับสนุนภาษาเพิ่มเติมนั้นจำเป็นสำหรับภาษาที่มีตัวเขียนที่ซับซ้อนหรือภาษาที่เรียงจากขวาไปซ้าย

ประเด็นปัญหา:    อาจเกิดปัญหาขึ้นได้หากผู้ใช้ติดตั้ง Communicator รุ่นที่ได้รับการแปลงเป็นภาษาท้องถิ่นแล้วสำหรับภาษาอย่างเช่น ภาษาอาราบิก, ฮิบรู, ฮินดี, ไทย หรือแพคส่วนติดต่อผู้ใช้แบบหลายภาษา (MUI) และระบบการปฏิบัติการของคุณไม่มีการสนับสนุนภาษาที่มีตัวเขียนที่ซับซ้อนหรือภาษาที่เรียงจากขวาไปซ้าย
การแก้ไขปัญหา:    ผู้ใช้สามารถติดตั้งแฟ้มการสนับสนุนภาษาเพิ่มเติมได้โดยเปิดแผงควบคุม แล้วคลิก ตัวเลือกภูมิภาคและภาษา แล้วคลิก แถบภาษา จากนั้นเลือก ติดตั้งแฟ้มสำหรับภาษาที่มีตัวเขียนที่ซับซ้อนและภาษาที่เรียงจากขวาไปซ้าย

กลับสู่ด้านบน

การทำงานระหว่างระบบกับ Communicator 2005

ประเด็นปัญหา:    ปัญหาการทำงานระหว่างระบบดังต่อไปนี้เกิดขึ้นระหว่างไคลเอ็นต์ของ Office Communicator 2005 และไคลเอ็นต์ของ Office Communicator 2007

 • การใช้โปรแกรมประยุกต์ร่วมกันกับ NetMeeting นั้นไม่สามารภใช้งานกับ Office Communicator 2007 ได้อีกแล้ว หากผู้ใช้ Communicator 2005 ส่งคำเชิญการใช้โปรแกรมประยุกต์ร่วมกันไปยังผู้ใช้ Communicator 2007 คำเชิญดังกล่าวจะไม่ถูกส่งไปยังผู้ใช้รุ่น 2007

 • การใช้โปรแกรมประยุกต์รร่วมกันกับ NetMeeting นั้นไม่สามารภใช้งานกับ Office Communicator 2007 ได้อีกแล้ว หากผู้ใช้ Communicator 2005 ส่งคำเชิญการใช้โปรแกรมประยุกต์ร่วมกันไปยังผู้ใช้ Communicator 2007 คำเชิญดังกล่าวจะไม่ถูกส่งไปยังผู้ใช้รุ่น 2007

 • การส่งต่อผู้ติดต่อในเพจแบบแท็บด้วยการใช้ HTTP GET/POST นั้นไม่สนับสนุนแล้ว ด้วย Office Communicator 2007 ผู้พัฒนาสามารถส่งต่อข้อมูลเชิงบริบทไปยังเพจแบบแถบได้ด้วยการเรียกสคริปต์ในหน้าแถบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแถบกำหนดเอง โปรดดูคำแนะนำการปรับใช้ Microsoft Office Communicator 2007 (Public Beta)

 • การเพิ่มประสิทธิภาพสถานะการแสดงตนใน Microsoft Office Communicator 2007 ไม่สามารถมองเห็นได้ในไคลเอ็นต์ Office Communicator 2005

 • การโอนสายโดยยึดตามสถานที่นั้นไม่สามารถใช้งานได้อีกแล้วใน Office Communicator 2007

 • วิดีโอสตีมหยุดนิ่งไปเป็นระยะๆ ในระหว่างการสนทนาทางเสียง/วิดีโอระหว่าง Office 2005 และ Office Communicator 2007

 • เมื่อผู้ใช้ Office Communicator 2005 โทรไปยังหมายเลขที่เปิดใช้ enterprise-voice ของ Office Communicator 2007 ผู้ใช้ Office Communicator 2007 จะไม่สามารถเพิ่มวิดีโอในการโทรได้

 • การเพิ่มหรือการเอาโหมดเสียง/วิดีโอออกนั้นไม่ได้รับการสนับสนุนอีกต่อไปแล้ว ในการโทรออกจากไคลเอ็นต์ Communicator 2007 ไปยังไคลเอ็นต์ Communicator 2005 หากระดับการเข้ารหัสของไคลเอ็นต์ Communicator 2005 ได้รับการตั้งค่าเป็น “ต้องการ” หรือ “ปฏิเสธ” โดยนโยบายของโดเมน

 • เมื่อผู้ใช้ Communicator 2007 มีการสนทนา IM กับผู้ใช้ Communicator 2005 ไคลเอ็นต์ของรุ่น 2007 จะเพิ่มผู้ใช้นั้นลงในรายการที่ติดต่อล่าสูด ด้วยเหตุนี้ ผู้ใช้ไคลเอ็นรุ่น 2005 จึงมองเห็นการแจ้งเตือนที่บ่งชี้ว่าผู้ใช้เหล่านั้นถูกเพิ่มลงในรายการที่ติดต่อของไคลเอ็นต์ Communicator 2007 ซึ่งในความเป็นจริงแล้วนั้นผู้ใช้จะถูกเพิ่มลงในรายการที่ติดต่อล่าสุดเพียงเท่านั้น ไม่ได้ถูกเพิ่มลงในรายการที่ติดต่อ ในขณะนี้ยังไม่มีวิธีการใดที่จะทำให้ผูใช้ไคลเอ็นต์ Communicator 2005 สามารถจำแนกแยกแยะระหว่างการแจ้งเตือนที่ถูกสร้างขึ้นมาเมื่อถูกเพิ่มลงในรายการที่ติดต่อได้


การแก้ไขปัญหา:    ยังไม่มีการแก้ไขสำหรับปัญหาดังกล่าวในขณะนี้

กลับสู่ด้านบน

การทำงานระหว่างระบบกับ Windows Messenger 5.1

ข้อจำกัด

ประเด็นปัญหา:    การเพิ่มประสิทธิภาพสถานะการแสดงตนใน Office Communicator 2007 ไม่ได้รับการสนับสนุนใน Windows Messenger 5.1
การแก้ไขปัญหา:    ยังไม่มีการแก้ไขสำหรับปัญหาดังกล่าวในขณะนี้

กลับสู่ด้านบน

การทำงานระหว่างระบบกับ Windows Live Messenger

ข้อจำกัด

ประเด็นปัญหา:     บริการ Windows Live ไม่สนับสนุนการเข้าร่วมของผู้ใช้ Windows Live Messenger ในการประชุม Office Communicator 2007
การแก้ไขปัญหา:    บริการ Windows Live service มีแผนที่จะสนับสนุนคุณลักษณะดังกล่าวนี้ในอนาคต

กลับสู่ด้านบน

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×