บันทึกประจำวันอยู่ที่ไหน

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

น้อยกว่า และน้อยกว่าผู้ใช้ได้บันทึกประจำวัน ดังนั้นเราย้ายนั้นออกไปใน Outlook 2013 และ Outlook 2016 ต่อไปนี้เป็นตำแหน่งที่จะค้นหาถ้าคุณกำลังพัดลมเป็นบันทึกประจำวัน

  1. บนแถบนำทาง คลิก จุดไข่ปลาของแถบนำทาง >โฟลเดอร์ >บันทึกประจำวัน (หรือเพียงกด Ctrl + 8)

    เมื่อต้องการดูโฟลเดอร์ในแถบนำทาง

  2. คุณสามารถทำงานกับรายการบันทึกประจำวันที่มีอยู่หรือสร้างไฟล์ใหม่จากบานหน้าต่างโฟลเดอร์

    มุมมองบานหน้าต่างโฟลเดอร์ของบันทึกประจำวัน

หมายเหตุ: นี่คือข้อมูลบางอย่างเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยกเลิกฟีเจอร์และหน้าที่การใช้งานที่มีการปรับเปลี่ยนใน Outlook 2013

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×