บันทึกบันทึกย่อแบบเสียงหรือวิดีโอ

เมื่อคุณอยู่ในการบรรยาย เซสชันการถามตอบ หรือการสัมภาษณ์ และคุณรู้ว่าไม่สามารถจะพิมพ์บันทึกย่อได้ทัน คุณสามารถใช้ OneNote เพื่อบันทึกบันทึกย่อแบบเสียงและวิดีโอได้

หมายเหตุ: ก่อนที่คุณจะเริ่มต้นใช้งาน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคอมพิวเตอร์ของคุณมีไมโครโฟนและเว็บแคมที่ได้รับการตั้งค่าในแผงควบคุมของ Windows

ถ้าแอปพลิเคชันของคุณมีลักษณะดังนี้ คุณกำลังใช้ OneNote สำหรับ Windows 10 ค้นหาวิธี บันทึกบันทึกย่อแบบเสียงใน OneNote สำหรับ Windows 10

แสดงแท็บ แทรก และไอคอนสองสามรายการแรก

 1. ให้คลิกตำแหน่งที่ตั้งบนหน้าใน OneNote ที่คุณต้องการวางการบันทึกลงไป แล้วทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการบันทึกเฉพาะเสียง ให้คลิก แทรก > บันทึกเสียง

  • เมื่อต้องการบันทึกวิดีโอที่มีหรือไม่มีเสียงก็ได้ ให้คลิก แทรก > บันทึกวิดีโอ

   สกรีนช็อตของเมนู แทรก ที่มีปุ่ม AV ใน OneNote 2016

  การบันทึกจะเริ่มต้นขึ้นทันทีที่ OneNote เพิ่มไอคอนสื่อลงในหน้า

 2. เมื่อต้องการสิ้นสุดการบันทึก ให้กด หยุดชั่วขณะ หรือ หยุด บนแท็บ เสียงและวิดีโอ

 3. เมื่อต้องการเล่นการบันทึก ให้คลิกไอคอนสื่อบนหน้า แล้วคลิก เล่น

เมื่อคุณจดบันทึกย่อระหว่างการบันทึก บันทึกย่อจะลิงก์กับเสียงและวิดีโอที่สร้างด้วย OneNote ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถค้นหาบันทึกย่อของคุณ และค้นหาส่วนเฉพาะของการบันทึกเสียงหรือวิดีโอได้

หมายเหตุ: ถ้าคุณเลือกปุ่ม ดูการเล่น บนแท็บ เสียงและวิดีโอ ไว้ OneNote จะวางตำแหน่งเคอร์เซอร์ลงในบันทึกย่อที่คุณใช้ขณะทำการบันทึก ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณกำลังบันทึกบทสัมภาษณ์อยู่ และคุณได้พิมพ์บันทึกย่อสองนาทีลงไปในคลิป OneNote จะพาคุณไปยังบันทึกย่อส่วนนั้นทันทีเมื่อใดก็ตามที่คุณเล่นคลิปก็จะมาที่ช่วงสองนาทีนั้น ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากในการเก็บเนื้อความระหว่างเหตุการณ์ที่บันทึกกับปฏิกิริยาตอบสนอง ความคิด และแนวคิดที่คุณมีในช่วงใดช่วงหนึ่งระหว่างเหตุการณ์นั้นๆ

การบันทึกเสียงและวิดีโอที่คุณทำใน OneNote จะลิงก์ไปยังบันทึกย่อใดๆ ที่คุณจดระหว่างการบันทึกโดยตรง ซึ่งช่วยให้คุณสามารถค้นหาบันทึกย่อของคุณในภายหลังได้ด้วยคำสำคัญ หรือข้อความเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการบันทึกดังกล่าว ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณอยู่ในที่ประชุม และผู้บรรยายกำลังอธิบายเกี่ยวกับกระบวนการทำงานที่ซับซ้อน คุณสามารถบันทึกงานนำเสนอ จากนั้นในบันทึกย่อของคุณ ให้พิมพ์ “กระบวนการทำงาน” เพื่อระบุหัวข้อของการบันทึก เมื่อใดก็ตามที่คุณเล่นการบันทึกซ้ำ OneNote จะแสดงบันทึกย่อที่คุณจดไว้ขึ้นมาพร้อมกัน

บันทึกบันทึกย่อแบบเสียงหรือวิดีโอ

หมายเหตุ: เมื่อต้องการบันทึกคลิปเสียงหรือวิดีโอใน OneNote จำเป็นต้องมี Microsoft DirectX 9.0a หรือใหม่กว่า และ Microsoft Windows Media Player 9 หรือใหม่กว่า

 1. คลิกตำแหน่งบนหน้าที่คุณต้องการวางการบันทึก ตัวอย่างเช่น ด้านข้างย่อหน้าหรือรูปภาพที่คุณกำลังแสดงความคิดเห็น

 2. บนแถบเครื่องมือ มาตรฐาน ให้คลิกลูกศรข้างๆ ปุ่ม บันทึก จากนั้นคลิก บันทึกเสียงเท่านั้น หรือ บันทึกวิดีโอ

  การประทับเวลาที่อยู่ในหน้า

 3. เริ่มการบันทึกบันทึกย่อเสียงหรือวิดีโอของคุณ

 4. เมื่อต้องการหยุดการบันทึก ให้คลิก หยุด รูปปุ่ม บนแถบเครื่องมือ การบันทึกเสียงและวิดีโอ

หมายเหตุ:

 • ถ้าคุณเลือก บันทึกเสียงเท่านั้น OneNote จะบันทึกคลิปเสียงเป็นไฟล์ .wma ถ้าคุณเลือก บันทึกวิดีโอ OneNote จะรวมเสียงและวิดีโอเป็นไฟล์ .wmv จำเป็นต้องเชื่อมต่อไมโครโฟนกับคอมพิวเตอร์หรือมีพร้อมใช้งานเป็นส่วนหนึ่งของกล้อง เมื่อสร้างการบันทึกวิดีโอใน OneNote คุณไม่สามารถแยกส่วนที่เป็นเสียงออกจากส่วนที่เป็นวิดีโอในบันทึกย่อของคุณได้

 • ถ้า OneNote ไม่เปิดใช้ คุณสามารถใช้การบันทึกวิดีโอเริ่มต้นได้ โดยการคลิกขวาไอคอน OneNote ที่ด้านขวาสุดของแถบงานของ Windows จากนั้นคลิก เริ่มการบันทึกเสียง

 • ถ้าคุณภาพการบันทึกของคุณไม่ตรงกับความคาดหวัง คุณสามารถปรับการตั้งค่าเสียงและวิดีโอเริ่มต้น เลือก เครื่องมือ > ตัวเลือก และในรายการประเภทในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือก ให้คลิก เสียงและวิดีโอ เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

ด้านบนของหน้า

เล่นการบันทึกเสียงหรือวิดีโอ

บนหน้าที่มีการบันทึกเสียงหรือวิดีโอที่คุณต้องการเล่น ให้ทำดังต่อไปนี้:

 1. คลิกไอคอนที่อยู่ถัดจากบันทึกย่อเพื่อดูหรือฟังส่วนหนึ่งของการบันทึกที่เชื่อมโยงกับบันทึกย่อเหล่านั้น

 2. หยุด หรือหยุดเล่นชั่วคราวได้ตลอดเวลา ด้วยการคลิก หยุด รูปปุ่ม หรือ หยุดชั่วคราว รูปปุ่ม บนแถบเครื่องมือ การบันทึกเสียงและวิดีโอ

หมายเหตุ:

 • ตามค่าเริ่มต้น ปุ่ม ดูการเล่น บนแถบเครื่องมือ การบันทึกเสียงและวิดีโอ ถูกใช้งานอยู่ ซึ่งทำให้ OneNote เลือกแต่ละรายการที่คุณสร้างขึ้นในระหว่างการบันทึก ถ้าคุณต้องการฟังโดยไม่ต้องตามบันทึกย่อของคุณ ให้คลิกปุ่ม ดูการเล่น เพื่อปิดใช้งาน

 • เมื่อต้องการเล่นเฉพาะส่วนเสียงของการบันทึกวิดีโอ บนแถบเครื่องมือ การบันทึกเสียงและวิดีโอ ให้คลิก ซ่อนหน้าต่างวิดีโอ รูปปุ่ม

ด้านบนของหน้า

แชร์การบันทึกเสียงหรือวิดีโอกับผู้อื่น

คุณสามารถแชร์การบันทึกเสียงและวิดีโอที่คุณทำกับบุคคลอื่นได้ แม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้ติดตั้ง OneNote บนคอมพิวเตอร์

ส่งไฟล์เสียงและวิดีโอในข้อความอีเมล

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ตัวเลือก

 2. ในรายการ ประเภท ในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือก ให้คลิก อีเมล

 3. เลือกตัวเลือก แนบไฟล์ที่ฝังกับข้อความอีเมลเป็นไฟล์แยก แล้วคลิก ตกลง

 4. คลิกแท็บของหน้าที่มีไฟล์เสียงหรือวิดีโอที่คุณต้องการส่ง

 5. บนเมนู ไฟล์ ให้ชี้ไปที่ ส่งหน้าไปยัง แล้วคลิก ผู้รับจดหมาย (เป็นสิ่งที่แนบมา)

 6. กรอกฟอร์มอีเมล จากนั้นคลิก ส่ง

หมายเหตุ:

 • ในข้อความอีเมล ให้แนะนำผู้รับบันทึกไฟล์ .wma หรือ .wmv ลงในตำแหน่งเดียวกับไฟล์ OneNote เพื่อให้สามารถเล่นเสียงหรือวิดีโอจากหน้าได้โดยตรง

 • นอกจากนี้ คุณยังสามารถส่งเพียงการบันทึกเสียงหรือวิดีโอได้ โดยการส่งเฉพาะไฟล์ .wma หรือ .wmv

เผยแพร่หน้าที่มีไฟล์เสียงหรือวิดีโอ

 1. คลิกแท็บหน้าสำหรับหน้าที่คุณต้องการเผยแพร่

 2. ที่เมนู ไฟล์ ให้คลิก บันทึกเป็น

 3. ในกล่องโต้ตอบ บันทึกเป็น ให้นำทางไปยังตำแหน่งที่แชร์ที่คุณต้องการเผยแพร่ไฟล์ .one และ .wma หรือ .wmv

 4. ในกล่อง บันทึกเป็นชนิด ให้คลิก ส่วน OneNote

 5. คลิก บันทึก

เมื่อต้องการฟังการบันทึกเสียงที่แชร์หรือดูการบันทึกวิดีโอที่แชร์ ผู้รับของคุณจะต้องปฏิบัติตามดังนี้:

 • พวกเขาจะต้องติดตั้ง Microsoft Windows Media Player 9 หรือใหม่กว่าบนคอมพิวเตอร์ Midia Player จะติดตั้งมาพร้อมกับระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows และสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของ Microsoft

 • บันทึกทั้งหน้า OneNote และไฟล์ Windows Media Player (.wma สำหรับเสียง หรือ .wmv สำหรับวิดีโอ) ในตำแหน่งเดียวกัน

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×