บันทึกบันทึกย่อแบบเสียงหรือวิดีโอ

เมื่อคุณอยู่ในการบรรยาย เซสชันการถามตอบ หรือการสัมภาษณ์ และคุณรู้ว่าไม่สามารถจะพิมพ์บันทึกย่อได้ทัน คุณสามารถใช้ OneNote เพื่อบันทึกบันทึกย่อแบบเสียงและวิดีโอได้

หมายเหตุ: ก่อนที่คุณจะเริ่มต้นใช้งาน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคอมพิวเตอร์ของคุณมีไมโครโฟนและเว็บแคมที่ได้รับการตั้งค่าในแผงควบคุมของ Windows

ถ้าแอปพลิเคชันของคุณมีลักษณะดังนี้ คุณกำลังใช้ OneNote สำหรับ Windows 10 ค้นหาวิธี บันทึกบันทึกย่อแบบเสียงใน OneNote สำหรับ Windows 10

แสดงแท็บ แทรก และไอคอนสองสามรายการแรก

 1. ให้คลิกตำแหน่งที่ตั้งบนหน้าใน OneNote ที่คุณต้องการวางการบันทึกลงไป แล้วทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการบันทึกเฉพาะเสียง ให้คลิก แทรก > บันทึกเสียง

  • เมื่อต้องการบันทึกวิดีโอที่มีหรือไม่มีเสียงก็ได้ ให้คลิก แทรก > บันทึกวิดีโอ

   สกรีนช็อตของเมนู แทรก ที่มีปุ่ม AV ใน OneNote 2016

  การบันทึกจะเริ่มต้นขึ้นทันทีที่ OneNote เพิ่มไอคอนสื่อลงในหน้า

 2. เมื่อต้องการสิ้นสุดการบันทึก ให้กด หยุดชั่วขณะ หรือ หยุด บนแท็บ เสียงและวิดีโอ

 3. เมื่อต้องการเล่นการบันทึก ให้คลิกไอคอนสื่อบนหน้า แล้วคลิก เล่น

เมื่อคุณจดบันทึกย่อระหว่างการบันทึก บันทึกย่อจะลิงก์กับเสียงและวิดีโอที่สร้างด้วย OneNote ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถค้นหาบันทึกย่อใน OneNote และค้นหาส่วนเฉพาะของการบันทึกเสียงหรือวิดีโอได้

หมายเหตุ: ถ้าคุณเลือกปุ่ม ดูการเล่น บนแท็บ เสียงและวิดีโอ ไว้ OneNote จะวางตำแหน่งเคอร์เซอร์ลงในบันทึกย่อที่คุณใช้ขณะทำการบันทึก ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณกำลังบันทึกบทสัมภาษณ์อยู่ และคุณได้พิมพ์บันทึกย่อสองนาทีลงไปในคลิป OneNote จะพาคุณไปยังบันทึกย่อส่วนนั้นทันทีเมื่อใดก็ตามที่คุณเล่นคลิปก็จะมาที่ช่วงสองนาทีนั้น ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากในการเก็บเนื้อความระหว่างเหตุการณ์ที่บันทึกกับปฏิกิริยาตอบสนอง ความคิด และแนวคิดที่คุณมีในช่วงใดช่วงหนึ่งระหว่างเหตุการณ์นั้นๆ

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×