บันทึกฐานข้อมูลหรือวัตถุในรูปแบบอื่น

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

บันทึกงานของคุณใน Access จะแตกต่างกันเล็กน้อยจากบันทึกในโปรแกรม Office ส่วนใหญ่ การเปลี่ยนแปลงข้อมูล เหตุผลหลักสำหรับการบันทึกงานของคุณใน apps ใหญ่ ถูกบันทึกโดยอัตโนมัติใน Access

ใน Access แทนที่เป็นการบันทึกการเปลี่ยนแปลงข้อมูล คุณบันทึกการเปลี่ยนแปลงการออกแบบฐานข้อมูล หรือคุณต้องบันทึกฐานข้อมูลทั้งหมด ข้อมูล และทั้ง หมด ด้วยชื่อแฟ้มใหม่ เพื่อสำรองไว้ หรือ ใน รูปแบบอื่น เช่นรูปแบบไฟล์ Access ก่อน เทมเพลตฐานข้อมูล หรือฐานข้อมูลที่คอมไพล์แล้ว (ฐานข้อมูลที่คุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการออกแบบ) คุณยังสามารถบันทึกวัตถุฐานข้อมูลแต่ละรายการเป็นวัตถุใหม่

หัวข้อนี้แนะนำเกี่ยวกับวิธีการต่าง ๆ คุณสามารถบันทึกงานของคุณใน Access และมีลิงก์ไปยังหัวข้อที่ มีรายละเอียดเพิ่มเติม

บันทึกองค์ประกอบการออกแบบฐานข้อมูลเพื่อนำมาใช้

เมื่อต้องการนำมาใช้ใหม่ในฐานข้อมูลหรือวัตถุฐานข้อมูล คุณใช้กล่องโต้ตอบบันทึกเป็น:

 1. เปิดฐานข้อมูลหรือวัตถุฐานข้อมูล

 2. บนแท็บไฟล์ คลิกบันทึกเป็น

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งของขั้นตอนต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการบันทึกฐานข้อมูลในรูปแบบอื่น คลิกบันทึกฐานข้อมูลเป็น

  • เมื่อต้องการบันทึกวัตถุฐานข้อมูลในรูปแบบอื่น คลิกบันทึกวัตถุเป็น ต้น

   หมายเหตุ: ตัวเลือกบันทึกเป็นวัตถุไคลเอ็นต์ จะพร้อมใช้งานในแบบฐานข้อมูลเว็บเท่านั้น

 4. คลิกรูปแบบคุณต้องการใช้สำหรับสำเนาใหม่

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปแบบคุณสามารถใช้ และสาเหตุที่คุณอาจเลือก ให้ดูบทความบันทึก และองค์ประกอบการออกแบบฐานข้อมูลที่นำมาใช้ใหม่และที่เข้าถึงรูปแบบไฟล์ที่ฉันควรใช้ได้อย่างไรได้

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างการสำรองข้อมูล ดูบทความการปกป้องข้อมูลของคุณ ด้วยวิธีการสำรอง และคืนค่า

บันทึกสำเนาของฐานข้อมูลหรือวัตถุเป็นวิธีหนึ่งในการแชร์ข้อมูลบนเดสก์ท็อปของคุณ แต่มีผู้อื่น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูบทความวิธีแชร์ฐานข้อมูล Access บนเดสก์ท็อป

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×