บันทึกงานนำเสนอเป็นแบบ PDF ใน PowerPoint 2016 for Mac

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

มีสองวิธีเพื่อทำให้ 2016 PowerPoint ของคุณสำหรับงานนำเสนอ Mac PDF คุณสามารถบันทึกงานนำเสนอของคุณเป็น PDF ในไฟล์ >บันทึกเป็น หรือคุณสามารถส่งงานนำเสนอของคุณเป็นไฟล์ PDF ไปยังไฟล์ >ส่งออก ได้ ทั้งสองวิธีทำเดียวกัน เพื่อให้คุณสามารถเลือกได้ว่าแบบใดคุณคุ้นมากขึ้นเมื่อคุณต้องการสร้างเวอร์ชัน PDF ของงานนำเสนอของคุณ

บันทึกงานนำเสนอของคุณเป็น PDF

 1. เลือกไฟล์ >บันทึกเป็น

  แสดงไฟล์ > บันทึกเป็นเมนูใน PowerPoint 2016 for mac

 2. เลือกตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการบันทึกของคุณ PDF และในไฟล์ รูป เลือก PDF

 3. แสดงตัวเลือก PDF ในรายการรูปแบบแฟ้มในการโต้ตอบบันทึกเป็นใน PowerPoint 2016 for mac

ส่งงานนำเสนอของคุณเป็น PDF

 1. เลือกไฟล์ >ส่งออก

  การส่งออกไฟล์ใน PowerPoint 2016 for Mac
 2. ในเมนูรูปแบบไฟล์ เลือก PDF

  ส่งออก PDF ใน PowerPoint 2016 for Mac

ในขณะนี้ จะไม่มีตัวเลือกการแปลง PDF ของงานนำเสนอในPowerPoint 2016 for Mac กำหนดเอง ถ้าคุณต้องการให้มีตัวเลือกเหล่านี้พร้อมใช้งาน โปรดเพิ่มคำแนะนำของคุณไปยังกล่องข้อเสนอแนะ PowerPoint

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×