บันทึกงานที่มอบหมายเป็นแบบร่างใน Microsoft Teams

บันทึกงานที่มอบหมายเป็นแบบร่างใน Microsoft Teams

บันทึกงานที่มอบหมายเป็นแบบร่างถ้าคุณยังไม่พร้อมที่จะกำหนดให้กับนักเรียนของคุณ คุณสามารถกลับไปยังงานที่มอบหมายในภายหลังเพื่อแก้ไข กำหนด หรือลบ

 1. นำทางไปยังแชนเนล ทั่วไป ที่อยู่ด้านล่างชั้นเรียนที่ต้องการ จากนั้น เลือก งานที่มอบหมาย

 2. เลือก งานที่มอบหมายใหม่

 3. จากภายในงานที่มอบหมายที่คุณสร้าง ให้เลือก บันทึกเป็นแบบร่าง คุณต้องมีชื่อเรื่องเพื่อบันทึกงานที่มอบหมาย

  • งานที่มอบหมายที่เป็นแบบร่างจะปรากฏขึ้นบนมุมมองรายสัปดาห์ของ แท็บงานที่มอบหมาย ถ้าคุณยังไม่ได้ใส่ วันครบกำหนดจะเริ่มต้นเป็นวันหลังจากที่คุณบันทึก

  • ครูผู้สอนร่วมสามารถบันทึกและแก้ไขงานที่มอบหมายได้เช่นกัน

  เลือกบันทึกเป็นแบบร่าง

หมายเหตุ: 

 • งานที่มอบหมายของคุณจะบันทึกโดยอัตโนมัติถ้าคุณเลือกปุ่มย้อนกลับ งานที่มอบหมายทั้งหมดจำเป็นต้องมีชื่อเรื่อง

 • แก้ไขหรือมอบหมายงานที่มอบหมายในภายหลังโดยกลับไปที่แท็บ งานที่มอบหมาย และเลือกการ์ดงานที่มอบหมาย

  เลือกงานที่มอบหมายจากบานหน้าต่างด้านข้าง

เรียนรู้เพิ่มเติม

สร้างงานที่มอบหมาย

แก้ไขงานที่มอบหมาย

ลบงานที่มอบหมาย

ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับผู้สอน

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×