ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office
แสดงการนำเสนอสไลด์

บันทึกการนำเสนอสไลด์ด้วยคำบรรยายและการกำหนดเวลาสไลด์

บันทึกการนำเสนอสไลด์ด้วยคำบรรยายและการกำหนดเวลาสไลด์

คำบรรยายและการกำหนดเวลาสามารถเสริมการนำเสนอสไลด์บนเว็บหรือการนำเสนอสไลด์ที่ทำงานโดยอัตโนมัติให้ดีขึ้นได้ ถ้าคุณมีการ์ดเสียง ไมโครโฟน และลำโพง และเว็บแคม (ไม่จำเป็น) คุณจะสามารถบันทึกงานนำเสนอของ PowerPoint และบันทึกคำบรรยาย การกำหนดเวลาสไลด์ และรูปแบบการเขียนด้วยหมึก

หลังจากที่คุณบันทึกแล้ว งานนำเสนอที่บันทึกนั้นก็จะเหมือนกับงานนำเสนออื่นๆ ที่สามารถนำไปเล่นให้ผู้ชมดูได้ในการนำเสนอสไลด์ หรือคุณสามารถบันทึกงานนำเสนอในรูปแบบไฟล์วิดีโอ

เบราว์เซอร์ของคุณไม่สนับสนุนวิดีโอ ติดตั้ง Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player หรือ Internet Explorer 9

(ความสามารถในการบันทึกพร้อมใช้งานสำหรับผู้สมัครใช้งาน Office 365 และผู้ที่ไม่ได้สมัครใช้งานแล้ว ผู้สมัครใช้งานจะได้รับฟีเจอร์พิเศษเพิ่มเล็กน้อย)

 1. เปิดใช้งานแท็บ การบันทึก ของ Ribbon: บนแท็บ ไฟล์ ของ Ribbon ให้คลิก ตัวเลือก ในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือก ให้คลิกที่แท็บ กำหนด Ribbon ทางด้านซ้าย จากนั้น ในกล่องทางด้านขวาที่แสดงรายการแท็บ Ribbon ที่ใช้ได้ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย การบันทึก คลิก ตกลง

  แท็บกำหนด Ribbon ของกล่องโต้ตอบตัวเลือก PowerPoint 2016 มีตัวเลือกสำหรับเพิ่มแท็บการบันทึกไปยัง Ribbon ของ PowerPoint
 2. เมื่อต้องการเตรียมพร้อมสำหรับการบันทึก เลือก การบันทึกการนำเสนอภาพนิ่ง บนแท็บ การบันทึก หรือแท็บ การนำเสนอสไลด์ ของ RIbbon

  • การคลิกที่ครึ่งด้านบนของปุ่มจะเป็นการให้คุณเริ่มบันทึกบนสไลด์ปัจจุบัน

  • การคลิกที่ครึ่งด้านล่างของปุ่มจะให้ตัวเลือกสำหรับเริ่มบันทึกตั้งแต่จุดเริ่มต้นหรือจากสไลด์ปัจจุบันแก่คุณ

  คำสั่งบันทึกการนำเสนอสไลด์บนแท็บการบันทึกใน PowerPoint

  (คำสั่ง ล้าง จะลบคำบรรยายและการกำหนดเวลา จึงโปรดระวังเมื่อใช้คำสั่งดังกล่าว ล้าง จะเป็นสีเทาเว้นเสียแต่ว่าคุณจะมีสไลด์ที่ได้บันทึกไว้ก่อนหน้านี้)

 3. การนำเสนอสไลด์จะเปิดในหน้าต่างการบันทึก (ซึ่งดูคล้ายกับมุมมองผู้นำเสนอ) โดยจะมีปุ่มอยู่ทางด้านซ้ายบนสำหรับเริ่มต้น หยุดชั่วคราว และหยุดการบันทึก คลิกที่ปุ่มวงกลมสีแดง (หรือกด R บนคีย์บอร์ดของคุณ) เมื่อคุณต้องการเริ่มการบันทึก การนับเวลาถอยหลังสามวินาทีจะปรากฏขึ้น แล้วการบันทึกก็จะเริ่ม

  หน้าต่างการบันทึกงานนำเสนอใน PowerPoint 2016 โดยมีการเปิดใช้งานการแสดงตัวอย่างหน้าต่างคำบรรยายวิดีโออยู่
  • สไลด์ปัจจุบันจะแสดงบนหน้าต่างหลักของหน้าต่างการบันทึก

  • คุณสามารถหยุดการบันทึกได้ตลอดเวลาโดยการกด Alt+S บนคีย์บอร์ดของคุณ

  • ลูกศรที่อยู่ทางด้านข้างทั้งสองด้านของสไดล์ปัจจุบันจะให้คุณได้ย้ายไปยังสไลด์ก่อนหน้าหรือถัดไปก็ได้

  • PowerPoint for Office 365 จะบันทึกเวลาที่คุณใช้ไปกับสไลด์แต่ละหน้าโดยอัตโนมัติ ซึ่งจะรวมถึงขั้นตอน ทำให้ข้อความและวัตถุเคลื่อนไหว ที่เกิดขึ้น และการใช้ทริกเกอร์ต่างๆ ในแต่ละสไลด์

  • คุณสามารถบันทึกเสียงหรือคำบรรยายวิดีโอในขณะที่คุณกำลังใช้งานงานนำเสนอของคุณอยู่ ปุ่มที่อยู่มุมขวาล่างของหน้าต่างจะให้คุณได้เปิดหรือปิดไมโครโฟน กล้อง และการแสดงตัวอย่างของกล้อง:

   ปุ่มเปิด/ปิดไมโครโฟน กล้อง และหน้าต่างแสดงตัวอย่างจากกล้อง

   ถ้าคุณใช้ปากกา ปากกาเน้นข้อความ หรือยางลบ PowerPoint จะบันทึกการกระทำต่างๆ ลงในการเล่นด้วยเช่นเดียวกัน

   เครื่องมือหมึกในหน้าต่างการบันทึก

   ถ้าคุณบันทึกคำบรรยายของคุณอีกครั้ง (ซึ่งรวมถึงเสียงและหมึก) PowerPoint จะลบคำบรรยายที่ได้บันทึกไว้ก่อนหน้านี้ (ซึ่งรวมถึงเสียงและหมึก) ก่อนที่คุณจะเริ่มบันทึกอีกครั้งบนสไลด์เดิม

   คุณยังสามารถบันทึกอีกครั้งได้โดยไปที่ การนำเสนอสไลด์ > การบันทึกการนำเสนอภาพนิ่ง

 4. คุณสามารถเลือกเครื่องมือชี้ (ปากกา ยางลบ หรือปากกาเน้นข้อความ) จากอาร์เรย์ของเครื่องมือที่อยู่ด้านล่างของสไลด์ปัจจุบัน และยังมีกล่องเลือกสีสำหรับเปลี่ยนสีหมึก (ยางลบ จะเป็นสีเทาเว้นเสียแต่ว่าคุณได้เพิ่มหมึกลงในสไลด์ไว้ก่อนหน้านี้)

 5. เมื่อต้องการสิ้นสุดการบันทึก ให้เลือกปุ่มหยุดสี่เหลี่ยม (หรือกด S บนคีย์บอร์ดของคุณ)

  เมื่อคุณเสร็จสิ้นการบันทึกคำบรรยายของคุณ รูปภาพเล็กๆ จะปรากฏที่มุมขวาล่างของสไลด์ที่บันทึกแล้ว โดยรูปภาพจะเป็นไอคอนเสียง หรือถ้าเว็บแคมทำงานอยู่ขณะบันทึก ก็จะเป็นภาพนิ่งจากเว็บแคม

  ไอคอนเสียง

  การกำหนดเวลาการนำเสนอสไลด์ที่บันทึกแล้วจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติ (ในมุมมอง ตัวเรียงลำดับสไลด์ ตัวกำหนดเวลาจะแสดงเป็นรายการใต้สไลด์แต่ละหน้า)

ในกระบวนการนี้ สิ่งที่คุณบันทึกจะถูกฝังลงในแต่ละสไลด์ และการบันทึกจะสามารถเล่นใหม่ซ้ำอีกครั้งได้ในการนำเสนอสไลด์ ไฟล์วิดีโอจะไม่ถูกสร้างโดยกระบวนการบันทึกนี้ อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณต้องการไฟล์วิดีโอ คุณสามารถบันทึกงานนำเสนอของคุณให้เป็นวิดีโอด้วยขั้นตอนที่เพิ่มเติมมาไม่กี่ขั้นตอน

แสดงตัวอย่างการนำเสนอสไลด์ที่ได้บันทึกไว้

บนแท็บ การนำเสนอสไลด์ ให้คลิก ตั้งแต่เริ่มต้น หรือ จากสไลด์ปัจจุบัน

ในระหว่างการเล่น ภาพเคลื่อนไหว การดำเนินการใช้หมึก เสียงและวิดีโอของคุณจะเล่นพร้อมกัน

แสดงปุ่ม “ตั้งแต่เริ่มต้น” บนแท็บ การนำเสนอสไลด์ ใน PowerPoint

แสดงตัวอย่างเสียงที่บันทึกไว้

ในหน้าต่างการบันทึก ปุ่ม เล่น สามเหลี่ยมที่อยู่ใกล้กับมุมด้านซ้ายบนจะให้คุณได้ดูตัวอย่างการบันทึกสไลด์ที่ปัจจุบันกำลังโฟกัสอยู่ในหน้าต่างนั้น

ปุ่มเริ่ม หยุด และเล่นในหน้าต่างการบันทึก

ในมุมมองปกติ คลิกที่ไอคอนเสียงหรือรูปภาพในมุมขวาล่างของสไลด์ จากนั้นคลิก เล่น (เมื่อคุณแสดงตัวอย่างเสียงแบบนี้ คุณจะไม่เห็นภาพเคลื่อนไหวหรือการใช้หมึกที่บันทึกไว้)

คลิกเล่น

คุณสามารถหยุดการเล่นชั่วคราวได้ในขณะที่กำลังแสดงตัวอย่างเสียง

ตั้งค่าการกำหนดเวลาสไลด์ด้วยตนเอง

PowerPoint for Office 365 จะบันทึกการกำหนดเวลาสไลด์โดยอัตโนมัติเมื่อคุณเพิ่มคำบรรยาย หรือคุณอาจจะตั้งค่าการกำหนดเวลาสไลด์ไปพร้อมกับคำบรรยายด้วยตนเองก็ได้

 1. ในมุมมองปกติ ให้คลิกสไลด์ที่คุณต้องการตั้งการกำหนดเวลา

 2. บนแท็บ การเปลี่ยน ในกลุ่ม การกำหนดเวลา ภายใต้ เลื่อนสไลด์ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย หลัง แล้วใส่จำนวนวินาทีที่คุณต้องการให้สไลด์ปรากฏบนหน้าจอ ทำกระบวนการนี้ซ้ำสำหรับสไลด์แต่ละภาพที่คุณต้องการตั้งค่าการกำหนดเวลา

  ถ้าคุณต้องการให้สไลด์ถัดไปปรากฏขึ้นเมื่อคุณคลิกเมาส์ หรือปรากฏขึ้นโดยอัตโนมัติหลังจากที่เวลาผ่านไปตามจำนวนวินาทีที่คุณใส่ แล้วแต่ว่าเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นก่อน ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เมื่อคลิกเมาส์ และ หลัง

  คุณสามารถใช้การกำหนดเวลาสไลด์ด้วยตนเองเพื่อตัดแต่งส่วนท้ายของส่วนสไลด์ที่บันทึก ตัวอย่างเช่น ถ้าในส่วนท้ายของสไลด์มีเสียงที่ไม่จำเป็นยาวสองวินาที ให้ตั้งการกำหนดเวลาในการเลื่อนไปยังสไลด์ถัดไปเพื่อไปยังสไลด์ถัดไปก่อนจะเล่นเสียงที่ไม่จำเป็น ด้วยวิธีนี้คุณจึงไม่ต้องบันทึกเสียงของสไลด์นั้นอีกครั้ง 

ลบการกำหนดเวลาหรือคำบรรยาย

คำสั่ง ล้าง มีไว้สำหรับลบการกำหนดเวลาหรือคำบรรยายจากการบันทึกที่คุณไม่ต้องการหรือที่ต้องการแทนที่

ในหน้าต่างการบันทึก คำสั่ง ล้าง ที่อยู่ตรงขอบบนของหน้าต่างจะให้คุณ:

 • ล้างการบันทึกบนสไลด์ปัจจุบัน

 • ล้างการบันทึกบนทุกสไลด์

ในมุมมองปกติ มีคำสั่ง ล้าง ทั้งหมดสี่ประเภทที่จะให้คุณ:

 • ลบ การกำหนดเวลา บน สไลด์ที่เลือกล่าสุด

 • ลบ การกำหนดเวลา บน ทุกสไลด์ ในครั้งเดียว

 • ลบ คำบรรยาย บน สไลด์ที่เลือกล่าสุด

 • ลบ คำบรรยาย บน ทุกสไลด์ ในครั้งเดียว

 1. ถ้าคุณไม่ต้องการลบการกำหนดเวลาหรือคำบรรยายทั้งหมดในงานนำเสนอของคุณ ให้เปิดสไลด์หน้าใดหน้าหนึ่งที่มีการกำหนดเวลาหรือคำบรรยายที่คุณต้องการลบขึ้นมา

 2. บนแท็บ การบันทึก ใน Ribbon ของ PowerPoint for Office 365 บนปุ่ม บันทึกการ​​นำเสนอสภาพนิ่ง ให้คลิกลูกศรลง ชี้ไปที่ ล้าง แล้วเลือกคำสั่ง ล้าง ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ของคุณ

  คำสั่งล้างบนปุ่มเมนูบันทึกการนำเสนอสไลด์ใน PowerPoint

ปิดการกำหนดเวลาหรือคำบรรยาย และหมึก

หลังจากที่คุณได้บันทึกงานนำเสนอ PowerPoint for Office 365 แล้ว การกำหนดเวลา รูปแบบ และเสียงที่คุณได้เพิ่มลงไปจะบันทึกบนสไลด์แต่ละหน้า แต่คุณสามารถปิดทุกอย่างได้ ถ้าคุณต้องการดูการนำเสนอสไลด์โดยไม่มีการกำหนดเวลาหรือคำบรรยาย:

 • เมื่อต้องการปิดการกำหนดเวลาของสไลด์ที่บันทึกไว้:    บนแท็บ การนำเสนอสไลด์ ให้ล้างกล่อง ใช้การกำหนดเวลา

 • เมื่อต้องการปิดคำบรรยายและหมึกที่ได้บันทึกไว้:   บนแท็บ การนำเสนอสไลด์ ให้ล้างกล่อง เล่นคำบรรยาย

เผยแพร่การบันทึกเพื่อแชร์ให้กับผู้อื่น

เมื่อคุณได้แก้ไขการบันทึกตามที่ต้องการแล้ว คุณสามารถทำให้ผู้อื่นใช้งานการบันทึกได้โดยการเผยแพร่ไปยัง Microsoft Stream

 1. ในขณะที่เปิดงานนำเสนออยู่ บนแท็บ การบันทึก เลือก เผยแพร่ไปยังสตรีม

 2. พิมพ์ชื่อเรื่องและคำอธิบายสำหรับวิดีโอ

 3. ตั้งค่าตัวเลือกอื่น รวมถึงว่าคุณต้องการให้บุคคลอื่นในองค์กรของคุณมีสิทธิ์ดูวิดีโอหรือไม่:

  ตัวเลือกสำหรับการเผยแพร่วิดีโอไปยัง Microsoft Stream
 4. เลือกปุ่ม เผยแพร่

  กระบวนการอัปโหลดอาจใช้เวลาหลายนาที ขึ้นอยู่กับความยาวของวิดีโอ แถบสถานะที่ด้านล่างของหน้าต่าง PowerPoint จะติดตามความคืบหน้า และ PowerPoint จะแสดงข้อความเมื่อการอัปโหลดเสร็จเรียบร้อยแล้ว:

  PowerPoint จะแจ้งเตือนคุณเมื่อเสร็จสิ้นการอัปโหลด
 5. คลิกข้อความเพื่อตรงไปยังหน้าเล่นวิดีโอบน Microsoft Stream

สร้างคำบรรยายทดแทนการได้ยิน

เมื่อต้องการทำให้วิดีโอของคุณเป็นที่เข้าถึงได้มากกว่าเดิมโดยการใส่คำบรรยายทดแทนการได้ยิน ให้เลือกตัวเลือกดังต่อไปนี้ ซึ่งจะอธิบายในบทความวิธีใช้อื่น:

เมื่อคุณมีไฟล์คำบรรยายทดแทนการได้ยิน คุณสามารถเพิ่มคำบรรยายทดแทนการได้ยินไปยังไฟล์วิดีโอโดยการใช้ PowerPoint

ดูเพิ่มเติม

เปลี่ยนงานนำเสนอของคุณให้เป็นวิดีโอ

สร้างงานนำเสนอที่ทำงานโดยอัตโนมัติ

การทำให้ข้อความหรือวัตถุเคลื่อนไหว

การบันทึกการนำเสนอภาพนิ่ง

 1. ในขณะที่เปิดการนำเสนอของคุณ บนแท็บ การนำเสนอสไลด์ คลิก การบันทึกการนำเสนอภาพนิ่ง

  • การคลิกที่ครึ่งด้านบนของปุ่มจะเป็นการให้คุณเริ่มบันทึกบนสไลด์ปัจจุบัน

  • การคลิกที่ครึ่งด้านล่างของปุ่มจะให้ตัวเลือกสำหรับเริ่มบันทึกตั้งแต่จุดเริ่มต้นหรือจากสไลด์ปัจจุบันแก่คุณ

  คำสั่งบันทึกการนำเสนอสไลด์บนแท็บการบันทึกใน PowerPoint

  (คำสั่ง ล้าง จะลบคำบรรยายและการกำหนดเวลา จึงโปรดระวังเมื่อใช้คำสั่งดังกล่าว ล้าง จะเป็นสีเทาเว้นเสียแต่ว่าคุณจะมีสไลด์ที่ได้บันทึกไว้ก่อนหน้านี้)

 2. ในกล่อง การบันทึกการนำเสนอภาพนิ่ง ให้ทำเครื่องหมายหรือล้างกล่องสำหรับการบันทึกของคุณ แล้วคลิก เริ่มการบันทึก

  แสดงกล่องโต้ตอบบันทึกการนำเสนอสไลด์ใน PowerPoint

  ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับทางเลือก:

  • การกำหนดเวลาสไลด์และภาพเคลื่อนไหว: PowerPoint จะบันทึกเวลาที่คุณใช้ไปกับสไลด์แต่ละหน้าโดยอัตโนมัติ ซึ่งจะรวมถึงขั้นตอน ภาพเคลื่อนไหว ที่เกิดขึ้น และการใช้ทริกเกอร์ต่างๆ ในแต่ละสไลด์

  • คำบรรยาย หมึก และตัวชี้แบบเลเซอร์: บันทึกเสียงของคุณในขณะที่คุณกำลังใช้งานงานนำเสนอ ถ้าคุณใช้ปากกา ปากกาเน้นข้อความ ยางลบ หรือตัวชี้แบบเลเซอร์ PowerPoint จะบันทึกอุปกรณ์เหล่านี้ในการเล่นเช่นกัน

  สิ่งสำคัญ:   การบันทึกปากกา ปากกาเน้นข้อความ และยางลบจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อคุณได้ติดตั้ง การอัปเดต PowerPoint 2013 ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2015 หรือ PowerPoint เวอร์ชันที่ใหม่กว่าเท่านั้น ใน PowerPoint เวอร์ชันก่อนหน้า ปากกาและปากกาเน้นข้อความจะถูกบันทึกให้เป็นรูปร่างคำอธิบายด้วยหมึก

 3. ที่มุมบนซ้ายของหน้าต่างคือแถบเครื่องมือ การบันทึก ซึ่งคุณสามารถ:

  แถบเครื่องมือการบันทึก
  • ไปที่สไลด์ถัดไป: ไปที่สไลด์ถัดไป

  • หยุดการบันทึกชั่วคราว: หยุดการบันทึกชั่วคราว

  • บันทึกสไลด์ปัจจุบันอีกครั้ง: ทำซ้ำ

   ถ้าคุณบันทึกคำบรรยายของคุณอีกครั้ง (ซึ่งรวมถึงเสียง หมึก และตัวชี้แบบเลเซอร์) PowerPoint จะลบคำบรรยายที่ได้บันทึกไว้ก่อนหน้านี้ (ซึ่งรวมถึงเสียง หมึก และตัวชี้แบบเลเซอร์) เมื่อคุณจะเริ่มบันทึกอีกครั้งบนสไลด์เดิม

   คุณยังสามารถบันทึกอีกครั้งได้โดยไปที่ การนำเสนอสไลด์ > การบันทึกการนำเสนอภาพนิ่ง

 4. เมื่อต้องการใช้หมึก ยางลบ หรือตัวชี้แบบเลเซอร์ในการบันทึกของคุณ ให้คลิกขวาที่สไลด์ และคลิก ตัวเลือกตัวชี้ แล้วเลือกเครื่องมือของคุณ:

  • ตัวชี้แบบเลเซอร์

  • ปากกา

  • ปากกาเน้นข้อความ

  • ยางลบ (ตัวเลือกนี้จะเป็นสีเทาเว้นเสียแต่ว่าคุณได้เพิ่มหมึกลงในสไลด์ไว้ก่อนหน้านี้)

  เมื่อต้องการเปลี่ยนสีหมึก คลิกที่ สีหมึก

  เมนูแสดงตัวเลือกตัวชี้ใน PowerPoint
 5. เมื่อต้องการสิ้นสุดการบันทึก ให้คลิกขวาที่สไลด์สุดท้าย แล้วคลิก สิ้นสุดการนำเสนอ

  แสดงตัวเลือกสิ้นสุดการนำเสนอใน PowerPoint

  เคล็ดลับ:   เมื่อคุณบันทึกคำบรรยายของคุณเสร็จแล้ว ไอคอนเสียงจะปรากฏที่มุมขวาล่างของสไลด์แต่ละหน้าที่มีคำบรรยาย

  การกำหนดเวลาการนำเสนอสไลด์ที่บันทึกไว้จะถูกบันทึกไว้โดยอัตโนมัติ และการกำหนดเวลาจะปรากฏในมุมมอง ตัวเรียงลำดับสไลด์ โดยปรากฏอยู่ที่ด้านล่างของแต่ละสไลด์

  ไอคอนเสียง

ในกระบวนการนี้ สิ่งที่คุณบันทึกจะถูกฝังลงในแต่ละสไลด์ และการบันทึกจะสามารถเล่นใหม่ซ้ำอีกครั้งได้ในการนำเสนอสไลด์ ไฟล์วิดีโอจะไม่ถูกสร้างโดยกระบวนการบันทึกนี้ อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณต้องการไฟล์วิดีโอ คุณสามารถบันทึกงานนำเสนอของคุณให้เป็นวิดีโอด้วยขั้นตอนที่เพิ่มเติมมาไม่กี่ขั้นตอน

แสดงตัวอย่างการนำเสนอสไลด์ที่ได้บันทึกไว้

บนแท็บ การนำเสนอสไลด์ ให้คลิก ตั้งแต่เริ่มต้น หรือ จากสไลด์ปัจจุบัน

ในระหว่างการเล่น ภาพเคลื่อนไหว การดำเนินการใช้หมึก ตัวชี้แบบเลเซอร์ เสียง และวิดีโอของคุณจะเล่นพร้อมกัน

แสดงปุ่ม “ตั้งแต่เริ่มต้น” บนแท็บ การนำเสนอสไลด์ ใน PowerPoint

แสดงตัวอย่างของวิดีโอที่บันทึกแล้ว

ในมุมมองปกติ คลิกที่ไอคอนเสียงที่มุมขวาล่างของสไลด์ จากนั้นคลิก เล่น

คลิกเล่น

ตั้งค่าการกำหนดเวลาสไลด์ด้วยตนเอง

PowerPoint จะบันทึกการกำหนดเวลาสไลด์โดยอัตโนมัติเมื่อคุณเพิ่มคำบรรยาย หรือคุณอาจจะตั้งค่าการกำหนดเวลาสไลด์ไปพร้อมกับคำบรรยายด้วยตนเองก็ได้

 1. ในมุมมองปกติ ให้คลิกสไลด์ที่คุณต้องการตั้งการกำหนดเวลา

 2. บนแท็บ การเปลี่ยน ในกลุ่ม การกำหนดเวลา ภายใต้ เลื่อนสไลด์ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย หลัง แล้วใส่จำนวนวินาทีที่กำหนดระยะเวลาที่จะให้สไลด์ปรากฏบนหน้าจอ ทำกระบวนการนี้ซ้ำสำหรับสไลด์แต่ละหน้าที่คุณต้องการตั้งค่าการกำหนดเวลา

เคล็ดลับ:   ถ้าคุณต้องการให้สไลด์ถัดไปปรากฏขึ้นเมื่อคุณคลิกเมาส์ หรือปรากฏขึ้นโดยอัตโนมัติหลังจากเวลาผ่านไปตามจำนวนวินาทีที่คุณใส่ แล้วแต่ว่าเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นก่อน ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เมื่อคลิกเมาส์ และ หลังจาก

ลบการกำหนดเวลาหรือคำบรรยาย

คำสั่ง ล้าง มีไว้สำหรับลบการกำหนดเวลาหรือคำบรรยายจากการบันทึกที่คุณไม่ต้องการหรือที่ต้องการแทนที่ มีคำสั่ง ล้าง ทั้งหมดสี่ประเภทที่จะให้คุณ:

 • ลบ การกำหนดเวลา บน สไลด์ที่เลือกล่าสุด

 • ลบ การกำหนดเวลา บน ทุกสไลด์ ในครั้งเดียว

 • ลบ คำบรรยาย บน สไลด์ที่เลือกล่าสุด

 • ลบ คำบรรยาย บน ทุกสไลด์ ในครั้งเดียว

 1. ถ้าคุณไม่ต้องการลบการกำหนดเวลาหรือคำบรรยายทั้งหมดในงานนำเสนอของคุณ ให้เปิดสไลด์หน้าใดหน้าหนึ่งที่มีการกำหนดเวลาหรือคำบรรยายที่คุณต้องการลบขึ้นมา

 2. บนแท็บ การนำเสนอสไลด์ ใน Ribbon ของ PowerPoint บนปุ่ม การบันทึกการนำเสนอภาพนิ่ง ให้คลิกลูกศรลง ชี้ไปที่ ล้าง แล้วเลือกคำสั่ง ล้าง ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ของคุณ

ปิดการกำหนดเวลาหรือคำบรรยาย หมึก และตัวชี้แบบเลเซอร์

หลังจากที่คุณได้บันทึกงานนำเสนอ PowerPoint แล้ว การกำหนดเวลา รูปแบบ และเสียงที่คุณได้เพิ่มลงไปจะบันทึกบนสไลด์แต่ละหน้า แต่คุณสามารถปิดทุกอย่างได้ ถ้าคุณต้องการดูการนำเสนอสไลด์โดยไม่มีการกำหนดเวลาหรือคำบรรยาย:

 • เมื่อต้องการปิดการกำหนดเวลาของสไลด์ที่บันทึกไว้:    บนแท็บ การนำเสนอสไลด์ ให้ล้างกล่อง ใช้การกำหนดเวลา

 • เมื่อต้องการปิดคำบรรยาย หมึก และตัวชี้แบบเลเซอร์ที่ได้บันทึกไว้:    บนแท็บ การนำเสนอสไลด์ ล้างกล่อง เล่นคำบรรยาย

ดูเพิ่มเติม

เปลี่ยนเมาส์ของคุณเป็นตัวชี้แบบเลเซอร์

การทำให้ข้อความหรือวัตถุเคลื่อนไหว

เปลี่ยนงานนำเสนอของคุณให้เป็นวิดีโอ

สร้างงานนำเสนอที่ทำงานโดยอัตโนมัติ

คุณต้องการทำอะไร

คุณสามารถบันทึกคำบรรยายก่อนหรือระหว่างการนำเสนอสไลด์และบันทึกข้อคิดเห็นของผู้ชมเข้าไปด้วยได้ ถ้าคุณไม่ต้องการให้มีคำบรรยายตลอดการนำเสนอ คุณสามารถบันทึกข้อคิดเห็นบนบางสไลด์ หรือปิดคำบรรยาย เพื่อให้มีการบรรยายเฉพาะเวลาที่คุณต้องการเท่านั้น

เมื่อคุณเพิ่มคำบรรยายลงในสไลด์ ไอคอนเสียง เสียง จะปรากฏบนสไลด์ ไอคอนนี้มีการทำงานเหมือนสื่อเสียงทั่วไป นั่นคือ คุณสามารถคลิกไอคอนเพื่อเล่นเสียงหรือหรือตั้งค่าเสียงให้เล่นโดยอัตโนมัติก็ได้

เมื่อต้องการบันทึกและได้ยินเสียงคำบรรยาย คุณจะต้องใช้คอมพิวเตอร์ที่มีการ์ดเสียง ไมโครโฟน และลำโพง

ก่อนที่จะเริ่มบันทึก PowerPoint 2010 จะพร้อมท์ให้คุณเลือกระหว่างบันทึกแค่การกำหนดเวลาสไลด์ หรือแค่คำบรรยาย หรือทั้งสองอย่างพร้อมกัน คุณยังสามารถตั้งค่าการกำหนดเวลาสไลด์ด้วยตนเองได้อีกด้วย การกำหนดเวลาสไลด์จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในกรณีที่คุณต้องการให้งานนำเสนอนั้นดำเนินไปเองโดยอัตโนมัติพร้อมกับคำบรรยายของคุณ การบันทึกกำหนดเวลาสไลด์ยังบันทึกเวลาของขั้นตอนภาพเคลื่อนไหวและการใช้ทริกเกอร์ต่างๆ บนสไลด์ของคุณด้วย คุณสามารถปิดการกำหนดเวลาสไลด์เมื่อคุณไม่ต้องการใช้ในการนำเสนอ

ในกระบวนการนี้ สิ่งที่คุณบันทึกจะถูกฝังลงในแต่ละสไลด์ และการบันทึกจะสามารถเล่นใหม่ซ้ำอีกครั้งได้ในการนำเสนอสไลด์ ไฟล์วิดีโอจะไม่ถูกสร้างโดยกระบวนการบันทึกนี้ อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณต้องการไฟล์วิดีโอ คุณสามารถเปลี่ยนงานนำเสนอของคุณให้เป็นวิดีโอได้ด้วยขั้นตอนที่เพิ่มเติมมาไม่กี่ขั้นตอน

 1. เมื่อมีการบันทึกคำบรรยาย คุณจะเปิดงานนำเสนอไปเรื่อยๆ และบันทึกสไลด์แต่ละหน้า คุณสามารถหยุดชั่วขณะ และดำเนินการบันทึกต่อได้ตลอด

 2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้จัดเตรียมไมโครโฟนแล้วและไมโครโฟนอยู่ในสภาพที่สามารถทำงานได้ก่อนการบันทึกการนำเสนอสไลด์ของคุณ

 3. บนแท็บ การนำเสนอสไลด์ ในกลุ่ม ตั้งค่า ให้คลิก การบันทึกการนำเสนอภาพนิ่ง รูปปุ่ม

 4. เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เริ่มการบันทึกตั้งแต่ต้น

  • เริ่มการบันทึกตั้งแต่สไลด์ปัจจุบัน

 5. ในกล่องโต้ตอบ การบันทึกการนำเสนอภาพนิ่ง ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย คำบรรยายและตัวชี้แบบเลเซอร์ และเลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมาย การกำหนดเวลาของสไลด์และภาพเคลื่อนไหว ตามความเหมาะสม

 6. คลิก เริ่มการบันทึก

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการหยุดคำบรรยายชั่วขณะ ใน การบันทึกเมนูทางลัด ให้คลิก หยุดชั่วขณะ เมื่อต้องการดำเนินคำบรรยายต่อ ให้คลิก ดำเนินการบันทึกต่อ

 7. เมื่อต้องการสิ้นสุดการบันทึกการนำเสนอสไลด์ของคุณ ให้คลิกขวาที่สไลด์ แล้วคลิก สิ้นสุดการนำเสนอ

 8. การกำหนดเวลาการนำเสนอสไลด์ที่บันทึกแล้วจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติ คุณสามารถเห็นการกำหนดเวลาในมุมมอง ตัวเรียงลำดับสไลด์ ที่อยู่ใต้แต่ละสไลด์

 1. ในมุมมองปกติ บนสไลด์ ให้คลิกที่ไอคอนเสียง เสียง

 2. บน Ribbon ใต้ เครื่องมือเสียง บนแท็บ เครื่องมือการเล่น ในกลุ่ม แสดงตัวอย่าง คลิก เล่น

 1. ในมุมมองปกติ ให้คลิกสไลด์ที่คุณต้องการเพิ่มข้อคิดเห็น

 2. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม สื่อ ให้คลิกลูกศรใต้ เสียง แล้วคลิก บันทึกเสียง

 3. เมื่อต้องการบันทึกเสียงข้อคิดเห็น ให้คลิก บันทึก แล้วเริ่มการพูด

 4. เมื่อคุณบันทึกเสียงเสร็จสิ้น ให้คลิก หยุด

 5. ในกล่อง ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อสำหรับเสียง จากนั้น ตกลง

  ไอคอนเสียง เสียง จะปรากฏบนสไลด์

PowerPoint 2010 จะบันทึกการกำหนดเวลาสไลด์โดยอัตโนมัติเมื่อคุณเพิ่มคำบรรยาย หรือคุณอาจจะตั้งค่าการกำหนดเวลาสไลด์ไปพร้อมกับคำบรรยายด้วยตนเองก็ได้

 1. ในมุมมองปกติ ให้คลิกสไลด์ที่คุณต้องการตั้งการกำหนดเวลา

 2. บนแท็บ การเปลี่ยน ในกลุ่ม การกำหนดเวลา ภายใต้ เลื่อนสไลด์ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย หลัง แล้วใส่จำนวนวินาทีที่คุณต้องการให้สไลด์ปรากฏบนหน้าจอ ทำกระบวนการนี้ซ้ำสำหรับสไลด์แต่ละภาพที่คุณต้องการตั้งค่าการกำหนดเวลา

เคล็ดลับ: ถ้าคุณต้องการให้สไลด์ถัดไปปรากฏขึ้นเมื่อคุณคลิกเมาส์ หรือปรากฏขึ้นโดยอัตโนมัติหลังจากเวลาผ่านไปตามจำนวนวินาทีที่คุณใส่ แล้วแต่ว่าเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นก่อน ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เมื่อคลิกเมาส์ และ โดยอัตโนมัติหลังจาก

การปิดการกำหนดเวลาสไลด์จะไม่ลบการกำหนดเวลา คุณสามารถเปิดให้การกำหนดเวลานั้นกลับมาได้ทุกเวลาโดยไม่ต้องสร้างขึ้นมาใหม่ อย่างไรก็ตามเมื่อคุณปิดการกำหนดเวลาสไลด์ สไลด์ของคุณจะไม่เลื่อนไปยังสไลด์ถัดไปโดยอัตโนมัติเมื่อคุณบันทึกคำบรรยาย และคุณจะต้องเลื่อนสไลด์ด้วยตนเอง

 1. ในมุมมองปกติ บนแท็บ การนำเสนอสไลด์ ในกลุ่ม ตั้งค่า ให้คลิก ตั้งค่าการนำเสนอสไลด์

 2. ภายใต้ เลื่อนสไลด์ ให้คลิก ด้วยตนเอง

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการเปิดการกำหนดเวลาอีกครั้ง ภายใต้ เลื่อนสไลด์ ให้คลิก ใช้การกำหนดเวลา ถ้ามีอยู่

คำสั่ง ล้าง มีไว้สำหรับลบการกำหนดเวลาหรือคำบรรยายจากการบันทึกที่คุณไม่ต้องการหรือที่ต้องการแทนที่ มีคำสั่ง ล้าง ทั้งหมดสี่ประเภทที่จะให้คุณ:

 • ลบ การกำหนดเวลา บน สไลด์ที่เลือกล่าสุด

 • ลบ การกำหนดเวลา บน ทุกสไลด์ ในครั้งเดียว

 • ลบ คำบรรยาย บน สไลด์ที่เลือกล่าสุด

 • ลบ คำบรรยาย บน ทุกสไลด์ ในครั้งเดียว

 1. ถ้าคุณไม่ต้องการลบการกำหนดเวลาหรือคำบรรยายทั้งหมดในงานนำเสนอของคุณ ให้เปิดสไลด์หน้าใดหน้าหนึ่งที่มีการกำหนดเวลาหรือคำบรรยายที่คุณต้องการลบขึ้นมา

 2. บนแท็บ การนำเสนอสไลด์ ใน Ribbon ของ PowerPoint บนปุ่ม การบันทึกการ​​นำเสนอภาพนิ่ง ให้คลิกลูกศรลง ชี้ไปที่ ล้าง แล้วเลือกคำสั่ง ล้าง ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ของคุณ

ดูเพิ่มเติม

เปลี่ยนเมาส์ของคุณเป็นตัวชี้แบบเลเซอร์

คุณต้องการทำอะไร

คุณสามารถบันทึกคำบรรยายก่อนที่คุณจะเริ่มการนำเสนอหรือบันทึกคำบรรยายระหว่างการนำเสนอและบันทึกข้อคิดเห็นของผู้ชมไปด้วย ถ้าคุณไม่ต้องการให้มีคำบรรยายตลอดการนำเสนอ คุณสามารถบันทึกข้อคิดเห็นบนเฉพาะสไลด์ที่เลือก หรือปิดคำบรรยายเพื่อให้มีการบรรยายเฉพาะเวลาที่คุณต้องการเท่านั้น

เมื่อคุณเพิ่มคำบรรยายลงในสไลด์ ไอคอนเสียง รูปไอคอน จะปรากฏบนสไลด์ เช่นเดียวกับเสียงอื่นๆ คุณสามารถคลิกที่ไอคอนเพื่อเล่นเสียงหรือตั้งให้เสียงเล่นโดยอัตโนมัติ คำบรรยายเสียงจะมีความสำคัญเหนือกว่าเสียงแบบอื่น และในงานนำเสนอจะสามารถเล่นเสียงได้เพียงแบบเดียวในแต่ละครั้ง ด้วยเหตุนี้ เสียงอื่นๆ ที่ถูกตั้งให้เล่นโดยอัตโนมัติในงานนำเสนอจะถูกแทนที่ด้วยคำบรรยายและจะไม่ถูกเล่น อย่างไรก็ตาม เสียงที่ถูกตั้งให้เล่นเมื่อคลิกจะยังคงเล่นได้เมื่อคุณคลิกมัน

เมื่อต้องการบันทึกและได้ยินเสียงคำบรรยาย คุณจะต้องใช้คอมพิวเตอร์ที่มีการ์ดเสียง ไมโครโฟน และลำโพง

การกำหนดเวลาและคำบรรยายของสไลด์อัตโนมัติ

ในขณะที่คุณบันทึกคำบรรยาย Microsoft Office PowerPoint 2007 จะบันทึกจำนวนเวลาที่คุณใช้ไปกับแต่ละสไลด์โดยอัตโนมัติ คุณสามารถเลือกที่จะบันทึกการกำหนดเวลาสไลด์เหล่านี้พร้อมคำบรรยายเมื่อคุณได้รับพร้อมท์ให้บันทึก หรือคุณสามารถตั้งการกำหนดเวลาสไลด์ด้วยตนเอง การกำหนดเวลาสไลด์จะมีประโยชน์เป็นพิเศษถ้าคุณต้องการให้งานนำเสนอเล่นโดยอัตโนมัติพร้อมกับคำบรรยายของคุณ คุณสามารถปิดการกำหนดเวลาสไลด์ เมื่อคุณไม่ต้องการใช้ในงานนำเสนอของคุณ

ฝังหรือลิงก์คำบรรยาย

คุณสามารถลิงก์หรือฝังคำบรรยายได้

 • เมื่อคุณฝังคำบรรยาย ไฟล์เสียงของคำบรรยายจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของงานนำเสนอและเคลื่อนย้ายไปพร้อมกับงานนำเสนอ ซึ่งจะทำให้ไฟล์งานนำเสนอมีขนาดใหญ่ขึ้น

 • เมื่อคุณลิงก์คำบรรยาย ขนาดของไฟล์งานนำเสนอจะเล็กลง เพราะไฟล์เสียงจะถูกเก็บไว้นอกงานนำเสนอ คุณกำหนดตำแหน่งบนฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์สำหรับงานนำเสนอ และไฟล์เสียงจะเล่นไปพร้อมกับงานนำเสนอ ถ้าคุณจะนำเสนองานนำเสนอบนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น คุณต้องย้ายไฟล์เสียงที่ลิงก์ไว้มายังคอมพิวเตอร์เครื่องนั้นด้วย วิธีที่ดีที่สุดในการย้ายงานนำเสนอและไฟล์ที่ลิงก์ไว้คือใช้แพคเกจสำหรับฟีเจอร์ CD หรือคุณสามารถอัปเดตลิงก์บนคอมพิวเตอร์เครื่องที่สองด้วยตนเองโดยการลบคำบรรยาย จากนั้นเพิ่มไฟล์เสียงของคำบรรยายกลับเข้าไปใหม่ก่อนที่คุณจะนำเสนองานนำเสนอ

  นอกจากนี้ เมื่อคุณลิงก์คำบรรยาย คุณสามารถย้อนกลับไปและแก้ไขไฟล์เสียงโดยการใช้โปรแกรมแก้ไขเสียง

เคล็ดลับ:   ใช้บันทึกย่อของสไลด์ควบคู่ไปกับคำบรรยาย เนื่องจากผู้ชมอาจมีความต้องการและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่แตกต่างกัน ลองพิจารณาใช้บันทึกย่อของสไลด์ควบคู่ไปกับคำบรรยาย บันทึกย่อจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินหรือคนที่มีคอมพิวเตอร์ที่ไม่มีการ์ดเสียง ถ้าคุณบันทึกงานนำเสนอของคุณเป็นไฟล์เว็บเพจ (.htm) บันทึกย่อจะปรากฏอยู่ใต้แต่ละสไลด์เมื่อแสดงสไลด์ ถ้าคุณบันทึกงานนำเสนอเป็นไฟล์งานนำเสนอ (.pptx) ผู้ชมจะสามารถพิมพ์บันทึกย่อ หรือคุณสามารถพิมพ์ให้พวกเขาก็ได้

เมื่อมีการบันทึกคำบรรยาย คุณจะเปิดงานนำเสนอไปเรื่อยๆ และบันทึกสไลด์แต่ละหน้า คุณสามารถหยุดชั่วขณะ และดำเนินการบันทึกต่อได้

 1. ในมุมมองปกติ ให้เลือกสไลด์ที่คุณต้องการเริ่มการบันทึก

 2. บนแท็บ การนำเสนอสไลด์ ในกลุ่ม ตั้งค่า ให้คลิก บันทึกคำบรรยาย รูปปุ่ม

  รูปแท็บการนำเสนอสไลด์

 3. คลิกที่ ตั้งระดับความดังไมโครโฟน ทำตามคำสั่งเพื่อตั้งระดับความดังไมโครโฟน จากนั้นคลิก ตกลง

 4. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการฝังคำบรรยาย ให้คลิก ตกลง

  • เมื่อต้องการลิงก์คำบรรยาย ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ลิงก์คำบรรยายใน คลิก เรียกดู คลิกที่โฟลเดอร์ในรายการ จากนั้นคลิก เลือก

เคล็ดลับ:    เมื่อต้องการป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ ให้ใช้โฟลเดอร์เดิมที่ได้บันทึกงานนำเสนอของคุณไว้

 1. ถ้าคุณเลือกสไลด์แรกเพื่อเริ่มบันทึก ให้ไปที่ขั้นตอนที่ 6
  ถ้าคุณเลือกสไลด์อื่นเพื่อเริ่มบันทึก กล่องโต้ตอบ บันทึกคำบรรยาย จะปรากฏขึ้นมา เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการเริ่มคำบรรยายบนสไลด์แรกในงานนำเสนอ ให้คลิก สไลด์แรก

  • เมื่อต้องการเริ่มคำบรรยายบนสไลด์ปัจจุบันที่เลือกอยู่ ให้คลิก สไลด์ปัจจุบัน

 2. ในมุมมองการนำเสนอสไลด์ ให้พูดคำบรรยายลงในไมโครโฟน จากนั้นคลิกที่สไลด์เพื่อเลื่อนไปหน้าถัดไป ทำตามกระบวนการนี้สำหรับแต่ละสไลด์ที่คุณต้องการเพิ่มคำบรรยาย

  เคล็ดลับ   :เมื่อต้องการหยุดคำบรรยายชั่วคราวหรือเล่นต่อ ให้คลิกขวาที่สไลด์ จากนั้นบน เมนูทางลัด คลิก หยุดคำบรรยายชั่วคราว หรือ ดำเนินคำบรรยายต่อ

 3. คลิกที่หน้าจอออกสีดำ

 4. คำบรรยายจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติ และข้อความจะปรากฏเพื่อถามคุณว่าคุณต้องการบันทึกการกำหนดเวลาของงานนำเสนอด้วยหรือไม่ เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการบันทึกการกำหนดเวลา ให้คลิก บันทึก สไลด์ของคุณจะปรากฏในมุมมองตัวเรียงลำดับสไลด์ พร้อมกับการกำหนดเวลาสไลด์ที่จะแสดงอยู่ด้านล่างของสไลด์แต่ละหน้า

  • เมื่อต้องการยกเลิกการกำหนดเวลา ให้คลิก ไม่บันทึก (คุณสามารถบันทึกการกำหนดเวลาแยกต่างหากได้)

หมายเหตุ:   คำบรรยายเสียงจะมีความสำคัญเหนือกว่าเสียงแบบอื่น และในงานนำเสนอจะสามารถเล่นเสียงได้เพียงแบบเดียวในแต่ละครั้ง ด้วยเหตุนี้ เสียงอื่นๆ ที่ถูกตั้งให้เล่นโดยอัตโนมัติในงานนำเสนอจะถูกแทนที่ด้วยคำบรรยายและจะไม่ถูกเล่น อย่างไรก็ตาม เสียงที่ถูกตั้งให้เล่นเมื่อคลิกจะยังคงเล่นได้เมื่อคุณคลิกมัน

 1. บนสไลด์ คลิกที่ไอคอนเสียง รูปไอคอน

 2. ใต้ เครื่องมือเสียง บนแท็บ ตัวเลือก ในกลุ่ม เล่น ให้คลิกที่ แสดงตัวอย่าง หรือดับเบิลคลิกที่ไอคอนเสียง

  รูปแท็บตัวเลือกเครื่องมือเสียง

 1. ในมุมมองปกติ ให้เลือกสไลด์ที่คุณต้องการเริ่มการบันทึกอีกครั้ง

 2. บนแท็บ การนำเสนอสไลด์ ในกลุ่ม ตั้งค่า ให้คลิก บันทึกคำบรรยาย รูปปุ่ม

  รูปแท็บการนำเสนอสไลด์

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • ถ้าคุณทดสอบไมโครโฟนของคุณเรียบร้อยแล้ว ให้คลิก ตกลง

  • เมื่อต้องการทดสอบไมโครโฟนของคุณ ให้คลิกที่ ตั้งระดับความดังไมโครโฟน ทำตามคำสั่งเพื่อตั้งระดับความดังไมโครโฟน จากนั้นคลิก ตกลง

 4. ถ้าคุณเลือกสไลด์แรกเพื่อเริ่มบันทึกอีกครั้ง ให้ไปที่ขั้นตอนที่ 5
  ถ้าคุณเลือกสไลด์อื่นเพื่อเริ่มบันทึกอีกครั้ง กล่องโต้ตอบ บันทึกคำบรรยาย จะปรากฏขึ้นมา เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการเริ่มคำบรรยายบนสไลด์แรกในงานนำเสนอ ให้คลิก สไลด์แรก

  • เมื่อต้องการเริ่มคำบรรยายบนสไลด์ปัจจุบันที่เลือกอยู่ ให้คลิก สไลด์ปัจจุบัน

 5. ในมุมมองการนำเสนอสไลด์ บันทึกคำบรรยายสำหรับสไลด์ และเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการหยุดการบันทึกอีกครั้ง ให้กด ESC

  • เมื่อต้องการบันทึกใหม่ต่อ ให้คลิกเมาส์เพื่อเลื่อนไปสไลด์หน้าถัดไป พูดคำบรรยายบนสไลด์ จากนั้นคลิกสไลด์ถัดไปเพื่อบันทึกอีกครั้งต่อ

  • เมื่อต้องการสิ้นสุดการบันทึกอีกครั้งก่อนที่คุณจะเล่นสไลด์ทั้งหมด ให้กด ESC

  • เมื่อต้องการบันทึกสไลด์ทั้งหมดอีกครั้ง เมื่อคุณมายังหน้าจอออกสีดำ ให้คลิกที่หน้าจอออก

 6. คำบรรยายจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติ และข้อความจะปรากฏเพื่อถามคุณว่าคุณต้องการบันทึกการกำหนดเวลาของสไลด์ด้วยหรือไม่ เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการบันทึกการกำหนดเวลา ให้คลิก บันทึก

  • เมื่อต้องการยกเลิกการกำหนดเวลา ให้คลิก ไม่บันทึก

ถ้าคุณต้องการบันทึกข้อคิดเห็นของคุณเอง ข้อคิดเห็นของผู้ชม หรือทั้งสองอย่างระหว่างการนำเสนองานนำเสนอ คุณสามารถเปิดคำบรรยายก่อนที่คุณจะเริ่มงานนำเสนอได้

 1. ในมุมมองปกติ ให้เลือกสไลด์ที่คุณต้องการเริ่มการบันทึก

 2. บนแท็บ การนำเสนอสไลด์ ในกลุ่ม ตั้งค่า ให้คลิก บันทึกคำบรรยาย รูปปุ่ม

  รูปแท็บการนำเสนอสไลด์

 3. คลิกที่ ตั้งระดับความดังไมโครโฟน ทำตามคำสั่งเพื่อตั้งระดับความดังไมโครโฟน จากนั้นคลิก ตกลง

 4. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการฝังคำบรรยาย ให้คลิก ตกลง

  • เมื่อต้องการลิงก์คำบรรยาย ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ลิงก์คำบรรยายใน คลิก เรียกดู คลิกที่โฟลเดอร์ในรายการ จากนั้นคลิก เลือก

 5. ถ้าคุณเลือกสไลด์แรกเพื่อเริ่มบันทึก ให้ไปที่ขั้นตอนที่ 6
  ถ้าคุณเลือกสไลด์อื่นเพื่อเริ่มบันทึก กล่องโต้ตอบ บันทึกคำบรรยาย จะปรากฏขึ้นมา เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการเริ่มคำบรรยายบนสไลด์แรกในงานนำเสนอ ให้คลิก สไลด์แรก

  • เมื่อต้องการเริ่มคำบรรยายบนสไลด์ปัจจุบันที่เลือกอยู่ ให้คลิก สไลด์ปัจจุบัน

 6. ในมุมมองการนำเสนอสไลด์ ให้เพิ่มข้อคิดเห็นของผู้พูดพร้อมกับข้อคิดเห็นของผู้ฟัง จากนั้นคลิกบนสไลด์เพื่อเลื่อนไปหน้าถัดไป ทำกระบวนการนี้ซ้ำอีกครั้งกับทุกสไลด์ในงานนำเสนอของคุณ

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการหยุดคำบรรยายชั่วคราวและเล่นต่อ ให้คลิกขวาที่สไลด์ จากนั้นบน เมนูทางลัด คลิก หยุดคำบรรยายชั่วคราว หรือ ดำเนินคำบรรยายต่อ

 7. คลิกที่หน้าจอออกสีดำ

 8. คำบรรยายจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติ และข้อความจะปรากฏเพื่อถามคุณว่าคุณต้องการบันทึกการกำหนดเวลาของงานนำเสนอด้วยหรือไม่ เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการบันทึกการกำหนดเวลา ให้คลิก บันทึก สไลด์ของคุณจะปรากฏในมุมมองตัวเรียงลำดับสไลด์ พร้อมกับการกำหนดเวลาสไลด์ที่จะแสดงอยู่ด้านล่างของสไลด์แต่ละหน้า

  • เมื่อต้องการยกเลิกการกำหนดเวลา ให้คลิก ไม่บันทึก

 1. ในมุมมองปกติ ให้คลิกสไลด์ที่คุณต้องการเพิ่มข้อคิดเห็น

 2. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม มีเดียคลิป คลิกที่ลูกศรด้านล่าง เสียง จากนั้นคลิก บันทึกเสียง

  รูปแท็บแทรก

 3. เมื่อต้องการบันทึกข้อคิดเห็น ให้คลิก บันทึก แล้วเริ่มพูด

 4. เมื่อคุณบันทึกเสร็จแล้ว ให้คลิก หยุด

 5. ในกล่อง ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อสำหรับเสียง จากนั้น ตกลง

  ไอคอนเสียง รูปไอคอน จะปรากฏบนสไลด์

Office PowerPoint 2007 จะบันทึกการกำหนดเวลาสไลด์โดยอัตโนมัติเมื่อคุณเพิ่มคำบรรยาย หรือคุณอาจจะตั้งค่าการกำหนดเวลาสไลด์ไปพร้อมกับคำบรรยายด้วยตนเองก็ได้

 1. ในมุมมองปกติ ให้คลิกสไลด์ที่คุณต้องการตั้งการกำหนดเวลา

 2. บนแท็บ ภาพเคลื่อนไหว ในกลุ่ม การเปลี่ยนมายังสไลด์นี้ ใต้ เลื่อนสไลด์ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย โดยอัตโนมัติหลังจาก แล้วใส่จำนวนวินาทีที่คุณต้องการให้สไลด์ปรากฏบนหน้าจอ

  รูปแท็บภาพเคลื่อนไหว

  ทำกระบวนการนี้ซ้ำสำหรับสไลด์แต่ละสไลด์ที่คุณต้องการตั้งค่าการกำหนดเวลา

เคล็ดลับ: ถ้าคุณต้องการให้สไลด์ถัดไปปรากฏขึ้นเมื่อคุณคลิกเมาส์ หรือปรากฏขึ้นโดยอัตโนมัติหลังจากที่เวลาผ่านไปตามจำนวนวินาทีที่คุณใส่ แล้วแต่ว่าเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นก่อน ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เมื่อคลิกเมาส์ หรือ โดยอัตโนมัติหลังจาก

การปิดการกำหนดเวลาสไลด์จะไม่ลบการกำหนดเวลา คุณสามารถเปิดให้การกำหนดเวลานั้นกลับมาได้ทุกเวลาโดยไม่ต้องสร้างขึ้นมาใหม่ อย่างไรก็ตามเมื่อคุณปิดการกำหนดเวลาสไลด์ สไลด์ของคุณจะไม่เลื่อนไปยังสไลด์ถัดไปโดยอัตโนมัติเมื่อคุณบันทึกคำบรรยาย และคุณจะต้องเลื่อนสไลด์ด้วยตนเอง

 1. ในมุมมองปกติ บนแท็บ การนำเสนอสไลด์ ในกลุ่ม ตั้งค่า ให้คลิก ตั้งค่าการนำเสนอสไลด์

  รูปแท็บการนำเสนอสไลด์

 2. ใต้ เลื่อนสไลด์ ให้คลิก ด้วยตนเอง

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการเปิดการกำหนดเวลาอีกครั้ง ภายใต้ เลื่อนสไลด์ ให้คลิก ใช้การกำหนดเวลา ถ้ามีอยู่

เตรียมการบันทึก

เมื่อต้องการเริ่มต้น ให้เปิดงานนำเสนอที่คุณต้องการ แล้วคลิกแท็บ การนำเสนอสไลด์

เคล็ดลับ:   ถ้างานนำเสนอของคุณมีสไลด์จำนวนมาก คุณอาจพบว่าการทำงานในมุมมองตัวเรียงลำดับสไลด์จะสะดวกกว่า คลิก มุมมอง > ตัวเรียงลำดับสไลด์ เพื่อลองใช้

ต่อไปคือบางสิ่งที่ต้องตรวจสอบก่อนที่จะเริ่มการบันทึก:

 • ถ้าคุณต้องการบันทึกเพียงส่วนหนึ่งของชุดสไลด์ของคุณ ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น:

  • เลือกสไลด์ที่คุณไม่ต้องการรวม แล้วคลิก ซ่อนสไลด์

   หรือ

  • คลิก การนำเสนอแบบกำหนดเอง > การนำเสนอสไลด์แบบกำหนดเอง > + (เพิ่ม)

   เลือก ซ่อนสไลด์ หรือ การนำเสนอแบบกำหนดเอง เพื่อบันทึกชุดย่อยของสไลด์
 • ใช้ปุ่ม ทดสอบ เพื่อเปลี่ยนกำหนดเวลาระหว่างสไลด์โดยไม่ส่งผลกระทบต่อคำบรรยายหรือท่าทางที่คุณได้บันทึกแล้ว

  ลองกำหนดเวลาต่างๆ ระหว่างสไลด์ด้วยปุ่ม ทดสอบ
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไมโครโฟนของคุณถูกตั้งค่าอย่างถูกต้อง บน Mac ให้ไปที่ การตั้งค่าระบบ > เสียง

บันทึกการนำเสนอสไลด์ของคุณ

ถ้าคุณต้องการเพิ่มคำบรรยายหรือข้อคิดเห็นลงในการนำเสนอสไลด์ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ตั้งค่าไมโครโฟนของคุณแล้วและไมโครโฟนทำงานอยู่

เมื่อต้องการเริ่มการบันทึก:

 1. คลิกแท็บ การนำเสนอสไลด์ จากนั้นเลือกสไลด์ที่คุณต้องให้เริ่มการบันทึก แล้วคลิก บันทึกการนำเสนอสไลด์

  คลิกบันทึกการนำเสนอสไลด์เพื่อเริ่มการบันทึก
 2. ระหว่างที่กำลังบันทึก ให้ใช้ Ctrl+คลิก เพื่อเข้าถึงคำสั่งการบันทึกที่ทำให้คุณสามารถนำทางไไปยังสไลด์ต่างๆ เปลี่ยนเคอร์เซอร์ หรือทริกเกอร์การทำให้จอมืดหรือจอขาว

  ตัวควบคุมที่คลิกเพื่อดูคำสั่งรายการในขณะที่คุณกำลังบันทึก
 3. คลิก สิ้นสุดการนำเสนอ เพื่อหยุดการบันทึก

 4. กล่องโต้ตอบ บันทึก จะปรากฏขึ้น คลิก ใช่ เพื่อบันทึกการบันทึกของคุณ หรือ ไม่ ถ้าคุณต้องการบันทึกอีกครั้ง

  การบันทึกจะเขียนทับทุกอย่างที่คุณบันทึกไว้ก่อนหน้านี้ ถ้าคุณต้องการบันทึกการนำเสนอสไลด์อื่นด้วยชุดสไลด์เดียวกัน ให้บันทึกไฟล์งานนำเสนอของคุณด้วยชื่ออื่น

 5. คลิก เล่นตั้งแต่เริ่มต้น เพื่อแสดงตัวอย่างการบันทึกของคุณ

แป้นพิมพ์ลัดระหว่างกระบวนการบันทึก

พิมพ์รายการแป้นพิมพ์ลัดเพื่อดูในขณะที่คุณกำลังบันทึก:

งาน

แป้นพิมพ์ลัด:

เลื่อนไปยังสไลด์หรือภาพเคลื่อนไหวถัดไป

N
คลิก
Spacebar
ลูกศรขวา
ลูกศรลง
Return
Page Down

กลับไปยังสไลด์หรือภาพเคลื่อนไหวก่อนหน้า:

P
ลบ
ลูกศรซ้าย
ลูกศรขึ้น
Page Up

ไปยังสไลด์ที่ต้องการ

หมายเลขสไลด์ + Enter

สลับการทำให้หน้าจอมืด

B
. (จุด)

สลับการทำให้หน้าจอขาว

W
, (จุลภาค)

หยุด/เริ่มการนำเสนออัตโนมัติใหม่:

S

สิ้นสุดการนำเสนอสไลด์

Esc
คำสั่ง+. (จุด)

ลบรูปวาดบนหน้าจอ

E

ไปยังสไลด์ถัดไปถ้าซ่อนอยู่

H

เปลี่ยนตัวชี้เป็นปากกา

Command+P

เปลี่ยนตัวชี้เป็นลูกศร

Command+A

ซ่อนลูกศรเมื่อเมาส์ขยับ

CONTROL+H

เมนูทางลัด

CONTROL+คลิก

เลื่อนเมื่อคลิกเมาส์ (ซ้อมเท่านั้น)

M

ตั้งค่าตัวเลือกการเล่น

เมื่อคุณบันทึกเสร็จแล้วและพร้อมที่จะแจกจ่ายงานนำเสนอ ให้คลิก ตั้งค่าการนำเสนอสไลด์ แล้วเลือกตัวเลือกที่เหมาะกับผู้ชมของคุณ

ตั้งค่าชนิดการนำเสนอและตัวเลือกอื่นๆ ก่อนที่จะแจกจ่ายการนำเสนอ
 • ชนิดการนำเสนอ    นำเสนอแบบเต็มหน้าจอหรือหน้าต่าง

 • ตัวเลือกการนำเสนอ    ปิดคำบรรยายหรือภาพเคลื่อนไหว

 • สไลด์    เลือกชุดย่อยของสไลด์ หรือ การนำเสนอแบบกำหนดเอง ถ้าคุณได้ตั้งค่าไว้

 • เลื่อนสไลด์    ตั้งค่าการนำเสนอสไลด์เวอร์ชันนี้เพื่อให้บุคคลอื่นสามารถเลื่อนดูสไลด์หน้าต่างๆ ได้ด้วยตนเอง

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

เพิ่ม เปลี่ยน หรือเอาการเปลี่ยนระหว่างสไลด์ออก

เริ่มงานนำเสนอ และดูบันทึกย่อของคุณในมุมมองของผู้นำเสนอ

บันทึกเสียงใน PowerPoint for Mac

เพิ่มหรือลบเสียงในงานนำเสนอของคุณ

บันทึกงานนำเสนอเป็นไฟล์ภาพยนตร์หรือ MP4

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น

 • เมื่อต้องการปฏิบัติตามกระบวนงานนี้ คอมพิวเตอร์ของคุณจะต้องมีการ์ดเสียง ไมโครโฟน และลำโพง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้กำลังเรียกใช้แอปพลิเคชันบันทึกเสียงอื่น เช่น การรู้จำเสียง

 • การบันทึกการกำหนดเวลาสไลด์จะเป็นการบันทึกการกำหนดเวลาและระยะเวลาของเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวและการใช้ทริกเกอร์ต่างๆ ในแต่ละสไลด์ คุณสามารถปิดการกำหนดเวลาเมื่อคุณไม่ต้องการใช้ในงานนำเสนอของคุณ

 • เมื่อคุณบันทึกงานนำเสนอในรูปของภาพยนตร์ คำบรรยายจะไม่ได้ถูกบันทึกด้วย

บันทึกงานนำเสนอด้วย PowerPoint 2011 for Mac

 1. ในบานหน้าต่างนำทาง ให้คลิกสไลด์ที่คุณต้องการจะเริ่ม

  วิธีเลือกสไลด์ในบานหน้าต่างนำทาง

  1. บนเมนู มุมมอง ให้คลิก ปกติ

  2. บนด้านบนสุดของบานหน้าต่างนำทาง ให้คลิกแท็บ สไลด์ แท็บสไลด์ จากนั้นคลิกที่สไลด์ คุณจะเห็นแท็บที่มีชื่อ แท็บสไลด์ที่มีชื่อ และ แท็บเค้าร่างที่มีชื่อ  หรือแท็บไอคอน สไลด์ แท็บสไลด์ และ เค้าร่าง แท็บเค้าร่าง โดยขึ้นกับความกว้างของบานหน้าต่างนำทาง

 2. บนแท็บ การนำเสนอสไลด์ ใต้ เครื่องมือผู้นำเสนอ ให้คลิกที่ การบันทึกการนำเสนอภาพนิ่ง

  แท็บการนำเสนอสไลด์ กลุ่มเครื่องมือของผู้นำเสนอ
 3. การบันทึกจะเริ่มโดยอัตโนมัติเมื่อคุณอยู่ในมุมมองของผู้นำเสนอ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถหยุดการบันทึกชั่วคราวและเริ่มใหม่อีกครั้งเมื่อคุณต้องการ เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  เมื่อต้องการ

  ให้ทำดังนี้

  หยุดการบันทึกชั่วคราว

  คลิก  ปุ่มหยุดตัวจับเวลาชั่วคราว

  ทำการบันทึกต่อไป

  คลิก ปุ่มเริ่มตัวจับเวลา

  ตั้งค่าการบันทึกสำหรับสไลด์ปัจจุบัน

  คลิก ปุ่มตั้งค่าตัวจับเวลาใหม่

  เลื่อนไปยังสไลด์ถัดไปหรือสไลด์ก่อนหน้า

  คลิก ปุ่มไปยังสไลด์ถัดไปหรือสไลด์ก่อนหน้า

 4. เมื่อคุณมาถึงสไลด์หน้าสุดท้ายหรือออกจากมุมมองของผู้นำเสนอ PowerPoint จะพร้อมท์คุณให้บันทึกการกำหนดเวลา

  เคล็ดลับ: 

  1. ในมุมมองตัวเรียงลำดับสไลด์คุณสามารถเห็นการกำหนดเวลาในแต่ละสไลด์

  2. ไอคอนเสียง ไอคอนเสียงบนสไลด์ จะปรากฏที่มุมขวาล่างของแต่ละสไลด์ที่มีคำบรรยาย อย่างไรก็ตาม ไอคอนนี้จะไม่ปรากฏให้ผู้ชมเห็นระหว่างการนำเสนอสไลด์

เปลี่ยนคำบรรยายบนสไลด์ด้วย PowerPoint 2011 for Mac

เมื่อคุณเปลี่ยนคำบรรยายสำหรับสไลด์หนึ่งหน้า การกำหนดเวลาก็จะถูกอัปเดตด้วย

 1. ในบานหน้าต่างนำทาง ให้เลือกสไลด์ที่คุณต้องการเปลี่ยนคำบรรยาย

  วิธีเลือกสไลด์ในบานหน้าต่างนำทาง

  1. บนเมนู มุมมอง ให้คลิก ปกติ

  2. บนด้านบนสุดของบานหน้าต่างนำทาง ให้คลิกแท็บ สไลด์ แท็บสไลด์ จากนั้นคลิกที่สไลด์ คุณจะเห็นแท็บที่มีชื่อ แท็บสไลด์ที่มีชื่อ และ แท็บเค้าร่างที่มีชื่อ  หรือแท็บไอคอน สไลด์ แท็บสไลด์ และ เค้าร่าง แท็บเค้าร่าง โดยขึ้นกับความกว้างของบานหน้าต่างนำทาง

 2. บนแท็บ การนำเสนอสไลด์ ใต้ เครื่องมือผู้นำเสนอ ให้คลิกที่ การบันทึกการนำเสนอภาพนิ่ง

  แท็บการนำเสนอสไลด์ กลุ่มเครื่องมือของผู้นำเสนอ

 3. เมื่อคุณบันทึกเสร็จแล้ว ให้คลิก จบการนำเสนอ หรือกด ESC

 4. เมื่อได้รับพร้อมท์ให้บันทึกการกำหนดเวลา ให้คลิก ใช่

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการลบคำบรรยายจากสไลด์ ให้เลือกไอคอนเสียง ไอคอนเสียงบนสไลด์ บนสไลด์ จากนั้นให้กด ลบ

ตั้งการกำหนดเวลาสไลด์ด้วยตนเองด้วย PowerPoint 2011 for Mac

PowerPoint จะบันทึกการกำหนดเวลาสไลด์โดยอัตโนมัติเมื่อคุณบันทึกการนำเสนอสไลด์ หรือคุณอาจจะตั้งค่าการกำหนดเวลาสไลด์ไปพร้อมกับคำบรรยายด้วยตนเองก็ได้

 1. ในบานหน้าต่างนำทาง เลือกสไลด์หนึ่งหน้าหรือหลายหน้าที่คุณต้องการตั้งการกำหนดเวลาสไลด์ด้วยตนเอง

  วิธีเลือกสไลด์ในบานหน้าต่างนำทาง

  1. บนเมนู มุมมอง ให้คลิก ปกติ

  2. ด้านบนของบานหน้าต่างนำทาง คลิกแท็บ สไลด์  แท็บสไลด์  แล้วคลิกที่สไลด์หนึ่ง เมื่อต้องการเลือกหลายสไลด์ ให้กด คำสั่ง ค้างไว้ขณะที่คุณคลิกสไลด์ หรือถ้าคุณได้จัดระเบียบสไลด์ของคุณลงในส่วน ให้เลือกสไลด์ทั้งกลุ่มโดยการคลิกที่ชื่อของส่วน คุณจะเห็นแท็บที่มีชื่อ แท็บสไลด์ที่มีชื่อ และ แท็บเค้าร่างที่มีชื่อ  หรือแท็บไอคอน สไลด์ แท็บสไลด์ และ เค้าร่าง แท็บเค้าร่าง โดยขึ้นอยู่กับความกว้างของบานหน้าต่างนำทาง

 2. บนแท็บ การเปลี่ยน ใต้ เลื่อนสไลด์ เลือกกล่องกาเครื่องหมาย หลัง จากนั้นพิมพ์จำนวนวินาที

  แท็บการเปลี่ยน กลุ่มสไลด์ขั้นสูง

ปิดคำบรรยายหรือการกำหนดเวลาสไลด์ก่อนที่คุณจะเล่นการนำเสนอสไลด์ด้วย PowerPoint 2011 for Mac

การปิดคำบรรยายหรือการกำหนดเวลาสไลด์จะไม่เป็นการลบทั้งสองอย่างนี้ไป คุณสามาถเปิดคำบรรยายหรือการกำหนดเวลาสไลด์อีกครั้งได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องสร้างใหม่

เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

เมื่อต้องการ

ให้ทำดังนี้

ปิดการกำหนดเวลาสไลด์

บนแท็บ การนำเสนอสไลด์ ใต้ ตั้งค่า ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย ใช้การกำหนดเวลา

แท็บการนำเสนอสไลด์ กลุ่มตั้งค่า

ปิดคำบรรยายของทุกสไลด์

บนแท็บ การนำเสนอสไลด์ ใต้ ตั้งค่า ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย เล่นคำบรรยาย

แท็บการนำเสนอสไลด์ กลุ่มตั้งค่า

PowerPoint Online ไม่สนับสนุนการบันทึกงานนำเสนอสไลด์

เคล็ดลับการบันทึก

 • การบันทึกจะถูกเพิ่มลงในงานนำเสนอในสไลด์แต่ละหน้า ดังนั้นถ้าคุณต้องการเปลี่ยนการบันทึก คุณต้องบันทึกสไลด์ที่ได้รับผลกระทบอีกครั้ง นอกจากนี้ คุณยังสามารถจัดเรียงลำดับของสไลด์ใหม่ได้หลังจากการบันทึกโดยไม่ต้องบันทึกอีกครั้ง ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถหยุดชั่วคราวเพื่อพักระหว่างการบันทึกงานนำเสนอได้อย่างง่ายดาย

 • PowerPoint จะไม่บันทึกเสียงหรือวิดีโอระหว่างการเปลี่ยนระหว่างสไลด์ จึงอย่าพูดในขณะที่เลื่อนไลด์ นอกจากนี้ ยังมีบัฟเฟอร์เสียงเงียบช่วงสั้นๆ ในช่วงจุดเริ่มต้นและส่วนท้ายของแต่ละสไลด์เพื่อทำให้การเปลี่ยนสไลด์เป็นไปอย่างราบรื่น และเพื่อทำให้มั่นใจว่าคุณไม่ได้ตัดคำบรรยายที่มีเสียงไประหว่างการเปลี่ยนจากสไลด์หนึ่งไปหน้าถัดไป

 • คุณไม่สามารถบันทึก คำบรรยาย ใน PowerPoint Online ได้ ใช้ PowerPoint เวอร์ชันเดสก์ท็อปเพื่อบันทึกคำบรรยายของคุณ

 • คุณสามารถปรับและแก้ไขขนาดของวิดีโอและหมึกในมุมมองการแก้ไข

 • เป็นไปได้ว่าผู้ชมของคุณอาจใช้ PowerPoint Online เพื่อรับชมการบันทึก ใช้การเปลี่ยนที่สนับสนุนโดย PowerPoint Online (ตัด เลือน เลื่อน คลี่ แยก แถบสุ่ม รูปร่าง และมอร์ฟ)

 • การบันทึกงานนำเสนอจะทำงานได้ดีที่สุดด้วยพีซีแบบหน้าจอสัมผัสที่มีเว็บแคม

 • ใช้การแสดงตัวอย่างวิดีโอเพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ตั้งค่าทุกอย่างไว้อย่างถูกต้องก่อนที่จะบันทึก

 • สำหรับสไลด์ที่คุณต้องการบันทึกรูปแบบ (เช่น หมึก) ให้สำเนาสไลด์ไว้จำนวนมากเพื่อที่คุณจะได้บันทึกงานหลายหน้าได้อย่างง่ายดาย จากนั้นลบสไลด์ส่วนเกินเมื่อคุณเสร็จเรียบร้อยแล้ว

 • บันทึกเสียงเงียบสั้นๆ โดยการปิดเสียงและวิดีโอเพื่อเลื่อนหลังจากเวลาที่ตั้งไว้

 • สำหรับคุณภาพที่ดีกว่า ให้ใช้เว็บแคมและ/หรือใช้ไมโครโฟนภายนอก

  กล้องและไมโครโฟนที่มีในตัวนั้นเหมาะกับงานส่วนใหญ่ แต่ถ้าคุณต้องการวิดีโอที่ดูเป็นมืออาชีพมากขึ้น ให้พิจารณาใช้เว็บแคมภายนอก ถ้ามี ถ้าคุณกำลังใช้ PowerPoint บนแท็บเล็ตหรือแล็ปท็อป และคุณกำลังใช้หมึกด้วยปากกาสไตลัส กล้องภายนอกและไมโครโฟนจะช่วยลดเสียงรบกวนจากปากกาสไตลัส

 • ทันทีที่คุณบันทึกสไลด์เสร็จในครั้งแรก ให้เล่นใหม่อีกครั้ง

  ก่อนที่คุณจะบันทึกงานนำเสนอของคุณต่อไปเรื่อยๆ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเสียงและวิดีโอนั้นมีเสียงและลักษณะตามที่คุณต้องการ

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×