บันทึกการนำเสนอสไลด์ของคุณใน PowerPoint 2016 หรือ 2011 for Mac

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ถ้าคุณมีชุดหูฟัง หรือไมโครโฟน และลำโพงคุณสามารถบันทึกงานนำเสนอPowerPoint และจับเสียงบรรยาย การกำหนดเวลาระหว่างสไลด์ ท่าทางหมึกและตัวชี้ เมื่อคุณมีเวอร์ชันบันทึกไว้ที่คุณชอบ ผู้อื่นสามารถดูงานนำเสนอเหมือนกับที่คุณต้องการ

เตรียมเพื่อบันทึก ด้วย PowerPoint 2016 for Mac

เมื่อต้องการเริ่มต้น ให้เปิดงานนำเสนอที่คุณต้องการ แล้วคลิกแท็บ การนำเสนอสไลด์

เคล็ดลับ:    ถ้างานนำเสนอของคุณมีหลายสไลด์ คุณอาจพบว่าเพิ่มเติมที่สะดวกในการทำงานในมุมมองตัวเรียงลำดับสไลด์ คลิกมุมมอง >ตัวเรียงลำดับสไลด์ ลองทำ

ต่อไปคือบางสิ่งที่ต้องตรวจสอบก่อนที่จะเริ่มการบันทึก:

 • ถ้าคุณต้องการบันทึกเพียงส่วนหนึ่งของชุดสไลด์ของคุณ ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น:

  • เลือกสไลด์ที่คุณไม่ต้องการรวม แล้วคลิก ซ่อนสไลด์

   หรือ

  • คลิก การนำเสนอแบบกำหนดเอง > การนำเสนอสไลด์แบบกำหนดเอง > + (เพิ่ม)

   เลือก ซ่อนสไลด์ หรือ การนำเสนอแบบกำหนดเอง เพื่อบันทึกชุดย่อยของสไลด์
 • ใช้ปุ่ม ทดสอบ เพื่อเปลี่ยนกำหนดเวลาระหว่างสไลด์โดยไม่ส่งผลกระทบต่อคำบรรยายหรือท่าทางที่คุณได้บันทึกแล้ว

  ลองกำหนดเวลาต่างๆ ระหว่างสไลด์ด้วยปุ่ม ทดสอบ
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไมโครโฟนของคุณถูกตั้งค่าอย่างถูกต้อง บน Mac ให้ไปยัง การตั้งค่าระบบ > เสียง

 • พิมพ์รายการแป้นพิมพ์ลัดเพื่อดูในขณะที่คุณกำลังบันทึก

  งาน

  แป้นพิมพ์ลัด:

  เลื่อนไปยังสไลด์หรือภาพเคลื่อนไหวถัดไป

  N
  คลิก
  Spacebar
  ลูกศรขวา
  ลูกศรลง
  Return
  Page Down

  กลับไปยังสไลด์หรือภาพเคลื่อนไหวก่อนหน้า:

  P
  Delete
  ลูกศรซ้าย
  ลูกศรขึ้น
  Page Up

  ไปยังสไลด์ที่ต้องการ

  หมายเลขสไลด์ + Enter

  สลับการทำให้หน้าจอมืด

  B
  . (จุด)

  สลับการทำให้หน้าจอขาว

  W
  , (จุลภาค)

  หยุด/เริ่มการนำเสนออัตโนมัติใหม่:

  S

  สิ้นสุดการนำเสนอสไลด์

  Esc
  Command+. (จุด)

  ลบรูปวาดบนหน้าจอ

  E

  ไปยังสไลด์ถัดไปถ้าซ่อนอยู่

  H

  เปลี่ยนตัวชี้เป็นปากกา

  Command+P

  เปลี่ยนตัวชี้เป็นลูกศร

  Command+A

  ซ่อนลูกศรเมื่อเมาส์ขยับ

  CONTROL+H

  เมนูทางลัด

  CONTROL+คลิก

  เลื่อนเมื่อคลิกเมาส์ (ซ้อมเท่านั้น)

  M

บันทึกการนำเสนอสไลด์ของคุณกับ PowerPoint 2016 สำหรับ Mac

ถ้าคุณต้องการเพิ่มคำบรรยายหรือข้อคิดเห็นลงในการนำเสนอสไลด์ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ตั้งค่าไมโครโฟนของคุณแล้วและทำงานอยู่

เมื่อต้องการเริ่มการบันทึก:

 1. คลิกแท็บ การนำเสนอสไลด์ จากนั้นเลือกสไลด์ที่คุณต้องให้เริ่มการบันทึก แล้วคลิก บันทึกการนำเสนอสไลด์

  คลิก บันทึกการนำเสนอสไลด์ เพื่อเริ่มการบันทึก
 2. ระหว่างที่กำลังบันทึก ให้ใช้ Ctrl+คลิก เพื่อเข้าถึงคำสั่งการบันทึกที่ทำให้คุณสามารถนำทางไไปยังสไลด์ต่างๆ เปลี่ยนเคอร์เซอร์ หรือทริกเกอร์การทำให้จอมืดหรือจอขาว

  ตัวควบคุมที่คลิกเพื่อดูคำสั่งรายการในขณะที่คุณกำลังบันทึก
 3. คลิก สิ้นสุดการนำเสนอ เพื่อหยุดการบันทึก

 4. กล่องโต้ตอบบันทึก ปรากฏขึ้น คลิกใช่ เพื่อบันทึกการบันทึกของคุณ หรือไม่ใช่ ถ้าคุณต้องการบันทึกอีกครั้ง

  บันทึกเขียนทับสิ่งต่าง ๆ ที่คุณได้บันทึกไว้ก่อนหน้านี้ ถ้าคุณต้องการบันทึกการนำเสนอภาพนิ่งอื่น มีการตั้งค่าเดียวกันของสไลด์ บันทึกไฟล์งานนำเสนอของคุณ ด้วยชื่ออื่น

 5. คลิก เล่นตั้งแต่เริ่มต้น เพื่อแสดงตัวอย่างการบันทึกของคุณ

ตั้งค่าตัวเลือกเล่นกับ PowerPoint 2016 for Mac

เมื่อคุณบันทึกเสร็จแล้วและพร้อมที่จะแจกจ่ายงานนำเสนอ ให้คลิก ตั้งค่าการนำเสนอสไลด์ แล้วเลือกตัวเลือกที่เหมาะกับผู้ชมของคุณ

ตั้งค่าชนิดการนำเสนอและตัวเลือกอื่นๆ ก่อนที่จะแจกจ่ายการนำเสนอ
 • ชนิดการนำเสนอ    นำเสนอแบบเต็มหน้าจอหรือหน้าต่าง

 • ตัวเลือกการนำเสนอ    ปิดคำบรรยายหรือการเปลี่ยน

 • ภาพนิ่ง    เลือกชุดย่อยของภาพนิ่ง หรือแบบกำหนดเองแสดง ถ้าคุณได้ตั้งค่า

 • เลื่อนสไลด์    ตั้งค่าการนำเสนอสไลด์เวอร์ชันนี้เพื่อให้บุคคลอื่นสามารถเลื่อนดูสไลด์หน้าต่างๆ ได้ด้วยตนเอง

หมายเหตุ: 

 • เมื่อต้องการทำขั้นตอนนี้ คอมพิวเตอร์ของคุณต้องมีการ์ดเสียง ไมโครโฟน และลำโพงของคอมพิวเตอร์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้ใช้งานการบันทึกเสียงโปรแกรมประยุกต์อื่น ๆ เช่น Speech Recognition

 • บันทึกการกำหนดเวลาสไลด์จะยังระเบียนกำหนดเวลาและระยะเวลาของเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวและการใช้ทริกเกอร์ใด ๆ บนสไลด์ของคุณ คุณสามารถปิดการกำหนดเวลาเมื่อคุณไม่ต้องการใช้งานนำเสนอ

 • คำบรรยายจะไม่ถูกบันทึกเมื่อคุณบันทึกงานนำเสนอเป็นภาพยนตร์

บันทึกงานนำเสนอ ด้วย PowerPoint 2011 for Mac

 1. ในบานหน้าต่างนำทาง คลิกสไลด์ที่คุณต้องการเริ่มต้น

  วิธีเลือกสไลด์ในบานหน้าต่างนำทาง

  1. บนเมนู มุมมอง ให้คลิก ปกติ

  2. ด้านบนของบานหน้าต่างนำทาง คลิกแท็บ สไลด์  แท็บสไลด์ จากนั้นคลิกที่สไลด์หนึ่ง โดยขึ้นอยู่กับความกว้างของบานหน้าต่างนำทาง คุณจะเห็นแท็บที่มีชื่อ แท็บสไลด์ที่มีชื่อ และ แท็บเค้าร่างที่มีชื่อ  หรือ สไลด์ แท็บสไลด์ และแท็บไอคอน เค้าร่าง แท็บเค้าร่าง

 2. บนแท็บนำเสนอสไลด์ ภายใต้เครื่องมือผู้นำเสนอ คลิกบันทึกการนำเสนอสไลด์

  แท็บ การนำเสนอสไลด์ ในกลุ่ม เครื่องมือของผู้นำเสนอ

 3. การบันทึกเริ่มต้นโดยอัตโนมัติเมื่อคุณใส่มุมมองผู้นำเสนอ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถหยุดชั่วคราวแล้ว เริ่มการบันทึกเมื่อคุณต้องการ เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

เมื่อต้องการ

ให้ทำสิ่งนี้

หยุดการบันทึก

คลิก ปุ่ม หยุดตัวจับเวลาชั่วขณะ

ทำการบันทึก

คลิก ปุ่ม เริ่มตัวจับเวลา

ตั้งค่าการบันทึกสำหรับสไลด์ปัจจุบัน

คลิก ปุ่ม ตั้งค่าตัวจับเวลาใหม่

เลื่อนไปยังสไลด์ถัดไป หรือก่อนหน้า

คลิก ปุ่ม ไปยังสไลด์ถัดไปหรือสไลด์ก่อนหน้า

 1. เมื่อคุณเข้าถึงสไลด์สุดท้าย หรือออกจากมุมมองผู้นำเสนอ PowerPoint พร้อมท์ให้คุณสามารถบันทึกการกำหนดเวลา

  เคล็ดลับ: 

  1. ในมุมมองตัวเรียงลำดับสไลด์ คุณสามารถดูการกำหนดเวลาสำหรับแต่ละสไลด์

  2. มีไอคอนเสียง ไอคอนเสียงบนสไลด์ ปรากฏขึ้นที่มุมขวาล่างของแต่ละภาพนิ่งที่มีคำบรรยาย อย่างไรก็ตาม ไอคอนนี้ไม่สามารถมองเห็นได้ไปผู้ชมในระหว่างการนำเสนอสไลด์

เปลี่ยนคำบรรยายบนภาพนิ่งกับ PowerPoint 2011 for Mac

เมื่อคุณเปลี่ยนคำบรรยายสำหรับสไลด์เดียว การกำหนดเวลาที่จะอัปเดต

 1. ในบานหน้าต่างนำทาง เลือกสไลด์คุณต้องการเปลี่ยนแปลงคำบรรยาย

  วิธีเลือกสไลด์ในบานหน้าต่างนำทาง

  1. บนเมนู มุมมอง ให้คลิก ปกติ

  2. ด้านบนของบานหน้าต่างนำทาง คลิกที่แท็บ แท็บสไลด์ สไลด์ แล้ว คลิ กสไลด์ ขึ้นอยู่กับความกว้างของบานหน้าต่างนำทาง คุณอาจจะเห็น แท็บสไลด์ที่มีชื่อ และ แท็บเค้าร่างที่มีชื่อ ชื่อแท็บ หรือสไลด์ แท็บสไลด์ และเค้าร่าง แท็บเค้าร่าง แท็บไอคอน    

 2. บนแท็บนำเสนอสไลด์ ภายใต้เครื่องมือผู้นำเสนอ คลิกบันทึกการนำเสนอสไลด์

  แท็บ การนำเสนอสไลด์ ในกลุ่ม เครื่องมือของผู้นำเสนอ

 3. เมื่อคุณเสร็จสิ้น การบันทึก คลิกจบการทำงานนำเสนอ หรือกด ESC

 4. เมื่อได้รับพร้อมท์เพื่อบันทึกการกำหนดเวลาที่ คลิกใช่

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการลบคำบรรยายจากสไลด์ เลือกไอคอนเสียง ไอคอนเสียงบนสไลด์ บนสไลด์ นั้นแล้ว กด DELETE

ตั้งค่าการกำหนดเวลาสไลด์ด้วยตนเอง ด้วย PowerPoint 2011 for Mac

PowerPoint จะบันทึกการกำหนดเวลาสไลด์ของคุณโดยอัตโนมัติเมื่อคุณบันทึกการนำเสนอสไลด์ หรือคุณสามารถตั้งค่าการกำหนดเวลาสไลด์ไปพร้อมกับคำบรรยายของคุณด้วยตนเอง

 1. ในบานหน้าต่างนำทาง เลือกภาพนิ่งที่คุณต้องการตั้งค่าการกำหนดเวลาสไลด์ด้วยตนเอง

  วิธีเลือกสไลด์ในบานหน้าต่างนำทาง

  1. บนเมนู มุมมอง ให้คลิก ปกติ

  2. ด้านบนของบานหน้าต่างนำทาง คลิกที่แท็บ แท็บสไลด์ สไลด์ แล้ว คลิ กสไลด์ เมื่อต้องการเลือกหลายสไลด์ ค้าง คำสั่ง ตามที่คุณคลิกสไลด์ หรือ ถ้าคุณจัดระเบียบสไลด์ของคุณเป็นส่วน ๆ เลือกกลุ่มทั้งหมดของสไลด์ โดยคลิกที่ชื่อส่วน ขึ้นอยู่กับความกว้างของบานหน้าต่างนำทาง คุณอาจจะเห็น แท็บสไลด์ที่มีชื่อ และ แท็บเค้าร่างที่มีชื่อ ชื่อแท็บ หรือสไลด์ แท็บสไลด์ และเค้าร่าง แท็บเค้าร่าง แท็บไอคอน    

 2. บนแท็บการเปลี่ยน ภายใต้ภาพนิ่งล่วงหน้า เลือกกล่องกาเครื่องหมายหลัง แล้ว พิมพ์จำนวนวินาที

  แท็บการเปลี่ยน กลุ่มสไลด์ขั้นสูง

การปิดใช้งานคำบรรยายหรือกำหนดเวลาสไลด์ก่อนที่คุณเล่นการนำเสนอสไลด์กับ PowerPoint 2011 for Mac

การปิดการกำหนดเวลาสไลด์คำบรรยายและลบข้อความออก คุณสามารถเปิดคำบรรยาย หรือกำหนดเวลากลับขึ้นตลอดเวลา โดยไม่ต้องสร้างใหม่

 • เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

เมื่อต้องการ

ให้ทำสิ่งนี้

ปิดการกำหนดเวลาสไลด์

บนแท็บนำเสนอสไลด์ ภายใต้การตั้งค่า ยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายใช้การกำหนดเวลา

แท็บ การนำเสนอสไลด์ กลุ่ม ตั้งค่า

ปิดคำบรรยายสำหรับสไลด์ทั้งหมด

บนแท็บนำเสนอสไลด์ ภายใต้การตั้งค่า ยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายเล่นคำบรรยาย

แท็บ การนำเสนอสไลด์ กลุ่ม ตั้งค่า

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

เพิ่ม แก้ไข หรือเอาการเปลี่ยนระหว่างสไลด์ใน PowerPoint 2016 for Mac ออก

ดูบันทึกย่อผู้บรรยายของคุณขณะที่คุณนำเสนอสไลด์ของคุณใน PowerPoint 2016 for Mac

เพิ่มเสียงลงในการนำเสนอสไลด์ของคุณใน PowerPoint 2016 for Mac

บันทึกงานนำเสนอเป็นไฟล์ภาพยนตร์

บันทึกเสียง

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×