บันทึกการค้นหา โดยใช้โฟลเดอร์ใน Outlook for Mac สมาร์ท

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

โฟลเดอร์สมาร์ท ค้นหาหรือโฟลเดอร์การค้นหา เรียกว่าจะเป็นโฟลเดอร์เสมือนแบบไดนามิกแสดงชุดผลลัพธ์การค้นหา ตัวอย่าง คุณสามารถสร้างการค้นหาเพื่อค้นหารายการทั้งหมดในประเภทผู้จัดการที่ถูกตั้งค่าสถานะสำหรับตามงาน แต่ยังไม่ได้ เสร็จสมบูรณ์ ค้นหานี้สามารถบันทึกเป็นสมาร์ทโฟลเดอร์เพื่อให้คุณสามารถใช้เกณฑ์การค้นหาเหล่านี้ในภายหลัง โดยไม่ต้องสร้างด้วยตนเองอีกครั้งการค้นหาขั้นสูง

บันทึกการค้นหา

 1. ในมุมขวาล่างของหน้าต่าง Outlook คลิกในกล่องค้นหา

  กล่องค้นหา

  แท็บค้นหา ปรากฏขึ้น

 2. กำหนดขอบเขตของการค้นหา ด้วยการคลิกปุ่มขอบเขตบนแท็บค้นหา เช่นกล่องจดหมายทั้งหมด หรือรายการ Outlook ทั้งหมด

  ตัวเลือกขอบเขตการค้นหา

 3. ใช้ปุ่มบนแท็บค้นหา เพื่อระบุเกณฑ์การค้นหา

  ปุ่มตัวเลือกการค้นหา

 4. เมื่อต้องการทำให้การปรับปรุง คลิกขั้นสูง และเพิ่ม เอาออก หรือแก้ไขเกณฑ์การค้นหาที่เฉพาะเจาะจง

  ตัวเลือกการค้นหาขั้นสูง

 5. คลิกบันทึกการค้นหา

  บันทึกปุ่มค้นหา

  สมาร์ทโฟลเดอร์สำหรับการค้นหาของคุณปรากฏในการเน้นข้อความในบานหน้าต่างนำทาง

 6. พิมพ์ชื่อสำหรับโฟลเดอร์สมาร์ท

หมายเหตุ: 

 • การแก้ไขเงื่อนไขที่ใช้สำหรับโฟลเดอร์สมาร์ท Ctrl + คลิก หรือคลิกขวาที่โฟลเดอร์สมาร์ท แล้ว คลิกแก้ไข เมื่อคุณทำเสร็จแล้วเปลี่ยนเกณฑ์หรือขอบเขตของการค้นหา บนแท็บค้นหา คลิกค้นหาการบันทึก

 • เมื่อต้องการลบ โฟลเดอร์สมาร์ท Ctrl + คลิก หรือคลิกขวาที่โฟลเดอร์สมาร์ท แล้ว คลิ กลบ การลบโฟลเดอร์สมาร์ทไม่ลบใด ๆ ของรายการในโฟลเดอร์สมาร์ทออก

ดูเพิ่มเติม

ค้นหารายการ โดยทำการค้นหาแบบพื้นฐานใน Outlook for Mac

บันทึกการค้นหา

 1. ที่มุมขวาบนของหน้าต่าง Outlook ให้คลิกในกล่องค้นหา กล่อง ค้นหา ของ Outlook

  แท็บ ค้นหา จะปรากฏขึ้น

 2. กำหนดขอบเขตการค้นหาโดยการคลิกที่ปุ่มขอบเขตในแท็บ ค้นหา เช่น จดหมายทั้งหมด หรือ รายการทั้งหมด

  แท็บ การค้นหาจดหมาย กลุ่ม 1

 3. ในแท็บ ค้นหา ให้คลิก ขั้นสูง จากนั้นระบุเกณฑ์การค้นหา

  แท็บ ค้นหา บันทึกและขั้นสูง

 4. ในแท็บ ค้นหา ให้คลิก บันทึก

  แท็บ ค้นหา บันทึกและขั้นสูง

  โฟลเดอร์สมาร์ทจะปรากฏใน บานหน้าต่างนำทาง

 5. พิมพ์ชื่อสำหรับโฟลเดอร์สมาร์ท

  หมายเหตุ: 

  • เมื่อต้องการแก้ไขเงื่อนไขที่ใช้สำหรับโฟลเดอร์สมาร์ท ให้กดปุ่ม CONTROL ค้างไว้ แล้วคลิกโฟลเดอร์สมาร์ท จากนั้นคลิก แก้ไข เมื่อคุณเปลี่ยนเกณฑ์หรือขอบเขตการค้นหาเสร็จแล้ว ในแท็บ ค้นหา ให้คลิก บันทึก

  • เมื่อต้องการลบโฟลเดอร์สมาร์ท ให้กดปุ่ม CONTROL ค้างไว้แล้วคลิกโฟลเดอร์สมาร์ท จากนั้นคลิก ลบ การลบโฟลเดอร์สมาร์ทจะไม่ลบรายการใดๆ ในโฟลเดอร์สมาร์ทนั้น

ดูเพิ่มเติม

ค้นหารายการใน Outlook โดยทำการค้นหาพื้นฐาน

กรองข้อความหรืองาน

จัดประเภทรายการ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×