บัญชีผู้ใช้ในการเชื่อมโยงไปยังลูกค้าใน Business Contact Manager

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

พิมพ์หรือเลือกชื่อของลูกค้า    พิมพ์ชื่อของลูกค้าบัญชีธุรกิจขนาดเล็กที่คุณต้องการลิงก์ไปยังบัญชีผู้ใช้นี้ หรือคลิกที่ชื่อของลูกค้าในรายการ

รายละเอียดของลูกค้า    เลือกลูกค้าในรายการ แล้ว คลิ กรายละเอียดของลูกค้า เพื่อดูรายละเอียดเกี่ยวกับลูกค้านี้

เพิ่มบัญชีผู้ใช้เป็นลูกค้า    คลิกเพิ่มบัญชีผู้ใช้ที่เลือกเป็นลูกค้าบัญชีธุรกิจขนาดเล็ก

ยกเลิกลิงก์    คลิกเมื่อต้องการเอาลิงก์ระหว่างบัญชีผู้ใช้ที่เลือกและลูกค้าบัญชีธุรกิจขนาดเล็ก

หมายเหตุ: เมื่อต้องการเข้าถึงบัญชีผู้ใช้ในการเชื่อมโยงไปยังลูกค้า   กล่องโต้ตอบ บนเมนูBusiness Contact Manager คลิกบัญชี ดับเบิลคลิระเบียนบัญชีผู้ใช้ที่คุณต้องการเปิด บน Ribbon คลิกลิงก์ไปยังบัญชี

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×