บวกหรือลบเวลา

ไม่ง่ายนักที่คนส่วนใหญ่จะสามารถบวกสองเวลาที่แตกต่างกันเข้าด้วยกันเพื่อหาผลรวม หรือลบเวลาหนึ่งออกจากอีกเวลาหนึ่งเพื่อให้ได้เวลารวมที่ใช้ในการทำงานโครงการ โชคดีที่ Excel Online สามารถบวกหรือลบเวลาได้ด้วยการใช้สูตรง่ายๆ

บวกเวลา

สมมติว่าคุณต้องการทราบจำนวนชั่วโมงและนาทีที่จะใช้ทำงานสองอย่างให้เสร็จสมบูรณ์ คุณคาดว่างานแรกจะใช้เวลา 6 ชั่วโมง 45 นาทีและงานที่สองจะใช้เวลา 9 ชั่วโมง 30 นาที

  1. ในเซลล์ B2 ให้พิมพ์ 6:45 และในเซลล์ B3 ให้พิมพ์ 9:30

  2. พิมพ์ =B2+B3 ในเซลล์ B4 แล้วกด Enter

เวลาสำหรับงานทั้งสองที่บวกกัน

ซึ่งใช้เวลาทั้งสิ้น 16 ชั่วโมง 15 นาทีเพื่อทำงานทั้งสองให้เสร็จสมบูรณ์

เคล็ดลับ: นอกจากนี้คุณยังสามารถบวกเวลาได้โดยใช้ ผลรวมอัตโนมัติ คลิกในเซลล์ B4 จากนั้นคลิก หน้าแรก > ผลรวมอัตโนมัติ สูตรจะมีลักษณะดังนี้ =SUM(B2:B3) กด Enter เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ 16 ชั่วโมง 15 นาที

บวกเวลามากกว่า 24 ชั่วโมง

ถ้าคุณมีแอปพลิเคชัน Excel บนเดสก์ท็อป คุณสามารถใช้ปุ่ม เปิดใน Excel เพื่อเปิดเวิร์กบุ๊กและเพิ่มเวลาให้มากกว่า 24 ชั่วโมงได้

ปุ่มเมื่อต้องการแก้ไขใน Excel

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการอัปเดตล่าสุดของ Excel Online โปรดเยี่ยมชม บล็อก Microsoft Excel

สำหรับชุดแอปพลิเคชัน Office และบริการต่างๆ ทั้งหมด ให้ลองใช้ หรือ ซื้อ ได้ที่ Office.com

ลบเวลา

สมมติว่าคุณและเพื่อนรู้เวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดของโครงการอาสาสมัคร และต้องการรู้ว่าคุณใช้เวลาไปเท่าไร พูดอีกอย่างหนึ่งคือคุณต้องการรู้เวลาที่ใช้ไป หรือรู้ความแตกต่างระหว่างเวลาสองเวลา

  1. ในเซลล์ B2 ให้พิมพ์เวลาเริ่มต้น เว้นวรรค แล้วพิมพ์ “a” สำหรับ AM หรือ “p” สำหรับ PM แล้วกด Enter ในเซลล์ C2 พิมพ์เวลาสิ้นสุด รวมทั้ง “a” หรือ “p” ตามความเหมาะสม แล้วกด Enter พิมพ์เวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุดอื่นๆ สำหรับสาธินีและศิริรัตน์เพื่อนของคุณ

  2. ในเซลล์ D2 ลบเวลาสิ้นสุดจากเวลาเริ่มต้นด้วยการพิมพ์สูตร =C2-B2 แล้วกด Enter

เวลาหนึ่งถูกลบออกจากอีกเวลาหนึ่งเพื่อให้ได้เวลาที่ใช้ไป

ตอนนี้เราจะเห็นว่าสุทธาทำงานไป 3 ชั่วโมง 45 นาที

  1. เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ของสาธินีและศิริรัตน์ ให้คัดลอกสูตรด้วยการคลิกในเซลล์ D2 และลากไปยังเซลล์ D4 การจัดรูปแบบในเซลล์ D2 จะถูกคัดลอกไปพร้อมกับสูตร

เวลาที่ใช้ไปจะแสดงในคอลัมน์ D

ลบเวลาที่มากกว่า 24 ชั่วโมง

ถ้าคุณมีแอปพลิเคชัน Excel บนเดสก์ท็อป คุณสามารถใช้ปุ่ม เปิดใน Excel เพื่อเปิดเวิร์กบุ๊กและลบเวลามากกว่า 24 ชั่วโมงได้

ปุ่มเมื่อต้องการแก้ไขใน Excel

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการอัปเดตล่าสุดของ Excel Online โปรดเยี่ยมชม บล็อก Microsoft Excel

สำหรับชุดแอปพลิเคชัน Office และบริการต่างๆ ทั้งหมด ให้ลองใช้ หรือ ซื้อ ได้ที่ Office.com

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×