บวกหรือลบเวลา

สมมติว่าคุณต้องการบวกสองเวลาที่แตกต่างกันเข้าด้วยกันเพื่อหาผลรวม หรือลบเวลาหนึ่งออกจากอีกเวลาหนึ่งเพื่อให้ได้เวลารวมที่ทำงานในโครงการ โชคดีที่ Excelสามารถบวกหรือลบเวลาได้ง่ายๆ โดยการใช้สูตรทั่วไป

บวกเวลา

สมมติว่าคุณต้องการทราบจำนวนชั่วโมงและนาทีที่จะใช้ทำงานสองอย่างให้เสร็จสมบูรณ์ คุณคาดว่างานแรกจะใช้เวลา 6 ชั่วโมง 45 นาทีและงานที่สองจะใช้เวลา 9 ชั่วโมง 30 นาที

 1. ในเซลล์ B2 ให้พิมพ์ 6:45 และในเซลล์ B3 ให้พิมพ์ 9:30

 2. พิมพ์ =B2+B3 ในเซลล์ B4 แล้วกด Enter

  เวลาสำหรับงานทั้งสองที่บวกกัน

  เวลารวม 16 ชั่วโมง 15 นาทีถูกส่งกลับสำหรับดำเนินทั้งสองงานให้เสร็จสิ้น

  เคล็ดลับ: คุณยังสามารถบวกเวลาได้โดยใช้ฟังก์ชัน ผลรวมอัตโนมัติ เพื่อรวมตัวเลข เลือกเซลล์ B4 จากนั้น บนแท็บ หน้าแรก ให้เลือก AutoSum สูตรจะมีลักษณะดังนี้: =SUM(B2:B3) กด Enter เพื่อรับผลลัพธ์: 16 ชั่วโมง 15 นาที

เป็นเรื่องง่ายเช่นกัน แต่มีขั้นตอนพิเศษถ้าการบวกเวลาของคุณมากกว่า 24 ชั่วโมง คุณจำเป็นต้องใช้รูปแบบพิเศษกับผลลัพธ์ของสูตร

บวกเวลามากกว่า 24 ชั่วโมง

 1. ในเซลล์ B2 ให้พิมพ์ 12:45 และในเซลล์ B3 ให้พิมพ์ 15:30

 2. พิมพ์ =B2+B3 ในเซลล์ B4 จากนั้น กด Enter

  เวลาที่บวกขึ้นมาเกินกว่า 24 ชั่วโมงจะได้ผลลัพธ์ที่ไม่คาดหมายเป็น 4:15

  ผลลัพธ์คือ 4:15 ซึ่งไม่ใช่สิ่งที่คุณคาดหมาย

 3. เมื่อต้องการแสดงเวลามากกว่า 24 ชั่วโมง ให้เลือกเซลล์ B4

 4. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม เซลล์ ให้เลือก รูปแบบ จากนั้น เลือก จัดรูปแบบเซลล์

  บนแท็บ หน้าแรก ปุ่ม รูปแบบ และปุ่ม จัดรูปแบบเซลล์ บนเมนู

 5. ในกล่อง จัดรูปแบบเซลล์ ให้เลือก กำหนดเอง ในรายการ ประเภท

 6. ในกล่อง พิมพ์ ที่ด้านบนของรายการรูปแบบ ให้พิมพ์ [h]:mm;@จากนั้น เลือกตกลง

  โปรดสังเกตว่าเครื่องหมายจุดคู่ที่อยู่หลัง [h] และเครื่องหมายอัฒภาคที่อยู่หลัง mm

  ผลลัพธ์คือ 28 ชั่วโมง 15 นาที รูปแบบนี้อยู่ในรายการ ชนิด ถ้าคุณต้องการนำไปใช้งานในครั้งต่อไป

ลบเวลา

สมมติว่าคุณและเพื่อนของคุณรู้เวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดของโครงการอาสาสมัคร และต้องการรู้ว่าคุณใช้เวลาไปเท่าไร กล่าวคือ คุณต้องการรู้เวลาที่ใช้ไป ซึ่งคือความแตกต่างระหว่างสองช่วงเวลา

 1. ในเซลล์ B2 ให้พิมพ์เวลาเริ่มต้น ใส่ช่องว่าง พิมพ์ “a” สำหรับ AM หรือ “p” สำหรับ PM จากนั้น กด Enter

 2. ในเซลล์ B2 ให้พิมพ์เวลาสิ้นสุด รวมถึง “a” หรือ “p” ตามความเหมาะสม จากนั้น กด Enter

 3. พิมพ์เวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดอื่นสำหรับเพื่อนของคุณ สาธินีและกิตติ

 4. ในเซลล์ D2 ให้ลบเวลาสิ้นสุดจากเวลาเริ่มต้นโดยพิมพ์สูตร =C2-B2 จากนั้น กด Enter

  เวลาหนึ่งถูกลบออกจากอีกเวลาหนึ่งเพื่อให้ได้เวลาที่ใช้ไป

 5. ในกล่อง จัดรูปแบบเซลล์ ให้คลิก กำหนดเอง ในรายการ ประเภท

 6. ในรายการ ชนิด ให้คลิก h:mm สำหรับชั่วโมงและนาที) จากนั้น คลิก ตกลง

  ตอนนี้เราจะเห็นว่าดำรงทำงานไป 3 ชั่วโมง 45 นาที

  เวลาที่ใช้ไปจะแสดงในคอลัมน์ D

 7. เมื่อต้องการรับผลลัพธ์สำหรับชญาภาและมาลี ให้คัดลอกสูตรโดยเลือกเซลล์ D2 แล้วลากไปยังเซลล์ D4

  การจัดรูปแบบในเซลล์ D2 ถูกคัดลอกไปพร้อมกับสูตร

ลบเวลาที่มากกว่า 24 ชั่วโมง

เมื่อต้องการลบความต่างระหว่างสองเวลาที่ผลรวมมากกว่า 24 ชั่วโมง ให้สร้างรูปแบบพิเศษ

เวลาที่ใช้ไปมากกว่า 24 ชั่วโมง

 1. การอ้างอิงไปยังตัวอย่างด้านบน ให้เลือกเซลล์ B1 แล้วลากไปยังเซลล์ B2 เพื่อให้คุณสามารถนำรูปแบบไปใช้กับทั้งสองเซลล์ในเวลาเดียวกัน

 2. ในกล่อง จัดรูปแบบเซลล์ ให้คลิก กำหนดเอง ในรายการ ประเภท

 3. ในกล่อง ชนิด ที่ด้านบนของรายการรูปแบบ ให้พิมพ์ m/d/yyyy h:mm AM/PM

  โปรดสังเกตว่าช่องว่างที่ส่วนท้ายของ yyyy และที่ส่วนท้ายของ mm

  รูปแบบใหม่จะพร้อมใช้งานเมื่อคุณต้องการให้อยู่ในรายการ ชนิด

 4. ในเซลล์ B1 ให้พิมพ์วันที่เริ่มต้น รวมถึงเดือน/วัน/ปี และเวลา โดยใช้ “a” หรือ “p” สำหรับ AM และ PM

 5. ในเซลล์ B2 ให้แบบเดียวกันกับวันที่สิ้นสุด

 6. ในเซลล์ B3 ให้พิมพ์สูตร =(B2-B1)*24

  ผลลัพธ์คือ 31.5 ชั่วโมง

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×