ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office

บวกหรือลบเวลา

สมมติว่าคุณจำเป็นต้องเพิ่มค่าที่แตกต่างกันสองค่าเข้าด้วยกันเพื่อให้ได้ผลรวม หรือคุณจำเป็นต้องลบค่าเวลาหนึ่งจากอีกค่าหนึ่งเพื่อให้ได้เวลาทั้งหมดที่ใช้ในการทำงานกับโครงการ

ในขณะที่คุณจะเห็นในส่วนด้านล่าง Excel จะทำให้ง่ายต่อการเพิ่มหรือลบเวลา

บวกเวลา

สมมติว่าคุณต้องการทราบจำนวนชั่วโมงและนาทีที่จะใช้ทำงานสองอย่างให้เสร็จสมบูรณ์ คุณคาดว่างานแรกจะใช้เวลา 6 ชั่วโมง 45 นาทีและงานที่สองจะใช้เวลา 9 ชั่วโมง 30 นาที

ต่อไปนี้เป็นวิธีหนึ่งในการตั้งค่านี้ในเวิร์กชีต

 1. ใส่6:45 ในเซลล์ B2แล้วใส่ 9:30 ในเซลล์ B3

 2. ในเซลล์ B4 ให้ใส่= B2 + B3จากนั้นกด enter

  เวลาสำหรับงานทั้งสองที่บวกกัน

  ผลลัพธ์คือ 16:15 —16ชั่วโมงและ15นาทีเพื่อให้การทำงานทั้งสองเสร็จสมบูรณ์

  เคล็ดลับ: นอกจากนี้คุณยังสามารถเพิ่มเวลาได้โดยใช้ฟังก์ชันผลรวมอัตโนมัติเพื่อรวมตัวเลข เลือกเซลล์ B4 จากนั้นบนแท็บหน้าแรกให้เลือกผลรวมอัตโนมัติ สูตรจะมีลักษณะดังนี้: = SUM (B2: B3) กด Enter เพื่อรับผลลัพธ์เดียวกัน16ชั่วโมงและ15นาที

เป็นเรื่องง่ายเช่นกัน แต่มีขั้นตอนพิเศษถ้าการบวกเวลาของคุณมากกว่า 24 ชั่วโมง คุณจำเป็นต้องใช้รูปแบบพิเศษกับผลลัพธ์ของสูตร

เมื่อต้องการเพิ่มมากกว่า24ชั่วโมงให้ทำดังนี้

 1. ในเซลล์ B2 ให้พิมพ์ 12:45 และในเซลล์ B3 ให้พิมพ์ 15:30

 2. พิมพ์ =B2+B3 ในเซลล์ B4 จากนั้น กด Enter

  เวลาที่บวกขึ้นมาเกินกว่า 24 ชั่วโมงจะได้ผลลัพธ์ที่ไม่คาดหมายเป็น 4:15

  ผลลัพธ์คือ4:15 ซึ่งไม่ใช่สิ่งที่คุณอาจคาดหวัง นี่คือเนื่องจากเวลาสำหรับงาน2อยู่ในเวลา24ชั่วโมง 15:30 จะเหมือนกับ3:30

 3. เมื่อต้องการแสดงเวลามากกว่า 24 ชั่วโมง ให้เลือกเซลล์ B4

 4. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม เซลล์ ให้เลือก รูปแบบ จากนั้น เลือก จัดรูปแบบเซลล์

  บนแท็บ หน้าแรก ปุ่ม รูปแบบ และปุ่ม จัดรูปแบบเซลล์ บนเมนู

 5. ในกล่อง จัดรูปแบบเซลล์ ให้เลือก กำหนดเอง ในรายการ ประเภท

 6. ในกล่องชนิดที่ด้านบนของรายการรูปแบบให้พิมพ์[h]: mm; @แล้วเลือกตกลง

  จดบันทึกของเครื่องหมายจุดคู่หลัง[h]และเครื่องหมายอัฒภาคหลังจากmm

ผลลัพธ์คือ 28 ชั่วโมง 15 นาที รูปแบบนี้อยู่ในรายการ ชนิด ถ้าคุณต้องการนำไปใช้งานในครั้งต่อไป

ลบเวลา

ต่อไปนี้คืออีกตัวอย่างหนึ่ง: สมมติว่าคุณและเพื่อนของคุณทราบทั้งเวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุดของคุณที่โครงการอาสาสมัครและต้องการทราบเวลาที่คุณใช้ในผลรวมเท่าไหร่

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อรับเวลาที่ใช้ไปซึ่งเป็นความแตกต่างระหว่างสองครั้ง

 1. ในเซลล์ B2 ให้ใส่เวลาเริ่มต้นและรวม "a" สำหรับ AM หรือ "p" สำหรับ PM จากนั้นกด Enter

 2. ในเซลล์ C2 ให้ใส่เวลาสิ้นสุดรวมถึง "a" หรือ "p" ตามความเหมาะสมแล้วกด enter

 3. พิมพ์เวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดอื่นสำหรับเพื่อนของคุณ สาธินีและกิตติ

 4. ในเซลล์ D2 ลบเวลาสิ้นสุดจากเวลาเริ่มต้นโดยการใส่สูตร= C2-B2แล้วกด Enter

  เวลาหนึ่งถูกลบออกจากอีกเวลาหนึ่งเพื่อให้ได้เวลาที่ใช้ไป

 5. ในกล่อง จัดรูปแบบเซลล์ ให้คลิก กำหนดเอง ในรายการ ประเภท

 6. ในรายการ ชนิด ให้คลิก h:mm สำหรับชั่วโมงและนาที) จากนั้น คลิก ตกลง

  ตอนนี้เราจะเห็นว่าดำรงทำงานไป 3 ชั่วโมง 45 นาที

  เวลาที่ใช้ไปจะแสดงในคอลัมน์ D

 7. เมื่อต้องการรับผลลัพธ์สำหรับชญาภาและมาลี ให้คัดลอกสูตรโดยเลือกเซลล์ D2 แล้วลากไปยังเซลล์ D4

  การจัดรูปแบบในเซลล์ D2 ถูกคัดลอกไปพร้อมกับสูตร

เมื่อต้องการลบเวลาที่มากกว่า24ชั่วโมงให้ทำดังนี้

จำเป็นต้องสร้างสูตรเพื่อลบความแตกต่างระหว่างสองเวลาที่รวมมากกว่า24ชั่วโมง

ทำตามขั้นตอนด้านล่าง:

 1. การอ้างอิงไปยังตัวอย่างด้านบน ให้เลือกเซลล์ B1 แล้วลากไปยังเซลล์ B2 เพื่อให้คุณสามารถนำรูปแบบไปใช้กับทั้งสองเซลล์ในเวลาเดียวกัน

 2. ในกล่อง จัดรูปแบบเซลล์ ให้คลิก กำหนดเอง ในรายการ ประเภท

 3. ในกล่อง ชนิด ที่ด้านบนของรายการรูปแบบ ให้พิมพ์ m/d/yyyy h:mm AM/PM

  แจ้งให้ทราบว่ามีพื้นที่ว่างที่ส่วนท้ายของปปปปและที่จุดสิ้นสุดของmm

  รูปแบบใหม่จะพร้อมใช้งานเมื่อคุณต้องการให้อยู่ในรายการ ชนิด

 4. ในเซลล์ B1 ให้พิมพ์วันที่เริ่มต้น รวมถึงเดือน/วัน/ปี และเวลา โดยใช้ “a” หรือ “p” สำหรับ AM และ PM

  เวลาที่ใช้ไปมากกว่า 24 ชั่วโมง

 5. ในเซลล์ B2 ให้แบบเดียวกันกับวันที่สิ้นสุด

 6. ในเซลล์ B3 ให้พิมพ์สูตร =(B2-B1)*24

ผลลัพธ์คือ 31.5 ชั่วโมง

หมายเหตุ: คุณสามารถเพิ่มและลบมากกว่า24ชั่วโมงใน Excel สำหรับเว็บ แต่คุณไม่สามารถนำรูปแบบตัวเลขแบบกำหนดเองไปใช้ได้

บวกเวลา

สมมติว่าคุณต้องการทราบจำนวนชั่วโมงและนาทีที่จะใช้ทำงานสองอย่างให้เสร็จสมบูรณ์ คุณคาดว่างานแรกจะใช้เวลา 6 ชั่วโมง 45 นาทีและงานที่สองจะใช้เวลา 9 ชั่วโมง 30 นาที

 1. ในเซลล์ B2 ให้พิมพ์ 6:45 และในเซลล์ B3 ให้พิมพ์ 9:30

 2. พิมพ์ =B2+B3 ในเซลล์ B4 แล้วกด Enter

เวลาสำหรับงานทั้งสองที่บวกกัน

ซึ่งใช้เวลาทั้งสิ้น 16 ชั่วโมง 15 นาทีเพื่อทำงานทั้งสองให้เสร็จสมบูรณ์

เคล็ดลับ: นอกจากนี้คุณยังสามารถบวกเวลาได้โดยใช้ ผลรวมอัตโนมัติ คลิกในเซลล์ B4 จากนั้นคลิก หน้าแรก > ผลรวมอัตโนมัติ สูตรจะมีลักษณะดังนี้ =SUM(B2:B3) กด Enter เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ 16 ชั่วโมง 15 นาที

ลบเวลา

สมมติว่าคุณและเพื่อนรู้เวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดของโครงการอาสาสมัคร และต้องการรู้ว่าคุณใช้เวลาไปเท่าไร พูดอีกอย่างหนึ่งคือคุณต้องการรู้เวลาที่ใช้ไป หรือรู้ความแตกต่างระหว่างเวลาสองเวลา

 1. ในเซลล์ B2 ให้พิมพ์เวลาเริ่มต้น เว้นวรรค แล้วพิมพ์ “a” สำหรับ AM หรือ “p” สำหรับ PM แล้วกด Enter ในเซลล์ C2 พิมพ์เวลาสิ้นสุด รวมทั้ง “a” หรือ “p” ตามความเหมาะสม แล้วกด Enter พิมพ์เวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุดอื่นๆ สำหรับสาธินีและศิริรัตน์เพื่อนของคุณ

 2. ในเซลล์ D2 ลบเวลาสิ้นสุดจากเวลาเริ่มต้นด้วยการพิมพ์สูตร =C2-B2 แล้วกด Enter

เวลาหนึ่งถูกลบออกจากอีกเวลาหนึ่งเพื่อให้ได้เวลาที่ใช้ไป

ตอนนี้เราจะเห็นว่าสุทธาทำงานไป 3 ชั่วโมง 45 นาที

 1. เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ของสาธินีและศิริรัตน์ ให้คัดลอกสูตรด้วยการคลิกในเซลล์ D2 และลากไปยังเซลล์ D4 การจัดรูปแบบในเซลล์ D2 จะถูกคัดลอกไปพร้อมกับสูตร

เวลาที่ใช้ไปจะแสดงในคอลัมน์ D

หมายเหตุ:  หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณสามารถแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลมีประโยชน์หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้คุณใช้อ้างอิง

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×