บวกหรือลบเวลา

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

สมมติว่า คุณต้องการเพิ่มค่าเวลาที่แตกต่างกันสองเข้าด้วยกันเพื่อดูผลรวม หรือ คุณจำเป็นต้องลบค่าเวลาหนึ่งจากอีกเพื่อรับระยะเวลาที่ใช้ในการทำงานบนโครงการ

ขณะที่คุณจะเห็นในส่วนด้านล่าง Excel ทำให้ง่ายในการเพิ่ม หรือลบเวลา

บวกเวลา

สมมติว่าคุณต้องการทราบจำนวนชั่วโมงและนาทีที่จะใช้ทำงานสองอย่างให้เสร็จสมบูรณ์ คุณคาดว่างานแรกจะใช้เวลา 6 ชั่วโมง 45 นาทีและงานที่สองจะใช้เวลา 9 ชั่วโมง 30 นาที

ต่อไปนี้เป็นวิธีหนึ่งในการตั้งค่านี้ในในแผ่นงาน

 1. ใส่6:45 ในเซลล์ B2และใส่ 9: 30 ในเซลล์ B3

 2. ในเซลล์ B4 ใส่= B2 + B3จากนั้น กด Enter

  เวลาสำหรับงานทั้งสองที่บวกกัน

  ผลลัพธ์คือ 16:15 นั่นคือ 16 ชั่วโมง 15 นาทีนั่นคือสำหรับงานทั้งสองเสร็จสมบูรณ์

  เคล็ดลับ: คุณยังสามารถเพิ่มค่าเวลา โดยใช้ฟังก์ชันผลรวมอัตโนมัติเพื่อรวมตัวเลข เลือกเซลล์ B4 และบนแท็บหน้าแรกเลือกผลรวมอัตโนมัติ สูตรจะมีลักษณะดังนี้: = SUM(B2:B3) กด Enter เพื่อให้ผลลัพธ์เดียวกัน 16 ชั่วโมง 15 นาที

เป็นเรื่องง่ายเช่นกัน แต่มีขั้นตอนพิเศษถ้าการบวกเวลาของคุณมากกว่า 24 ชั่วโมง คุณจำเป็นต้องใช้รูปแบบพิเศษกับผลลัพธ์ของสูตร

เมื่อต้องการเพิ่มเวลามากกว่า 24 ชั่วโมง:

 1. ในเซลล์ B2 ให้พิมพ์ 12:45 และในเซลล์ B3 ให้พิมพ์ 15:30

 2. พิมพ์ =B2+B3 ในเซลล์ B4 จากนั้น กด Enter

  เวลาที่บวกขึ้นมาเกินกว่า 24 ชั่วโมงจะได้ผลลัพธ์ที่ไม่คาดหมายเป็น 4:15

  ผลลัพธ์เป็น 4:15 ซึ่งเป็นไม่ว่าคุณอาจคาดไว้ นี่คือเนื่องจากเป็นเวลาสำหรับงาน 2 ในเวลา 24 ชั่วโมง 15:30 จะเหมือนกับ 3:30

 3. เมื่อต้องการแสดงเวลามากกว่า 24 ชั่วโมง ให้เลือกเซลล์ B4

 4. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม เซลล์ ให้เลือก รูปแบบ จากนั้น เลือก จัดรูปแบบเซลล์

  บนแท็บ หน้าแรก ปุ่ม รูปแบบ และปุ่ม จัดรูปแบบเซลล์ บนเมนู

 5. ในกล่อง จัดรูปแบบเซลล์ ให้เลือก กำหนดเอง ในรายการ ประเภท

 6. ในกล่องชนิดที่ด้านบนสุดของรายการของรูปแบบ พิมพ์[h]: mm @แล้ว เลือกตกลง

  จดบันทึกย่อของคู่หลัง[h]และเครื่องหมายอัฒภาคหลังmm

ผลลัพธ์คือ 28 ชั่วโมง 15 นาที รูปแบบนี้อยู่ในรายการ ชนิด ถ้าคุณต้องการนำไปใช้งานในครั้งต่อไป

ลบเวลา

ต่อไปนี้เป็นอย่างอื่น: สมมติว่า คุณและเพื่อนของคุณทราบเวลาทั้งเริ่มต้นและสิ้นสุดที่โครงการอาสาสมัคร และต้องการทราบจำนวนเวลาที่คุณใช้ในผลรวม

ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อดูเวลาที่ผ่านไป — ซึ่งแตกต่างกันสองครั้ง

 1. ในเซลล์ B2 ใส่เวลาเริ่ม และรวม "เป็น" สำหรับ AM หรือ "p" สำหรับ PM แล้ว กด Enter

 2. ในเซลล์ C2 ใส่เวลาสิ้นสุด รวมถึง "เป็น" หรือ "p" ตามความเหมาะสม จากนั้น กด Enter

 3. พิมพ์เวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดอื่นสำหรับเพื่อนของคุณ สาธินีและกิตติ

 4. ในเซลล์ D2 ลบเวลาสิ้นสุดจากเวลาเริ่มต้น ด้วยการใส่ในสูตร= c2-b2นั้นแล้ว กด Enter

  เวลาหนึ่งถูกลบออกจากอีกเวลาหนึ่งเพื่อให้ได้เวลาที่ใช้ไป

 5. ในกล่อง จัดรูปแบบเซลล์ ให้คลิก กำหนดเอง ในรายการ ประเภท

 6. ในรายการ ชนิด ให้คลิก h:mm สำหรับชั่วโมงและนาที) จากนั้น คลิก ตกลง

  ตอนนี้เราจะเห็นว่าดำรงทำงานไป 3 ชั่วโมง 45 นาที

  เวลาที่ใช้ไปจะแสดงในคอลัมน์ D

 7. เมื่อต้องการรับผลลัพธ์สำหรับชญาภาและมาลี ให้คัดลอกสูตรโดยเลือกเซลล์ D2 แล้วลากไปยังเซลล์ D4

  การจัดรูปแบบในเซลล์ D2 ถูกคัดลอกไปพร้อมกับสูตร

เมื่อต้องการลบเวลาที่มากกว่า 24 ชั่วโมง:

จำเป็นต้องสร้างสูตรเมื่อต้องการลบความแตกต่าง ระหว่างสองครั้งที่รวม มากกว่า 24 ชั่วโมง

ทำตามขั้นตอนด้านล่าง:

 1. การอ้างอิงไปยังตัวอย่างด้านบน ให้เลือกเซลล์ B1 แล้วลากไปยังเซลล์ B2 เพื่อให้คุณสามารถนำรูปแบบไปใช้กับทั้งสองเซลล์ในเวลาเดียวกัน

 2. ในกล่อง จัดรูปแบบเซลล์ ให้คลิก กำหนดเอง ในรายการ ประเภท

 3. ในกล่อง ชนิด ที่ด้านบนของรายการรูปแบบ ให้พิมพ์ m/d/yyyy h:mm AM/PM

  ให้สังเกตพื้นที่ว่าง ที่ส่วนท้ายของyyyyและ เมื่อสิ้นสุดmm

  รูปแบบใหม่จะพร้อมใช้งานเมื่อคุณต้องการให้อยู่ในรายการ ชนิด

 4. ในเซลล์ B1 ให้พิมพ์วันที่เริ่มต้น รวมถึงเดือน/วัน/ปี และเวลา โดยใช้ “a” หรือ “p” สำหรับ AM และ PM

  เวลาที่ใช้ไปมากกว่า 24 ชั่วโมง

 5. ในเซลล์ B2 ให้แบบเดียวกันกับวันที่สิ้นสุด

 6. ในเซลล์ B3 ให้พิมพ์สูตร =(B2-B1)*24

ผลลัพธ์คือ 31.5 ชั่วโมง

หมายเหตุ: คุณสามารถเพิ่ม และลบเวลามากกว่า 24 ชั่วโมงใน Excel Online แต่คุณไม่สามารถนำรูปแบบตัวเลขแบบกำหนดเอง

บวกเวลา

สมมติว่าคุณต้องการทราบจำนวนชั่วโมงและนาทีที่จะใช้ทำงานสองอย่างให้เสร็จสมบูรณ์ คุณคาดว่างานแรกจะใช้เวลา 6 ชั่วโมง 45 นาทีและงานที่สองจะใช้เวลา 9 ชั่วโมง 30 นาที

 1. ในเซลล์ B2 ให้พิมพ์ 6:45 และในเซลล์ B3 ให้พิมพ์ 9:30

 2. พิมพ์ =B2+B3 ในเซลล์ B4 แล้วกด Enter

เวลาสำหรับงานทั้งสองที่บวกกัน

ซึ่งใช้เวลาทั้งสิ้น 16 ชั่วโมง 15 นาทีเพื่อทำงานทั้งสองให้เสร็จสมบูรณ์

เคล็ดลับ: นอกจากนี้คุณยังสามารถบวกเวลาได้โดยใช้ ผลรวมอัตโนมัติ คลิกในเซลล์ B4 จากนั้นคลิก หน้าแรก > ผลรวมอัตโนมัติ สูตรจะมีลักษณะดังนี้ =SUM(B2:B3) กด Enter เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ 16 ชั่วโมง 15 นาที

ลบเวลา

สมมติว่าคุณและเพื่อนรู้เวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดของโครงการอาสาสมัคร และต้องการรู้ว่าคุณใช้เวลาไปเท่าไร พูดอีกอย่างหนึ่งคือคุณต้องการรู้เวลาที่ใช้ไป หรือรู้ความแตกต่างระหว่างเวลาสองเวลา

 1. ในเซลล์ B2 ให้พิมพ์เวลาเริ่มต้น เว้นวรรค แล้วพิมพ์ “a” สำหรับ AM หรือ “p” สำหรับ PM แล้วกด Enter ในเซลล์ C2 พิมพ์เวลาสิ้นสุด รวมทั้ง “a” หรือ “p” ตามความเหมาะสม แล้วกด Enter พิมพ์เวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุดอื่นๆ สำหรับสาธินีและศิริรัตน์เพื่อนของคุณ

 2. ในเซลล์ D2 ลบเวลาสิ้นสุดจากเวลาเริ่มต้นด้วยการพิมพ์สูตร =C2-B2 แล้วกด Enter

เวลาหนึ่งถูกลบออกจากอีกเวลาหนึ่งเพื่อให้ได้เวลาที่ใช้ไป

ตอนนี้เราจะเห็นว่าสุทธาทำงานไป 3 ชั่วโมง 45 นาที

 1. เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ของสาธินีและศิริรัตน์ ให้คัดลอกสูตรด้วยการคลิกในเซลล์ D2 และลากไปยังเซลล์ D4 การจัดรูปแบบในเซลล์ D2 จะถูกคัดลอกไปพร้อมกับสูตร

เวลาที่ใช้ไปจะแสดงในคอลัมน์ D

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×