บวกตัวเลขให้กับย่อหน้า

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ไม่เหมือนกับการใส่หมายเลขบรรทัดไม่มีวิธีโดยตรงกับหมายเลขย่อหน้าในWord เมื่อต้องการใส่หมายเลขย่อหน้าในเอกสาร หรือโดยอัตโนมัติหมายเลขเหล่านั้นขณะที่คุณพิมพ์ ใช้รายการลำดับเลขหรือรายการหลายระดับ

คุณต้องการทำสิ่งใด

บวกตัวเลขให้กับย่อหน้า

เมื่อต้องการเพิ่มหมายเลขย่อหน้าไปยังเอกสารที่ไม่มี subparagraphs ใช้รายการลำดับเลข

 1. ถ้าคุณมีย่อหน้าที่คุณต้องเป็นตัวเลข เน้นย่อหน้าเหล่านั้นก่อนที่คุณไปยังขั้นตอนที่ 2 ด้วยวิธีนี้ รูปแบบลำดับเลขจะนำไปใช้กับข้อความที่เน้นของคุณ

  เน้นย่อหน้า

 2. คลิกหน้าแรก และในกลุ่มย่อหน้า คลิกไอคอนลำดับเลข

  ไอคอนลำดับเลข

  เคล็ดลับ: คุณสามารถคลิกที่ลูกศรเพื่อเปิดเมนูดรอปดาวน์ลำดับเลข และเลือกรูปแบบตัวเลขที่แตกต่างกัน หรือสร้างรูปแบบลำดับเลขของคุณเอง ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการเอาระยะเวลาหลังจากแต่ละตัวเลข คลิกลูกศรอยู่ถัดจากลำดับเลข คลิกกำหนดรูปแบบตัวเลขใหม่ นั้นแล้ว เอาระยะเวลาในกล่องรูปแบบตัวเลข

 3. กด Enter หลังจากแต่ละย่อหน้าเพื่อเริ่มต้นลำดับเลขย่อหน้าใหม่

  ลำดับเลขย่อหน้า

เพิ่มหมายเลขลง subparagraphs

คุณยังสามารถใช้รายการหลายระดับ subparagraphs ตัวเลข นี่คืออย่างยิ่งสำหรับการสร้างเค้าร่างหรือเอกสารทางกฎหมาย

เพิ่มลำดับเลขในเอกสารใหม่
 1. ถ้าคุณกำลังเริ่มต้น ด้วยเอกสารเปล่าใหม่ คลิกหน้าแรก และในกลุ่มย่อหน้า คลิกไอคอนรายการหลายระดับ

  ไอคอนรายการแบบหลายระดับ
 2. เลือกสไตล์ของรายการคุณต้องการ หรือคลิกกำหนดรูปแบบตัวเลขใหม่ เพื่อสร้างสไตล์ของรายการที่เฉพาะเจาะจงกับความต้องการของคุณ

 3. เริ่มพิมพ์ จะมีลำดับเลขย่อหน้าแต่ละรายการ

 4. เมื่อต้องการสร้าง subparagraphs กด Tab เพื่อเยื้องย่อหน้าย่อยที่ และเริ่มพิมพ์ Subparagraphs ที่จะมีลำดับเลขโดยขึ้นอยู่กับรูปแบบคุณเลือกในขั้นตอนที่ 2

เพิ่มลำดับเลขให้กับย่อหน้าที่มีอยู่
 1. ถ้าคุณมีเอกสารกับย่อหน้าและ subparagraphs เลือกย่อหน้าและ subparagraphs ที่คุณต้องการใส่หมายเลข (หรือกด Ctrl + A เพื่อเลือกข้อความทั้งหมดในเอกสาร)

 2. คลิกหน้าแรก และในกลุ่มย่อหน้า คลิกไอคอนรายการหลายระดับ

  ไอคอนรายการแบบหลายระดับ
 3. เลือกสไตล์ของรายการคุณต้องการ หรือคลิกกำหนดหลายระดับรายการใหม่ เพื่อสร้างสไตล์ของรายการที่เฉพาะเจาะจงกับความต้องการของคุณ

 4. ย่อหน้าและ subparagraphs มีหมายเลขโดยขึ้นอยู่กับรูปแบบคุณเลือกในขั้นตอนที่ 3

ดูเพิ่มเติม

เพิ่ม หรือเอาหมายเลขบรรทัด

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×