บวกค่าในตัวควบคุมอย่าง น้อยสอง

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ในบทความนี้

ภาพรวม

ใช้แอกล่องนิพจน์เพื่อบวกค่าในตัวควบคุมอย่าง น้อยสอง

ใช้กล่องข้อความเพื่อเพิ่มค่าในตัวควบคุมอย่าง น้อยสอง

ภาพรวม

ถ้าคุณมีอย่าง น้อยสองตัวควบคุมในแม่แบบของฟอร์มที่มีค่าที่คุณต้องการเพิ่ม คุณสามารถเพิ่มกล่องผู้นิพจน์หรือกล่องข้อความที่ทำการคำนวณ ตัวอย่างเช่น คุณอาจมีเทมเพลตฟอร์มสำรองที่ประกอบด้วยกล่องข้อความที่ผู้ใช้ใส่จำนวนผู้ใหญ่เข้าร่วมเหตุการณ์ และกล่องข้อความอื่นที่ผู้ใช้เพิ่มจำนวนเด็กเข้าร่วม คุณสามารถเพิ่มตัวควบคุมที่สามจะคำนวณจำนวนรวมของผู้เข้าร่วมเหตุการณ์

การเพิ่มค่าในตัวควบคุมสองตัวบนฟอร์ม InfoPath

ถ้าคุณต้องการแสดงผลลัพธ์ของการคำนวณ และคุณไม่ต้องการใช้ผลลัพธ์ของการคำนวณในการคำนวณอื่น ๆ ใช้กล่องนิพจน์ที่จะทำการคำนวณ ล่องนิพจน์แสดงข้อมูลเฉพาะ และเก็บไว้ ถ้าคุณต้องการใช้ผลลัพธ์ของการคำนวณในการคำนวณที่อื่น ใช้กล่องข้อความ

ค้นหาลิงก์ไปยังข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเพิ่มคอลัมน์ของค่าในตารางที่ซ้ำกันหรือส่วนที่ซ้ำกันในส่วนดูเพิ่มเติม

ใช้แอกล่องนิพจน์เพื่อบวกค่าในตัวควบคุมอย่าง น้อยสอง

 1. วางเคอร์เซอร์ในตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกกล่องนิพจน์

 2. บนเมนู แทรก ให้คลิก ตัวควบคุมเพิ่มเติม

 3. ในบานหน้าต่างงานตัวควบคุม ภายใต้ขั้นสูง คลิกกล่องนิพจน์

 4. ในกล่องโต้ตอบแทรกกล่องนิพจน์ คลิกแก้ไขสูตร รูปปุ่ม ถัดจากกล่องXPath

 5. คลิกแทรกเขตข้อมูลหรือกลุ่ม

 6. ในทรีของโฟลเดอร์ ดับเบิลคลิกที่เขตข้อมูลแรกที่มีค่าที่คุณต้องการเพิ่ม

 7. ในกล่องสูตร พิมพ์เครื่องหมายบวก (+)

 8. คลิกที่แทรกเขตข้อมูลหรือกลุ่ม

 9. ในทรีของโฟลเดอร์ ดับเบิลคลิกที่เขตข้อมูลสองซึ่งมีค่าที่คุณต้องการเพิ่ม

 10. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 7 ถึง 9 สำหรับเขตข้อมูลอื่น ๆ ที่คุณต้องการเพิ่ม

 11. คลิก ตกลง สองครั้ง

InfoPath เพิ่มกล่องนิพจน์ให้เทมเพลตฟอร์ม

ใช้กล่องข้อความเพื่อเพิ่มค่าในตัวควบคุมอย่าง น้อยสอง

หมายเหตุ: คุณสามารถใช้กล่องข้อความ rich text เพื่อทำการคำนวณตัวเลข ขั้นตอนจะคล้ายกับที่สำหรับการใช้กล่องข้อความ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการคำนวณตัวเลขรวมข้อความ จะไม่มีประโยชน์จริงที่ใช้ในกล่องข้อความ rich text เหนือกล่องข้อความทั่วไป

 1. วางเคอร์เซอร์ที่คุณต้องการแทรกกล่องข้อความ

 2. บนเมนู แทรก ให้คลิก กล่องข้อความ

 3. ในเทมเพลตฟอร์ คลิกสองครั้งที่กล่องข้อความที่คุณเพิ่งเพิ่มเข้าไป

 4. คลิกแท็บ ข้อมูล

 5. ภายใต้ค่าเริ่มต้น คลิกแก้ไขสูตร รูปปุ่ม

 6. คลิกที่แทรกเขตข้อมูลหรือกลุ่ม

 7. ในแผนภูมิโฟลเดอร์ ดับเบิลคลิกที่เขตข้อมูลแรกที่มีค่าที่คุณต้องการเพิ่ม

 8. ในกล่องสูตร พิมพ์เครื่องหมายบวก (+)

 9. คลิกที่แทรกเขตข้อมูลหรือกลุ่ม

 10. ในแผนภูมิโฟลเดอร์ ดับเบิลคลิกที่เขตข้อมูลสองซึ่งมีค่าที่คุณต้องการเพิ่ม

 11. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 7 ถึง 9 สำหรับเขตข้อมูลอื่น ๆ ที่คุณต้องการเพิ่ม

 12. คลิก ตกลง สองครั้ง

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×