บวกค่าในตัวควบคุมอย่าง น้อยสอง

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ในบทความนี้

ภาพรวม

ใช้แอกล่องนิพจน์เพื่อบวกค่าในตัวควบคุมอย่าง น้อยสอง

ใช้กล่องข้อความเพื่อเพิ่มค่าในตัวควบคุมอย่าง น้อยสอง

ภาพรวม

ถ้าคุณมีอย่าง น้อยสองตัวควบคุมในแม่แบบของฟอร์มที่มีค่าที่คุณต้องการเพิ่ม คุณสามารถเพิ่มกล่องผู้นิพจน์หรือกล่องข้อความที่ทำการคำนวณ ตัวอย่างเช่น คุณอาจมีเทมเพลตฟอร์มสำรองที่ประกอบด้วยกล่องข้อความที่ผู้ใช้ใส่จำนวนผู้ใหญ่เข้าร่วมเหตุการณ์ และกล่องข้อความอื่นที่ผู้ใช้เพิ่มจำนวนเด็กเข้าร่วม คุณสามารถเพิ่มตัวควบคุมที่สามจะคำนวณจำนวนรวมของผู้เข้าร่วมเหตุการณ์

การเพิ่มค่าในตัวควบคุมสองตัวบนฟอร์ม InfoPath

ถ้าคุณต้องการแสดงผลลัพธ์ของการคำนวณ และคุณไม่ต้องการใช้ผลลัพธ์ของการคำนวณในการคำนวณอื่น ๆ ใช้กล่องนิพจน์ที่จะทำการคำนวณ กล่องนิพจน์แสดงข้อมูล และจัดเก็บไว้เท่านั้น ถ้าคุณต้องการใช้ผลลัพธ์ของการคำนวณในการคำนวณที่อื่น ใช้กล่องข้อความ

ค้นหาลิงก์ไปยังข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเพิ่มคอลัมน์ของค่าในตารางที่ซ้ำกันหรือส่วนที่ซ้ำกันในส่วนดูเพิ่มเติม

ใช้แอกล่องนิพจน์เพื่อบวกค่าในตัวควบคุมอย่าง น้อยสอง

 1. วางเคอร์เซอร์ในตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกกล่องนิพจน์

 2. บนเมนูแทรก คลิกตัวควบคุมเพิ่มเติม

 3. ในบานหน้าต่างงานตัวควบคุม ภายใต้ขั้นสูง คลิกกล่องนิพจน์

 4. ในกล่องโต้ตอบแทรกกล่องนิพจน์ คลิกแก้ไขสูตร รูปปุ่ม ถัดจากกล่องXPath

 5. คลิกแทรกเขตข้อมูลหรือกลุ่ม

 6. ในแผนภูมิโฟลเดอร์ ดับเบิลคลิกที่เขตข้อมูลแรกที่มีค่าที่คุณต้องการเพิ่ม

 7. ในกล่องสูตร พิมพ์เครื่องหมายบวก (+)

 8. คลิกแทรกเขตข้อมูลหรือกลุ่ม

 9. ในแผนภูมิโฟลเดอร์ ดับเบิลคลิกที่เขตข้อมูลสองซึ่งมีค่าที่คุณต้องการเพิ่ม

 10. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 7 ถึง 9 สำหรับเขตข้อมูลอื่น ๆ ที่คุณต้องการเพิ่ม

 11. คลิก ตกลง สองครั้ง

InfoPath เพิ่มกล่องนิพจน์ให้เทมเพลตฟอร์ม

ใช้กล่องข้อความเพื่อเพิ่มค่าในตัวควบคุมอย่าง น้อยสอง

หมายเหตุ: คุณสามารถใช้กล่องข้อความ rich text เพื่อทำการคำนวณตัวเลข ขั้นตอนจะคล้ายกับที่สำหรับการใช้กล่องข้อความ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการคำนวณตัวเลขรวมข้อความ จะไม่มีประโยชน์จริงที่ใช้ในกล่องข้อความ rich text เหนือกล่องข้อความทั่วไป

 1. วางเคอร์เซอร์ในตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกกล่องข้อความ

 2. บนเมนู แทรก ให้คลิก กล่องข้อความ

 3. ในเทมเพลตฟอร์ คลิกสองครั้งที่กล่องข้อความที่คุณเพิ่งเพิ่มเข้าไป

 4. คลิกแท็บ ข้อมูล

 5. ภายใต้ค่าเริ่มต้น คลิกแก้ไขสูตร รูปปุ่ม

 6. คลิกแทรกเขตข้อมูลหรือกลุ่ม

 7. ในแผนภูมิโฟลเดอร์ ดับเบิลคลิกที่เขตข้อมูลแรกที่มีค่าที่คุณต้องการเพิ่ม

 8. ในกล่องสูตร พิมพ์เครื่องหมายบวก (+)

 9. คลิกแทรกเขตข้อมูลหรือกลุ่ม

 10. ในแผนภูมิโฟลเดอร์ ดับเบิลคลิกที่เขตข้อมูลสองซึ่งมีค่าที่คุณต้องการเพิ่ม

 11. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 7 ถึง 9 สำหรับเขตข้อมูลอื่น ๆ ที่คุณต้องการเพิ่ม

 12. คลิก ตกลง สองครั้ง

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×