บล็อก หรือยกเลิกบล็อกผู้ส่งใน Outlook 2016 สำหรับ Mac

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อต้องการหยุดรับอีเมลจากใครบางคน คุณสามารถเพิ่มที่อยู่อีเมล หรือเธอลงในรายการผู้ส่งที่ถูกบล็อกของคุณ Outlook ย้ายข้อความใหม่คุณได้รับจากบุคคลนี้ไปยังโฟลเดอร์อีเมลขยะ โดยอัตโนมัติ เมื่อคุณต้องการได้รับข้อความจากบุคคลนี้อีก คุณสามารถเอาที่อยู่อีเมลหรือโดเมนของบุคคล นั้นจากรายการผู้ส่งที่ถูกบล็อกของคุณ

บล็อกผู้ส่ง

  1. ในรายการข้อความ เลือกข้อความจากผู้ส่งที่คุณต้องการบล็อก

  2. บนแท็บหน้าแรก คลิกอีเมลขยะ คลิ กบล็อกผู้ส่ง

    ตัวเลือก บล็อกผู้ส่ง ถูกเน้นในรายการ จดหมายขยะ

    Outlook เพิ่มที่อยู่อีเมลของผู้ส่งลงในรายการผู้ส่งที่ถูกบล็อก

    หมายเหตุ: คุณสามารถคืนค่าจดหมายที่อยู่ในโฟลเดอร์อีเมลขยะ คลิกข้อความที่คุณต้องการย้ายไปยังโฟลเดอร์กล่องจดหมายเข้า และบนแท็บหน้าแรก คลิกอีเมลขยะ แล้ว คลิ กไม่อีเมลขยะ

ยกเลิกการบล็อกผู้ส่ง

  1. บนแท็บหน้าแรก คลิกขยะ แล้ว คลิ กกำหนดลักษณะอีเมลขยะ

  2. บนแท็บผู้ส่งที่ถูกบล็อก เลือกที่อยู่อีเมลหรือโดเมนที่คุณต้องการยกเลิกบล็อก นั้นแล้ว กดแป้น Delete

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×