บล็อกอีเมลสแปมด้วยตัวกรองสแปมของ Office 365 เพื่อป้องกันปัญหาที่ไม่ถูกต้อง

คุณสามารถช่วยตรวจสอบให้แน่ใจว่า ข้อความสแปมและอีเมลขยะจะถูกบล็อกโดยการปรับเปลี่ยนตัวกรองสแปมใน Office 365 ของคุณ ซึ่งจะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งอีเมลสแปมได้รับอนุญาตให้ผ่านไปยังกล่องจดหมายเข้าของผู้ใช้ ในฐานะผู้ดูแลระบบ xchange Online หรือ Exchange Online Protection (EOP) ให้ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อปรับเปลี่ยนตัวกรองสแปมใน Office 365 ของคุณ และช่วยป้องกันอีเมลสแปมไม่ให้ถูกส่งไปยังกล่องจดหมายเข้าของผู้ใช้ของคุณ

เฉพาะลูกค้า EOP เท่านั้น: ตั้งค่าตัวกรองสแปมใน Office 365 เพื่อบล็อกอีเมลสแปม

สำหรับ ลูกค้า EOP ที่มีกล่องจดหมายเข้าภายในองค์กรเท่านั้น: ถ้าคุณตั้งค่าตัวกรองสแปมสำหรับการกระทำเริ่มต้น นั่นคือ ย้ายข้อความไปยังโฟลเดอร์อีเมลขยะ ให้ทำตามขั้นตอนที่จำเป็นที่มีอยู่ใน ตรวจสอบให้แน่ใจว่า สแปมจะถูกกำหนดเส้นทางไปยังโฟลเดอร์อีเมลขยะของผู้ใช้แต่ละราย) เราพยายามทำให้ขั้นตอนเหล่านี้เป็นเรื่องง่ายด้วยการให้คำอธิบายเกี่ยวกับคำสั่ง Exchange Management Shell ในหัวข้อที่แยกต่างหาก รวมถึงลิงก์ปยังข้อมูลโดยทั่วไปเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเริ่มต้นใช้งาน Shell

ซึ่งจะช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงอีเมลสแปมที่ไม่ถูกต้อง ถ้าคุณซิงค์การตั้งค่าของผู้ใช้กับบริการดังกล่าวผ่านการซิงโครไนซ์ไดเรกทอรี เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ส่งที่ถูกบล็อกของคุณจริงๆ แล้วเป็นผู้ส่งที่เชื่อถือได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ "ใช้การซิงโครไนซ์ไดเรกทอรีเพื่อจัดการผู้ใช้จดหมาย" ใน จัดการผู้ใช้จดหมายใน EOP

Exchange Online Protection (EOP) เป็นบริการการกรองอีเมลบนระบบ Cloud ที่จะช่วยป้องกันองค์กรของคุณจากสแปมและมัลแวร์ ถ้าคุณมีกล่องจดหมายใน Office 365 กล่องจดหมายเหล่านั้นได้รับการป้องกันแล้วด้วย EOP ตามค่าเริ่มต้น ย่อหน้าข้างต้นในส่วนย่อยนี้จะนำไปใช้กับลูกค้าที่ใช้ EOP เท่านั้น ในฐานะบริการเพื่อป้องกันระบบอีเมลภายในองค์กร หรือเป็นส่วนหนึ่งของการปรับใช้อีเมลแบบไฮบริด เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ EOP ที่หน้าแรกของ Exchange Online Protection

เคล็ดลับต่อไปนี้มีประโยชน์หรือไม่ โปรดบอกข้อคิดเห็นของคุณให้เราทราบ โดยใช้ตัวเลือกคำติชม ข้อมูลนี้มีประโยชน์หรือไม่ ที่ด้านล่างของหัวข้อนี้   

ให้ปรับเปลี่ยนตัวกรองสแปม Office 365 ด้วยการตั้งค่าเหล่านี้

ผู้ดูแลระบบสามารถใช้การตั้งค่าตัวกรองสแปม Office 365 หลายรายการเพื่อช่วยป้องกันไม่ให้อีเมลสแปมถูกส่งไปยังกล่องจดหมายเข้าของผู้ใช้ ตัวกรองสแปมใน Office 365 จะบล็อกอีเมลสแปมและป้องกันไม่ให้เกิดข้อความปัญหาที่ไม่ถูกต้องได้ดีขึ้น ถ้าคุณใช้ตัวเลือกที่แสดงรายการไว้ที่นี่ ในบริบทนี้ ปัญหาที่ไม่ถูกต้อง (False negative) จะอ้างอิงไปยังอีเมลสแปมหรือข้อความอีเมลขยะที่กำลังส่งไปยังกล่องจดหมายเข้าของผู้ใช้

บล็อกที่อยู่ IP ด้วยตัวกรองการเชื่อมต่อ

ปรับเปลี่ยนตัวกรองสแปม Office 365ของคุณด้วยการเพิ่มที่อยู่ IP ของผู้ส่งลงในรายการ IP ของตัวกรองการเชื่อมต่อที่ถูกบล็อก:

 1. ดูที่ส่วนหัวของข้อความที่คุณต้องการบล็อกในไคลเอ็นต์รอีเมลของคุณ เช่น Outlook หรือ Outlook Web App ตามที่อธิบายไว้ใน ตัววิเคราะห์ส่วนหัวของข้อความ

 2. ค้นหาที่อยู่ IP ที่ตามหลังแท็ก CIP ในส่วนหัวของ X-Forefront-Antispam-Report โดยใช้ ตัววิเคราะห์ส่วนหัวของข้อความ หรือค้นหาด้วยตนเอง

 3. เพิ่มที่อยู่ IP ลงในที่รายชื่อ IP ที่ถูกบล็อกโดยทำตามขั้นตอนใน “ใช้ EAC เพื่อแก้ไขนโยบายตัวกรองการเชื่อมต่อเริ่มต้น”ใน กำหนดนโยบายตัวกรองการเชื่อมต่อ

ขั้นตอนเหล่านี้มีประโยชน์หรือไม่ โปรดบอกข้อคิดเห็นของคุณให้เราทราบ โดยใช้ตัวเลือกคำติชม ข้อมูลนี้มีประโยชน์หรือไม่ ที่ด้านล่างของหัวข้อนี้   

บล็อกจดหมายจำนวนมากด้วยกฎการส่งผ่าน หรือด้วยตัวกรองสแปม

สแปมส่วนใหญ่เป็นจดหมายจำนวนมาก เช่น จดหมายข่าวหรือการส่งเสริมการขายใช่หรือไม่ คุณสามารถกำหนดค่าตัวกรองสแปมใน Office 365 ได้ ถ้าคุณใช้กฎการนำส่งเพื่อขยายการกรองสำหรับข้อความอีเมลจำนวนมาก หรือเปิดใช้งานการตั้งค่า จดหมายจำนวนมาก ของคุณใน ตัวเลือกการกรองสแปมขั้นสูงสแปมของตัวกรองสแปม ในศูนย์การจัดการ Exchange ให้เริ่มด้วยการคลิก การป้องกัน > ตัวกรองเนื้อหา แล้วดับเบิลคลิกตัวกรองนโยบายที่คุณต้องการปรับเปลี่ยน คลิก การดำเนินการสแปมและจดหมายจำนวนมาก เพื่อปรับการตั้งค่าตามที่แสดงไว้ที่นี่

การตั้งค่าตัวกรองจดหมายเป็นกลุ่มใน Exchange Online

บล็อกอีเมลสแปมโดยใช้รายชื่อตัวกรองสแปมที่ถูกบล็อก

ตัวกรองสแปมของคุณกำหนดค่านโยบาย เพื่อเพิ่มที่อยู่ของผู้ส่งไปยังรายชื่อผู้ส่งหรือโดเมนที่ถูกบล็อก หรือเพิ่มลงในรายชื่อโดเมนที่ถูกบล็อกในตัวกรองสแปม อีเมลจากผู้ส่งหรือโดเมนที่อยู่ในรายชื่อตัวกรองสแปมที่ถูกบล็อกจะถูกทำเครื่องหมายเป็นสแปม

ตัวเลือกการกรองสแปมขั้นสูง

กำหนดนโยบายตัวกรองสแปมของคุณ และเปิดใช้งาน ตัวเลือกการกรองสแปมขั้นสูง เพิ่มเติม

สำหรับการตั้งค่าสแปมเพิ่มเติมที่นำไปใช้กับทั้งองค์กร ให้ดูที่ ป้องกันการทำเครื่องหมายอีเมลเป็นสแปมที่ผิดพลาดด้วยรายชื่อที่ปลอดภัยหรือเทคนิคอื่นๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ถ้าคุณมีการควบคุมระดับผู้ดูแลระบบ และคุณต้องการป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดที่ไม่ถูกต้อง

ตัวเลือกเหล่านี้มีประโยชน์หรือไม่ โปรดบอกข้อคิดเห็นของคุณให้เราทราบ โดยใช้ตัวเลือกคำติชม ข้อมูลนี้มีประโยชน์หรือไม่ ที่ด้านล่างของหัวข้อนี้   

ผู้ใช้อีเมลยังสามารถช่วยตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อผิดพลาดที่ไม่ถูกต้องและอีเมลสแปมถูกบล็อกด้วยตัวกรองสแปมใน Office 365

ถ้าคุณแจ้งให้ผู้ใช้เพิ่มที่อยู่ผู้ส่งที่เป็นสแปมไปยังรายชื่อผู้ส่งที่ถูกบล็อกใน Outlook หรือ Outlook Web App จะช่วยให้ Office 365 ของคุณสามารถป้องกันข้อผิดพลาดที่ไม่ถูกต้องและอีเมลขยะได้ดีขึ้น ใน Outlook Web App ให้เริ่มต้นด้วยการคลิก การตั้งค่า > ตัวเลือก > บล็อกหรืออนุญาต แล้วเพิ่มที่อยู่ลงในรายการ รายชื่อผู้ส่งที่ถูกบล็อก ตามที่แสดงไว้ที่นี่

บล็อกผู้ส่งใน Outlook Web App

หมายเหตุ: สำหรับข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายชื่อผู้ส่งที่ปลอดภัย ให้ดูที่ คำถามที่ถามบ่อยเกี่ยวกับรายชื่อผู้ส่งที่ปลอดภัยและ รายชื่อผู้ส่งที่ถูกบล็อก

ลูกค้า EOP เท่านั้นที่ไม่ได้ใช้การซิงโครไนซ์ไดเรกทอรีอยู่

บริการ EOP ถูกออกแบบมาให้เชื่อถือรายชื่อผู้ส่งที่ปลอดภัยและที่ถูกบล็อกของผู้ใช้ ถ้าข้อมูลนั้นถูกแชร์กับบริการ ถ้าคุณเป็นลูกค้า EOP ที่ใช้ Outlook แต่ไม่ได้กำหนดค่าการซิงโครไนซ์ไดเรกทอรให้ซิงค์ผู้ใช้ของคุณกับ Office 365 คุณยังคงสามารถหยุดไม่ให้ข้อความส่งไปยังกล่องขาเข้าของผู้ใชได้โดยใช้ผู้ส่งที่ถูกบล็อก อย่างไรก็ตาม คุณอาจต้องตั้งค่ากฏลำดับจดหมาย Exchange บางข้อในสถานการณ์ต่อไปนี้:

 • ถ้าข้อความผ่านการกรองสแปมปกติผ่าน EOP จากนั้นส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์ Exchange ภายในองค์กร และ EOP กำหนดผลสแปมเป็น SCL 1-4 (ไม่ใช่สแปม) รายชื่อผู้ส่งที่ถูกบล็อกของผู้ใช้ของคุณจะแทนที่ผลตัวกรองสแปมของ EOP และส่งข้อความนั้นไปที่โฟลเดอร์อีเมลขยะของผู้ใช้

 • ถ้าข้อความใน EOP ถูกกำหนดเป็น SCL -1 โดยกฎลำดับจดหมาย Exchange หรือเนื่องจากที่อยู่ IP หรือโดเมนอยู่ในรายการอนุญาตของคุณ SCL จะถูกเผยแพร่ไปยังเซิร์ฟเวอร์ Exchange ภายในองค์กรโดยใช้ตัวเชื่อมต่อ ในกรณีนี้ รายชื่อผู้ส่งที่ถูกบล็อกของผู้ใช้ของคุณจะไม่ถูกบังคับใช้ หากต้องการเปลี่ยนแปลง คุณสามารถสร้างกฎลำดับจดหมายภายในเครื่องที่ตั้งค่า SCL เป็น 0 ซึ่งจะทำให้ Outlook บังคับใช้รายชื่อผู้ส่งที่ถูกบล็อกภายในเครื่องของผู้ใช้

หากต้องการตั้งค่ากฎลำดับจดหมายเพื่อหยุดข้อความไม่ให้ถูกส่งไปยังกล่องขาเข้าของผู้ใช้ของคุณโดยใช้รายชื่อผู้ส่งที่ถูกบล็อก
 1. เปิด Exchange Management Shell บนเซิร์ฟเวอร์ภายในองค์กรของคุณ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีการเปิด Shell ใน Exchange ภายในองค์กรของคุณ ให้ดู เปิด Exchange Management Shell

 2. ให้เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้เพื่อกำหนดเส้นทางข้อความสแปมที่กรองเนื้อหาแล้วไปยังโฟลเดอร์อีเมลขยะเพื่ออัปเดต SCL ในทุกข้อความที่ถูกกำหนดให้เป็น SCL -1:

  New-TransportRule "NameForRule" -HeaderContainsMessageHeader "X-Forefront-Antispam-Report" -HeaderContainsWords "SCL:-1" -SetSCL 0

  เนื่องจาก SCL เป็น 0 ในเซิร์ฟเวอร์ Exchange ภายในองค์กรของคุณ สิ่งที่ไม่ใช่สแปมจะถูกส่งไปยังกล่องขาเข้าของผู้ใช้ของคุณ แต่ยังคงอนุญาตให้รายชื่อผู้ส่งที่ถูกบล็อกภายในเครื่องของผู้ใช้ส่งไปข้อความเหล่านั้นยังอีเมลขยะ ถ้าคุณกำลังใช้การตรวจสอบสแปมใน EOP จะยังคงเป็นไปได้ว่า ผู้ส่งที่อยู่ในรายชื่อที่ปลอดภัยของผู้ใช้ของคุณจะถูกระบุว่าเป็นสแปมและถูกส่งไปกักกัน ถ้าคุณกำลังใช้โฟลเดอร์จดหมายขยะในกล่องจดหมายภายในเครื่องของคุณ อย่างไรก็ตาม การทำเช่นนี้จะทำให้สามารถนำส่งไปยังกล่องขาเข้าสำหรับผู้ส่งที่ปลอดภัยได้

  คำเตือน: ถ้าคุณใช้กฎลำดับจดหมายเพื่อเปลี่ยนค่า SCL ให้เป็น 0 (หรือค่าใดๆ ที่ไม่ใช่ -1) ตัวเลือกอีเมลขยะ Outlook ทั้งหมดจะนำไปใช้กับข้อความ ซึ่งหมายความว่าจะดำเนินการตามรายชื่อที่ถูกบล็อกและรายชื่อที่ปลอดภัย แต่ยังหมายความว่าข้อความที่ไม่ได้มีอยู่จากรายชื่อที่ถูกบล็อกหรือรายชื่อที่ปลอดภัยอาจจะถูกทำเครื่องหมายเป็นอีเมลขยะโดยกระบวนการกรองอีเมลขยะฝั่งไคลเอนต์ได้ด้วยเช่นกัน ถ้าคุณต้องการให้ Outlook ดำเนินการตามรายชื่อที่ถูกบล็อกและรายชื่อที่ปลอดภัย แต่ไม่ใช่ตัวกรองจดหมายขยะฝั่งไคลเอนต์ คุณต้องตั้งค่าตัวเลือกเป็น “ไม่มีการกรองอัตโนมัติ” ในการตั้งค่าตัวเลือกอีเมลขยะของ Outlook “ไม่มีการกรองอัตโนมัติ” เป็นตัวเลือกเริ่มต้นใน Outlook เวอร์ชันล่าสุด แต่คุณควรยืนยันว่าได้เลือกการตั้งค่านี้อยู่ เพื่อให้แน่ใจได้ว่าจะไม่มีการนำตัวกรองอีเมลขยะฝั่งไคลเอนต์ไปใช้กับข้อความ ในฐานะผู้ดูแลระบบ คุณสามารถบังคับใช้การปิดการใช้งานการกรองอีเมลขยะของ Outlook ได้โดยทำตามคำแนะนำใน Outlook: การตั้งค่านโยบายการปิดใช้งาน UI ของอีเมลขยะและกลไกการกรอง

ยังต้องการความช่วยเหลือหรือไม่

รับความช่วยเหลือจากศูนย์ข้อมูลชุมชน Office 365 ผู้ดูแลระบบ: ลงชื่อเข้าใช้และสร้างคำขอบริการ ผู้ดูแลระบบ: การสนับสนุนทางโทรศัพท์

โปรดบอกเราเกี่ยวกับข้อคิดเห็นของคุณ

เคล็ดลับเหล่านี้มีประโยชน์หรือไม่ ถ้ามีประโยชน์ โปรดแจ้งให้เราทราบโดยการเลือก ใช่ หรือ ไม่ใช่ ที่ด้านล่างของหัวข้อนี้ ถ้าไม่มีประโยชน์ และคุณยังประสบปัญหาเกี่ยวกับผลลัพธ์ที่ผิดในกล่องขาเข้าของผู้ใช้อยู่ โปรดแจ้งให้เราทราบเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกที่คุณพยายามใช้หรือสถานการณ์ที่คุณพบ แล้วเราจะนำคำติชมของคุณไปใช้ตรวจสอบเคล็ดลับของเราอีกครั้ง

ดูเพิ่มเติม

การป้องกันอีเมลสแปมใน Office 365

ป้องกันการทำเครื่องหมายอีเมลเป็นสแปมที่ผิดพลาดด้วยรายชื่อที่ปลอดภัยหรือเทคนิคอื่นๆ

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×