บล็อกหรืออนุญาต (การตั้งค่าอีเมลขยะ)

ใช้การตั้งค่า บล็อกหรืออนุญาต เพื่อช่วยควบคุมข้อความอีเมลที่ไม่ต้องการและไม่พึงประสงค์ โดยการสร้างและจัดการรายการที่อยู่อีเมลและโดเมนที่คุณเชื่อถือและไม่เชื่อถือ

ในหัวข้อนี้

จัดการอีเมลขยะของคุณ

การตั้งค่าอีเมลขยะ

ผู้ส่งและผู้รับที่ปลอดภัย

ผู้ส่งที่ถูกบล็อก

จัดการอีเมลขยะของคุณ

 1. ที่ด้านบนของหน้าจอ ให้เลือก ตั้งค่า ไอคอนการตั้งค่า > จดหมาย

 2. ภายใต้ บัญชี ให้เลือก บล็อกหรืออนุญาต

การตั้งค่าอีเมลขยะ

การตั้งค่า

คำอธิบาย

ไม่ต้องย้ายอีเมลไปยังโฟลเดอร์อีเมลขยะของฉัน

เลือกตัวเลือกนี้ถ้าคุณต้องการปิดการกรองอีเมลขยะ ถ้าคุณเลือกตัวเลือกนี้ คุณจะไม่สามารถใช้ตัวเลือกอื่นบนหน้านี้ได้

คำเตือน: ถ้าคุณเลือกตัวเลือกนี้ จดหมายที่ถูกระบุเป็นสแปมโดย Exchange Online Protection จะถูกส่งไปยังกล่องจดหมายเข้าของคุณ ถ้าการดำเนินการสแปมที่ตั้งโดยผู้ดูแลระบบของคุณถูกตั้งให้ย้ายข้อความเหล่านี้ไปยังโฟลเดอร์อีเมลขยะ

กรองอีเมลขยะโดยอัตโนมัติ

เลือกตัวเลือกนี้ถ้าคุณต้องการใช้การกรองอีเมลขยะ ตัวกรองนี้เป็นตัวกรองนอกเหนือจากตัวกรองอีเมลขยะที่ได้ตั้งค่าไว้โดยผู้ดูแลระบบของคุณ

ผู้ส่งและผู้รับที่ปลอดภัย

ผู้ส่งและผู้รับที่ปลอดภัย หมายถึง โดเมนและบุคคลที่คุณไม่ต้องการให้ถูกเปลี่ยนเส้นทางไปยังโฟลเดอร์อีเมลขยะของคุณ เพิ่มผู้ส่งที่คุณเชื่อถือและผู้รับที่คุณไม่ต้องการบล็อกลงในรายการนี้

เชื่อถืออีเมลจากที่ติดต่อของฉัน

ถ้าคุณเลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้ อีเมลจากที่อยู่ในโฟลเดอร์ที่ติดต่อของคุณจะถือว่าปลอดภัย

ผู้ส่งที่ถูกบล็อก

ผู้ส่งที่ถูกบล็อกคือโดเมนและบุคคลที่คุณไม่ต้องการรับข้อความอีเมล ข้อความที่คุณได้รับจากที่อยู่อีเมลหรือโดเมนใดๆ ในรายชื่อผู้ส่งที่ถูกบล็อกจะถูกส่งตรงไปยังโฟลเดอร์อีเมลขยะของคุณ

อย่าเชื่อถืออีเมลเว้นแต่ว่าจะมาจากผู้ที่อยู่ในรายการ ผู้ส่งและผู้รับที่ปลอดภัย

นอกจาก ผู้ส่งและผู้รับที่ปลอดภัย และ ผู้ส่งที่ถูกบล็อก แล้ว คุณยังสามารถใช้การตั้งค่านี้เพื่อจัดให้อีเมลทั้งหมดเป็นอีเมลขยะ เว้นแต่ว่าจะมาจากผู้ที่อยู่ในรายการ ผู้ส่งและผู้รับที่ปลอดภัย ของคุณ

ผู้ส่งและผู้รับที่ปลอดภัย

ผู้ส่งที่ปลอดภัย คือ บุคคลและโดเมนที่คุณต้องการรับข้อความอีเมลจากพวกเขาเสมอ ผู้รับที่ปลอดภัย คือ ผู้รับที่คุณไม่ต้องการบล็อก โดยปกติจะเป็นกลุ่มที่คุณเป็นสมาชิกอยู่ ข้อความที่คุณได้รับจากที่อยู่อีเมลหรือโดเมนใดๆ ในรายการผู้ส่งและผู้รับที่ปลอดภัยจะไม่ถูกส่งไปยังโฟลเดอร์อีเมลขยะของคุณเลย

สำคัญ: เซิร์ฟเวอร์ที่โฮสต์กล่องจดหมายของคุณอาจมีการตั้งค่าการกรองอีเมลขยะที่บล็อกข้อความก่อนที่จะไปถึงกล่องจดหมายของคุณ

ฉันจะเพิ่มผู้ส่งหรือโดเมนได้อย่างไร

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Outlook บนเว็บ สำหรับวิธีใช้ ให้ดูที่ ลงชื่อเข้าใช้ Outlook บนเว็บ

 2. ที่ด้านบนสุดของหน้า ให้เลือก การตั้งค่า การตั้งค่า: อัปเดตโปรไฟล์ของคุณ ติดตั้งซอฟต์แวร์ และเชื่อมต่อกับ cloud > จดหมาย

 3. ภายใต้ บัญชี ให้เลือก บล็อกหรืออนุญาต

 4. เมื่อต้องการเพิ่มรายการลงใน ผู้ส่งและผู้รับที่ปลอดภัย ให้ใส่ที่อยู่อีเมลหรือโดเมนที่คุณต้องการทำเครื่องหมายว่าปลอดภัยลงในกล่องข้อความ ใส่ผู้ส่งหรือโดเมนที่นี่ แล้วกด ENTER หรือเลือกไอคอน เพิ่ม ปุ่มสร้างโฟลเดอร์ใหม่ ที่อยู่ถัดจากกล่องข้อความ

  • ตัวอย่างเช่น ถ้าต้องการทำเครื่องหมายว่าทุกอีเมลที่มีที่อยู่อีเมลลงท้ายด้วย contoso.com นั้นปลอดภัย ให้ใส่ contoso.com ในกล่องข้อความ

  • เมื่อต้องการทำเครื่องหมายว่าบุคคลใดบุคคลหนึ่งปลอดภัย ให้ใส่ที่อยู่อีเมลแบบเต็มของบุคคลนั้น ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการทำเครื่องหมายว่าข้อความทั้งหมดที่มาจาก KatieJ@contoso.com นั้นปลอดภัย ให้ใส่ KatieJ@contoso.com ในกล่องข้อความ

 5. เลือก บันทึก เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ

ฉันจะเอาผู้ส่งหรือโดเมนออกได้อย่างไร

 1. เมื่อต้องการนำรายการออกจาก ผู้ส่งและผู้รับที่ปลอดภัย ให้เลือกรายการ แล้วเลือก นำออก ไอคอนนำออก

 2. เลือก บันทึก เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ

ฉันจะแก้ไขผู้ส่งหรือโดเมนอย่างไร

 1. เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงรายการใน ผู้ส่งและผู้รับที่ปลอดภัย ให้เลือกรายการ แล้วเลือก แก้ไข แก้ไข

 2. ทำการเปลี่ยนแปลงที่คุณต้องการ แล้วเลือก บันทึก เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ

ผู้ส่งที่ถูกบล็อก

ผู้ส่งที่ถูกบล็อกคือบุคคลและโดเมนที่คุณไม่ต้องการรับข้อความอีเมล ข้อความที่ได้รับจากที่อยู่อีเมลหรือโดเมนใดๆ ที่อยู่ในรายชื่อผู้ส่งที่ถูกบล็อกของคุณจะถูกส่งตรงไปยังโฟลเดอร์อีเมลขยะ

ฉันจะเพิ่มผู้ส่งหรือโดเมนอย่างไร

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Outlook บนเว็บ สำหรับวิธีใช้ ให้ดูที่ ลงชื่อเข้าใช้ Outlook บนเว็บ

 2. ที่ด้านบนสุดของหน้า ให้เลือก การตั้งค่า การตั้งค่า: อัปเดตโปรไฟล์ของคุณ ติดตั้งซอฟต์แวร์ และเชื่อมต่อกับ cloud > จดหมาย

 3. ภายใต้ บัญชี ให้เลือก บล็อกหรืออนุญาต

 4. เมื่อต้องการเพิ่มรายการลงใน ผู้ส่งที่ถูกบล็อก ให้ใส่ที่อยู่อีเมลหรือโดเมนที่คุณต้องการบล็อกลงในกล่องข้อความ ใส่ผู้ส่งหรือโดเมนที่นี่ แล้วกด ENTER หรือเลือกไอคอน เพิ่ม ปุ่มสร้างโฟลเดอร์ใหม่ ที่อยู่ถัดจากกล่องข้อความ

  • ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการบล็อกทุกอีเมลที่มีที่อยู่อีเมลลงท้ายด้วย contoso.com ให้ใส่ contoso.com ลงในกล่องข้อความ

  • เมื่อต้องการบล็อกบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ให้ใส่ที่อยู่อีเมลแบบเต็มของบุคคลนั้น ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการบล็อกข้อความทั้งหมดจาก KatieJ@contoso.com ให้ใส่ KatieJ@contoso.com ในกล่องข้อความ

 5. เลือก บันทึก เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ

ฉันจะเอาผู้ส่งหรือโดเมนออกได้อย่างไร

 1. เมื่อต้องการนำรายการออกจากรายการ ผู้ส่งที่ถูกบล็อก ของคุณ ให้เลือกรายการ แล้วเลือก นำออก ไอคอนนำออก

 2. เลือก บันทึก เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ

ฉันจะแก้ไขผู้ส่งหรือโดเมนอย่างไร

 1. เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงรายการใน ผู้ส่งที่ถูกบล็อก ให้เลือกรายการ แล้วเลือก แก้ไข แก้ไข

 2. ทำการเปลี่ยนแปลงที่คุณต้องการ แล้วเลือก บันทึก เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

ช่วยป้องกันสแปมจากกล่องจดหมายเข้าของคุณใน Outlook.com

จัดการกับการใช้งานในทางที่ผิด ฟิชชิ่ง หรือการก่อกวนใน Outlook.com

จัดการอีเมลขยะในจดหมายสำหรับ Windows 10

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×