บล็อกหรืออนุญาต (การตั้งค่าอีเมลขยะ)

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ใช้การตั้งค่า บล็อกหรืออนุญาต เพื่อช่วยควบคุมข้อความอีเมลที่ไม่ต้องการและไม่พึงประสงค์ โดยการสร้างและจัดการรายการที่อยู่อีเมลและโดเมนที่คุณเชื่อถือและไม่เชื่อถือ

บทความนี้มีไว้สำหรับ Outlook Web App ซึ่งใช้โดยองค์กรที่จัดการเซิร์ฟเวอร์อีเมลที่ใช้ Exchange Server 2013 หรือ 2010 ถ้าคุณกำลังใช้ Office 365 หรือ Exchange Server 2016 โปรแกรมอีเมลของคุณคือ Outlook บนเว็บ สำหรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับ Outlook บนเว็บ ให้ดู รับความช่วยเหลือเกี่ยวกับ Outlook บนเว็บ

จัดการอีเมลขยะของคุณ

 1. ที่ด้านบนของหน้าจอ ให้เลือก ตั้งค่า ไอคอนการตั้งค่า > จดหมาย

 2. ภายใต้ตัวเลือก เลือกบล็อก หรืออนุญาต

 3. เลือกการตั้งค่าการจัดการที่อยู่อีเมลและโดเมน ตามที่อธิบายไว้ในตารางต่อไปนี้

  การตั้งค่า

  คำอธิบาย

  ไม่ต้องย้ายอีเมลไปยังโฟลเดอร์อีเมลขยะของฉัน

  เลือกตัวเลือกนี้ถ้าคุณต้องการปิดการกรองอีเมลขยะ ถ้าคุณเลือกตัวเลือกนี้ คุณจะไม่สามารถใช้ตัวเลือกอื่นบนหน้านี้ได้

  คำเตือน: ถ้าคุณเลือกตัวเลือกนี้ จดหมายที่ถูกระบุเป็นสแปมโดย Exchange Online Protection จะถูกส่งไปยังกล่องจดหมายเข้าของคุณ ถ้าการดำเนินการสแปมที่ตั้งโดยผู้ดูแลระบบของคุณถูกตั้งให้ย้ายข้อความเหล่านี้ไปยังโฟลเดอร์อีเมลขยะ

  กรองอีเมลขยะโดยอัตโนมัติ

  เลือกตัวเลือกนี้ถ้าคุณต้องการใช้การกรองอีเมลขยะ ตัวกรองนี้เป็นตัวกรองนอกเหนือจากตัวกรองอีเมลขยะที่ได้ตั้งค่าไว้โดยผู้ดูแลระบบของคุณ

  ผู้ส่งและผู้รับที่ปลอดภัย

  ผู้ส่งที่ปลอดภัยและผู้รับคือ โดเมนและบุคคลที่คุณไม่ต้องการเปลี่ยนแปลงไปยังโฟลเดอร์อีเมลขยะของคุณ เพิ่มผู้ส่งที่คุณเชื่อถือและผู้รับที่คุณไม่ต้องการบล็อกลงในรายการนี้ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ดูผู้ส่งที่ปลอดภัยและผู้รับ

  เชื่อถืออีเมลจากที่ติดต่อของฉัน

  ถ้าคุณเลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้ อีเมลจากอยู่ในโฟลเดอร์ที่ติดต่อของคุณจะถือว่าปลอดภัย สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ดูผู้ส่งที่ปลอดภัยและผู้รับ

  ผู้ส่งที่ถูกบล็อก

  ผู้ส่งที่ถูกบล็อกคือ โดเมนและบุคคลที่คุณไม่ต้องการรับข้อความอีเมลจาก ได้รับข้อความจากที่อยู่อีเมใด ๆ หรือโดเมนในรายการผู้ส่งที่ถูกบล็อกของคุณจะถูกส่งไปยังโฟลเดอร์อีเมลขยะของคุณโดยตรง สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ดูผู้ส่งที่ถูกบล็อก

  อย่าเชื่อถืออีเมลเว้นแต่ว่าจะมาจากผู้ที่อยู่ในรายการ ผู้ส่งและผู้รับที่ปลอดภัย หรือผู้ส่งในพื้นที่

  นอกเหนือจากผู้ ส่งที่ปลอดภัย และผู้รับ และผู้ ส่งที่ถูกบล็อก คุณสามารถใช้การตั้งค่านี้เพื่อเก็บอีเมทั้งหมดเป็นอีเมลขยะเว้นแต่ว่ามาจากบุคคลที่มีอยู่ในรายการผู้ส่งที่ปลอดภัยและผู้รับของคุณ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ดูผู้ส่งที่ถูกบล็อก

ผู้ส่งและผู้รับที่ปลอดภัย

ผู้ส่งที่ปลอดภัย คือ บุคคลและโดเมนที่คุณต้องการรับข้อความอีเมลจากพวกเขาเสมอ ผู้รับที่ปลอดภัย คือ ผู้รับที่คุณไม่ต้องการบล็อก โดยปกติจะเป็นกลุ่มที่คุณเป็นสมาชิกอยู่ ข้อความที่คุณได้รับจากที่อยู่อีเมลหรือโดเมนใดๆ ในรายการผู้ส่งและผู้รับที่ปลอดภัยจะไม่ถูกส่งไปยังโฟลเดอร์อีเมลขยะของคุณเลย

สำคัญ: เซิร์ฟเวอร์ที่โฮสต์กล่องจดหมายของคุณอาจมีการตั้งค่าการกรองอีเมลขยะที่บล็อกข้อความก่อนที่จะไปถึงกล่องจดหมายของคุณ

 1. ลงชื่อเข้าสู่Outlook Web App สำหรับความช่วยเหลือ ดูที่เริ่มต้นใช้งานใน Outlook Web App

 2. ที่ด้านบนสุดของหน้า ให้เลือก การตั้งค่า การตั้งค่า: อัปเดตโปรไฟล์ของคุณ ติดตั้งซอฟต์แวร์ และเชื่อมต่อกับ cloud > จดหมาย

 3. ภายใต้ตัวเลือก เลือกบล็อก หรืออนุญาต

 4. เมื่อต้องการเพิ่มรายการลงใน ผู้ส่งและผู้รับที่ปลอดภัย ให้ใส่ที่อยู่อีเมลหรือโดเมนที่คุณต้องการทำเครื่องหมายว่าปลอดภัยลงในกล่องข้อความ ใส่ผู้ส่งหรือโดเมนที่นี่ แล้วกด ENTER หรือเลือกไอคอน เพิ่ม ปุ่มสร้างโฟลเดอร์ใหม่ ที่อยู่ถัดจากกล่องข้อความ

  • ตัวอย่างเช่น ถ้าต้องการทำเครื่องหมายว่าทุกอีเมลที่มีที่อยู่อีเมลลงท้ายด้วย contoso.com นั้นปลอดภัย ให้ใส่ contoso.com ในกล่องข้อความ

  • เมื่อต้องการทำเครื่องหมายบุคคลระบุว่าปลอดภัย ใส่ที่อยู่อีเมลแบบเต็มของบุคคลนั้น ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการทำเครื่องหมายข้อความทั้งหมดจาก KatieJ@contoso.com เป็นปลอดภัย ใส่KatieJ@contoso.com ในกล่องข้อความ

 5. (เลือกได้) เลือกกล่องกาเครื่องหมายเชื่อถืออีเมลจากที่ติดต่อของฉัน เพื่อเก็บอีเมลจากอยู่ในโฟลเดอร์ที่ติดต่อของคุณว่าปลอดภัย

 6. เลือก บันทึก เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ

 1. เมื่อต้องการเอารายการออกจากผู้ส่งที่ปลอดภัยและผู้รับ เลือกรายการ และเลือกเอาออก

 2. เลือก บันทึก เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ

 1. เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงรายการใน ผู้ส่งและผู้รับที่ปลอดภัย ให้เลือกรายการ แล้วเลือก แก้ไข แก้ไข

 2. ทำการเปลี่ยนแปลงที่คุณต้องการ แล้วเลือก บันทึก เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ

ผู้ส่งที่ถูกบล็อก

ผู้ส่งที่ถูกบล็อกคือบุคคลและโดเมนที่คุณไม่ต้องการรับข้อความอีเมล ข้อความที่ได้รับจากที่อยู่อีเมลหรือโดเมนใดๆ ที่อยู่ในรายชื่อผู้ส่งที่ถูกบล็อกของคุณจะถูกส่งตรงไปยังโฟลเดอร์อีเมลขยะ

 1. ลงชื่อเข้าสู่Outlook Web App สำหรับความช่วยเหลือ ดูที่เริ่มต้นใช้งานใน Outlook Web App

 2. ที่ด้านบนสุดของหน้า ให้เลือก การตั้งค่า การตั้งค่า: อัปเดตโปรไฟล์ของคุณ ติดตั้งซอฟต์แวร์ และเชื่อมต่อกับ cloud > จดหมาย

 3. ภายใต้ บัญชี ให้เลือก บล็อกหรืออนุญาต

 4. เมื่อต้องการเพิ่มรายการลงใน ผู้ส่งที่ถูกบล็อก ให้ใส่ที่อยู่อีเมลหรือโดเมนที่คุณต้องการบล็อกลงในกล่องข้อความ ใส่ผู้ส่งหรือโดเมนที่นี่ แล้วกด ENTER หรือเลือกไอคอน เพิ่ม ปุ่มสร้างโฟลเดอร์ใหม่ ที่อยู่ถัดจากกล่องข้อความ

  • ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการบล็อกทุกอีเมลที่มีที่อยู่อีเมลลงท้ายด้วย contoso.com ให้ใส่ contoso.com ลงในกล่องข้อความ

  • เมื่อต้องการบล็อกบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ให้ใส่ที่อยู่อีเมลแบบเต็มของบุคคลนั้น ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการบล็อกข้อความทั้งหมดจาก KatieJ@contoso.com ให้ใส่ KatieJ@contoso.com ในกล่องข้อความ

 5. (เลือกได้) เลือกกล่องกาเครื่องหมายอย่าเชื่อถืออีเมเว้นแต่ว่าจะมาจากบุคคลในผู้ส่งที่ปลอดภัยของฉัน และรายชื่อผู้รับ หรือผู้ส่งภายในเครื่อง เพื่อเก็บอีเมทั้งหมดเป็นอีเมลขยะเว้นแต่ว่ามาจากบุคคลที่รวมอยู่ในรายการผู้ส่งที่ปลอดภัยและผู้รับหรือผู้ส่งภายในเครื่องของคุณ

 6. เลือก บันทึก เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ

 1. เมื่อต้องการลบรายการออกจากรายการผู้ส่งที่ถูกบล็อก ของคุณ เลือกรายการ และเลือกเอา.

 2. เลือก บันทึก เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ

 1. เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงรายการใน ผู้ส่งที่ถูกบล็อก ให้เลือกรายการ แล้วเลือก แก้ไข แก้ไข

 2. ทำการเปลี่ยนแปลงที่คุณต้องการ แล้วเลือก บันทึก เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×