บล็อกหรือปลดบล็อกผู้ส่ง

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ถ้าคุณต้องการหยุดการรับอีเมลจากบุคคลอื่น คุณสามารถเพิ่มที่อยู่อีเมลของบุคคลนั้นลงในรายการผู้ส่งที่ถูกบล็อกของคุณ Outlook ย้ายจดหมายใหม่ที่คุณได้รับจากบุคคลนี้ไปยังโฟลเดอร์ อีเมลขยะ โดยอัตโนมัติ เมื่อคุณต้องการรับจดหมายจากบุคคลนี้อีกครั้ง คุณสามารถเอาอีเมลแอดเดรสหรือโดเมนของบุคคลนั้นออกจากรายการผู้ส่งที่ถูกบล็อกของคุณ

ให้เลือกทำดังนี้

บล็อกผู้ส่ง

  1. ในรายการข้อความ เลือกข้อความจากผู้ส่งที่คุณต้องการบล็อก

  2. บนแท็บ หน้าแรก ให้คลิก ขยะ แล้วคลิก ผู้ส่งที่ถูกบล็อก

    Home tab, group 4

    Outlook เพิ่มอีเมลแอดเดรสของผู้ส่งลงในรายการผู้ส่งที่ถูกบล็อก

    หมายเหตุ: คุณสามารถคืนค่าใดๆ ของจดหมายที่อยู่ในโฟลเดอร์ อีเมลขยะ ได้ คลิกข้อความที่คุณต้องการย้ายไปยังโฟลเดอร์กล่องจดหมายเข้า จากนั้นบนแท็บ หน้าแรก คลิก ขยะ แล้ว คลิก ทำเครื่องหมายว่าไม่ใช่ขยะ

ยกเลิกการบล็อกผู้ส่ง

  1. บนเมนู เครื่องมือ คลิก ป้องกันอีเมลขยะ

  2. บนแท็บ ผู้ส่งที่ถูกบล็อกในกล่องข้อความ ผู้ส่งที่ถูกบล็อก เลือกอีเมลแอดเดรสหรือโดเมนที่คุณต้อง การยกเลิกการบล็อก แล้วกด ลบ คีย์

ดูเพิ่มเติม

ป้ายชื่อข้อความว่า "อีเมลขยะ" หรือ "อีเมลขยะไม่"

เกี่ยวกับการป้องกันอีเมลขยะ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×