บล็อกผู้ส่ง หรือยกเลิกบล็อกผู้ส่งใน Outlook.com

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

คุณสามารถบล็อกข้อความจากที่อยู่อีเมลที่เฉพาะเจาะจงหรือโดเมนจากการเข้าถึงกล่องจดหมายเข้าของคุณ เมื่อคุณเพิ่มอยู่อีเมลหรือโดเมนลงในรายการผู้ส่งที่ถูกบล็อกของคุณOutlook.com โดยอัตโนมัติย้ายข้อความจากผู้ส่งนั้นไปยังโฟลเดอร์อีเมลขยะ

หมายเหตุ: คุณสามารถมีที่อยู่หรือโดเมนในรายการผู้ส่งที่ปลอดภัยและผู้ส่งที่ถูกบล็อกได้มากถึง 1024 ถ้าคุณต้องการอักขระมากกว่าที่เพิ่ม ลองบล็อกโดเมนแทนที่เป็นที่อยู่อีเมลแต่ละครั้ง

เลือกเวอร์ชันของคุณสำหรับคำแนะนำ

คำแนะนำจะแตกต่างกันเล็กน้อยโดยขึ้นอยู่กับว่าคุณกำลังใช้Outlook.com beta เลือกOutlook.com รุ่นใดที่คุณกำลังใช้เพื่อดูขั้นตอนที่นำไปใช้กับคุณ

ถ้ากล่องจดหมายของคุณมีลักษณะ...

ถ้ากล่องจดหมายของคุณมีลักษณะ...

สกรีนช็อตของมุมซ้ายบนของกล่องจดหมาย Outlook.com เวอร์ชันเบต้า

ดูคำแนะนำสำหรับ Outlook.com beta

สกรีนช็อตของมุมซ้ายบนของกล่องจดหมาย Outlook.com แบบคลาสสิก

ดูคำแนะนำสำหรับ Outlook.com คลาสสิก

คำแนะนำสำหรับ Outlook.com รุ่นเบต้า

ถ้าคุณกำลังรับอีเมลที่ไม่พึงประสงค์ คุณสามารถบล็อกที่อยู่อีเมลและคุณไม่ต้องการได้รับข้อความจากโดเมน เพิ่มที่อยู่อีเมลหรือโดเมนใด ๆ ลงในรายการผู้ส่งที่ถูกบล็อกของคุณเพื่อย้ายข้อความเหล่านี้ไปยังโฟลเดอร์อีเมลขยะของคุณโดยตรง

หมายเหตุ: อีเมลที่จะโดยอัตโนมัติถูกเอาออกจากโฟลเดอร์อีเมลขยะหลัง 14 วัน และไม่สามารถกู้คืนได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูคืนค่าลบข้อความอีเมลใน Outlook.com

 1. เลือกการตั้งค่า การตั้งค่า >การตั้งค่าทั้งหมดของมุมมอง

 2. เลือกจดหมาย >อีเมลขยะ

  สกรีนช็อตของเมนูการตั้งค่าอีเมลขยะที่เลือกด้วย

 3. ถ้าคุณต้องการบล็อกอยู่อีเมล ใส่อยู่อีเมลของผู้ส่งที่ถูกบล็อก ใน แล้วเลือกเพิ่ม ถ้าคุณต้องการบล็อกอีเมทั้งหมดจากโดเมน ใส่ชื่อโดเมนในโดเมนที่ถูกบล็อก แล้วเลือกเพิ่ม

  สกรีนช็อตของกล่องผู้ส่งที่ถูกบล็อก

 4. เลือก บันทึก

ถ้าคุณต้องการเอาบุคคลออกจากรายการผู้ส่งที่ถูกบล็อก ทำตามคำแนะนำด้านล่าง

 1. เลือกการตั้งค่า การตั้งค่า >การตั้งค่าทั้งหมดของมุมมอง

 2. เลือกจดหมาย >อีเมลขยะ

  สกรีนช็อตของเมนูการตั้งค่าอีเมลขยะที่เลือกด้วย

 3. เลือกอยู่หรือโดเมนที่คุณต้องการยกเลิกบล็อก และเลือก นำออก

มีบางครั้งที่คุณไม่ต้องข้อความจากบุคคลที่เฉพาะเจาะจงหรือโดเมนเพื่อสิ้นสุดค่าในโฟลเดอร์อีเมลขยะของคุณ ข้อความจากที่อยู่หรือโดเมนในรายชื่อผู้ส่งที่ปลอดภัยจะไม่ได้รับถูกย้ายไปยังโฟลเดอร์อีเมลขยะของคุณ

 1. เลือกการตั้งค่า การตั้งค่า >การตั้งค่าทั้งหมดของมุมมอง

 2. เลือกจดหมาย >อีเมลขยะ

  สกรีนช็อตของเมนูการตั้งค่าอีเมลขยะที่เลือกด้วย

 3. ภายใต้ผู้ส่งที่ปลอดภัย ใส่ที่อยู่อีเมลหรือโดเมนที่คุณต้องการเพิ่ม แล้วเลือกเพิ่ม

  สกรีนช็อตของกล่องผู้ส่งที่ปลอดภัย

 4. เลือก บันทึก

เคล็ดลับ: 

 • เมื่อต้องการแก้ไข หรือเอาที่อยู่อีเมลหรือโดเมนจากผู้ส่งที่ถูกบล็อกหรือรายชื่อผู้ส่งที่ปลอดภัย เลือกรายการในรายการ จากนั้น เลือก แก้ไข หรือ นำออก

 • เมื่อต้องการล้างโฟลเดอร์อีเมลขยะของคุณ เลือกอีเมลขยะในบานหน้าต่างด้านซ้าย ที่ด้านบนของหน้าจอ เลือกลบทั้งหมด

คำแนะนำสำหรับ Outlook.com แบบคลาสสิก

ถ้าคุณกำลังรับอีเมลที่ไม่พึงประสงค์ คุณสามารถบล็อกที่อยู่อีเมลและคุณไม่ต้องการได้รับข้อความจากโดเมน เพิ่มที่อยู่อีเมลหรือโดเมนใด ๆ ลงในรายการผู้ส่งที่ถูกบล็อกของคุณเพื่อย้ายข้อความเหล่านี้ไปยังโฟลเดอร์อีเมลขยะของคุณโดยตรง

หมายเหตุ: อีเมลที่จะโดยอัตโนมัติถูกเอาออกจากโฟลเดอร์อีเมลขยะหลัง 14 วัน และไม่สามารถกู้คืนได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูคืนค่าลบข้อความอีเมลใน Outlook.com

 1. ไปที่ การตั้งค่า การตั้งค่า > ตัวเลือก

 2. ในบานหน้าต่างด้านซ้าย เลือกอีเมลขยะ >ผู้ส่งที่ถูกบล็อก

 3. ใส่ที่อยู่อีเมลหรือโดเมนที่คุณต้องการบล็อก และเลือก ไอคอนเพิ่ม

  สกรีนช็อตของหน้าผู้ส่งที่ถูกบล็อก

 4. เลือกบันทึก บันทึก

ถ้าคุณต้องการเอาบุคคลออกจากรายการผู้ส่งที่ถูกบล็อก ทำตามคำแนะนำด้านล่าง

 1. ไปที่ การตั้งค่า การตั้งค่า > ตัวเลือก

 2. ในบานหน้าต่างด้านซ้าย เลือกอีเมลขยะ >ผู้ส่งที่ถูกบล็อก

 3. เลือกอยู่หรือโดเมนที่คุณต้องการยกเลิกบล็อก จากนั้น เลือก นำออก

มีบางครั้งที่คุณไม่ต้องข้อความจากบุคคลที่เฉพาะเจาะจงหรือโดเมนเพื่อสิ้นสุดค่าในโฟลเดอร์อีเมลขยะของคุณ ข้อความจากที่อยู่หรือโดเมนในรายชื่อผู้ส่งที่ปลอดภัยจะไม่ได้รับถูกย้ายไปยังโฟลเดอร์อีเมลขยะของคุณ

 1. ไปที่ การตั้งค่า การตั้งค่า > ตัวเลือก

 2. ในบานหน้าต่างด้านซ้าย เลือกอีเมลขยะ >ผู้ส่งที่ปลอดภัย

 3. ใส่ที่อยู่อีเมลหรือโดเมนที่คุณต้องการเพิ่ม แล้วเลือก ไอคอนเพิ่ม

  สกรีนช็อตของหน้าผู้ส่งที่ปลอดภัย

 4. เลือกบันทึก บันทึก

  เคล็ดลับ: 

  • เมื่อต้องการแก้ไข หรือเอาที่อยู่อีเมลหรือโดเมนจากผู้ส่งที่ถูกบล็อกหรือรายชื่อผู้ส่งที่ปลอดภัย เลือกรายการในรายการ จากนั้น เลือก แก้ไข หรือ นำออก

  • เมื่อต้องการล้างโฟลเดอร์อีเมลขยะของคุณ เลือกอีเมลขยะในบานหน้าต่างนำทาง ที่ด้านบนของหน้าจอ เลือกลบทั้งหมด

ยังต้องการความช่วยเหลือหรือไม่

ปุ่ม ศูนย์ข้อมูลชุมชน ปุ่ม ติดต่อฝ่ายสนับสนุน

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

ช่วยป้องกันสแปมและอีเมลขยะออกจากกล่องจดหมายเข้าของคุณใน Outlook.com
คืนค่าลบข้อความอีเมลใน Outlook.com
ใช้กฎกล่องจดหมายเข้าใน Outlook.com

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×