บล็อกผู้ส่งหรือปลดบล็อกผู้ส่งใน Outlook.com

คุณสามารถบล็อกข้อความจากที่อยู่อีเมลหรือโดเมนที่เฉพาะเจาะจงไม่ให้มาถึงกล่องจดหมายเข้าของคุณ เมื่อคุณเพิ่มที่อยู่อีเมลหรือโดเมนลงในรายการผู้ส่งที่ถูกบล็อกของคุณ Outlook.com ย้ายข้อความจากผู้ส่งนั้นไปยังโฟลเดอร์อีเมลขยะโดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ: คุณสามารถมีที่อยู่หรือโดเมนในรายการผู้ส่งที่ปลอดภัยและผู้ส่งที่ถูกบล็อกได้มากถึง 1,024 รายการ ถ้าคุณต้องกาเพิ่มรายการมากกว่านั้น ลองบล็อกโดเมนแทนที่เป็นที่อยู่อีเมลแต่ละรายการ

เลือกเวอร์ชั่นของคุณสำหรับคำแนะนำ

คำแนะนำที่ปรากฏจะแตกต่างกันเล็กน้อยขึ้นอยู่กับว่าคุณกำลังใช้ Outlook.com รุ่นทดลองอยู่หรือไม่ เลือก Outlook.com เวอร์ชั่นที่คุณกำลังใช้เพื่อดูขั้นตอนการแก้ไขปัญหาที่คุณนำไปใช้ได้

ถ้ากล่องจดหมายของคุณมีลักษณะ...

ถ้ากล่องจดหมายของคุณมีลักษณะ...

สกรีนช็อตของมุมซ้ายบนของกล่องจดหมาย Outlook.com เวอร์ชันเบต้า

ดู คำแนะนำสำหรับ Outlook.com รุ่นทดลอง.

สกรีนช็อตของมุมซ้ายบนของกล่องจดหมาย Outlook.com แบบคลาสสิก

ดู คำแนะนำสำหรับ Outlook.com แบบคลาสสิก.

คำแนะนำสำหรับ Outlook.com รุ่นทดลอง

ถ้าคุณได้รับอีเมลที่ไม่ต้องการ คุณสามารถบล็อกบุคคลและโดเมนที่คุณไม่ต้องการรับข้อความอีเมลจากพวกเขา เพิ่มที่อยู่อีเมลหรือโดเมนเหล่านั้นลงในรายชื่อผู้ส่งที่ถูกบล็อกของคุณเพื่อส่งอีเมลเหล่านี้ไปยังโฟลเดอร์ อีเมลขยะ ของคุณโดยตรง

หมายเหตุ: อีเมลจะถูกลบออกจากโฟลเดอร์ อีเมลขยะ โดยอัตโนมัติหลังผ่านไป 14 วัน และไม่สามารถกู้คืนได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดู คืนค่า ลบข้อความอีเมลใน Outlook.com

 1. ให้เลือกตั้งค่า Settings >ดูการตั้งค่า Outlook ทั้งหมด

 2. เลือก จดหมาย >อีเมลขยะ

  สกรีนช็อตของเมนู การตั้งค่า โดยทำการเลือกอีเมลขยะ

 3. ถ้าคุณต้องการบล็อกที่อยู่อีเมล ใส่ที่อยู่อีเมลใน ผู้ส่งที่ถูกบล็อก แล้วเลือก เพิ่ม ถ้าคุณต้องการบล็อกอีเมลทั้งหมดจากโดเมน ใส่ชื่อโดเมนใน โดเมนที่ถูกบล็อก แล้วเลือก เพิ่ม

  สกรีนช็อตของ กล่องผู้ส่งที่ถูกบล็อก

 4. เลือก บันทึก

ถ้าคุณต้องการเอาบุคคลออกจากรายการผู้ส่งที่ถูกบล็อก ทำตามคำแนะนำด้านล่าง

 1. ให้เลือกตั้งค่า Settings >ดูการตั้งค่า Outlook ทั้งหมด

 2. เลือก จดหมาย >อีเมลขยะ.

  สกรีนช็อตของเมนู การตั้งค่า โดยทำการเลือกอีเมลขยะ

 3. เลือกที่อยู่หรือโดเมนที่คุณต้องการยกเลิกการบล็อก และเลือก ลบออก .

มีบางครั้งที่คุณไม่ต้องการให้ข้อความจากบุคคลหรือโดเมนที่เฉพาะเจาะจงไปอยู่ในโฟลเดอร์ อีเมลขยะ ของคุณ ข้อความจากที่อยู่หรือโดเมนในรายชื่อผู้ส่งที่ปลอดภัยจะไม่ถูกย้ายไปยังโฟลเดอร์อีเมลขยะของคุณ

 1. ให้เลือกตั้งค่า Settings >ดูการตั้งค่า Outlook ทั้งหมด

 2. เลือก จดหมาย >อีเมลขยะ.

  สกรีนช็อตของเมนู การตั้งค่า โดยทำการเลือกอีเมลขยะ

 3. ภายใต้ ผู้ส่งที่ปลอดภัย ใส่ที่อยู่อีเมลหรือโดเมนที่คุณต้องการเพิ่ม แล้วเลือกเพิ่ม.

  สกรีนช็อตของกล่องผู้ส่งที่ปลอดภัย

 4. เลือก บันทึก.

เคล็ดลับ: 

 • เมื่อต้องการแก้ไขหรือลบอีเมลหรือโดเมนออกจากรายชื่อ ผู้ส่งที่ถูกบล็อก หรือ ผู้ส่งที่ปลอดภัย ให้เลือกรายการที่ต้องการในรายชื่อดังกล่าว แล้วเลือก แก้ไข หรือ ลบออก .

 • เมื่อต้องการล้างโฟลเดอร์ อีเมลขยะ ของคุณ เลือก อีเมลขยะในหน้าต่างด้านซ้าย ที่ด้านบนของหน้าจอ เลือก ลบทั้งหมด

คำแนะนำสำหรับ Outlook.com แบบคลาสสิก

ถ้าคุณได้รับอีเมลที่ไม่ต้องการ คุณสามารถบล็อกบุคคลและโดเมนที่คุณไม่ต้องการรับข้อความอีเมลจากพวกเขา เพิ่มที่อยู่อีเมลหรือโดเมนเหล่านั้นลงในรายชื่อผู้ส่งที่ถูกบล็อกของคุณเพื่อส่งอีเมลเหล่านี้ไปยังโฟลเดอร์ อีเมลขยะ ของคุณโดยตรง

หมายเหตุ: อีเมลจะถูกลบออกจากโฟลเดอร์ อีเมลขยะ โดยอัตโนมัติหลังผ่านไป 14 วัน และไม่สามารถกู้คืนได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดู คืนค่า ลบข้อความอีเมลใน Outlook.com.

 1. ไปที่ การตั้งค่า การตั้งค่า > ตัวเลือก.

 2. ใน7หน้าต่างด้านซ้าย เลือกอีเมลขยะ >ผู้ส่งที่ถูกบล็อก.

 3. ใส่ที่อยู่อีเมลหรือโดเมนที่คุณต้องการบล็อก แล้วเลือก ไอค่อน เพิ่ม .

  สกรีนช็อตของหน้า ผู้ส่งที่ถูกบล็อก

 4. เลือก บันทึก บันทึก .

ถ้าคุณต้องการเอาบุคคลออกจากรายการผู้ส่งที่ถูกบล็อก ทำตามคำแนะนำด้านล่าง

 1. ไปที่ การตั้งค่า การตั้งค่า > ตัวเลือก.

 2. ใน7หน้าต่างด้านซ้าย เลือกอีเมลขยะ >ผู้ส่งที่ถูกบล็อก.

 3. เลือกอยู่หรือโดเมนที่คุณต้องการเลิกบล็อก จากนั้น เลือก ลบออก

มีบางครั้งที่คุณไม่ต้องการให้ข้อความจากบุคคลหรือโดเมนที่เฉพาะเจาะจงไปอยู่ในโฟลเดอร์ อีเมลขยะ ของคุณ ข้อความจากที่อยู่หรือโดเมนในรายชื่อผู้ส่งที่ปลอดภัยจะไม่ถูกย้ายไปยังโฟลเดอร์อีเมลขยะของคุณ

 1. ไปที่ การตั้งค่า การตั้งค่า > ตัวเลือก

 2. ที่แผงด้านซ้าย เลือกอีเมลขยะ >ผู้ส่งที่ปลอดภัย

 3. ใส่ที่อยู่อีเมลหรือโดเมนที่คุณต้องการเพิ่ม แล้วเลือก ไอค่อน เพิ่ม

  สกรีนช็อตของหน้า ผู้ส่งที่ปลอดภัย

 4. เลือก บันทึก บันทึก .

  เคล็ดลับ: 

  • เมื่อต้องการแก้ไขหรือลบอีเมลหรือโดเมนออกจากรายชื่อ ผู้ส่งที่ถูกบล็อก หรือ ผู้ส่งที่ปลอดภัย ให้เลือกรายการที่ต้องการในรายชื่อดังกล่าว แล้วเลือก แก้ไข หรือ ลบออก .

  • เมื่อต้องการล้างโฟลเดอร์อีเมลขยะของคุณ เลือกอีเมลขยะบนแผงนำทาง ที่ด้านบนของหน้าจอ เลือกลบทั้งหมด

ยังต้องการความช่วยเหลือหรือไม่

หากบล็อกผู้ส่งแล้ว แต่ยังได้รับจดหมายจากเขา อ่านได้รับอีเมลจากผู้ส่งที่ถูกบล็อกใน Outlook.com

ปุ่ม ศูนย์ข้อมูลชุมชน ปุ่ม ติดต่อฝ่ายสนับสนุน

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

ช่วยป้องกันสแปมและอีเมลขยะจากกล่องจดหมายเข้าของคุณใน Outlook.com
คืนค่าข้อความอีเมลที่คุณลบใน Outlook.com
ใช้กฎกล่องจดหมายเข้าใน Outlook.com

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×