บล็อกผู้ส่งจดหมาย

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เป็นส่วนหนึ่งของเกณฑ์ตัวกรอง ตัวกรองอีเมลขยะ Outlook ตรวจสอบชื่อผู้ส่งข้อความกับรายการที่อยู่อีเมลและอินเทอร์เน็ตโดเมนที่กำหนด ว่าปลอดภัยหรือถูกบล็อก คุณสามารถกำหนดตัวกรองจะบล็อก หรืออนุญาตผู้ส่งหรือชนิดข้อความแตกต่างกัน

บล็อกผู้ส่ง

เมื่อคุณไม่ต้องการเห็นข้อความจากใครบางคนอีกต่อไป คุณสามารถบล็อกผู้ส่งได้

 • คลิกขวาที่ข้อความจากผู้ส่งที่คุณต้องการจะบล็อก จากนั้นคลิก อีเมลขยะ > บล็อกผู้ส่ง

คำสั่ง บล็อกผู้ส่ง ในรายการข้อความ

ผู้ส่งที่คุณบล็อกจะยังสามารถส่งจดหมายหาคุณได้ แต่ข้อความที่ส่งมาจากที่อยู่อีเมลของเธอหรือเขาคนนั้นจะถูกย้ายไปยังโฟลเดอร์ อีเมลขยะ ทันที

ควรเป็นระยะ ๆข้อความอีเมลตรวจทานถูกระบุเป็นขยะเพื่อให้แน่ใจว่า คุณไม่ได้พลาดข้อความสำคัญใด ๆ ได้

ถ้าในภายหลังคุณต้องการยกเลิกบล็อกผู้ส่งใช้ตัวกรองอีเมลขยะเมื่อต้องการเปลี่ยนข้อความที่คุณเห็น

ข้อความจากที่อยู่หรือชื่อโดเมนในรายชื่อผู้ส่งที่ถูกบล็อกจะถือว่าเป็นอีเมลขยะเสมอ Outlook ย้ายข้อความขาเข้าตรวจพบจากผู้ส่งในรายชื่อผู้ส่งที่ถูกบล็อกไปยังโฟลเดอร์อีเมลขยะ โดยไม่คำนึงถึงเนื้อหาของข้อความ

หมายเหตุ: ตัวกรองอีเมลขยะของ Outlook ไม่หยุดอีเมลขยะลนี้ แต่แทน diverts สแปมน่าสงสัยไปยังโฟลเดอร์อีเมลขยะ แทนที่เป็นกล่องจดหมายเข้าของคุณ คุณสามารถสร้างตัวกรองอีเมลขยะเข้มงวดมากขึ้นโดยการเปลี่ยนระดับของการป้องกันหรือบางอย่างของบริษัทอื่นมีวิธีแก้ไขปัญหาที่อาจเป็นสูงขึ้น

เมื่อต้องการเพิ่มผู้ส่งที่ระบุลงในรายการผู้ส่งที่ถูกบล็อก คลิกข้อความจากผู้ส่ง บนแท็บหน้าแรก ในกลุ่มลบ คลิกขยะ แล้ว คลิ กบล็อกผู้ส่ง

เมื่อต้องการเพิ่มชื่อลงในรายการผู้ส่งที่ถูกบล็อก:

 1. บนแท็บหน้าแรก ในกลุ่มลบ คลิกอีเมลขยะ แล้ว คลิ กตัวเลือกอีเมลขยะ

 2. บนแท็บผู้ส่งที่ถูกบล็อก คลิกเพิ่ม

  กล่องโต้ตอบการเพิ่มที่อยู่หรือโดเมน

 3. ในกล่องใส่อยู่อีเมลหรือชื่อโดเมนอินเทอร์เน็ตที่จะเพิ่มลงในรายการ ใส่ชื่อหรือที่อยู่ที่คุณต้องการเพิ่ม ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเพิ่ม:

  • ที่อยู่อีเมลที่เฉพาะเจาะจง เช่น someone@example.com

  • อินเทอร์เน็ตโดเมน เช่น @example.com หรือ example.com

 4. คลิก ตกลง และทำซ้ำสำหรับรายการที่คุณต้องการจะเพิ่ม

  หมายเหตุ: 

  • ถ้าคุณมีรายการที่มีอยู่ของชื่อที่ปลอดภัยและที่อยู่ คุณสามารถย้ายข้อมูลนั้นลงใน Outlook คลิกนำเข้าจากไฟล์ และเรียกดูไฟล์รายการที่คุณต้องการ เมื่อต้องการสร้างไฟล์ที่ใช้รายการปัจจุบันของคุณ คลิกส่งออกไปยังไฟล์ นั้นแล้ว ระบุตำแหน่งที่คุณต้องบันทึกไฟล์ใหม่

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนชื่อบนรายการ ให้คลิกชื่อที่คุณต้องการเปลี่ยน แล้วคลิก แก้ไข เมื่อต้องการเอาชื่อออก ให้คลิกชื่อที่คุณต้องการ แล้วคลิก เอาออก

  • ถ้าคุณกำลังใช้บัญชีผู้ใช้ Microsoft Exchange ชื่อและที่อยู่อีเมลทั้งหมดที่อยู่ในสมุดรายชื่อขององค์กรของคุณ (หรือเรียกอีกอย่างว่า สมุดรายชื่อส่วนกลาง) จะได้รับการพิจารณาว่าปลอดภัยโดยอัตโนมัติและไม่สามารถเพิ่มไว้ในรายการที่ถูกบล็อกได้

ด้วยการเพิ่มที่อยู่อีเมลและชื่อโดเมนที่คุณเชื่อถือลงในรายชื่อผู้ส่งที่ปลอดภัย คุณแนะนำให้ Outlook ที่ข้อความจากแหล่งข้อมูลเหล่านั้นจะไม่ได้รับการพิจารณาว่าเป็นอีเมลขยะ ถ้าคุณอยู่ในรายชื่อผู้รับจดหมายหรือรายชื่อการแจกจ่าย คุณสามารถเพิ่มชื่อเหล่านี้ลงในรายการผู้รับที่ปลอดภัยของคุณ

เมื่อต้องการเพิ่มบุคคลลงในรายชื่อผู้ส่งที่ปลอดภัย คลิกข้อความจากผู้ส่ง บนแท็บหน้าแรก ในกลุ่มลบ คลิกอีเมลขยะ แล้ว คลิ กไม่มีบล็อกผู้ส่ง

เมื่อต้องการเพิ่มที่อยู่ที่เฉพาะเจาะจงหรือโดเมนลงในรายชื่อผู้รับที่ปลอดภัย คลิกข้อความจากผู้ส่ง บนแท็บหน้าแรก ในกลุ่มลบ คลิกอีเมลขยะ จากนั้น คลิไม่มีบล็อกกลุ่มหรือรายชื่อผู้รับจดหมาย

เมื่อต้องการด้วยตนเองเพิ่มชื่อหรือโดเมนไปยังรายการเหล่านี้ ทำต่อไปนี้:

 1. บนแท็บหน้าแรก ในกลุ่มลบ คลิกอีเมลขยะ แล้ว คลิ กตัวเลือกอีเมลขยะ

 2. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเพิ่มผู้ส่งที่ปลอดภัย บนแท็บ ผู้ส่งที่ปลอดภัย คลิก เพิ่ม

  • เมื่อต้องการเพิ่มผู้รับที่ปลอดภัย บนแท็บผู้รับที่ปลอดภัย คลิกเพิ่ม

   กล่องโต้ตอบการเพิ่มที่อยู่หรือโดเมน

 3. ในกล่องใส่อยู่อีเมลหรือชื่อโดเมนอินเทอร์เน็ตที่จะเพิ่มลงในรายการ ใส่ชื่อหรือที่อยู่ที่คุณต้องการเพิ่ม ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเพิ่ม:

  • ที่อยู่อีเมลที่เฉพาะเจาะจง เช่น someone@example.com

  • อินเทอร์เน็ตโดเมน เช่น @example.com หรือ example.com

 4. คลิก ตกลง และทำซ้ำสำหรับรายการที่คุณต้องการจะเพิ่ม

  • ถ้าคุณต้องการให้ที่ติดต่อ ทั้งหมดจะถือว่าผู้ส่งที่ปลอดภัย เลือกกล่องกาเครื่องหมายเชื่อถืออีเมลจากที่ติดต่อของฉัน ในแท็บผู้ส่งที่ปลอดภัย

  • บางคนที่คุณสอดคล้องกับอาจไม่แสดงรายการอยู่ในที่ติดต่อของคุณ ถ้าคุณต้องการให้บุคคลดังกล่าวจะถือว่าเป็นผู้ส่งที่ปลอดภัย เลือกกล่องกาเครื่องหมายเพิ่มบุคคลที่ฉันส่งอีเมลงในรายชื่อผู้ส่งที่ปลอดภัยโดยอัตโนมัติ

  • ถ้าคุณมีรายการที่มีอยู่ของชื่อที่ปลอดภัยและที่อยู่ คุณสามารถย้ายข้อมูลนั้นลงใน Outlook คลิกนำเข้าจากไฟล์ และเรียกดูไฟล์รายการที่คุณต้องการ เมื่อต้องการสร้างไฟล์ที่ใช้รายการปัจจุบันของคุณ คลิกส่งออกไปยังไฟล์ นั้นแล้ว ระบุตำแหน่งที่คุณต้องบันทึกไฟล์ใหม่

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนชื่อในรายการใดก็ตาม ให้คลิกชื่อที่คุณต้องการเปลี่ยน แล้วคลิก แก้ไข เมื่อต้องการเอาชื่อออก ให้คลิกชื่อที่คุณต้องการ แล้วคลิก เอาออก

  • ถ้าคุณกำลังใช้บัญชีผู้ใช้ Microsoft Exchange Server ชื่อและที่อยู่อีเมลทั้งหมดที่อยู่ในสมุดรายชื่อขององค์กรของคุณ (หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า สมุดรายชื่อส่วนกลาง) จะได้รับการพิจารณาว่าปลอดภัยโดยอัตโนมัติ

คุณอาจพบข้อความอีเมลที่ไม่พึงประสงค์มาจากประเทศ/ภูมิภาคที่เฉพาะเจาะจง Outlook ช่วยให้คุณบล็อกข้อความจากพื้นที่เหล่านั้น - ทำให้รายการโดเมนระดับบนสุดที่ถูกบล็อกคุณบล็อกข้อความจากที่อยู่อีเมลลงท้าย ด้วยเฉพาะระดับบนสุดโดเมนหรือประเทศ/ภูมิภาครหัส ตัวอย่างเช่น การเลือกกล่องกาเครื่องหมายCA [แคนาดา], [สหรัฐอเมริกา] สหรัฐอเมริกา และMX [เม็กซิโก] ในบล็อกรายการข้อความที่มาจากอีเมลที่อยู่ที่จุดสิ้นสุดใน ca เรา หรือ mx เพิ่มเติมรหัสประเทศ/ภูมิภาคที่ปรากฏในรายการ

 1. บนแท็บหน้าแรก ในกลุ่มลบ คลิกอีเมลขยะ แล้ว คลิ กตัวเลือกอีเมลขยะ

 2. คลิกแท็บ นานาชาติ และคลิก รายการโดเมนระดับบนสุดที่ถูกบล็อก

  กล่องโต้ตอบ รายการโดเมนระดับบนสุดที่ถูกบล็อก

 3. ในรายการ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายสำหรับรหัสประเทศ/ภูมิภาคที่คุณต้องการบล็อก หรือคลิก เลือกทั้งหมด

 4. คลิกตกลง ในกล่องโต้ตอบที่เปิดทั้งสอง...

คุณสามารถบล็อกทั้งหมดที่อยู่อีเมลที่เข้ารหัสภาษาซึ่งเรียกว่าชุดอักขระหรือตัวอักษรที่นั่นคือที่คุณระบุไว้ วันนี้ ส่งอีเมลขยะส่วนใหญ่ในสหรัฐอเมริกา-ASCII เข้า ส่วนที่เหลือจะถูกส่งในการเข้ารหัสนานาชาติต่าง ๆ คุณสามารถกรองออกจากข้อความอีเมลที่ไม่พึงประสงค์ที่แสดงอยู่ในภาษาที่คุณไม่ต้องการทำความเข้าใจ โดยใช้การเข้ารหัสถูกบล็อก

 1. บนแท็บหน้าแรก ในกลุ่มลบ คลิกลูกศรอยู่ถัดจากขยะ แล้ว คลิ กตัวเลือกอีเมลขยะ

 2. บนแท็บ นานาชาติ ให้คลิก รายการการเข้ารหัสที่ถูกบล็อก

  กล่องโต้ตอบ รายการการเข้ารหัสที่ถูกบล็อก

 3. ในรายการ ให้คลิกการเข้ารหัสภาษาที่คุณต้องการบล็อก หรือคลิก เลือกทั้งหมด

 4. คลิก ตกลง ในกล่องโต้ตอบที่เปิดอยู่ทั้งสองกล่อง

หมายเหตุ: 

 • การเข้ารหัส Unicode จะไม่มีอยู่ในรายการการเข้ารหัสที่ถูกบล็อก

 • ข้อความที่มีการเข้ารหัสที่ไม่รู้จักหรือที่ไม่ระบุจะทำให้ถูกกรองโดยตัวกรองอีเมลขยะทั่วไป

เพิ่มชื่อที่คุณไม่ต้องลงในรายชื่อผู้ส่งที่ถูกบล็อก

คุณได้อย่างง่ายดายสามารถบล็อกข้อความจากผู้ส่งที่เฉพาะเจาะจงได้ โดยการเพิ่มที่อยู่อีเมลของผู้ส่งหรือชื่อโดเมนลงในรายการผู้ส่งที่ถูกบล็อก ข้อความจากที่อยู่หรือชื่อโดเมนในรายการนี้จะถือว่าเป็นอีเมลขยะเสมอ Outlook ย้ายข้อความใด ๆ ที่เข้ามาจากผู้ส่งในรายชื่อผู้ส่งที่ถูกบล็อกไปยังโฟลเดอร์อีเมลขยะ โดยไม่คำนึงถึงเนื้อหาของข้อความ

ผู้ส่งที่ถูกบล็อก

 1. บนเมนูเครื่องมือ คลิกตัวเลือก เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบตัวเลือก

 2. บนแท็บการกำหนดลักษณะ ภายใต้อีเมล คลิกอีเมลขยะ เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบตัวเลือกอีเมลขยะ

 3. คลิกที่แท็บผู้ส่งที่ถูกบล็อก

 4. คลิก เพิ่ม

 5. ในกล่องใส่อยู่อีเมลหรือชื่อโดเมนอินเทอร์เน็ตที่จะเพิ่มลงในรายการ ใส่ชื่อหรือที่อยู่ที่คุณต้องการเพิ่ม ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเพิ่ม:

  • อยู่อีเมลที่ระบุ เช่น someone@example.com

  • อินเทอร์เน็ตโดเมน เช่น @example.com หรือเพียงแค่ example.com

 6. คลิก ตกลง

เพิ่มที่อยู่หรือโดเมน

หมายเหตุ: 

 • เมื่อต้องการเพิ่มผู้ส่งลงในรายการผู้ส่งที่ถูกบล็อกได้อย่างรวดเร็ว คลิกขวาที่ข้อความอีเมลจากนั้นผู้ส่ง บนเมนูทางลัด ชี้ไปที่อีเมลขยะ แล้ว คลิ กเพิ่มผู้ส่งลงในรายการผู้ส่งที่ถูกบล็อก

 • ถ้าคุณมีรายการที่มีอยู่ของถูกบล็อกชื่อและที่อยู่ คุณสามารถย้ายที่ข้อมูลลงใน Outlook ได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูนำเข้าที่อยู่อีเมลงในอีเมลขยะอีเมลของรายการตัวกรอง

 • เมื่อต้องการเอาชื่อออกจากผู้ส่งที่ถูกบล็อก บนแท็บผู้ส่งที่ถูกบล็อก ของกล่องโต้ตอบตัวเลือกอีเมลขยะ คลิกชื่อที่คุณต้องการเอาออก แล้ว คลิ กเอาออก

 • เมื่อต้องการเปลี่ยนชื่อในผู้ส่งที่ถูกบล็อก บนแท็บผู้ส่งที่ถูกบล็อก คลิกชื่อที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง แล้ว คลิ กแก้ไข

คุณสามารถระบุที่อยู่อีเมลและชื่อโดเมนที่คุณเชื่อถือจะอยู่ในรายชื่อผู้ส่งที่ปลอดภัย ของคุณ โดยการเพิ่มลงในรายชื่อผู้ส่งที่ปลอดภัย คุณแนะนำให้ Outlook ที่ข้อความจากแหล่งข้อมูลเหล่านั้นจะไม่เคยจะถือว่าเป็นอีเมลขยะ

ผู้ส่งที่ปลอดภัย

 1. บนเมนูเครื่องมือ คลิกตัวเลือก เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบตัวเลือก

 2. บนแท็บการกำหนดลักษณะ ภายใต้อีเมล คลิกอีเมลขยะ เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบตัวเลือกอีเมลขยะ

 3. คลิกที่แท็บผู้ส่งที่ปลอดภัย

 4. คลิก เพิ่ม

 5. ในกล่องใส่อยู่อีเมลหรือชื่อโดเมนอินเทอร์เน็ตที่จะเพิ่มลงในรายการ ใส่ชื่อหรือที่อยู่ที่คุณต้องการเพิ่ม ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเพิ่ม:

  • อยู่อีเมลที่ระบุ เช่น someone@example.com

  • อินเทอร์เน็ตโดเมน เช่น @example.com หรือเพียงแค่ example.com

 6. คลิก ตกลง

เพิ่มที่อยู่หรือโดเมน

 • ถ้าคุณต้องการให้ที่ติดต่อ ของคุณจะถือว่าผู้ส่งที่ปลอดภัยทั้งหมด เลือกกล่องกาเครื่องหมายเชื่อถืออีเมลจากที่ติดต่อของฉัน ในแท็บผู้ส่งที่ปลอดภัย

 • บางคนที่คุณสอดคล้องกับอาจไม่แสดงรายการอยู่ในที่ติดต่อของคุณ ถ้าคุณต้องการให้บุคคลดังกล่าวจะถือว่าเป็นผู้ส่งที่ปลอดภัย เลือกกล่องกาเครื่องหมายเพิ่มบุคคลที่ฉันส่งอีเมลงในรายชื่อผู้ส่งที่ปลอดภัยโดยอัตโนมัติ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูเพิ่มบุคคลที่ฉันส่งอีเมลงในรายชื่อผู้ส่งที่ปลอดภัย

 • ถ้าบล็อกรูปภาพดาวน์โหลดอัตโนมัติถูกเปิดใช้งาน (ค่าเริ่มต้น), ข้อความจาก หรือไป ยังที่อยู่อีเมลหรือชื่อโดเมนที่อยู่ในรายชื่อผู้ส่งปลอดภัยและรายชื่อผู้รับปลอดภัย จะถือว่าเป็นข้อยกเว้น และเนื้อหาภายนอก (เช่นรูปภาพ) จะไม่ถูกบล็อก ทำข้อยกเว้นเมื่อกล่องกาเครื่องหมายอนุญาตให้ดาวน์โหลดในอีเมลข้อความ จากผู้ส่ง และผู้รับที่กำหนดไว้ในผู้ส่งที่ปลอดภัยและผู้รับรายชื่อที่ปลอดภัยใช้ โดยตัวกรองอีเมลขยะ ในกล่องโต้ตอบการตั้งค่าการดาวน์โหลดรูปภาพอัตโนมัติ คือ ล้างข้อมูล

 • ถ้าคุณมีรายการที่มีอยู่ของชื่อที่ปลอดภัยและที่อยู่ คุณสามารถย้ายข้อมูลนั้นลงใน Outlook สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูนำเข้าที่อยู่อีเมลงในอีเมลขยะอีเมลของรายการตัวกรอง

 • เมื่อต้องการได้อย่างรวดเร็วเพิ่มผู้ส่ง ชื่อโดเมน หรือชื่อรายชื่อผู้รับจดหมายลงในรายชื่อผู้ส่งที่ปลอดภัย คลิกขวาที่ข้อความจากแหล่งข้อมูลที่คุณควรพิจารณาปลอดภัย บนเมนูทางลัดที่ป็อปอัพ ชี้ไปที่อีเมลขยะ แล้ว คลิ กเพิ่มผู้ส่งลงในรายการผู้ส่งที่ปลอดภัย หรือเพิ่มผู้ส่งของโดเมน (@example.com) ลงในรายชื่อผู้ส่งที่ปลอดภัย จะดำเนินการอยู่เป็นระยะ ๆตรวจทานข้อความที่ถูกย้ายไปยังโฟลเดอร์อีเมลขยะสำหรับใด ๆ ที่อาจมีได้โดยไม่ได้ตั้งใจจัดประเภทเป็นอีเมลขยะ คุณสามารถกู้คืนข้อ ความที่คุณต้องเพิ่มผู้ส่งเหล่านั้นลงในรายการผู้ส่งที่ปลอดภัยของคุณ

 • เมื่อต้องการเอาชื่อออกจากปลอดภัยรายชื่อผู้ส่ง บนแท็บผู้ส่งที่ปลอดภัย ของกล่องโต้ตอบตัวเลือกอีเมลขยะ คลิกชื่อที่คุณต้องการเอา แล้ว คลิ กเอาออก

 • เมื่อต้องการเปลี่ยนชื่อในปลอดภัยรายชื่อผู้ส่ง บนแท็บผู้ส่งที่ปลอดภัย คลิกชื่อที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง แล้ว คลิ กแก้ไข

 • ถ้าคุณกำลังใช้บัญชีผู้ใช้ Microsoft Exchange ชื่อและที่อยู่อีเมลที่อยู่ในสมุดรายชื่อขององค์กรของคุณ (หรือที่เรียกว่ารายชื่อส่วนกลาง) ทั้งหมดโดยอัตโนมัติถือว่าปลอดภัย (Microsoft Exchange คือทั่วไปมากในระบบอีเมธุรกิจ และใช้น้อยในบัญชีผู้ใช้ที่บ้าน หรือส่วนบุคคล)

ถ้าคุณอยู่ในรายชื่อผู้รับจดหมายหรือรายชื่อการแจกจ่าย คุณสามารถเพิ่มชื่อเหล่านี้ลงในรายการผู้รับที่ปลอดภัยของคุณเพื่อให้ข้อความใด ๆ ที่ส่งไปยังที่อยู่อีเมเหล่านี้ หรือชื่อโดเมนจะไม่ถูกจัดเป็นอีเมลขยะ

ผู้รับที่ปลอดภัย

 1. บนเมนูเครื่องมือ คลิกตัวเลือก เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบตัวเลือก

 2. บนแท็บการกำหนดลักษณะ ภายใต้อีเมล คลิกอีเมลขยะ เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบตัวเลือกอีเมลขยะ

 3. คลิกที่แท็บผู้รับที่ปลอดภัย

 4. คลิก เพิ่ม

 5. ในกล่องใส่อยู่อีเมลหรือชื่อโดเมนอินเทอร์เน็ตที่จะเพิ่มลงในรายการ ใส่ชื่อหรือที่อยู่ที่คุณต้องการเพิ่ม ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเพิ่ม:

  • อยู่อีเมลที่ระบุ เช่น someone@example.com

  • อินเทอร์เน็ตโดเมน เช่น @example.com หรือเพียงแค่ example.com

 6. คลิก ตกลง

เพิ่มที่อยู่หรือโดเมน

หมายเหตุ: 

 • เมื่อต้องการได้อย่างรวดเร็วเพิ่มผู้ส่ง ชื่อโดเมน หรือชื่อรายชื่อผู้รับจดหมายลงในรายชื่อผู้รับที่ปลอดภัย คลิกขวาที่ข้อความจากแหล่งข้อมูลที่คุณควรพิจารณาปลอดภัย บนเมนูทางลัดที่ปรากฏขึ้น ชี้ไปที่อีเมลขยะ แล้ว คลิ กเพิ่มผู้รับลงในรายการผู้รับที่ปลอดภัย

 • เมื่อต้องการเอาชื่อออกจากรายปลอดภัยผู้รับ บนแท็บผู้รับที่ปลอดภัย ของกล่องโต้ตอบตัวเลือกอีเมลขยะ คลิกชื่อที่คุณต้องการเอา แล้ว คลิ กเอาออก

 • เมื่อต้องการเปลี่ยนชื่อในรายปลอดภัยผู้รับ บนแท็บผู้รับที่ปลอดภัย คลิกชื่อที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง แล้ว คลิ กแก้ไข

 • ถ้าคุณกำลังใช้บัญชีผู้ใช้ Exchange (ที่หายากได้ในบัญชีผู้ใช้อีเมลที่บ้าน หรือส่วนบุคคล), ชื่อและที่อยู่อีเมลที่อยู่ในสมุดรายชื่อขององค์กรของคุณ (หรือที่เรียกว่ารายชื่อส่วนกลาง) ทั้งหมดโดยอัตโนมัติถือว่าปลอดภัย

คุณอาจพบข้อความอีเมลที่ไม่พึงประสงค์มาจากประเทศ/ภูมิภาคที่เฉพาะเจาะจง Outlook ช่วยให้คุณบล็อกข้อความจากพื้นที่เหล่านั้น - ทำให้รายการโดเมนระดับบนสุดที่ถูกบล็อกคุณบล็อกข้อความจากที่อยู่อีเมลลงท้าย ด้วยเฉพาะระดับบนสุดโดเมนหรือประเทศ/ภูมิภาครหัส ตัวอย่างเช่นCA [แคนาดา], [สหรัฐอเมริกา] สหรัฐอเมริกา และMX [เม็กซิโก] การเลือกกล่องกาเครื่องหมายในบล็อกรายการข้อความที่มาจากที่อยู่อีเมลที่ลงท้าย ด้วย ca เรา หรือ mx เพิ่มเติมรหัสประเทศ/ภูมิภาคที่ปรากฏในรายการ

นานาชาติ

 1. บนเมนูเครื่องมือ คลิกตัวเลือก เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบตัวเลือก

 2. บนแท็บการกำหนดลักษณะ ภายใต้อีเมล คลิกอีเมลขยะ เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบตัวเลือกอีเมลขยะ

 3. คลิกแท็บนานาชาติ แล้ว คลิ กรายการโดเมนระดับบนสุดที่ถูกบล็อก

 4. ในรายการ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายสำหรับรหัสประเทศ/ภูมิภาคที่คุณต้องการบล็อก หรือคลิก เลือกทั้งหมด

 5. คลิก ตกลง สองครั้ง

รายการโดเมนระดับบนสุดที่ถูกบล็อก

คุณสามารถบล็อกที่อยู่อีเมทั้งหมดในภาษาเข้ารหัส (หรือที่เรียกว่าชุดอักขระหรือตัวอักษร) ที่คุณระบุ วันนี้ ส่งอีเมลขยะโดยส่วนใหญ่ในสหรัฐอเมริกา-ASCII เข้า ส่วนที่เหลือจะถูกส่งในอื่น ๆ เข้ารหัสนานาชาติต่าง ๆ รายการการเข้ารหัสที่ถูกบล็อกช่วยให้คุณกรองหาอีเมลที่ไม่พึงประสงค์ที่แสดงอยู่ในภาษาที่คุณไม่ต้องการทำความเข้าใจ

นานาชาติ

 1. บนเมนูเครื่องมือ คลิกตัวเลือก เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบตัวเลือก

 2. บนแท็บการกำหนดลักษณะ ภายใต้อีเมล คลิกอีเมลขยะ เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบตัวเลือกอีเมลขยะ

 3. คลิกแท็บนานาชาติ แล้ว คลิ กรายการการเข้ารหัสที่ถูกบล็อก

 4. ในรายการ ให้คลิกการเข้ารหัสภาษาที่คุณต้องการบล็อก หรือคลิก เลือกทั้งหมด

 5. คลิก ตกลง สองครั้ง

รายการการเข้ารหัสที่ถูกบล็อก

หมายเหตุ: 

 • การเข้ารหัส Unicode จะไม่รวมอยู่ในรายการเข้ารหัสที่ถูกบล็อก (Unicode เป็นแค็ตตาล็อกแอมาตรฐานของรหัสดิจิทัลที่แทนอักขระ [ตัวอักษรและสัญลักษณ์] ในตัวอักษรของ 24 หลักภาษาทั่วโลก)

 • ข้อความที่มีที่ไม่รู้จัก หรือเข้ารหัสที่ไม่ระบุจะอยู่ภายใต้ถูกกรองโดยตัวกรองอีเมลขยะทั่วไป

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

กรองอีเมลขยะ และสแปมใน Outlook.com
กรองอีเมลขยะ และสแปมใน Outlook บนเว็บ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×