บล็อกซิงค์ชนิดไฟล์ที่เฉพาะเจาะจง

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถป้องกันไม่ให้ผู้ใช้ซิงค์ชนิดไฟล์ที่เฉพาะเจาะจงเมื่อพวกเขาซิงค์ไฟล์OneDrive for Business ของพวกเขา

เมื่อต้องการบล็อกการซิงค์ของชนิดไฟล์ที่เฉพาะเจาะจง

  1. เปิด ศูนย์การจัดการ OneDrive แล้วคลิกแท็บ ซิงค์

    แท็บ การซิงค์ ในศูนย์การจัดการ OneDrive
  2. เลือกกล่องกาเครื่องหมายบล็อกซิงค์ชนิดไฟล์ที่เฉพาะเจาะจง

  3. คลิก แก้ไข

  4. พิมพ์นามสกุลไฟล์ที่คุณต้องการบล็อก ตัวอย่าง: exeหรือmp3สิ่งสำคัญ: ไม่มีระยะเวลาที่ มีนาม สกุล หรืออื่น ๆ เครื่องหมายวรรคตอน ช่องว่าง หรืออักขระพิเศษ

  5. คลิกบันทึก บนหน้าการซิงค์

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

ใช้ศูนย์การจัดการ OneDrive ใหม่

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×