บล็อกซิงค์ชนิดไฟล์ที่เฉพาะเจาะจง

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

คุณสามารถป้องกันไม่ให้ผู้ใช้ซิงค์ชนิดไฟล์ที่เฉพาะเจาะจงเมื่อพวกเขาซิงค์ไฟล์OneDrive for Business ของพวกเขา

เมื่อต้องการบล็อกการซิงค์ของชนิดไฟล์ที่เฉพาะเจาะจง

  1. เปิดศูนย์การจัดการ OneDriveและคลิกซิงค์ ในบานหน้าต่างด้านซ้าย

    แท็บ การซิงค์ ในศูนย์การจัดการ OneDrive
  2. เลือกกล่องกาเครื่องหมายบล็อกซิงค์ชนิดไฟล์ที่เฉพาะเจาะจง

  3. คลิก แก้ไข

  4. พิมพ์นามสกุลไฟล์ที่คุณต้องการบล็อก ตัวอย่าง: exeหรือmp3สิ่งสำคัญ: ไม่มีระยะเวลาที่ มีนาม สกุล หรืออื่น ๆ เครื่องหมายวรรคตอน ช่องว่าง หรืออักขระพิเศษ

  5. คลิกบันทึก บนหน้าการซิงค์

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

ใช้ศูนย์การจัดการ OneDrive ใหม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×