บทแนะนำสู่ InfoPath Forms Services

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

Synopsis     InfoPath Forms Services เป็นเทคโนโลยีเซิร์ฟเวอร์ที่ช่วยให้ผู้อื่นกรอกฟอร์มในเว็บเบราว์เซอร์ ด้วยการจัดการฟอร์มในตำแหน่งที่ตั้งส่วนกลาง คุณสามารถเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทางธุรกิจ และปรับปรุงความสัมพันธ์กับลูกค้า คู่ค้า และผู้จำหน่าย

ภาพรวมของ InfoPath Forms Services

เข้าถึงลูกค้า คู่ค้า และผู้จำหน่าย โดยใช้ฟอร์มที่เข้าใจง่าย

กระบวนการทางธุรกิจขับฟอร์มอย่างมีประสิทธิภาพ

จัดการฟอร์มและเทมเพลตฟอร์มที่ในตำแหน่งที่ตั้งส่วนกลาง

ภาพรวมของ InfoPath Forms Services

ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องมีการติดตั้งอยู่บนคอมพิวเตอร์ของพวกเขากรอกแบบฟอร์มที่เปิดใช้งานสำหรับเบราว์เซอร์ InfoPath หรือพวกเขาจำเป็นต้องดาวน์โหลดสิ่งต่าง ๆ เพิ่มเติมจากเว็บ ทั้งหมดที่จำเป็นจะเข้าถึงเบราว์เซอร์ เช่น Windows Internet Explorer, Apple Safari หรือ Mozilla Firefox InfoPath Forms Services ยังช่วยให้คุณสามารถเก็บ และจัดการฟอร์มและเทมเพลตฟอร์มที่ในตำแหน่งที่ตั้งส่วนกลาง InfoPath Forms Services ถูกสร้างขึ้นมา และจำเป็นต้องใช้Windows SharePoint Services 3.0 ซึ่งช่วยให้คุณสามารถประกาศเทมเพลตฟอร์มที่คุณออกไปยังตำแหน่งที่ตั้งทั่วไปทั่วทั้งองค์กร นอกจากนี้ ผู้ใช้สามารถส่งฟอร์มไปยังไลบรารี SharePoint ซึ่งเป็นโฟลเดอร์ที่เก็บคอลเลกชันของไฟล์และตำแหน่งที่ไฟล์ที่มักใช้แม่แบบเดียวกัน คุณจะสามารถรวมฟอร์มลงในการจัดการเอกสารและงานวงจรชีวิตเช่นเวิร์กโฟลว์และสิทธิ์ในการจัดการ

เทคโนโลยีInfoPath Forms Services จะพร้อมใช้งานในMicrosoft Office SharePoint Server 2007 CAL องค์กร และยัง แยก ต่างหาก ในMicrosoft Office Forms Server 2007

ประสบการณ์ในการออกแบบ

แม่แบบฟอร์มที่สามารถกรอกในเบราว์เซอร์เรียกว่าแม่แบบฟอร์มที่เปิดใช้งานสำหรับเบราว์เซอร์ เมื่อต้องการสร้างแม่แบบฟอร์มชนิดนี้ คุณจะออกแบบเทมเพลตฟอร์มที่เข้ากันได้กับเบราว์เซอร์ใน InfoPath ประกาศแม่แบบฟอร์มไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่ติดตั้ง InfoPath Forms Services และเปิดใช้งานแม่แบบฟอร์มสำหรับการใช้บนเว็บ

ในบางกรณี คุณสามารถเปิดใช้งานแม่แบบฟอร์มสำหรับการใช้บนเว็บด้วยการเลือกกล่องกาเครื่องหมาย เปิดใช้งานฟอร์มที่จะถูกกรอกนี้โดยการใช้เบราว์เซอร์ ในตัวช่วยสร้างการประกาศ InfoPath ในกรณีอื่น คุณต้องประกาศแม่แบบฟอร์มไปยังตำแหน่งที่ตั้งที่ใช้ร่วมกันบนเครือข่ายองค์กรของคุณ จากนั้นติดต่อผู้ดูแลระบบเซิร์ฟเวอร์ฟาร์มสำหรับความช่วยเหลือในการเปิดใช้งานแม่แบบฟอร์มและทำให้แม่แบบฟอร์มพร้อมใช้งานบนเซิร์ฟเวอร์

สถานการณ์สมมติต่อไปนี้ต้องได้รับการอนมุติจากผู้ดูแลระบบ

 • แม่แบบฟอร์มที่มี Managed Code

 • แม่แบบฟอร์มต้องมีระดับความปลอดภัยที่เชื่อถือได้อย่างเต็มที่ ซึ่งทำให้ฟอร์มผลลัพธ์มีการเข้าถึงทรัพยากรระบบบนคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้อย่างเต็มที่ เช่น แฟ้มและการตั้งค่า

 • แม่แบบฟอร์มใช้การเชื่อมต่อข้อมูลที่จัดการโดยผู้ดูแลระบบ

 • แม่แบบฟอร์มถูกเปิดใช้งานเพื่อแสดงบนอุปกรณ์เคลื่อนที่

ถ้าต้องมีการอนุมัติของผู้ดูแลระบบ ตัวช่วยสร้างการประกาศจะแนะนำคุณทีละขั้นในการจัดเตรียมแม่แบบฟอร์มสำหรับการส่งมอบให้แก่ผู้ดูแลระบบ

หลังจากแม่แบบฟอร์มที่เข้ากันได้กับเบราว์เซอร์ถูกเปิดใช้งานสำหรับเบราว์เซอร์ ผู้ใช้สามารถใช้เบราว์เซอร์กรอกฟอร์มโดยยึดตามแม่แบบฟอร์มนั้น

ประสบการณ์ของผู้ใช้

ประสบการณ์ของผู้ใช้ในการกรอกฟอร์มในเบราว์เซอร์เกือบจะเหมือนกันกับประสบการณ์ของผู้ใช้ในการกรอกฟอร์มใน InfoPath ตัวอย่างเช่น ตัวควบคุมต่างๆ เช่น ส่วนการทำซ้ำและคุณลักษณะ เช่น สูตรและการจัดการเงื่อนไขทำงานเช่นเดียวกันในสภาพแวดล้อมทั้งสอง

แม้ว่าการกรอกฟอร์มในเบราว์เซอร์จะเหมือนกับการกรอกฟอร์มใน InfoPath แต่มีความแตกต่างหลักอยู่อย่างหนึ่ง ในเว็บเบราว์เซอร์ เมนูแและแถบเครื่องมือ InfoPath จะถูกแทนที่ด้วยแถบเครื่องมือข้ามด้านบนของฟอร์ม ซึ่งแสดงตัวเลือกสำหรับการบันทึก การปิด การพิมพ์ และการปรับปรุงฟอร์ม แถบนี้ยังปรากฏที่ด้านล่างของฟอร์มด้วย ดังนั้นผู้ใช้ไม่ต้องเลื่อนกลับไปที่ด้านบนของฟอร์มที่มีขนาดยาวเพื่อกรอกฟอร์มนั้นให้เสร็จสมบูรณ์

ถ้าคุณเปิดใช้งานตัวเลือกการส่งสำหรับแม่แบบฟอร์มของคุณ ผู้ใช้ยังเห็นปุ่ม ส่ง บนแถบเครื่องมือด้วย เมื่อผู้ใช้คลิกปุ่มนี้ ข้อมูลฟอร์มจะถูกส่งโดยตรงไปยังแหล่งข้อมูลที่คุณระบุเมื่อออกแบบแม่แบบฟอร์ม เช่น บริการบนเว็บหรือรายการ SharePoint ถ้าแม่แบบฟอร์มของคุณมีมุมมองมากกว่าหนึ่งมุมมอง ผู้ใช้จะเห็นรายการ มุมมอง บนแถบเครื่องมือเช่นกัน

ฟอร์มที่เปิดในเบราว์เซอร์

1. ผู้ใช้ส่งข้อมูลไปยังแหล่งข้อมูลภายนอกด้วยการคลิกปุ่ม ส่ง บนแถบเครื่องมือ

2. ผู้ใช้สลับระหว่างมุมมองด้วยการคลิกข้อมูลในรายการ มุมมอง บนแถบเครื่องมือ

เมื่อคุณออกแบบแม่แบบฟอร์มของคุณ คุณสามารถกำหนดการตั้งค่าแถบเครื่องมือเองในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกฟอร์ม ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเอาปุ่มออกอย่างน้อยหนึ่งปุ่มหรือซ่อนแถบเครื่องมือที่ด้านล่างของฟอร์มผู้ใช้

ในส่วนต่อไปนี้ คุณจะศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับประโยชน์ของการใช้ InfoPath Forms Services

ด้านบนของหน้า

เข้าถึงลูกค้า คู่ค้า และผู้จำหน่ายด้วยรูปแบบที่จำง่าย

เมื่อคุณประกาศแม่แบบฟอร์มไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่ติดตั้ง InfoPath Forms Services คุณสามารถแจกจ่ายแม่แบบนั้นไม่เพียงบนอินทราเน็ตองค์กรของคุณเท่านั้น แต่บนเว็บไซต์ภายนอกต่างๆ ด้วย เช่น ไซต์เอ็กซ์ทราเน็ต หรือเว็บไซต์องค์กร ซึ่งทำให้คุณสามารถรวบรวมข้อมูลจากลูกค้า คู่ค้า ผู้จำหน่าย และบุคคลอื่นที่มีความสำคัญต่อความสำเร็จของธุรกิจคุณ ตัวอย่างเช่น บริษัทประกันภัยขนาดใหญ่สามารถใช้แม่แบบฟอร์มเดี่ยวที่เปิดใช้งานสำหรับเบราว์เซอร์เพื่อรวบรวมและดำเนินการเรียกร้องค่าสินไหม ลูกค้าบริษัทประกันภัยสามารถใช้เบราว์เซอร์กรอกฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมบนเว็บไซต์ของบริษัท หรือถ้าลูกค้าโทรหาบริษัทประกันภัยเพื่อรายงานการเรียกร้องค่าสินไหม ตัวแทนประกันภัยสามารถใช้ InfoPath กรอกฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมเดียวกันบนอินทราเน็ตไซต์ ในทำนองเดียวกัน หน่วยงานรัฐบาลสามารถรวบรวมข้อมูลจากประชาชนด้วยการประกาศแม่แบบฟอร์มที่เปิดใช้งานสำหรับเบราว์เซอร์บนเว็บไซต์

เมื่อผู้ใช้เข้าถึงฟอร์มด้วยการนำทางไปยังไลบรารีหรือใส่ URL สำหรับฟอร์มในเบราว์เซอร์ของผู้ใช้ อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้สามารถเกิดขึ้นได้

 • ฟอร์มเปิดในเบราว์เซอร์    ถ้าผู้ใช้ไม่ได้ติดตั้ง InfoPath บนคอมพิวเตอร์ของตน ฟอร์มจะเปิดในเบราว์เซอร์ซึ่งผู้ใช้สามารถกรอกฟอร์มได้เช่นเดียวกับที่ทำในฟอร์มอื่นที่ยึดตามเว็บ

 • ฟอร์มเปิดใน InfoPath    ถ้าผู้ใช้ติดตั้ง InfoPath บนคอมพิวเตอร์ของตน ฟอร์มจะเปิดใน InfoPath ซึ่งผู้ใช้สามารถกรอกฟอร์มได้เช่นเดียวกับที่ทำในฟอร์ม InfoPath อื่น เนื่องจากผู้ใช้กำลังกรอกฟอร์มใน InfoPath ผู้ใช้เหล่านี้จะได้รับประโยชน์เพิ่มเติมที่สามารถใช้คุณลักษณะ InfoPath ทั้งหมดในการกรอกฟอร์ม ซึ่งคุณลักษณะบางอย่างไม่มีอยู่ในฟอร์มในเบราว์เซอร์

  หมายเหตุ: ถ้าคุณต้องการ คุณสามารถกำหนดการตั้งค่าแม่แบบฟอร์มของคุณเอง เพื่อให้แม่แบบฟอร์มนั้นเปิดในเบราว์เซอร์เสมอ แม้ว่าผู้ใช้ติดตั้ง InfoPath บนคอมพิวเตอร์แล้ว ซึ่งเป็นประโยชน์เมื่อคุณต้องการให้ทุกคนมีประสบการณ์ในการกรอกฟอร์มเหมือนกัน หรือเมื่อคุณไม่ต้องการให้ฟอร์มถูกเปิดใน InfoPath เนื่องจากคุณต้องการขัดขวางไม่ให้ผู้ใช้เปิดหรือปรับเปลี่ยนแม่แบบฟอร์มต้นแบบในโหมดออกแบบ

ถ้าผู้ใช้จะกรอกฟอร์มบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ เช่น เครื่องช่วยงานส่วนบุคคลแบบดิจิทัล (PDA) หรือสมาร์ทโฟน คุณสามารถออกแบบแม่แบบฟอร์มที่เปิดใช้งานสำหรับเบราว์เซอร์ของคุณได้ เพื่อให้สามารถเปิดและกรอกแม่แบบฟอร์มนั้นโดยใช้เบราว์เซอร์อุปกรณ์เคลื่อนที่ เมื่อผู้ใช้ใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่เข้าถึงฟอร์ม ฟอร์มดังกล่าวจะเปิดบนหน้าจอของผู้ใช้ในรูปแบบอย่างง่าย

ปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจที่นำทางโดยฟอร์มให้มีประสิทธิภาพขึ้น

ฟอร์มเป็นศูนย์กลางของกระบวนการทางธุรกิจมากมาย ด้วยการโฮสต์แม่แบบฟอร์มที่เปิดใช้งานสำหรับเบราว์เซอร์บนเซิร์ฟเวอร์ที่ติดตั้ง InfoPath Forms Services คุณสามารถรวมข้อมูลฟอร์มเข้ากับกระบวนการทางธุรกิจหรือโปรแกรมประยุกต์ที่มีอยู่ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถ

 • ส่งข้อมูลไปยังระบบธุรกิจที่มีอยู่    เมื่อคุณออกแบบเทมเพลตฟอร์มเข้ากันได้กับเบราว์เซอร์ คุณสามารถสร้างการเชื่อมต่อข้อมูลไปยัง Web services หรือแหล่งข้อมูลภายนอกอื่น นี้ช่วยให้คุณสามารถส่งข้อมูลไปยังระบบธุรกิจที่มีอยู่ แอปพลิเคชัน enterprise หรือฐานข้อมูลองค์กร ตัวอย่าง แผนกขายสามารถออกแบบฟอร์มที่สามารถส่งข้อมูลลูกค้าและลูกค้าเป้าหมายขายกับระบบการจัดการความสัมพันธ์ลูกค้า (CRM) ที่มีอยู่

 • ข้อมูลแบบสอบถามจากระบบธุรกิจที่มีอยู่    นอกจากนี้ ยังเป็นไปได้ที่จะสอบถามข้อมูลในระบบธุรกิจที่มีอยู่ โปรแกรมประยุกต์ระดับองค์กร หรือฐานข้อมูลองค์กร ตัวอย่างเช่น เมื่อผู้ใช้เปิดฟอร์มที่ยึดตามแม่แบบฟอร์มของคุณ คุณอาจต้องการให้ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลภายนอกปรากฏขึ้นในเขตข้อมูลชื่อและที่อยู่บนฟอร์มดังกล่าว ซึ่งช่วยให้คุณได้ประโยชน์จากข้อมูลองค์กรที่มีอยู่และทำให้กระบวนการกรอกฟอร์มนั้นง่ายขึ้น

 • เพิ่มเวิร์กโฟลว์ให้กับฟอร์ม    คุณสามารถเพิ่มเวิร์กโฟลว์ให้กับแม่แบบฟอร์มที่เก็บในไลบรารี ซึ่งช่วยให้คุณสามารถจัดการกระบวนการทางธุรกิจทั่วไปได้เป็นประจำ ตัวอย่างเช่น ในฐานะผู้จัดการ คุณสามารถใช้เวิร์กโฟลว์การอนุมัติเวียนส่งฟอร์มรายงานค่าใช้จ่ายผ่านทางรายชื่อผู้อนุมัติ ผู้อนุมัติสามารถอนุมัติหรือปฏิเสธฟอร์มรายงานค่าใช้จ่าย มอบหมายงานการอนุมัติใหม่ หรือร้องขอให้มีการเปลี่ยนแปลงฟอร์ม ใน InfoPath ให้ผู้ใช้คลิกคำสั่งบนเมนู แฟ้ม เพื่อเข้าร่วมในเวิร์กโฟลว์ บนเซิร์ฟเวอร์ ผู้ใช้สามารถชี้ไปที่ชื่อฟอร์มในไลบรารี ให้คลิกลูกศรที่ปรากฏ จากนั้นคลิก เวิร์กโฟลว์ เพื่อเข้าร่วมในเวิร์กโฟลว์

  คำสั่งเวิร์กโฟลว์บนเมนูทางลัด

ด้านบนของหน้า

จัดการฟอร์มและแม่แบบฟอร์มในตำแหน่งที่ตั้งที่เป็นศูนย์กลาง

คุณสามารถเก็บแม่แบบฟอร์มของคุณและฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับแม่แบบฟอร์มนั้นได้ในที่เก็บที่เป็นศูนย์กลางบนเซิร์ฟเวอร์ที่ติดตั้ง InfoPath Forms Services ซึ่งทำให้ง่ายในการค้นหา ใช้ร่วมกัน และจัดการฟอร์มและแม่แบบฟอร์ม

ประโยชน์หลักรวมถึงความสามารถดังนี้

 • เก็บฟอร์มและแม่แบบฟอร์มในตำแหน่งที่ตั้งที่เป็นศูนย์กลาง    คุณสามารถทำให้แม่แบบฟอร์มสัมพันธ์กับไลบรารีซึ่งเป็นตำแหน่งที่ตั้งบนไซต์ SharePoint ที่คุณสามารถสร้าง รวบรวม ปรับปรุง และจัดการแฟ้มกับบุคคลอื่นในองค์กรของคุณ เมื่อผู้ใช้กรอกฟอร์มโดยยึดตามแม่แบบฟอร์มในไลบรารีดังกล่าว ฟอร์มที่กรอกเสร็จสมบูรณ์แล้วจะปรากฏในไลบรารีพร้อมกับข้อมูลหลักจากฟอร์มเอง นอกจากนี้ ผู้ใช้สามารถกรอกฟอร์มโดยยึดตามแม่แบบฟอร์มของคุณ ส่งออกข้อมูลจากฟอร์มที่กรอกเสร็จสมบูรณ์แล้วไปยัง Microsoft Office Excel หรือผสานข้อมูลจากหลายฟอร์มไว้ในฟอร์มเดียวกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวิธีออกแบบไลบรารี SharePoint ตัวอย่างตัวไปนี้แสดงรายงานค่าใช้จ่ายที่เก็บในไลบรารี

  รายงานค่าใช้จ่ายที่เก็บในไลบรารี

 • ใช้ชนิดเนื้อหาจัดการแม่แบบฟอร์ม    คุณสามารถใช้ตัวช่วยสร้างการประกาศ InfoPath ประกาศแม่แบบฟอร์มเป็นชนิดเนื้อหาของไซต์ ชนิดเนื้อหาจะกำหนดแม่แบบฟอร์ม ชุดคอลัมน์ และการตั้งค่าการจัดการเอกสารบนเซิร์ฟเวอร์ เช่น การตั้งค่าเวิร์กโฟลว์หรือนโยบาย

  ด้วยการสร้างชนิดเนื้อหา คุณสามารถนำแม่แบบฟอร์มและการตั้งค่ามาใช้ใหม่ระหว่างไซต์คอลเลกชัน ในอดีต ถ้าคุณต้องการใช้แม่แบบฟอร์มในไลบรารี SharePoint หลายไลบรารี คุณต้องประกาศสำเนาของแม่แบบฟอร์มที่เฉพาะเจาะจงสองสำเนา โดยแต่ละสำเนาสำหรับแต่ละไลบรารี ถ้าคุณต้องการปรับปรุงแม่แบบฟอร์ม คุณต้องเปลี่ยนแปลงแม่แบบฟอร์มในไลบรารีทั้งสอง อย่างไรก็ตาม ขณะนี้คุณสามารถประกาศแม่แบบฟอร์มเป็นชนิดเนื้อหาของไซต์ เมื่อคุณปรับปรุงชนิดเนื้อหา การเปลี่ยนแปลงของคุณจะถูกนำไปใช้โดยอัตโนมัติที่ใดก็ตามที่มีการใช้ชนิดเนื้อหาดังกล่าว

  คุณสามารถกำหนดชนิดเนื้อหาเดียวให้กับหลายไลบรารีระหว่างไซต์คอลเลกชันหรือกำหนดชนิดเนื้อหาหลายชนิดให้กับไลบรารีเดียว ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเพิ่มชนิดเนื้อหาสำหรับฟอร์มรายงานสถานะให้กับไลบรารีทั้งหมดที่ใช้โดยแผนกขายในบริษัทของคุณ เพื่อที่ว่าทีมขายแต่ละทีมรวบรวมและรายงานข้อมูลชนิดเดียวกันให้กับผู้บริหาร หรือสมมติว่าแผนกขายของคุณใช้แม่แบบฟอร์มที่ต่างกันสำหรับฟอร์มคำขอเดินทาง รายงานการเดินทาง และฟอร์มรายงานค่าใช้จ่าย คุณสามารถประกาศแม่แบบฟอร์มทั้งสามให้เป็นชนิดเนื้อหาของไซต์และเพิ่มให้กับไลบรารีเดียวที่ใช้เก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางของทีม เมื่อบุคคลอื่นสร้างฟอร์มใหม่จากไลบรารี พวกเขาสามารถเลือกว่าต้องการใช้แม่แบบฟอร์มใดในแม่แบบฟอร์มเหล่านี้

 • จัดการฟอร์มและแม่แบบฟอร์ม    ผู้ดูแลระบบเซิร์ฟเวอร์ฟาร์มสามารถควบคุมวิธีการเข้าถึงแม่แบบฟอร์มโดยผู้ใช้และปรับใช้แม่แบบฟอร์มนั้นตลอดทั้งองค์กร ตัวอย่างเช่น ผู้ดูแลระบบเซิร์ฟเวอร์ฟาร์มสามารถควบคุมว่าจะให้บุคคลใดประกาศแม่แบบฟอร์มตลอดทั้งไซต์ หรือตัดสินใจว่าจะปรับรุ่นแม่แบบฟอร์มบนเซิร์ฟเวอร์อย่างไรโดยให้มีผลกระทบน้อยที่สุดต่อผู้ใช้ฟอร์ม

 • จัดการการเชื่อมต่อข้อมูลในตำแหน่งที่ตั้งส่วนกลาง    ถ้าเทมเพลตฟอร์มที่หลายจะใช้การเชื่อมต่อข้อมูลเดียวกัน คุณสามารถเก็บการตั้งค่าสำหรับการเชื่อมต่อข้อมูลในไฟล์การเชื่อมต่อข้อมูล ในแบบไลบรารีการเชื่อมต่อข้อมูล เมื่อผู้ใช้เปิดฟอร์มที่เชื่อมต่อกับไฟล์การเชื่อมต่อข้อมูล InfoPath ใช้การตั้งค่าในไฟล์การเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลภายนอก ด้วยวิธีนี้ เทมเพลตฟอร์มที่หลายสามารถใช้ไฟล์การเชื่อมต่อเดียวกันของข้อมูล ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องสร้างการเชื่อมต่อข้อมูลเดียวกันสำหรับแต่ละเทมเพลตฟอร์มด้วยตนเอง ยิ่งไปกว่า ถ้าเปลี่ยนการตั้งค่าตำแหน่งที่ตั้งหรือการเชื่อมต่อสำหรับแหล่งข้อมูลภายนอก คุณไม่จำเป็นต้องอัปเดตแต่ละเทมเพลฟอร์มที่ใช้การเชื่อมต่อข้อมูล แทน คุณเพียงแค่ปรับปรุงไฟล์การเชื่อมต่อข้อมูลหนึ่งครั้ง และเทมเพลตฟอร์มที่ทั้งหมดยังคงทำงานตามที่คาดไว้

หมายเหตุ: คุณสามารถประกาศแม่แบบฟอร์มจาก InfoPath ไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่ไม่ได้ติดตั้ง InfoPath Forms Services ตัวอย่างเช่น คุณสามารถประกาศแม่แบบฟอร์มของคุณไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่ติดตั้ง Windows SharePoint Services ในสถานการณ์สมมตินี้ คุณสามารถได้ประโยชน์จากคุณลักษณะบางอย่างที่กล่าวไว้ในรายการก่อนหน้านี้ เช่น ความสามารถในการประกาศแม่แบบฟอร์มไปยังไลบรารี อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณต้องการสร้างแม่แบบฟอร์มที่เปิดใช้งานสำหรับเบราว์เซอร์ หรือถ้าคุณต้องการใช้คุณลักษณะต่างๆ เช่น ไลบรารีการเชื่อมต่อข้อมูล คุณต้องประกาศแม่แบบฟอร์มไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่ติดตั้ง InfoPath Forms Services

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×