บทสรุปหลักสูตร: สุดยอดเคล็ดลับสำหรับการทำงานใน Excel Online

หมายเหตุ: Excel Online เดิมเรียกว่า Excel Online

คัดลอก และ วาง ใน Excel Online

เรื่องง่ายๆ อย่างการคัดลอกและวางอาจทำให้คุณสับสนในโปรแกรมบนเบราว์เซอร์ได้ คุณสามารถคัดลอกและวางข้อความได้ก็ต่อเมื่อคุณใช้คีย์ลัดเท่านั้น และข้อความที่คุณคัดลอกภายนอก Excel Online อาจถูกวางเป็นข้อความธรรมดา ซึ่งหมายความว่าจำเป็นต้องนำการจัดรูปแบบ (เช่น ตัวหนา ตัวเอียง และไฮเปอร์ลิงก์) มาใช้ใหม่ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ให้ใช้คีย์ลัด ไม่ใช่เมนูคลิกขวาหรือใช้คำสั่ง คลิปบอร์ด ใน Excel Online กด CTRL+C เพื่อคัดลอก, CTRL+X เพื่อตัด หรือ CTRL+V เพื่อวางข้อความ (Windows) หรือ กด ⌘+C, ⌘+X หรือ ⌘+V (Mac) ถ้าใช้การวางไม่ได้ บางทีคุณอาจยังอยู่ในมุมมอง การอ่าน สลับไปยังมุมมอง การแก้ไข ได้โดยไปที่ แก้ไขเวิร์กบุ๊ก > แก้ไขใน Excel Online

นำการจัดรูปแบบมาใช้ใหม่

เมื่อต้องการนำการจัดรูปแบบข้อความมาใช้ใหม่ เช่น ตัวหนาหรือตัวเอียง ให้เลือกข้อความที่คุณวาง จากนั้นคลิก หน้าแรก แล้วคลิกการจัดรูปแบบที่คุณต้องการ ถ้าคุณกำลังจะวางไฮเปอร์ลิงก์ คุณจะต้องสร้างลิงก์ขึ้นใหม่ ดังนี้

  1. คลิกขวาที่เซลล์ แล้วคลิก การเชื่อมโยงหลายมิติ

  2. ในกล่อง ข้อความที่จะแสดง ให้พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการแสดงในเซลล์

  3. ในกล่อง ที่อยู่ ให้พิมพ์ที่อยู่เว็บ (URL) ของการเชื่อมโยงนั้น

จัดรูปแบบตัวเลข

เมื่อคุณพิมพ์ตัวเลขในเวิร์กชีตของคุณ Excel Online จะนำรูปแบบตัวเลข ทั่วไป ไปใช้โดยอัตโนมัติ แต่คุณสามารถเปลี่ยนเป็น แสดงรูปแบบตัวเลขที่ระบุ ได้ เช่น วันที่ สกุลเงิน หรือแม้แต่เศษส่วน

ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณกำลังทำงานเกี่ยวกับงบประมาณรายไตรมาส คุณสามารถใช้รูปแบบตัวเลข สกุลเงิน เพื่อแสดงตัวเลขของคุณเป็นค่าทางการเงินได้ คุณสามารถตั้งค่าวันที่เพื่อแสดงเป็นวันที่แบบยาว เช่น เสาร์ 14 ธันวาคม 2556 หรือวันที่แบบสั้น เช่น 14/12/56 ก็ได้ วิธีการมีดังนี้

  1. เลือกคอลัมน์หรือเซลล์ที่คุณต้องการจัดรูปแบบ

  2. คลิก รูปแบบตัวเลข แล้วเลือกรูปแบบที่คุณต้องการ

ดูเพิ่มเติม

แชร์ Facebook Facebook Twitter Twitter อีเมล อีเมล

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ยอดเยี่ยม! มีคำติชมอื่นๆ อีกหรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×