บทนำในการใช้แบบสอบถาม

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

เมื่อคุณต้องการตรวจทาน เพิ่ม เปลี่ยน หรือลบข้อมูลจากฐานข้อมูลของคุณ ให้พิจารณาใช้แบบสอบถาม

ใช้คิวรี คุณสามารถตอบคำถามที่เฉพาะเจาะจงอย่างมากเกี่ยวกับข้อมูลของคุณที่ต้องตอบได้ยาก โดยดูที่ข้อมูลในตารางโดยตรง คุณสามารถใช้คิวรีเมื่อต้องการกรองข้อมูลของคุณ เพื่อทำการคำนวณ ด้วยข้อมูลของคุณ และสรุปข้อมูลของคุณ คุณสามารถใช้คิวรี เพื่อทำงานการจัดการข้อมูลจำนวนมากโดยอัตโนมัติ และรีวิวการเปลี่ยนแปลงในข้อมูลของคุณก่อนที่คุณยอมรับการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น

หมายเหตุ: ฟังก์ชันการรวมแบบสอบถาม เช่นผลรวมหรือนับจำนวนจะไม่พร้อมใช้งานในคิวรีเว็บ

การใช้แบบสอบถามทำให้งานของฐานข้อมูลหลายอย่างง่ายขึ้น

ในบทความนี้

ภาพรวม

ดูชุดย่อยของข้อมูลในตาราง

ตรวจทานข้อมูลจากตารางมากกว่าหนึ่งพร้อมกัน

ขอให้ชุดรูปแบบของคำถาม โดยใช้พารามิเตอร์

ทำการคำนวณโดยยึดตามข้อมูลของคุณ

ดูข้อมูลสรุป หรือรวม

สร้างตารางใหม่ โดยใช้ข้อมูลจากตารางอื่น

เพิ่มข้อมูลลงในตาราง โดยใช้ข้อมูลจากตารางอื่น

เปลี่ยนแปลงข้อมูลในตัวแบบอัตโนมัติ

ลบข้อมูลในตัวแบบอัตโนมัติ

ภาพรวม

บทความนี้แสดงข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับแบบสอบถาม และแสดงตัวอย่างของชนิดต่าง ๆ ของแบบสอบถาม

แบบสอบถามจะเรียกข้อมูลผลลัพธ์ สำหรับแอคชันบนข้อมูล หรือ สำหรับทั้งสองอย่าง คุณสามารถใช้คิวรีการตอบคำถามอย่างง่าย เพื่อทำการคำนวณ เพื่อรวมข้อมูลจากตารางอื่น หรือแม้แต่เพื่อเพิ่ม เปลี่ยน หรือลบข้อมูลในตาราง คิวรีที่คุณใช้ เพื่อเรียกข้อมูลจากตาราง หรือทำการคำนวณ จะเรียกว่าคิวรีที่เลือก คิวรีที่เพิ่ม เปลี่ยน หรือลบข้อมูลจะเรียกว่าคิวรีแอคชัน

คุณยังสามารถใช้คิวรีเมื่อต้องการใส่ข้อมูลของฟอร์มหรือรายงาน ในฐานข้อมูลดี ข้อมูลที่คุณต้องการนำเสนอ โดยใช้ฟอร์มหรือรายงาน มักจะอยู่ในหลายตารางอื่น โดยใช้แบบสอบถาม คุณสามารถรวบรวมข้อมูลที่คุณต้องการใช้ก่อนที่คุณออกแบบฟอร์มหรือรายงานของคุณ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้คิวรีเมื่อต้องการใส่ข้อมูลสำหรับฟอร์มและรายงาน อ้างถึงลิงก์ในส่วนดูเพิ่มเติม หรือค้นหาวิธีใช้

เปิดแบบสอบถาม

ถ้าคุณไม่คุ้นเคยกับบานหน้าต่างนำทาง คุณอาจไม่ทราบวิธีการเปิดคิวรีที่มีอยู่แล้ว บานหน้าต่างนำทางเป็นคุณลักษณะที่ใช้แทนยังหน้าต่างฐานข้อมูลจากเวอร์ชันก่อนหน้า Access 2007 คุณจะเห็นบานหน้าต่างนำทางด้านซ้ายของหน้าจอของคุณ

เมื่อต้องการเปิดวัตถุฐานข้อมูล รวมถึงแบบสอบถาม คุณสามารถคลิกสองครั้งวัตถุในบานหน้าต่างนำทาง

ใช้ฐานข้อมูล Northwind เพื่อทำตามอย่าง

หมายเหตุ: ตัวอย่างในบทความนี้ใช้ฐานข้อมูลที่ถูกสร้างขึ้น โดยใช้แม่แบบฐานข้อมูล Northwind 2010

 1. คลิกแท็บ แฟ้ม แล้วคลิก สร้าง

 2. ในบานหน้าต่างตรงกลาง ภายใต้เทมเพลตที่พร้อมใช้งาน คลิกเทมเพลตตัวอย่าง แล้ว คลิ กNorthwind

 3. ในบานหน้าต่างด้านขวา ตรวจทานชื่อสำหรับไฟล์ฐานข้อมูลในกล่องชื่อไฟล์ และทำการเปลี่ยนแปลงใด ๆ กับชื่อ นอกจากนี้คุณสามารถค้นหาตำแหน่งที่ตั้งของแฟ้มอื่น ด้วยการคลิกที่ไอคอนโฟลเดอร์

 4. คลิก สร้าง

 5. ทำตามคำแนะนำบนหน้า Northwind Traders (บนแท็บวัตถุ หน้าจอเริ่มต้น) เพื่อเปิดฐานข้อมูลนี้ จากนั้นปิดหน้าต่างของกล่องโต้ตอบการเข้าสู่ระบบ

ด้านบนของหน้า

ดูชุดย่อยของข้อมูลในตาราง

ในบางครั้งคุณอาจต้องการตรวจทานข้อมูลจากตาราง ทั้งหมด แต่ในบางครั้ง คุณอาจต้องการตรวจทานข้อมูลจากบางเขตข้อมูลเท่านั้น หรือคุณอาจต้องการตรวจสอบข้อมูลเฉพาะถ้าบางเขตข้อมูลที่ตรงกับเกณฑ์ที่กำหนด เมื่อต้องการตรวจทานบางส่วนของข้อมูลในตาราง คุณใช้แบบสอบถามที่เลือก

สมมติว่า คุณต้องการรีวิวรายการของผลิตภัณฑ์และราคาของพวกเขา คุณสามารถสร้างคิวรีที่ส่งกลับข้อมูลผลิตภัณฑ์และราคา โดยใช้กระบวนงานต่อไปนี้:

 1. เปิด Northwind ในฐานข้อมูลที่คุณไว้ก่อนหน้านี้ติดตั้ง โดยใช้ขั้นตอนเหล่านี้

 2. บนแท็บ สร้าง ในกลุ่ม คิวรี ให้คลิก ออกแบบคิวรี

 3. ในกล่องโต้ตอบแสดงตาราง บนแท็บตาราง ดับเบิลคลิกที่ผลิตภัณฑ์

 4. ปิดกล่องโต้ตอบ แสดงตาราง

 5. ในตารางผลิตภัณฑ์ ดับเบิลคลิกที่ชื่อผลิตภัณฑ์ และราคาขาย เพื่อเพิ่มเขตข้อมูลเหล่านี้ลงในแบบสอบถามตารางออกแบบ

 6. บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม ผลลัพธ์ ให้คลิก เรียกใช้

  คิวรีทำงาน แล้ว แสดงรายการของผลิตภัณฑ์และราคาของพวกเขา

ด้านบนของหน้า

ตรวจทานข้อมูลจากตารางมากกว่าหนึ่งพร้อมกัน

ตารางในฐานข้อมูลที่ดีวิธีตรรกะความสัมพันธ์กัน ความสัมพันธ์เหล่านี้มีอยู่โดยใช้เขตข้อมูลที่มีตารางเหมือนกัน เมื่อคุณต้องการตรวจทานข้อมูลจากตารางที่เกี่ยวข้อง คุณใช้แบบสอบถามที่เลือก

สมมติว่า คุณต้องการตรวจทานใบสั่งซื้อสำหรับลูกค้าที่อาศัยอยู่ในเมืองเฉพาะเจาะจง ข้อมูลเกี่ยวกับใบสั่งซื้อและข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าจะถูกเก็บไว้ในตารางสองตารางในฐานข้อมูลเดียวกัน แต่ละตารางมี Customer ID เขตข้อมูล ซึ่งเป็นข้อมูลพื้นฐานของความสัมพันธ์แบบหนึ่ง-ต่อ-กลุ่ม ระหว่างสองตาราง คุณสามารถสร้างคิวรีที่ส่งกลับใบสั่งซื้อสำหรับลูกค้าในเมืองเฉพาะเจาะจง เช่น ลาสเวกัสออก โดยใช้กระบวนงานต่อไปนี้:

 1. เปิด Northwind ในฐานข้อมูลที่คุณไว้ก่อนหน้านี้ติดตั้ง โดยใช้ขั้นตอนเหล่านี้

 2. บนแท็บ สร้าง ในกลุ่ม คิวรี ให้คลิก ออกแบบคิวรี

 3. ในกล่องโต้ตอบ แสดงตาราง บนแท็บ ตาราง ให้คลิกสองครั้งที่ ลูกค้า และ ใบสั่งซื้อ

 4. ปิดกล่องโต้ตอบ แสดงตาราง

  หมายเหตุบรรทัด เรียกว่าการรวม ที่เชื่อมโยงเขตข้อมูลในตารางลูกค้า ID และเขตข้อมูล ID ลูกค้าในตารางใบสั่งซื้อ เส้นนี้แสดงความสัมพันธ์ระหว่างสองตาราง

 5. ในตาราง ลูกค้า ให้คลิกสองครั้งที่ บริษัท และ เมือง เพื่อเพิ่มเขตข้อมูลเหล่านี้ไปยังตารางออกแบบคิวรี

 6. ในตารางออกแบบแบบสอบถาม ในคอลัมน์เมือง ยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายใน แสดง แถวส่วน

 7. ในแถวเกณฑ์ ของคอลัมน์เมือง พิมพ์ลาสเวกัส

  ล้างกล่องกาเครื่องหมายแสดง ป้องกันไม่ให้แสดงเมืองในผลลัพธ์ของคิวรี และพิมพ์ลาสเวกัสออกในแถวเกณฑ์ ระบุว่า คุณต้องการดูระเบียนที่มีค่าของเขตข้อมูลเมืองเป็นลาสเวกัสออก ในกรณีนี้ คิวรีส่งกลับเฉพาะลูกค้าที่อยู่ในลาสเวกัสทั้งบริษัท L และ บริษัท AA

  โปรดสังเกตว่า คุณไม่จำเป็นต้องแสดงเขตข้อมูลเพื่อใช้กับเกณฑ์

 8. ในตาราง ใบสั่งซื้อ ให้คลิกสองครั้งที่ ID ใบสั่งซื้อ และ วันที่สั่งซื้อ เพื่อเพิ่มเขตข้อมูลเหล่านี้ในสองคอลัมน์ถัดไปของตารางออกแบบคิวรี

 9. บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม ผลลัพธ์ ให้คลิก เรียกใช้

  คิวรีทำงาน แล้ว แสดงรายการใบสั่งซื้อสำหรับลูกค้าในลาสเวกัสออก

 10. กด CTRL+S เพื่อบันทึกคิวรี

  กล่องโต้ตอบ บันทึกเป็น จะปรากฏขึ้น

 11. ในกล่องชื่อแบบสอบถาม พิมพ์ใบสั่งซื้อตามเมืองแล้ว คลิ กตกลง

ด้านบนของหน้า

ขอให้ชุดรูปแบบของคำถาม โดยใช้พารามิเตอร์

ในบางครั้งคุณอาจต้องการเรียกใช้คิวรีที่จะแตกต่างกันเล็กน้อยจากแบบสอบถามที่มีอยู่เท่านั้น คุณสามารถเปลี่ยนคิวรีต้นฉบับเมื่อต้องการใช้เกณฑ์ของคุณใหม่ แต่ถ้าคุณต้องการเรียกใช้ชุดรูปแบบของแบบสอบถามที่เฉพาะเจาะจง บ่อยให้พิจารณาใช้คิวรีพารามิเตอร์ เมื่อคุณเรียกใช้คิวรีพารามิเตอร์ คิวรีพร้อมท์ให้คุณหาค่าของเขตข้อมูล จากนั้น ใช้ค่าที่คุณใส่เพื่อสร้างเกณฑ์สำหรับคิวรีของคุณ

ในตัวอย่างก่อนหน้านี้คุณสร้างแบบสอบถามที่ส่งกลับใบสั่งซื้อสำหรับลูกค้าที่อยู่ในลาสเวกัสออก คุณสามารถปรับเปลี่ยนคิวรีเพื่อพร้อมท์ให้คุณระบุเมืองทุกครั้งที่ คุณเรียกใช้คิวรี โดยใช้กระบวนงานต่อไปนี้:

 1. เปิด Northwind ในฐานข้อมูลที่คุณไว้ก่อนหน้านี้ติดตั้ง โดยใช้ขั้นตอนเหล่านี้

 2. กด F11 เพื่อแสดงบานหน้าต่างนำทาง

  หมายเหตุ: ขั้นตอนนี้ไม่จำเป็นถ้าบานหน้าต่างนำทาง

 3. ในบานหน้าต่าง Navigation ให้คลิกขวาที่คิวรีชื่อ ใบสั่งซื้อตามเมือง (ซึ่งคุณสร้างขึ้นในส่วนก่อนหน้านี้) จากนั้นคลิก มุมมองออกแบบ บนเมนูทางลัด

 4. ในตารางออกแบบแบบสอบถาม ในแถวเกณฑ์ ของคอลัมน์เมือง ลบลาสเวกัสแล้ว พิมพ์[สำหรับ city? ใด]

  สตริงที่[การประ city?]จะพร้อมท์พารามิเตอร์ของคุณ วงเล็บเหลี่ยมระบุว่า คุณต้องการให้คิวรีเพื่อขอสำหรับการป้อนค่า และข้อความ (ในกรณีนี้สำหรับ เมืองใดได้อย่างไร) คำถามที่แสดงพร้อมท์พารามิเตอร์ได้

  หมายเหตุ: คุณไม่สามารถใช้จุด (.) หรือเครื่องหมายอัศเจรีย์ (!) เป็นข้อความในพร้อมท์พารามิเตอร์ได้เลย

 5. เลือกกล่องกาเครื่องหมายในแถว แสดง ของคอลัมน์ เมือง เพื่อให้ผลลัพธ์ของคิวรีแสดงเมือง

 6. บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม ผลลัพธ์ ให้คลิก เรียกใช้

  คิวรีพร้อมท์ให้คุณใส่ค่าสำหรับเมือง

 7. พิมพ์นิวยอร์กนั้นแล้ว กด ENTER

  คิวรีจะทำงาน จากนั้นแสดงใบสั่งซื้อสำหรับลูกค้าในนิวยอร์ก

  แต่ถ้าคุณไม่รู้ว่าค่าคุณสามารถระบุได้อย่างไร เมื่อต้องการทำให้พารามิเตอร์ของคุณมีความยืดหยุ่นมากขึ้น คุณสามารถใช้อักขระตัวแทนเป็นส่วนหนึ่งของพร้อมท์:

 8. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม มุมมอง ให้คลิก มุมมอง จากนั้นคลิก มุมมองออกแบบ

 9. ในตารางออกแบบคิวรี ในแถวเกณฑ์ ของคอลัมน์เมือง พิมพ์Like [สำหรับ city? ใด] & " * "

  พารามิเตอร์นี้ใน พร้อมท์ คำเหมือนสำคัญ เครื่องหมายและ (&), และเครื่องหมายดอกจัน (*) ในเครื่องหมายอัญประกาศอนุญาตให้ผู้ใช้สามารถพิมพ์ชุดอักขระ รวมอักขระตัวแทน เพื่อส่งกลับผลลัพธ์ที่หลากหลาย ตัวอย่างเช่น ถ้าผู้ใช้พิมพ์*คิวรีส่งกลับเมืองทั้งหมด ถ้าผู้ใช้ชนิดLคิวรีส่งกลับเมืองทั้งหมดที่เริ่มต้น ด้วยตัวอักษร "L และชนิดของผู้ใช้* s *คิวรีส่งกลับเมืองทั้งหมดที่ประกอบด้วยตัวอักษร"s"

 10. บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม ผลลัพธ์ ให้คลิก เรียกใช้

  ที่พร้อมท์ของคิวรี พิมพ์ใหม่นั้นแล้ว กด ENTER

 11. คิวรีจะทำงาน จากนั้นแสดงใบสั่งซื้อสำหรับลูกค้าในนิวยอร์ก

การระบุชนิดข้อมูลของพารามิเตอร์

นอกจากนี้ คุณยังสามารถระบุชนิดของข้อมูลที่พารามิเตอร์ควรยอมรับได้ แม้ว่าคุณสามารถตั้งค่าชนิดข้อมูลของพารามิเตอร์ใดก็ได้ แต่สิ่งที่สำคัญเป็นอย่างยิ่ง คือ การตั้งค่าชนิดข้อมูลสำหรับข้อมูลที่เป็นตัวเลข สกุลเงิน หรือวันที่/เวลา เมื่อคุณระบุชนิดข้อมูลที่พารามิเตอร์ควรยอมรับ ผู้ใช้จะเห็นข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่เป็นประโยชน์ ถ้าผู้ใช้ป้อนชนิดข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง เช่น ใส่ข้อความในที่ที่ควรใส่สกุลเงิน

หมายเหตุ: ถ้าตั้งค่าพารามิเตอร์เพื่อยอมรับข้อมูลประเภทข้อความ การใส่ข้อมูลใดๆ จะถูกตีความเป็นข้อความ และไม่แสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาด

เมื่อต้องการระบุชนิดข้อมูลสำหรับพารามิเตอร์ในคิวรี ให้ใช้กระบวนงานต่อไปนี้:

 1. เมื่อเปิดคิวรีในมุมมอง ออกแบบ บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม แสดง/ซ่อน ให้คลิก พารามิเตอร์

 2. ในกล่องโต้ตอบ พารามิเตอร์ของคิวรี ในคอลัมน์ พารามิเตอร์ ให้พิมพ์พร้อมท์สำหรับแต่ละพารามิเตอร์ที่คุณต้องการระบุชนิดข้อมูล ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแต่ละพารามิเตอร์ตรงกับพร้อมท์ที่คุณใช้ในแถว เกณฑ์ ของตารางออกแบบคิวรี

 3. ในคอลัมน์ ชนิดข้อมูล ให้เลือกชนิดข้อมูลสำหรับแต่ละพารามิเตอร์

ด้านบนของหน้า

ดำเนินการคำนวณจากข้อมูลของคุณ

ส่วนใหญ่เวลา คุณไม่ได้ใช้ตารางเพื่อจัดเก็บค่าจากการคำนวณที่ยึดตามข้อมูลในฐานข้อมูลเดียวกัน ตัวอย่าง ตารางรายละเอียดใบสั่งซื้อใน Northwind 2007 ไม่เก็บผลรวมย่อยผลิตภัณฑ์ เนื่องจากมีคำนวณผลรวมย่อยสำหรับผลิตภัณฑ์ใด ๆ ที่ระบุ โดยใช้ข้อมูลที่เก็บไว้ในปริมาณ ราคาต่อหน่วย และส่วนลดเขตข้อมูลของตารางรายละเอียดใบสั่งเท่านั้น

ในบางกรณี ค่าจากการคำนวณสามารถกลายล้าสมัย เนื่องจากค่าที่พวกเขาจะขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงได้ ตัวอย่างเช่น คุณจะไม่ต้องการเก็บอายุของบุคคลอื่นในตาราง เนื่องจากทุกปีคุณจะต้องอัปเดตค่า แทน คุณเก็บวันเกิดของคน แล้ว ใช้นิพจน์ในคิวรีเพื่อคำนวณอายุของบุคคลนั้น

ใช้กระบวนงานต่อไปนี้เพื่อสร้างแบบสอบถามที่คำนวณผลรวมย่อยผลิตภัณฑ์โดยยึดตามข้อมูลจากตารางรายละเอียดใบสั่งซื้อ

 1. เปิด Northwind ในฐานข้อมูลที่คุณไว้ก่อนหน้านี้ติดตั้ง โดยใช้ขั้นตอนเหล่านี้

 2. บนแท็บ สร้าง ในกลุ่ม คิวรี ให้คลิก ออกแบบคิวรี

 3. ในกล่องโต้ตอบแสดงตาราง บนแท็บตาราง ดับเบิลคลิกที่รายละเอียดใบสั่งซื้อ

 4. ปิดกล่องโต้ตอบ แสดงตาราง

 5. ในตารางรายละเอียดใบสั่งซื้อ คลิกสองครั้งที่ID ผลิตภัณฑ์ เมื่อต้องการเพิ่มเขตข้อมูลนี้ไปยังคอลัมน์แรกของตารางออกแบบแบบสอบถาม

 6. ในคอลัมน์สองของตาราง คลิกขวาแถวเขตข้อมูล แล้ว คลิ กย่อ/ขยาย บนเมนูทางลัด

 7. ในกล่องย่อ/ขยาย พิมพ์ หรือวางต่อไปนี้:

  ผลรวมย่อย: ([ปริมาณ] * [ราคาต่อหน่วย]) - ([ปริมาณ] * [Price]*[Discount]) ต่อหน่วย

  คลิก ตกลง

  นี่คือเขตข้อมูลจากการคำนวณ เขตข้อมูลจากการคำนวณคูณปริมาณของแต่ละรายการ ผลิตภัณฑ์ ด้วยราคาต่อหน่วยสำหรับผลิตภัณฑ์ ปริมาณของแต่ละผลิตภัณฑ์คูณ ด้วยราคาต่อหน่วยและส่วนลดสำหรับผลิตภัณฑ์นั้น นั้นแล้ว ลบด้วยส่วนลดจากราคาต่อหน่วยยอดรวม

 8. บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม ผลลัพธ์ ให้คลิก เรียกใช้

  คิวรีทำงาน แล้ว แสดงรายการของผลิตภัณฑ์และผลรวมย่อย ต่อลำดับ

 9. กด CTRL + S เพื่อบันทึกคิวรี จากนั้น ตั้งชื่อคิวรีผลรวมย่อยผลิตภัณฑ์

ด้านบนของหน้า

ดูข้อมูลสรุป หรือรวม

เมื่อคุณใช้ตารางเมื่อต้องการทำธุรกรรมระเบียนหรือเก็บข้อมูลตัวเลขที่เกิดขึ้นประจำ จะเป็นประโยชน์มากมายสามารถตรวจทานข้อมูลนั้นในการรวม เช่นผลรวมหรือค่าเฉลี่ย

Access ช่วยให้คุณสามารถตรวจทานข้อมูลรวมอย่างง่ายในแผ่นข้อมูล ใด ๆ โดยการเพิ่มแถวผลรวม แถวผลรวมอยู่ในแถวที่ด้านล่างของแผ่นข้อมูลที่สามารถแสดงผลรวมหรือค่าอื่น ๆ รวม

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถเพิ่มแถวผลรวมลงในแผ่นข้อมูลของคิวรีเว็บ

คุณสามารถเพิ่มแถวผลรวมลงในคิวรีผลรวมย่อยผลิตภัณฑ์ที่คุณสร้างขึ้นในตัวอย่างก่อนหน้านี้โดยใช้กระบวนงานต่อไปนี้:

 1. เรียกใช้คิวรี ผลรวมย่อยผลิตภัณฑ์ และเปิดผลลัพธ์ทิ้งไว้ใน มุมมองแผ่นข้อมูล

 2. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม ระเบียน ให้คลิก ผลรวม

  แถวใหม่ปรากฏที่ด้านล่างของแผ่นข้อมูล ตัวที่มีคำทั้งหมด ในคอลัมน์แรก

 3. คลิกเซลล์ในแถวสุดท้ายของแผ่นข้อมูลที่ชื่อผลรวม

  บันทึกย่อที่มีลูกศรที่ปรากฏในเซลล์

 4. คลิกลูกศรเพื่อดูฟังก์ชันการรวมที่พร้อมใช้งาน

  เนื่องจากคอลัมน์ประกอบด้วยข้อมูลข้อความ มีตัวเลือกสองเท่านั้น:ไม่มี และจำนวนนับ ไว้

 5. เลือกจำนวน

  เนื้อหาของเซลล์เปลี่ยนจากผลรวม เป็นการนับจำนวนค่าในคอลัมน์

 6. คลิกเซลล์ adjoining (คอลัมน์สอง)

  บันทึกย่อที่มีลูกศรที่ปรากฏในเซลล์

 7. คลิกลูกศร แล้ว คลิ กผลรวม

  เขตข้อมูลแสดงผลรวมของค่าในคอลัมน์

 8. เปิดคิวรีทิ้งไว้ในมุมมองแผ่นข้อมูล

สร้างคิวรีผลรวมสำหรับสรุปที่ซับซ้อน

แถวผลรวมในแผ่นข้อมูลจะมีประโยชน์มาก แต่สำหรับคำถามที่ซับซ้อน คุณใช้คิวรีแบบใช้หาผลรวม คิวรีแบบใช้หาผลรวมเป็นแบบสอบถามที่เลือกที่ช่วยให้คุณสามารถจัดกลุ่ม และสรุปข้อมูล ตัวอย่างเช่น สมมติว่า คุณต้องการดูยอดขายรวมต่อผลิตภัณฑ์ ในคิวรีผลรวม คุณสามารถใช้ Sum แอฟังก์ชันการรวม เมื่อต้องการดูยอดขายรวมต่อผลิตภัณฑ์

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถใช้ฟังก์ชันการรวมในคิวรีเว็บ

ใช้กระบวนงานต่อไปนี้เพื่อปรับเปลี่ยนคิวรีผลรวมย่อยผลิตภัณฑ์เพื่อทำให้สรุปผลรวมย่อยผลิตภัณฑ์ตามผลิตภัณฑ์

 1. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม มุมมอง ให้คลิก มุมมอง จากนั้นคลิก มุมมองออกแบบ

  คิวรีผลรวมย่อยผลิตภัณฑ์จะเปิดขึ้นในมุมมองออกแบบ

 2. บนแท็บออกแบบ ในกลุ่มแสดง/ซ่อน คลิกผลรวม

  แถว ผลรวม จะปรากฏในตารางออกแบบคิวรี

  หมายเหตุ: แม้ว่าจะมีชื่อคล้ายกัน แต่แถว ผลรวม ในตารางออกแบบและแถว ผลรวม ในแผ่นข้อมูลนั้นไม่เหมือนกัน คือ

  • คุณสามารถจัดกลุ่มตามค่าของเขตข้อมูล โดยใช้แถว ผลรวม ในตารางออกแบบ

  • คุณสามารถเพิ่มแถว ผลรวม ของแผ่นข้อมูลไปยังผลลัพธ์ของคิวรีแบบใช้หาผลรวม

  • เมื่อคุณใช้แถว ผลรวม ในตารางออกแบบ คุณต้องเลือกฟังก์ชันการรวมสำหรับแต่ละเขตข้อมูล ถ้าคุณไม่ต้องการทำการคำนวณบนเขตข้อมูล คุณสามารถจัดกลุ่มตามเขตข้อมูลนั้นได้

 3. ในคอลัมน์ที่สองของตารางออกแบบ ในแถว ผลรวม ให้เลือก ผลรวม จากรายการดรอปดาวน์

 4. บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม ผลลัพธ์ ให้คลิก เรียกใช้

  การเรียกใช้แบบสอบถาม และจะแสดงรายการของผลิตภัณฑ์ที่มีผลรวมย่อย

 5. กด CTRL+S เพื่อบันทึกคิวรี ให้เปิดคิวรีทิ้งไว้

สร้างคิวรีแบบตารางเมื่อต้องการเพิ่มอีกระดับการจัดกลุ่ม

ขณะนี้ สมมติว่าคุณต้องการตรวจทานผลรวมย่อยของผลิตภัณฑ์ แต่ต้องการรวมตามเดือนด้วย เพื่อให้แต่ละแถวจะแสดงผลรวมย่อยของผลิตภัณฑ์ และแต่ละคอลัมน์จะแสดงผลรวมย่อยของผลิตภัณฑ์สำหรับหนึ่งเดือน เมื่อต้องการแสดงผลรวมย่อยของผลิตภัณฑ์และแสดงผลรวมย่อยของผลิตภัณฑ์สำหรับหนึ่งเดือน ให้ใช้คิวรีแบบตาราง

หมายเหตุ: ไม่สามารถแสดงคิวรีแบบตารางในเว็บเบราว์เซอร์

คุณสามารถปรับเปลี่ยนคิวรี ผลรวมย่อยผลิตภัณฑ์ อีกครั้งเพื่อให้คิวรีส่งกลับแถวของผลรวมย่อยผลิตภัณฑ์และคอลัมน์ของผลรวมย่อยรายเดือน

 1. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม มุมมอง ให้คลิก มุมมอง จากนั้นคลิก มุมมองออกแบบ

 2. ในกลุ่ม ตั้งค่าคิวรี ให้คลิก แสดงตาราง

 3. ในกล่องโต้ตอบ แสดงตาราง ให้คลิกสองครั้งที่ ใบสั่งซื้อ แล้วคลิก ปิด

 4. บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม ชนิดของคิวรี ให้คลิก ตาราง

  ในตารางออกแบบ แถว แสดง จะถูกซ่อนไว้ และแถว แบบตาราง จะปรากฏขึ้น

 5. ในคอลัมน์ที่สองของตารางออกแบบ ให้คลิกขวาที่แถว เขตข้อมูล จากนั้นคลิก ย่อ/ขยาย บนเมนูทางลัด กล่อง ย่อ/ขยาย จะเปิดออก

 6. ในกล่องย่อ/ขยาย พิมพ์ หรือวางต่อไปนี้:

  เดือน: "เดือน" & DatePart ("m", [วันสั่งซื้อ])

 7. คลิก ตกลง

 8. ในแถวแบบตาราง เลือกค่าต่อไปนี้จากรายการดรอปดาวน์:ส่วนหัวของแถว สำหรับคอลัมน์แรกค่า สำหรับคอลัมน์สอง และส่วนหัวของคอลัมน์ สำหรับคอลัมน์สาม

 9. บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม ผลลัพธ์ ให้คลิก เรียกใช้

  ทำงานแบบสอบถาม แล้วแสดงผลรวมย่อยผลิตภัณฑ์ รวมตามเดือน

 10. กด CTRL+S เพื่อบันทึกคิวรี

ด้านบนของหน้า

สร้างตารางใหม่ โดยใช้ข้อมูลจากตารางอื่น

คุณสามารถใช้คิวรีแบบใช้สร้างตารางเพื่อสร้างตารางใหม่จากข้อมูลที่เก็บอยู่ในตารางอื่นได้

หมายเหตุ: ไม่สามารถเรียกใช้คิวรีแบบใช้สร้างตารางในเว็บเบราว์เซอร์

ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณต้องการส่งข้อมูลคำสั่งซื้อสำหรับชิคาโกไปยังคู่ค้าทางธุรกิจในชิคาโกที่ใช้ Access เพื่อเตรียมรายงาน แทนที่จะส่งข้อมูลคำสั่งซื้อทั้งหมดของคุณ คุณต้องการจำกัดข้อมูลที่คุณส่งให้เป็นเฉพาะข้อมูลใบสั่งซื้อของชิคาโกเท่านั้น

คุณสามารถสร้างคิวรีแบบใช้เลือกข้อมูลซึ่งมีข้อมูลใบสั่งซื้อของชิคาโก จากนั้นใช้คิวรีแบบใช้เลือกข้อมูลเพื่อสร้างตารางใหม่โดยใช้กระบวนงานต่อไปนี้

 1. เปิด Northwind ในฐานข้อมูลที่คุณไว้ก่อนหน้านี้ติดตั้ง โดยใช้ขั้นตอนเหล่านี้

 2. เมื่อต้องการเรียกใช้คิวรีแบบใช้สร้างตาราง คุณอาจต้องการเปิดใช้งานเนื้อหาฐานข้อมูล โดยใช้แถบข้อความ ซึ่งปรากฏขึ้นภายใต้ Ribbon ถ้าเป็นฐานข้อมูลไม่น่าเชื่อถือเมื่อคุณเปิดเอกสาร

  แสดงวิธีการเปิดใช้งานฐานข้อมูล

  • บนแถบข้อความ คลิกเปิดใช้งานเนื้อหา

  ถ้าฐานข้อมูลของคุณอยู่ในตำแหน่งที่ตั้งที่เชื่อถือได้ แถบข้อความไม่ปรากฏ และเปิดใช้งานเนื้อหาจะไม่จำเป็น

 3. ปิดฟอร์มโต้ตอบเข้าสู่ระบบ

 4. บนแท็บ สร้าง ในกลุ่ม คิวรี ให้คลิก ออกแบบคิวรี

 5. ในกล่องโต้ตอบแสดงตาราง คลิกสองครั้งที่รายละเอียดใบสั่งซื้อ และใบสั่งซื้อ

 6. ปิดกล่องโต้ตอบ แสดงตาราง

 7. ในตาราง ใบสั่งซื้อ ให้คลิกสองครั้งที่ ID ประจำตัวลูกค้า และ เมืองที่จัดส่ง เพื่อเพิ่มเขตข้อมูลเหล่านี้ไปยังตารางออกแบบ

 8. ในตาราง รายละเอียดใบสั่งซื้อ ให้คลิกสองครั้งที่ ID ใบสั่งซื้อ, หมายเลขผลิตภัณฑ์ของคุณ, ปริมาณ, ราคาต่อหน่วย และ ส่วนลด เพื่อเพิ่มเขตข้อมูลเหล่านี้ไปยังตารางออกแบบ

 9. ในคอลัมน์เมืองที่จัดส่ง ของตารางออกแบบ ล้างกล่องในแถวแสดง ในแถวเกณฑ์ พิมพ์'ชิคาโก' (รวมเครื่องหมายอัญประกาศเดี่ยว)

  ตรวจสอบผลลัพธ์ของคิวรีก่อนที่คุณใช้เพื่อสร้างตาราง

 10. บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม ผลลัพธ์ ให้คลิก เรียกใช้

 11. กด CTRL+S เพื่อบันทึกคิวรี

  กล่องโต้ตอบ บันทึกเป็น จะปรากฏขึ้น

 12. ในกล่องชื่อแบบสอบถาม พิมพ์คิวรีใบสั่งซื้อจากชิคาโก้แล้ว คลิ กตกลง

 13. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม มุมมอง ให้คลิก มุมมอง จากนั้นคลิก มุมมองออกแบบ

 14. บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม ชนิดคิวรี ให้คลิก สร้างตาราง

  กล่องโต้ตอบ สร้างตาราง จะปรากฏขึ้น

 15. ในกล่องโต้ตอบสร้างตาราง ในกล่องชื่อตาราง พิมพ์ใบสั่งซื้อจากชิคาโก้แล้ว คลิ กตกลง

 16. บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม ผลลัพธ์ ให้คลิก เรียกใช้

 17. ในกล่องโต้ตอบการยืนยัน คลิกใช่ เพื่อยืนยัน

  สร้างตารางใหม่ และตารางปรากฏในบานหน้าต่างนำทาง

  หมายเหตุ: ถ้ามีอยู่แล้วในตารางที่มีชื่อที่คุณระบุ ตารางนั้นจะถูกลบออกก่อนที่เรียกใช้แบบสอบถาม

 18. บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม ผลลัพธ์ ให้คลิก เรียกใช้

  เนื่องจากตารางใบสั่งซื้อจากชิคาโก้ กล่องโต้ตอบคำเตือนปรากฏขึ้น

 19. คลิกไม่มี เพื่อยกเลิกการกระทำ และ การยกเลิกกล่องโต้ตอบ

ด้านบนของหน้า

เพิ่มข้อมูลลงในตาราง โดยใช้ข้อมูลจากตารางอื่น

คุณสามารถใช้คิวรีแบบใช้ผนวกข้อมูลเพื่อเรียกข้อมูลจากตารางหนึ่งหรือหลายตาราง และเพิ่มข้อมูลนั้นไปยังตารางอื่น

หมายเหตุ: ไม่สามารถเรียกใช้คิวรีแบบใช้ผนวกข้อมูลในเว็บเบราว์เซอร์

สมมติว่า คุณสร้างตารางเพื่อแชร์กับการเชื่อมโยง business จากชิคาโก้ ก่อนหน้านี้ แต่คุณตระหนักว่าที่เชื่อมโยงที่ยังทำงานกับไคลเอ็นต์ในพื้นที่มิลวอกี้ คุณต้องการเพิ่มแถวที่ประกอบด้วยข้อมูลพื้นที่มิลวอกี้ไปยังตารางก่อนที่คุณแชร์ตารางที่ มีการเชื่อมโยงของคุณ

คุณสามารถเพิ่มข้อมูลพื้นที่มิลวอกี้ลงในตารางใบสั่งซื้อจากชิคาโก้ที่คุณสร้างขึ้นในตัวอย่างก่อนหน้านี้โดยใช้กระบวนงานต่อไปนี้:

 1. เปิดคิวรีชื่อ "คิวรีใบสั่งซื้อจากชิคาโก้" ในมุมมอง ออกแบบ

 2. บนแท็บออกแบบ ในกลุ่มชนิดของคิวรี คลิกผนวก กล่องโต้ตอบแบบใช้ผนวกข้อมูล เปิดขึ้น

 3. ในกล่องโต้ตอบแบบใช้ผนวกข้อมูล คลิกลูกศรในกล่องชื่อตาราง นั้นแล้ว เลือกใบสั่งซื้อจากชิคาโก้ จากรายการดรอปดาวน์

 4. คลิก ตกลง

  ปิดกล่องโต้ตอบแบบใช้ผนวกข้อมูล ในตารางออกแบบ แถวแสดง หายไป และแถวผนวกไปยัง ปรากฏขึ้น

 5. ในตารางออกแบบ ในแถวเกณฑ์ ของคอลัมน์เมืองที่จัดส่ง ลบ 'ชิคาโก' และจากนั้น พิมพ์'มิลวอกี้'

 6. ในแถว ผนวกไปยัง ให้เลือกเขตข้อมูลที่เหมาะสมสำหรับแต่ละคอลัมน์

  ในตัวอย่างนี้ ค่าของแถว ผนวกไปยัง ควรตรงกับค่าของแถว เขตข้อมูล แต่ไม่จำเป็นสำหรับการทำงานของคิวรีแบบใช้ผนวกข้อมูล

 7. บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม ผลลัพธ์ ให้คลิก เรียกใช้

หมายเหตุ:  ขณะเรียกใช้คิวรีที่ส่งกลับข้อมูลจำนวนมาก คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่ระบุว่าคุณจะไม่สามารถเลิกทำคิวรีได้ ลองเพิ่มขีดจำกัดของขนาดหน่วยความจำเป็น 3 เมกะไบต์ เพื่อให้คิวรีสามารถดำเนินการได้

ด้านบนของหน้า

เปลี่ยนแปลงข้อมูลในตัวแบบอัตโนมัติ

คุณสามารถใช้คิวรีแบบใช้อัปเดตข้อมูลเพื่อเปลี่ยนแปลงข้อมูลในตารางของคุณ และคุณสามารถใช้คิวรีแบบใช้อัปเดตข้อมูลเพื่อใส่เกณฑ์สำหรับระบุแถวที่ควรได้รับการอัปเดตได้ด้วย คิวรีแบบใช้อัปเดตข้อมูลจะทำให้คุณมีโอกาสในการตรวจทานข้อมูลที่อัปเดตก่อนที่ดำเนินการอัปเดตได้

สิ่งสำคัญ: คิวรีแอคชันไม่สามารถยกเลิกการทำงานได้ คุณควรพิจารณาสำรองข้อมูลของตารางใดๆ ที่คุณจะอัปเดตโดยใช้คิวรีแบบใช้อัปเดตข้อมูล

หมายเหตุ: ไม่สามารถเรียกใช้คิวรีแบบใช้อัปเดตข้อมูลในเว็บเบราว์เซอร์

ในตัวอย่างก่อนหน้านี้รวมแถวลงในตารางใบสั่งซื้อจากชิคาโก้ ในตารางใบสั่งซื้อจากชิคาโก้ เขตข้อมูล ID ผลิตภัณฑ์แสดงรหัสผลิตภัณฑ์เป็นตัวเลข เมื่อต้องการทำให้ข้อมูลมีประโยชน์มากขึ้นสำหรับรายงาน คุณอาจต้องการแทน Id ผลิตภัณฑ์ ด้วยชื่อผลิตภัณฑ์ เมื่อต้องการแทน Id ผลิตภัณฑ์ คุณต้องก่อนเปลี่ยนชนิดข้อมูลของเขตข้อมูลคีย์ผลิตภัณฑ์ของตารางใบสั่งซื้อจากชิคาโก้จากตัวเลขเป็นข้อความ เพื่อให้เขตข้อมูล ID ผลิตภัณฑ์สามารถยอมรับชื่อผลิตภัณฑ์

คุณสามารถปรับปรุงค่าในตารางใบสั่งซื้อจากชิคาโก้ โดยใช้กระบวนงานต่อไปนี้:

 1. เปิดตาราง ใบสั่งซื้อจากชิคาโก้ ในมุมมอง ออกแบบ

 2. ในแถว หมายเลขผลิตภัณฑ์ของคุณ ให้เปลี่ยนชนิดข้อมูลจาก ตัวเลข เป็น ข้อความ

 3. บันทึกและปิดตาราง ใบสั่งซื้อจากชิคาโก้

 4. บนแท็บ สร้าง ในกลุ่ม คิวรี ให้คลิก การออกแบบคิวรี

 5. ในกล่องโต้ตอบแสดงตาราง คลิกสองครั้งที่ใบสั่งซื้อจากชิคาโก้ และผลิตภัณฑ์

 6. ปิดกล่องโต้ตอบ แสดงตาราง

 7. บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม ชนิดของคิวรี ให้คลิก อัปเดต

  ในตารางออกแบบ แถว เรียงลำดับ และ แสดง จะหายไป และแถว อัปเดตเป็น จะปรากฏขึ้น

 8. ในตาราง ใบสั่งซื้อจากชิคาโก้ ให้คลิกสองครั้งที่ หมายเลขผลิตภัณฑ์ของคุณ เพื่อเพิ่มเขตข้อมูลนี้ไปยังตารางออกแบบ

 9. ในตารางออกแบบ ในแถวอัปเดตเป็น ของคอลัมน์ID ผลิตภัณฑ์ พิมพ์ หรือวาง ต่อไปนี้:

  [ผลิตภัณฑ์] [ชื่อผลิตภัณฑ์]

  เคล็ดลับ: คุณสามารถใช้คิวรีแบบใช้อัปเดตข้อมูลเพื่อลบค่าของเขตข้อมูลโดยใช้สตริงว่างเปล่า ("") หรือ NULL ในแถว อัปเดตป็น

 10. ในแถวเกณฑ์ พิมพ์ หรือวางต่อไปนี้:

  [หมายเลขผลิตภัณฑ์] เช่น ([ผลิตภัณฑ์] [ ID])

  คำสำคัญเช่นจำเป็นเนื่องจากเขตข้อมูลที่คุณกำลังเปรียบเทียบประกอบด้วยชนิดข้อมูลแตกต่างกัน (ID ผลิตภัณฑ์คือ ข้อมูลข้อความ ID เป็นข้อมูลตัวเลข)

 11. คุณสามารถตรวจทานว่าค่าใดจะมีการเปลี่ยนแปลงโดยคิวรีแบบใช้อัปเดตข้อมูลได้ โดยดูคิวรีในมุมมองแผ่นข้อมูล

  บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม ผลลัพธ์ ให้คลิก มุมมอง แล้วคลิก มุมมองแผ่นข้อมูล

  คิวรีส่งกลับรายการของ id ของผลิตภัณฑ์ที่จะปรับปรุง

 12. บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม ผลลัพธ์ ให้คลิก เรียกใช้

  เมื่อคุณเปิดตารางใบสั่งซื้อจากชิคาโก้ คุณจะเห็นว่า ถูกแทนที่ค่าตัวเลขในเขตข้อมูล ID ผลิตภัณฑ์ ด้วยชื่อผลิตภัณฑ์จากตารางผลิตภัณฑ์

ด้านบนของหน้า

ลบข้อมูลในตัวแบบอัตโนมัติ

คุณสามารถใช้คิวรีแบบใช้ลบข้อมูลเพื่อลบข้อมูลจากตารางของคุณ และคุณสามารถใช้คิวรีแบบใช้ลบข้อมูลเพื่อใส่เกณฑ์เพื่อระบุแถวที่ควรถูกลบได้ด้วย คิวรีแบบใช้ลบข้อมูลจะทำให้คุณมีโอกาสในการตรวจทานแถวที่จะถูกลบก่อนที่คุณจะดำเนินการลบได้

หมายเหตุ: ไม่สามารถเรียกใช้คิวรีแบบใช้ลบในเว็บเบราว์เซอร์

สมมติว่า คุณกำลังเตรียมเพื่อส่งการเชื่อมโยงตารางใบสั่งซื้อจากชิคาโก้ (อัปเดตในตัวอย่างก่อนหน้านี้) ไปยังธุรกิจของคุณจากชิคาโก้ และสังเกตว่า บางอย่างของแถวประกอบด้วยจำนวนเขตข้อมูลว่าง คุณต้องการเอาแถวเหล่านี้ที่ประกอบด้วยเขตข้อมูลว่างเปล่าก่อนที่คุณส่งตาราง คุณไม่สามารถเปิดตารางเพียง และลบแถวด้วยตนเอง แต่คุณอาจพบว่ามีประโยชน์เมื่อต้องการใช้คิวรีแบบใช้ลบถ้ามีมากกว่าสองสามแถวที่คุณต้องการลบ และคุณมีเกณฑ์ล้างควรถูกลบแถว

คุณสามารถใช้คิวรีเพื่อลบแถวในตาราง ใบสั่งซื้อจากชิคาโก้ ที่ไม่มีค่าสำหรับ ID ใบสั่งซื้อ ได้โดยใช้กระบวนงานต่อไปนี้

 1. บนแท็บ สร้าง ในกลุ่ม คิวรี ให้คลิก ออกแบบคิวรี

 2. ในกล่องโต้ตอบแสดงตาราง คลิกสองครั้งที่ใบสั่งซื้อจากชิคาโก้

 3. ปิดกล่องโต้ตอบ แสดงตาราง

 4. บนแท็บการออกแบบ ในกลุ่มชนิดของคิวรี คลิกลบ

  ในตารางออกแบบ แถว เรียงลำดับ และ แสดง จะหายไป และแถว ลบ จะปรากฏขึ้น

 5. ในตาราง ใบสั่งซื้อจากชิคาโก้ ให้คลิกสองครั้งที่ ID ใบสั่งซื้อ เพื่อเพิ่มไปยังตารางออกแบบ

 6. ในตารางออกแบบ ในแถวเกณฑ์ ของคอลัมน์ ID ใบสั่งซื้อ พิมพ์เป็น Null

 7. บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม ผลลัพธ์ ให้คลิก เรียกใช้

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×