บทนำเกี่ยวกับเมตาดาต้าที่มีการจัดการใน SharePoint Server 2010

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

บทความนี้ให้ภาพรวมของแนวคิดหลักที่เกี่ยวข้องกับการทำงานกับฟีเจอร์ metadata ที่มีการจัดการใหม่ในMicrosoft SharePoint Server 2010 บางอย่าง นี้อธิบายถึงวิธีฟีเจอร์ใหม่ที่มีการจัดการ metadata จัดเตรียมการสนับสนุนสำหรับการใช้งานแบบเป็นทางการจำแนกประเภทเพื่อไปแต่ละเงื่อนไขที่มีการจัดการ ได้นอกจากนี้อธิบายงานแท็กทางสังคมวิธี และฉันมีความสัมพันธ์กับฟีเจอร์ที่มีการจัดการ metadata เช่นคำที่มีการจัดการและคำสำคัญขององค์กร

ในบทความนี้

ฟีเจอร์ที่มีการจัดการ metadata

คำสำคัญและแนวคิด

Taxonomy

Folksonomy

ชุดคำ

คำ

คำที่มีการจัดการ

คำสำคัญขององค์กร

กลุ่ม

เครื่องมือการจัดการที่เก็บคำ

คอลัมน์ Metadata ที่มีการจัดการ

คอลัมน์คำสำคัญขององค์กร

แท็กทางสังคม

การแท็ก

สถานการณ์สมมติ Metadata: จาก Taxonomy เป็น Folksonomy

ประโยชน์ของ Metadata ที่มีการจัดการ

การจัดการ Metadata

การวางแผนและการกำหนดค่า Metadata ที่มีการจัดการ

สร้างและจัดการชุดคำ

ปรับใช้ metadata

แท็กเนื้อหาที่ มีเงื่อนไขที่มีการจัดการ

เนื้อหาแท็ก ด้วยคำสำคัญขององค์กร

เนื้อหาแท็ก ด้วยแท็กทางสังคม

ฟีเจอร์ที่มีการจัดการ metadata

ฟีเจอร์ metadata ที่มีการจัดการใหม่ในSharePoint Server 2010 จะเปิดใช้งานโปรแกรมประยุกต์ Managed Metadata Service ใหม่ที่มีการสนับสนุนสำหรับสิ่งสำคัญสอง:

  • การประกาศชนิดเนื้อหา    การแชร์ของชนิดเนื้อหาข้ามไซต์คอลเลกชันและแอปพลิเคชันบนเว็บ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประกาศชนิดเนื้อหา ดูที่บทนำสู่ชนิดเนื้อหาและการประกาศชนิดเนื้อหา

  • การจำแนกประเภท    การสร้างและจัดการคอลเลกชันแบบลำดับชั้นของจากส่วนกลางจัดการเงื่อนไข (หรือเรียกว่าชุดคำ) ที่สามารถใช้เป็นแอตทริบิวต์สำหรับรายการต่าง ๆ ในไซต์ SharePoint ชุดคำเหล่านี้สามารถใช้ร่วมกันข้ามไซต์คอลเลกชันและแอปพลิเคชันบนเว็บ ชุดคำสามารถสร้าง และจัดการโดยใช้คุณลักษณะเรียกว่าเครื่องมือการจัดการที่เก็บคำ

ด้านบนของหน้า

คำสำคัญและแนวคิด

มีคำสำคัญและแนวคิดที่มีประโยชน์เมื่อต้องการทำความเข้าใจเมื่อทำงานกับฟีเจอร์ metadata ที่แตกต่างกันใน SharePoint Server 2010 หลาย ทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดเหล่านี้จะช่วยให้คุณเข้าใจข้อมูลแนวคิดที่อธิบายไว้ในภายหลัง ในบทความนี้ และ ในบทความอื่น ๆ เกี่ยวกับฟีเจอร์ที่มีการจัดการ metadata

Taxonomy

Taxonomy แบบเป็นการจัดประเภทของคำ ป้ายชื่อ หรือคำที่จัดกลุ่มตามความเหมือนลงในลำดับชั้น Taxonomy อาจถูกกำหนด และจัดการจากส่วนกลาง โดยอย่าง น้อยหนึ่งคน ตัวแบบนานาชาติมาตรฐานอุตสาหกรรมการจำแนกประเภท (ISIC), ที่พัฒนาขึ้น โดย Nations สหรัฐ คือ ตัวอย่างคนดังมากของการจัดหมวดอุตสาหกรรมที่ใช้ในการจัดประเภทข้อมูลทางเศรษฐกิจ การจำแนกประเภทจะเป็นประโยชน์มากมายเนื่องจากมีโครงสร้างลำดับชั้น ตรรกะของ metadata ที่สามารถใช้เพื่อจัดประเภทข้อมูลอย่างสอดคล้องกัน

ด้านบนของหน้า

Folksonomy

Folksonomy มีการจัดประเภทที่เป็นผลลัพธ์เมื่อผู้ใช้เว็บไซต์ร่วมกันนั้นคำ ป้ายชื่อ หรือคำนำไปใช้กับเนื้อหาบนไซต์ ถ้าคุณเคยเห็น cloud แท็กที่บนเว็บไซต์ คุณได้เห็นในการแสดงภาพเป็น folksonomy ตัวเลขที่ด้านล่างแสดงแท็ก Cloud Web Part บนไซต์ SharePoint อาจเป็นประโยชน์ folksonomy ตามวิธีการ metadata เนื่องจากนั้นแตะเพิ่ม และความเชี่ยวชาญของผู้ใช้ไซต์ และผู้สร้างเนื้อหา หรือจะทำให้การจำแนกประเภทเนื้อหาจะค่อย ๆ พัฒนาตาม ด้วยของผู้ใช้เปลี่ยนแปลงความต้องการทางธุรกิจและความสนใจ

แท็ก Cloud

ด้านบนของหน้า

ชุดคำ

ชุดคำ คือกลุ่มของคำต่างๆ ที่สัมพันธ์กัน

ขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่จะสร้างชุดคำ ขอบเขตของอาจเป็นข้อมูลภายในเครื่อง หรือส่วนกลาง:

  • ชุดคำในเครื่องถูกสร้างขึ้นภายในบริบทของไซต์คอลเลกชัน และพร้อมใช้งาน (และสามารถมองเห็นได้) กับผู้ใช้ของไซต์คอลเลกชันเท่านั้น ตัวอย่าง ถ้าคุณเพิ่มคอลัมน์ metadata ที่มีการจัดการลงในรายการหรือไลบรารี และสร้างชุดคำใหม่การตั้งค่าสำหรับคอลัมน์นี้ แล้วชุดคำคือภายในไซต์คอลเลกชันที่ประกอบด้วยรายการหรือไลบรารีนี้

  • ชุดคำส่วนกลางจะพร้อมใช้งานตลอดทั้งไซต์ทั้งหมดที่การสมัครใช้งานแอปพลิเคชันบริการ Metadata ที่มีจัดการที่เฉพาะเจาะจง

สามารถกำหนดค่าชุดคำเพื่อปิด ซึ่งหมายความว่า ผู้ใช้ไม่สามารถเพิ่มคำใหม่ลงในสไลด์เมื่อพวกเขาจะใส่ค่าสำหรับคอลัมน์ที่มีแมปไปยังชุดคำ หรือพวกเขาสามารถกำหนดค่าการเปิด ซึ่งหมายความ ว่า ผู้ใช้สามารถเพิ่มคำใหม่ลงในชุดคำเมื่อพวกเขากำลังอัปเดตค่าสำหรับคอลัมน์ที่มีแมปไปยังชุดคำ

ด้านบนของหน้า

คำศัพท์

คำที่ใช้เป็นข้อมูลแต่ละรายการภายในชุดคำ และระบุคำหรือวลีที่สามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลบนไซต์ SharePoint Server 2010 คำที่มีรหัสที่ไม่ซ้ำกัน และมีป้ายชื่อข้อความแตกต่างกันหลาย (คำเหมือน) ถ้าคุณกำลังทำงานบนไซต์หลายภาษา นั้นสามารถมีป้ายชื่อในภาษาอื่น

คำมีสองชนิด ได้แก่

คำที่มีการจัดการ

เงื่อนไขที่มีการจัดการโดยปกติจะถูกกำหนดไว้ล่วงหน้า และจัดระเบียบลงในชุด โดยผู้ดูแลที่เก็บคำหรือบุคคลอื่นที่ มีสิทธิ์ในการทำงานกับ metadata ที่มีการจัดการคำในลำดับชั้น

คำสำคัญขององค์กร

คำสำคัญขององค์กรคำหรือวลีที่จะถูกเพิ่มไปยังรายการบนไซต์ SharePoint ได้ คำสำคัญขององค์กรมีการจัดระเบียบลงในที่เดียว ไม่ใช่ตามลำดับชั้นชุดคำภายในเครื่องมือการจัดการที่เก็บคำที่เรียกว่าชุดคำสำคัญ เนื่องจากผู้ใช้สามารถโดยทั่วไปแล้วเพิ่มคำหรือวลีใด ๆ กับรายการเป็นคำสำคัญ คำสำคัญขององค์กรสามารถใช้สำหรับการแท็กลักษณะ folksonomy ผู้ดูแลที่เก็บคำ หรือบุคคลอื่นที่ มีสิทธิ์ในการจัดการ metadata สามารถเลือกที่จะย้ายคำสำคัญออก จากชุดคำสำคัญ และลง ใน ชุดคำที่มีการจัดการที่เฉพาะเจาะจง ณจุดใดคำสำคัญจะพร้อมใช้งานภายในบริบทของชุดคำที่เฉพาะเจาะจง ผู้ดูแลที่เก็บคำยังสามารถเลือกทำให้ชุดคำสำคัญที่ปิด เพื่อให้ผู้ใช้ไม่สามารถส่งคำสำคัญใหม่ และจำกัดการใช้คำสำคัญที่มีอยู่

ด้านบนของหน้า

จัดกลุ่ม

กลุ่มกำหนดขอบเขตความปลอดภัย กลุ่มได้ว่า ทั้งหมดแชร์ข้อกำหนดด้านความปลอดภัยทั่วไปตั้งค่าชุดคำ เฉพาะผู้ใช้ที่ถูกกำหนดให้เป็นผู้สนับสนุนไปยังกลุ่มที่เฉพาะเจาะจงสามารถจัดการชุดคำที่อยู่ในกลุ่ม หรือสร้างชุดคำใหม่ภายใน องค์กรที่ควรสร้างกลุ่มสำหรับชุดคำที่จะมีความต้องการเข้าถึงหรือความปลอดภัยไม่ซ้ำกันที่ไม่ซ้ำกัน

ด้านบนของหน้า

เครื่องมือการจัดการที่เก็บคำ

เครื่องมือการจัดการที่เก็บคำคือ เครื่องมือที่ taxonomists ผู้ดูแลระบบ หรือบุคคลอื่นที่จัดการการจำแนกประเภทสามารถใช้เพื่อสร้าง นำเข้า และจัดการชุดคำและเงื่อนไขภายใน ชุดคำส่วนกลางทั้งหมดที่แสดงเครื่องมือการจัดการที่เก็บคำ และชุดคำใด ๆ ภายในเครื่องที่พร้อมใช้งานสำหรับไซต์คอลเลกชันที่คุณเข้าถึงเครื่องมือการจัดการที่เก็บคำ

ด้านบนของหน้า

คอลัมน์ Metadata ที่มีการจัดการ

คอลัมน์ที่มีจัดการ Metadata มีชนิดคอลัมน์ใหม่ที่คุณสามารถเพิ่มลงในรายการหรือไลบรารีเพื่อให้ผู้ใช้ไซต์หรือเจ้าของเนื้อหาสามารถเลือกค่าจากชุดคำที่เฉพาะเจาะจงของเงื่อนไขที่มีการจัดการ และนำไปใช้กับเนื้อหา คอลัมน์ Metadata ที่มีจัดการคุณสามารถกำหนดค่าการแมปไปชุดคำที่มีอยู่ หรือคุณสามารถสร้างชุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับคอลัมน์คำใหม่ ถ้าคุณสร้างชุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับ Metadata ที่มีจัดการคอลัมน์ ที่ชุดคำชุดคำในเครื่องที่พร้อมใช้งานเฉพาะสำหรับการใช้ภายในไซต์คอลเลกชันที่ถูกสร้างขึ้น จะ คำใหม่

ด้านบนของหน้า

คอลัมน์คำสำคัญขององค์กร

คอลัมน์คำสำคัญขององค์กรจะเป็นคอลัมน์ที่คุณสามารถเพิ่มลงในชนิดเนื้อหา รายการ หรือไลบรารีเพื่อทำให้ผู้ใช้ไปยังรายการแท็กด้วยคำหรือวลีที่เลือก คอลัมน์มีหลายค่าตามค่าเริ่มต้นได้ เมื่อผู้ใช้พิมพ์คำหรือวลีลงในคอลัมน์ พวกเขาจะแสดง ด้วยชนิดล่วงหน้าข้อเสนอแนะ ซึ่งอาจรวมถึงรายการจากทั้งชุดที่มีการจัดการคำและชุดคำสำคัญ ผู้ใช้สามารถเลือกค่าที่มีอยู่ หรือใส่สิ่งใหม่ ๆ (ถ้ามีการกำหนดค่าชุดคำสำคัญจะเปิดเพื่อเพิ่มผู้ใช้)

ด้านบนของหน้า

แท็กทางสังคม

แท็กทางสังคมคำหรือวลีที่ผู้ใช้ไซต์สามารถนำไปใช้กับเนื้อหาบนไซต์ SharePoint เพื่อช่วยในการจัดประเภทข้อมูลในแบบที่สื่อความหมายเหล่านั้น ได้ แท็กทางสังคมยังสามารถใช้กับ url ของไซต์ SharePoint จากภายนอก แท็กทางสังคมสนับสนุนน folksonomy แท็ก แท็กทางสังคมประกอบด้วยตัวชี้ไปยังข้อมูลสามชนิด:

  • ข้อมูลเฉพาะตัวของผู้ใช้

  • URL ของรายการ

  • คำ

ตัวชี้เหล่านี้จะเก็บไว้ในเก็บ Tagging สังคมที่เป็นส่วนหนึ่งของแอปพลิเคชันบริการโปรไฟล์ผู้ใช้ ทางเทคนิค แท็กทางสังคมไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของฟีเจอร์ metadata ที่มีการจัดการใน SharePoint Server 2010 แต่จะเชื่อมต่อกับฟีเจอร์ของ metadata ที่มีการจัดการในสองวิธีที่สำคัญที่ช่วยสนับสนุนการใช้ metadata สอดคล้องกันทั่วทั้งองค์กร ส่วนคำของตัวชี้แท็กทางสังคมไปยังคำในชุดคำสำคัญของเก็บคำสำหรับแอปพลิเคชันบริการ Metadata ที่มีจัดการการเชื่อมต่อไซต์หนึ่ง

ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณสร้างการแท็กทางสังคมใหม่ คุณสามารถเลือกได้จากคำที่มีอยู่ ซึ่งอาจมีคำที่มีการจัดการ ตลอดจนคำสำคัญขององค์กร ถ้าคุณเลือกหนึ่งคำเหล่านี้ที่มีอยู่ แท็กทางสังคมของคุณประกอบด้วยตัวชี้ไปที่คำ ถ้าคุณเลือกที่ไม่ได้เลือกคำที่มีอยู่แล้ว และคุณสร้างชุดคำที่ไม่ได้ใช้ก่อน คำสำคัญใหม่จะถูกสร้างขึ้นสำหรับไฟล์นั้นในคำสำคัญของชุดคำในเก็บคำ และชี้แท็กทางสังคมของคุณใหม่ไปยังคำนี้

ด้วยวิธีนี้ คำสำคัญที่ใช้ในการแท็กทางสังคมจะถูกเพิ่มไปคำสำคัญที่ตั้งค่าการมองเห็นได้ในเก็บมือการจัดการคำ (ถ้าไม่มีอยู่แล้วมี), และสามารถจัดการได้ โดยผู้ดูแลที่เก็บคำ นอกจากนี้ เมื่อผู้ใช้ใช้คำสำคัญขององค์กร หรือที่มีจัดการคำลงในเนื้อหา ด้วยการปรับปรุงคอลัมน์ที่มีคำสำคัญขององค์กรหรือที่มีจัดการ Metadata แท็กทางสังคมสามารถสร้างได้โดยอัตโนมัติเพื่อให้มองเห็นเป็นแท็กในตัวดึงข้อมูลข่าว เมฆแท็ก หรือโปรไฟล์ไซต์ของฉันคำเหล่านี้ เจ้าของรายการหรือไลบรารีสามารถเปิด หรือปิดใช้งานการประกาศ metadata ด้วยการปรับปรุงการตั้งค่าคำสำคัญและ metadata ขององค์กร สำหรับรายการหรือไลบรารี

เมื่อคุณเพิ่มแท็กทางสังคม รายการคุณสามารถระบุว่า คุณต้องการทำให้ข้อมูลเฉพาะตัวของคุณ และ URL รายการส่วนตัว แต่คำ ซึ่งเก็บไว้ในเก็บคำ เสมอสาธารณะ

แท็กทางสังคมจะมีประโยชน์เนื่องจากจะช่วยให้ผู้ใช้ของไซต์เพื่อปรับปรุงความสามารถของเนื้อหาและข้อมูลบนไซต์

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิ์ส่วนบุคคลและประมาณความปลอดภัยของแท็กทางสังคม ดูข้อมูลส่วนบุคคลและประมาณความปลอดภัยของแท็กทางสังคม

การแท็ก

ในสมสุดทั่วไป แท็กสามารถอ้างอิงเพียงแค่การปรับใช้ metadata กับรายการ คำนึงว่าเป็น metadata ที่มีการจัดการหรือเป็นแท็กทางสังคม ในบทความนี้ กริยา "แท็ก" จะถูกใช้ในแง่นี้ และไม่มีการจำกัดการแท็กทางสังคม

ด้านบนของหน้า

สถานการณ์สมมติ Metadata: จาก Taxonomy เป็น Folksonomy

ฟีเจอร์การจัดการ metadata ในSharePoint Server 2010 สนับสนุนช่วงของวิธีการการจัดการและการใช้ metadata สมมติช่วงนี้เป็นชนิดของ continuum ด้านหนึ่ง continuum นี้ มีการจำแนกประเภทซึ่งเป็นกลุ่มทาง จัดการจากส่วนกลาง ลำดับชั้นของคำ ท้ายอื่น ๆ ของช่วงนี้ มีfolksonomiesซึ่งจะทำงานร่วมกันการจัดประเภทที่เป็นผลลัพธ์เมื่อบุคคลแท็กได้อย่างอิสระนำไปใช้กับเนื้อหา

SharePoint Server 2010 สนับสนุนทั้งสอง extremes ของ continuum นี้ ตลอดจนชี้ที่ ด้านหนึ่ง continuum คุณสามารถใช้การจำแนกประเภททางผ่านที่มีการจัดการคำและชุดคำ ที่ส่วนท้ายอื่น ๆ จะสนับสนุนคำสำคัญขององค์กรและแท็กทางสังคม ทั้งสองอย่างซึ่งทำให้ผู้ใช้ไซต์แท็กเนื้อหา ด้วยคำสำคัญของการเลือกของพวกเขา

ระหว่าง extremes เหล่านี้คุณสามารถใช้องศาโครงสร้างและตัวควบคุมที่มีความยืดหยุ่นกับ metadata และคุณสามารถปรับเปลี่ยนขอบเขตที่คุณใช้ตัวควบคุมนี้ ด้วยการเลือกเพื่อทำให้ส่วนกลางข้ามไซต์หรือไซต์ภายในเครื่องเพื่อระบุ ตัวอย่างเช่น คุณมีความสามารถในการกำหนดค่าชุดคำเพื่อปิด หรือเปิดเมื่อต้องการจัดสรรผู้ใช้ คุณสามารถเลือกที่จะใช้คำสำคัญขององค์กรและการแท็กทางสังคมร่วมกับเงื่อนไขที่มีการจัดการ หรือไม่ SharePoint Server 2010 ช่วยให้องค์กรสามารถผสมผสานประโยชน์ของการจำแนกประเภทที่มีการจัดการ ทาง มีประโยชน์จากการแท็กทางสังคมในวิธีที่กำหนดเอง

ไดอะแกรมต่อไปนี้แสดงชนิดที่แตกต่างของ SharePoint โดยยึดโซลูชันอาจจำเป็นต้องใช้วิธีอื่นเพื่อ metadata โดยยึดตามต้องการทางธุรกิจได้

การกำหนดค่าแบบยืดหยุ่นสำหรับ Metadata ที่มีการจัดการ

ด้านบนของหน้า

ประโยชน์ของ Metadata ที่มีการจัดการ

มีข้อดีหลายอย่างเพื่อใช้ metadata ที่มีการจัดการข้ามไซต์ในองค์กร:

ใช้ Consistent ของ metadata    ฟีเจอร์ที่มีการจัดการ metadata ในSharePoint Server 2010 ช่วยให้คุณสามารถปรับองศาของตัวควบคุมการนำไปใช้กับ metadata ที่ถูกเพิ่มลงในเนื้อหา มีคำ ชุดและเงื่อนไขที่มีการจัดการที่คุณสามารถสร้างควบคุมชนิดของเงื่อนไขที่พร้อมใช้งานที่จะเพิ่มเนื้อหา และคุณ สามารถควบคุมผู้ที่มีความสามารถในการเพิ่มคำใหม่ คุณยังสามารถจำกัดการใช้คำสำคัญขององค์กรลงในรายการที่เฉพาะเจาะจงของคำสำคัญได้ โดยการกำหนดค่าชุดเป็นปิดคำสำคัญ

เมื่อเงื่อนไขเดียวกันจะใช้อย่างสอดคล้องกันตลอดทั้งไซต์ ได้ง่ายในการสร้างกระบวนการที่สมบูรณ์หรือโซลูชันที่อาศัย metadata นอกจากนี้ ประสบการณ์การใช้งานผู้ใช้สำหรับการทำงานกับ metadata บนไซต์ ในรายการและไลบรารี เดียว กับ ในโปรแกรมไคลเอ็นต์ Office ทำให้ง่ายสำหรับผู้ใช้ไซต์เพื่อใช้ metadata ที่สอดคล้องกับเนื้อหาของพวกเขา

ความสามารถเนื้อหา Improved    เมื่อเนื้อหาข้ามไซต์ในองค์กรมี metadata ที่สอดคล้องกัน ได้ง่ายต่อการค้นหา และเข้าถึงข้อมูลทางธุรกิจและข้อมูล โดยใช้การค้นหา ค้นหาฟีเจอร์ใหม่ เช่นบานหน้าต่างการปรับปรุง ซึ่งแสดงทางด้านซ้ายของหน้าผลลัพธ์การค้นหา เปิดใช้งานผู้ใช้ในการกรองโดยยึดตาม metadata ผลลัพธ์การค้นหา

แผงการปรับปรุงจะแสดง Metadata ที่ใช้กรองผลลัพธ์การค้นหาได้

ด้านบนของหน้า

นอกจากนี้ คุณสามารถกำหนดค่าการนำทาง metadata สำหรับรายการและไลบรารีเพื่อทำให้ผู้ใช้เพื่อสร้างมุมมองแบบไดนามิกของข้อมูลโดยยึดตามเขตข้อมูล metadata ที่เฉพาะเจาะจง ผู้ใช้สามารถไปยังไลบรารี โดยโฟลเดอร์ หรือ โดย metadata pivot แล้วพวกเขาสามารถปรับปรุงผลลัพธ์ โดยใช้ตัวกรองหลักเพิ่มเติม

ตัวควบคุมการนำทาง Metadata

ด้านบนของหน้า

ความยืดหยุ่น Increased    ฟีเจอร์ที่มีการจัดการ metadata เป็นเรื่องง่ายสำหรับผู้ดูแลที่เก็บคำ (หรือบุคคลอื่นที่ มีสิทธิ์ในการอัปเดตข้อมูลที่มีจัดการ metadata) เมื่อต้องการรักษา และการปรับใช้ metadata ของ business ค่อย ๆ พัฒนาตามความต้องการ คุณสามารถปรับปรุงชุดคำได้อย่างง่ายดายในเครื่องมือการจัดการที่เก็บคำ และเงื่อนไขใหม่ หรือปรับปรุงโดยอัตโนมัติจะพร้อมใช้งานทุกคอลัมน์ Metadata ที่มีจัดการเกี่ยวข้องกับว่าชุดคำพร้อมใช้งาน ถ้าคุณผสานเงื่อนไขหลายเงื่อนไขหนึ่ง เนื้อหาที่ถูกแท็ก ด้วยคำเหล่านี้จะอัปเดตโดยอัตโนมัติเพื่อแสดงการเปลี่ยนแปลงนี้ คุณสามารถระบุหลายคำเหมือน (หรือป้ายชื่อ) สำหรับแต่ละเงื่อนไข ถ้าไซต์ของคุณมีหลายภาษา คุณสามารถระบุป้ายชื่อหลายภาษาสำหรับแต่ละเงื่อนไข

ด้านบนของหน้า

การจัดการ Metadata

การวางแผนและการกำหนดค่า Metadata ที่มีการจัดการ

องค์กรของคุณอาจต้องการเข้าร่วมในระดับบางอย่างของการวางแผนก่อนที่คุณเริ่มต้นใช้งานฟีเจอร์ที่มีการจัดการ metadata จำเป็นต้องมีการวางแผนระดับเป็นสัดส่วนมากกว่าหรือน้อยกว่ากับระดับของระดับและตัวควบคุมที่คุณต้องการบังคับบน metadata

ถ้าคุณต้องการให้ผู้ใช้ช่วยพัฒนา taxonomy ของคุณ แล้วคุณสามารถเพียงแค่ให้ผู้ใช้ที่เพิ่มคำสำคัญไปยังรายการ และจัดระเบียบสิ่งเหล่านี้ลงในชุดคำตามความเหมาะสม

ถ้าองค์กรของคุณต้องการใช้ ชุดคำที่มีการจัดการการจำแนกประเภทที่กำหนดไว้ล่วงหน้าอย่างเป็นทางการใช้งาน จาก นั้นผู้เกี่ยวข้องหลักกับคุณสนใจ vested ในโครงสร้างของ taxonomy จำเป็นต้องทำงานร่วมกันเพื่อวางแผน และพัฒนาชุดคำและเงื่อนไขที่จะใช้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการวางแผนนี้ ดูที่การวางแผนคำและชุดคำ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนดค่าโปรแกรมประยุกต์ Managed Metadata Service ดูจัดการ metadata ที่มีการจัดการ

หลังจากผู้เกี่ยวข้องหลักในองค์กรตกลงร่วมชุดคำที่จำเป็นต้องมี คุณสามารถใช้เครื่องมือการจัดการที่เก็บคำ เพื่อนำเข้า หรือสร้างชุดคำของคุณ และการจัดการ และรักษาชุดคำเมื่อผู้ใช้เริ่มทำงานกับ metadata ถ้าแอปพลิเคชันบริการ Metadata ที่มีจัดการที่ถูกกำหนดค่าสำหรับแอปพลิเคชันบนเว็บของคุณ และคุณเป็นผู้ดูแลไซต์คอลเลกชันหรือกำหนดคำเก็บผู้ดูแลคอ คุณสามารถไปยังเก็บมือการจัดการคำ โดยการคลิกการตั้งค่าไซต์ บนเมนูการกระทำในไซต์ แล้ว คลิกคำเก็บจัดการ ภายใต้การดูแลไซต์

ด้านบนของหน้า

สร้างและจัดการชุดคำ

เครื่องมือการจัดการที่เก็บคำให้ตัวควบคุมแผนภูมิที่คุณสามารถใช้เพื่อดำเนินงานส่วนใหญ่ บทบาทผู้ใช้ของคุณสำหรับเครื่องมือนี้กำหนดว่างานที่คุณสามารถทำ เมื่อต้องการทำงานในเครื่องมือการจัดการที่เก็บคำ คุณต้องเป็นผู้ ดูแลฟาร์ม ผู้ ดูแลที่เก็บคำ หรือบุคคลที่ได้กำหนดให้เป็นผู้จัดการกลุ่มหรือผู้สนับสนุนสำหรับชุดคำ สำหรับข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับบทบาทเหล่านี้ ดูบทบาทของ metadata ที่มีการจัดการ

เมื่อต้องการใช้การกระทำบนรายการภายในลำดับชั้น ชี้ไปชื่อของโปรแกรมประยุกต์ Managed Metadata Service กลุ่ม ชุดคำ หรือคำที่คุณต้อง การปรับเปลี่ยน คลิกลูกศรที่ปรากฏขึ้น แล้ว ใช้เมนูการกระทำที่คุณต้องเลือก

ตัวอย่างเช่น

ถ้าคุณเป็นผู้ดูแลที่เก็บคำ คุณสามารถสร้าง หรือลบกลุ่มภายในในแอปพลิเคชันบริการ Metadata ที่มีจัดการ

คุณสามารถใช้เมนุเพื่อสร้างกลุ่มใหม่

ด้านบนของหน้า

ถ้าคุณเป็นผู้ดูแลที่เก็บคำหรือผู้จัดการกลุ่มที่คุณสามารถสร้าง นำเข้า หรือลบชุดคำภายในกลุ่ม ผู้สนับสนุนชุดคำสามารถสร้างชุดคำใหม่

ให้ใช้เมนูเพื่อสร้างชุดคำชุดใหม่

ด้านบนของหน้า

ถ้าคุณเป็นผู้ดูแลที่เก็บคำ ผู้จัดการกลุ่ม หรือคำที่ใช้ตั้งค่าผู้สนับสนุน คุณสามารถสร้าง หรือนำคำภายในชุดคำ ตลอดจนคัดลอก ย้าย หรือลบชุดคำที่เลือกไว้

เมนูแสดงการกระทำที่คุณสามารถทำได้ในชุดกลุ่ม

ด้านบนของหน้า

ถ้าคุณเป็นผู้ดูแลที่เก็บคำ ผู้จัดการกลุ่ม หรือคำที่ใช้ตั้งค่าผู้สนับสนุน คุณสามารถสร้างสำเนา นำมาใช้ใหม่ ผสาน ยกเลิกสนับสนุน ย้าย หรือลบแต่ละเงื่อนไขภายในชุดคำ

ให้ใช้เมนูเพื่อจัดการคำต่างๆ ภายในชุดคำ

ด้านบนของหน้า

ในแต่ละระดับของลำดับชั้น คุณสามารถกำหนดค่าคุณสมบัติที่เฉพาะเจาะจงสำหรับกลุ่ม ชุดคำ หรือคำที่ใช้บานหน้าต่างคุณสมบัติ ที่แสดงทางด้านขวาของตัวควบคุมแบบโครงสร้างที่เก็บคำ

ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณกำลังกำหนดค่าชุดคำ คุณสามารถใช้บานหน้าต่างคุณสมบัติ เพื่อระบุรายละเอียดเช่นชื่อ คำอธิบาย เจ้าของ ติดต่อ และผู้เกี่ยวข้อง คุณสามารถระบุว่า คุณต้องการให้ชุดคำเพื่อจะเปิด หรือปิดการส่งใหม่จากผู้ใช้ คุณสามารถระบุว่า คุณต้องการตั้งค่าไว้ให้พร้อมใช้งานสำหรับการแท็กคำ ถ้าคุณเลือกที่จะทำให้ชุดคำพร้อมใช้งานสำหรับการแท็ก แล้วนั้นจะไม่สามารถมองเห็นสำหรับผู้ใช้ส่วนใหญ่ ถ้าชุดคำนั้นจะยังคงภายใต้การพัฒนา ตัวอย่างเช่น คุณอาจเลือกทำได้ในไม่พร้อมใช้งานสำหรับการแท็กนั้น

บานหน้าต่าง คุณสมบัติ ของเครื่องมือการจัดการที่เก็บคำ

ด้านบนของหน้า

ปรับใช้ metadata

แท็กเนื้อหาที่ มีเงื่อนไขที่มีการจัดการ

ถ้ามีการเพิ่มคอลัมน์ Metadata ที่มีจัดการลงในชนิดเนื้อหา รายการ การ หรือไลบรารี แล้วเจ้าของเนื้อหาสามารถแท็กเนื้อหาของพวกเขา มีคำที่มีการจัดการจากชุด โดยการแก้ไขคุณสมบัติสำหรับรายการหรือไลบรารี และจากนั้น ปรับปรุงเขตข้อมูลเกี่ยวข้องในฟอร์มการแก้ไขคุณสมบัติ สำหรับรายการหรือเอกสารเฉพาะเจาะจงคำ จัดการ Metadata คอลัมน์ได้ง่ายในการระบุเนื่องจากจะแสดงเป็นไอคอนแท็กที่สามารถใช้เพื่อเปิดใช้กล่องโต้ตอบตัวเลือกเพิ่มเติม

ไอคอนแท็กในกล่องโต้ตอบ แก้ไขคุณสมบัติ

ด้านบนของหน้า

คุณสามารถใช้ตัวเลือกเพิ่มเติมเพื่อเลือกคำจากภายในลำดับชั้นของชุดคำ ไม่มีประโยชน์ถ้าคุณไม่คุ้นเคยกับเงื่อนไขที่อาจมีอยู่ ถ้ามีการกำหนดค่าชุดคำการเปิด และคอลัมน์ metadata ที่มีการจัดการสำหรับจะอนุญาตให้มีค่า fill-in คุณอาจมีตัวเลือกในการเพิ่มคำใหม่ลงในชุดคำ หรือคุณเพียงแค่อาจมีตัวเลือกในการส่งคำติชมไปยังติดต่อที่กำหนดไว้สำหรับชุดคำ

คุณสามารถเลือกคำที่มีการจัดการได้จากตัวเลือกตัวควบคุมทรี

เมื่อคุณสามารถเริ่มพิมพ์คำคุณต้อง เงื่อนไขที่พร้อมใช้งานจะแนะนำให้คุณโดยยึดตามสิ่งที่คุณเริ่มการพิมพ์โดยอัตโนมัติ และคุณสามารถเลือกคุณต้องการ คุณอาจเห็นข้อมูลในวงเล็บเหลี่ยมหลังคำที่ระบุชื่อของชุดคำและลำดับชั้นสำหรับคำ สามารถวิธีใช้ที่คุณเลือกจากคำที่คล้ายกัน

เมื่อคุณเริ่มต้นพิมพ์ จะมีการแนะนำคำต่างๆ ให้คุณ

ถ้าคำที่คล้ายกัน หรือซ้ำกันจะแนะนำ คุณอาจยังสามารถดูข้อความอธิบายที่มีการกำหนดค่าการดูแลที่เก็บคำสำหรับคำเพื่อช่วยให้ผู้ใช้เลือกข้อมูลที่เหมาะสม

ข้อความอธิบายช่วยให้ผู้ใช้สามารถเลือกคำที่ถูกต้องได้

ด้านบนของหน้า

เนื้อหาแท็ก ด้วยคำสำคัญขององค์กร

ถ้ามีการเพิ่มคอลัมน์ที่มีคำสำคัญขององค์กรลงในชนิดเนื้อหา รายการ การ หรือไลบรา รี จากนั้น กดเนื้อหาเจ้าของ (หรือผู้ที่ มีสิทธิ์สนับสนุนสำหรับรายการหรือไลบรารี) สามารถแท็กเนื้อหาที่ มีคำสำคัญของคำที่มีการจัดการที่พร้อมใช้งานหรือ โดยการแก้ไขคุณสมบัติสำหรับรายการหรือไลบรารี และพิมพ์คำสำคัญที่พวกเขาต้องลงในเขตข้อมูลคำสำคัญขององค์กร ถ้าคำที่ตรงกัน หรือคล้ายกันอยู่ จะแนะนำ และคุณสามารถเลือก หรือคุณสามารถเพิ่มคำสำคัญใหม่ ถ้ามีการกำหนดค่าชุดคำสำคัญจะเปิดไปยังข้อกำหนดใหม่ เขตข้อมูลคำสำคัญขององค์กรจะมีหลายค่า เพื่อให้คุณสามารถเพิ่มคำสำคัญหลายรายการ

เมื่อคุณเริ่มพิมพ์คำสำคัญ คุณจะได้รับการแนะนำคำที่พร้อมใช้งานและคำสำคัญที่มีอยู่

ด้านบนของหน้า

เนื้อหาแท็ก ด้วยแท็กทางสังคม

ถ้ามีการเปิดใช้งานฟีเจอร์การแท็กทางสังคม แท็กเนื้อหาบนไซต์ SharePoint ที่คุณพบน่าสนใจ หรือมีความหมาย เมื่อต้องแท็กหน้า คุณสามารถใช้ไอคอนแท็กที่แสดงที่ด้านบนของหน้า

ปุ่มแท็กทางสังคมสำหรับเพจ

เมื่อต้องการแท็กเอกสาร หรือรายการ คุณสามารถใช้คำสั่งแท็กที่แสดงบนแท็บรายการ หรือไลบรารี ของ ribbon

คำสั่งแท็กทางสังคมบนแท็บ ไลบรารี หรือ รายการ ของ Ribbon

เมื่อคุณเริ่มพิมพ์แท็กหรือแท็กที่คุณต้องการนำ คุณสามารถเลือกจากคำสำคัญที่มีอยู่หรือคำที่มีการจัดการ หรือคุณสามารถเพิ่มคำสำคัญใหม่ ชุดคำสำคัญเปิดอยู่

คำแนะนำขณะพิมพ์ในกล่องข้อความแท็กทางสังคม

นอกจากนี้คุณมีตัวเลือกของแท็กเนื้อหาบนไซต์ภายนอก เช่นอินทราเน็ตอื่น ๆ หรือไซต์อินเทอร์เน็ต โดยเพิ่มแท็ก SharePoint และเครื่องมือบันทึกย่อลงในเบราว์เซอร์ของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแท็กไซต์ภายนอก ดูที่เริ่มต้นใช้งานกับไซต์ของฉันของคุณ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟีเจอร์การแท็กทางสังคม ดูหัวข้อการใช้แท็กและบันทึกย่อเพื่อแชร์ข้อมูลกับเพื่อนร่วมงาน

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×