บทนำเกี่ยวกับบานหน้าต่างงาน ตัวตรวจสอบการออกแบบ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ในMicrosoft Office InfoPath 2007 คุณสามารถออกแบบฟอร์มที่สามารถเปิดได้ โดยใช้ InfoPath หรือเว็บเบราว์เซอร์ ถ้าเทมเพลตฟอร์สามารถเปิดได้ โดยใช้เบราว์เซอร์ นั่นคือชื่อเทมเพลตฟอร์มเข้ากันได้กับเบราว์เซอร์ คุณสามารถออกแบบเทมเพลตฟอร์มที่ทำงานใน InfoPath 2003 นอกเหนือจากOffice InfoPath 2007 หรือแปลงฟอร์มที่สร้างขึ้นใน Microsoft Office Word หรือโปรแกรมอื่นลงในเทมเพลตฟอร์มที่Office InfoPath 2007

เมื่อคุณทำสิ่งเหล่านี้ อย่างไรก็ตาม คุณอาจพบปัญหาความเข้ากันได้หรือปัญหาอื่น ๆ ตัวอย่างเช่น InfoPath คุณลักษณะบางอย่างจะไม่ได้รับการสนับสนุนในเทมเพลตฟอร์มที่เข้ากันได้กับเบราว์เซอร์ และนี้อาจทำให้ปัญหาในระหว่างการประกาศ ในทำนองเดียวกัน ฟีเจอร์บางอย่างOffice InfoPath 2007 ไม่ทำงานในเทมเพลตฟอร์ม InfoPath 2003 และฟีเจอร์บางอย่าง Word ไม่ได้รับการสนับสนุนใน InfoPath จะละทิ้งเมื่อ InfoPath นำเข้ารูปแบบ Word

วิธีเร็วที่สุดในการระบุชนิดของปัญหาในแม่แบบของฟอร์มเหล่านี้ โดยใช้บานหน้าต่างงานตัวตรวจสอบการออกแบบ ได้ คุณสามารถแก้ไขปัญหาก่อนที่จะประกาศเทมเพลตของคุณฟอร์มแล้ว

ในบทความนี้

บานหน้าต่างงาน ตัวตรวจสอบการออกแบบ

ข้อผิดพลาดกับข้อความ: อะไรคือข้อแตกต่าง

สภาวะการณ์ต่างๆ ภายใต้การตรวจสอบปัญหาของ InfoPath

บานหน้าต่างงาน ตัวตรวจสอบการออกแบบ

วิธีที่ดีที่สุดในการช่วยให้แน่ใจว่าแม่แบบฟอร์มจะทำงานได้อย่างที่ควรเป็นก็คือ การใช้บานหน้าต่างงาน ตัวตรวจสอบการออกแบบ เพื่อตรวจสอบปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้

บานหน้าต่างงาน ตัวตรวจสอบการออกแบบ จะช่วยให้คุณสามารถทำได้ดังนี้

  • ค้นหาปัญหาความเข้ากันได้ที่อาจมีอยู่ในแม่แบบฟอร์ม ในบางกรณี InfoPath จะแก้ไขปัญหาให้แก่คุณโดยอัตโนมัติ และแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับการแก้ไขดังกล่าว ในกรณีอื่นๆ คุณต้องแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการประกาศแม่แบบฟอร์มที่เข้ากันได้กับเบราว์เซอร์ คุณอาจต้องเอาตัวควบคุมที่ไม่สนับสนุนออกไป หรือแทนที่ด้วยตัวควบคุมที่ต่างออกไป ถ้าคุณต้องการประกาศแม่แบบฟอร์มที่เข้ากันได้กับเบราว์เซอร์ คุณสามารถเลือกที่จะแสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเซิร์ฟเวอร์ในบานหน้าต่างงาน ตัวตรวจสอบการออกแบบ ได้เช่นกัน

  • เปลี่ยนการตั้งค่าความเข้ากันได้ให้กับแม่แบบฟอร์ม ตัวอย่างเช่น สมมติว่าเฉพาะผู้ใช้ที่ติดตั้ง InfoPath ไว้บนคอมพิวเตอร์เท่านั้นที่จะสามารถแสดงและกรอกข้อมูลในฟอร์มที่ยึดตามแม่แบบฟอร์มของคุณได้ ถ้าคุณต้องการให้แม่แบบฟอร์มของคุณทำงานในเว็บเบราว์เซอร์เช่นกัน คุณอาจคลิก เปลี่ยนการตั้งค่าความเข้ากันได้ ในบานหน้าต่างงาน ตัวตรวจสอบการออกแบบ เพื่อเข้าถึงตัวเลือกสำหรับการสร้างแม่แบบฟอร์มที่เข้ากันได้กับเบราว์เซอร์ แทนที่จะใช้แม่แบบฟอร์มเฉพาะ InfoPath เมื่อคุณเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าความเข้ากันได้สำหรับแม่แบบฟอร์ม ข้อผิดพลาดและข้อความในบานหน้าต่างงาน ตัวตรวจสอบการออกแบบ จะปรับปรุงตามนั้น

ส่วนของบานหน้าต่างงาน ตัวตรวจสอบการออกแบบ

1. ข้อความที่ด้านบนสุดของบานหน้าต่างงานบ่งชี้ว่าในปัจจุบันแม่แบบฟอร์มเข้ากันได้กับทั้ง Office InfoPath 2007 และเซิร์ฟเวอร์ที่ติดตั้ง InfoPath Forms Services ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่านี้ ให้คลิกการเชื่อมโยง เปลี่ยนการตั้งค่าความเข้ากันได้

2. ข้อผิดพลาดจะปรากฏในบานหน้าต่างงานเนื่องจากแม่แบบฟอร์มที่เข้ากันได้กับเบราว์เซอร์มีตัวควบคุมที่ไม่ได้รับการสนับสนุน เมื่อต้องการประกาศแม่แบบฟอร์มที่เข้ากันได้กับเบราว์เซอร์ให้เป็นเป็นผลสำเร็จ คุณควรเอาตัวควบคุมเหล่านี้ออกไป

InfoPath จะตรวจสอบปัญหาโดยอัตโนมัติเมื่อใดก็ตามที่คุณปฏิบัติดังต่อไปนี้

  • เปิดแม่แบบฟอร์ม

  • เปลี่ยนการตั้งค่าความเข้ากันได้สำหรับแม่แบบฟอร์ม

  • บันทึกหรือประกาศแม่แบบฟอร์ม

  • นำเข้าเอกสาร Microsoft Office Word ไปยัง InfoPath

คุณสามารถปรับปรุงรายการข้อผิดพลาดและข้อความในบานหน้าต่างงาน ตัวตรวจสอบการออกแบบ ด้วยการคลิกปุ่ม ฟื้นฟู ในบานหน้าต่างงานได้ วิธีนี้เป็นประโยชน์เมื่อคุณต้องการเอารายการออกจากรายการเมื่อคุณแก้ไขปัญหาในแม่แบบฟอร์ม

หมายเหตุ: คลิกปุ่มรีเฟรช จะไม่อัปเดข้อความที่ปรากฏเป็นผลลัพธ์ของการนำเข้าในเอกสาร Word ลงใน InfoPath ถ้าคุณต้องการเอาข้อความที่นำเข้าจากบานหน้าต่างงานตัวตรวจสอบการออกแบบ คุณต้องเปิดกล่องโต้ตอบไฟล์ทรัพยากร (บนเมนูเครื่องมือ ), และเอาไฟล์มีชื่อว่า ImportErrors.xml แล้ว ไฟล์นี้จะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อคุณนำเข้าในเอกสาร Word ใน InfoPath หลังจากที่คุณลบไฟล์ ImportErrors.xml คลิกรีเฟรช ในบานหน้าต่างงานตัวตรวจสอบการออกแบบ เพื่อนำเข้าข้อความที่ถูกลบอย่างถาวร ไฟล์ ImportErrors.xml ไม่จำเป็นสำหรับเทมเพลตฟอร์เมื่อต้องการทำงานอย่างถูกต้อง จริง สำหรับเหตุผลด้านความปลอดภัย เป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีเมื่อต้องการเอาไฟล์นี้ก่อนที่จะประกาศเทมเพลฟอร์มของคุณ

ด้านบนของหน้า

ข้อผิดพลาดกับข้อความ: อะไรคือข้อแตกต่าง

เมื่อคุณออกแบบแม่แบบฟอร์ม คุณอาจพบทั้งข้อความและข้อผิดพลาด โดยมากแล้ว คุณจะต้องแก้ไขข้อผิดพลาดเพื่อให้ประกาศแม่แบบฟอร์มของคุณได้สำเร็จ คุณอาจเลือกที่จะตอบกลับข้อความหรือไม่ก็ได้

The following table describes the difference between errors and messages in the Design Checker task pane.

Icon

ชนิด

คำอธิบาย

รูปไอคอน

Error

The form template will not function correctly. You should fix the errors before you publish the form template.

รูปไอคอน

Message

The form template may not function as expected. Messages are less serious than errors. You can choose whether to address the messages before you publish the form template.

ด้านบนของหน้า

สภาวะการณ์ต่างๆ ภายใต้การตรวจสอบปัญหาของ InfoPath

ตารางต่อไปนี้จะอธิบายถึงปัญหาชนิดต่างๆ ที่อาจปรากฏในบานหน้าต่างงาน ตัวตรวจสอบการออกแบบ และกรณีทั่วไปที่เกิดปัญหาเหล่านี้ในแม่แบบฟอร์ม

ชนิดของปัญหา

คำอธิบาย

ความเข้ากันได้ของเบราว์เซอร์

แม่แบบฟอร์ม Office InfoPath 2007 ที่ได้รับการออกแบบให้แสดงและกรอกข้อมูลในเว็บเบราว์เซอร์เรียกว่า แม่แบบฟอร์มที่เข้ากันได้กับเบราว์เซอร์ โดยปกติแล้ว ปัญหาความเข้ากันได้ของเบราว์เซอร์จะเกิดขึ้นหลังจากที่คุณเปลี่ยนแม่แบบฟอร์มเฉพาะ InfoPath แบบทั่วไปให้เป็นแม่แบบฟอร์มที่เข้ากันได้กับเบราว์เซอร์ ตัวอย่างเช่น สมมติว่าผู้ใช้กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มเคลมประกันใน InfoPath และตอนนี้คุณต้องการให้ผู้ใช้สามารถกรอกแบบฟอร์มดังกล่าวในเบราว์เซอร์ได้เช่นกัน ในกรณีนี้ คุณต้องเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าความเข้ากันได้สำหรับแม่แบบฟอร์ม บางครั้งการเปลี่ยนแปลงนี้จะส่งผลให้เกิดข้อผิดพลาดหรือข้อความในบานหน้าต่างงาน ตัวตรวจสอบการออกแบบ ได้ ตัวอย่างเช่น ถ้าแม่แบบฟอร์มต้นฉบับมีบทบาทผู้ใช้อยู่ คุณจะเห็นข้อผิดพลาดในบานหน้าต่างงาน ตัวตรวจสอบการออกแบบ หลังจากที่คุณเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าความเข้ากันได้ เนื่องจากบทบาทผู้ใช้ไม่ได้รับการสนับสนุนในแม่แบบฟอร์มที่เข้ากันได้กับเบราว์เซอร์

หมายเหตุ: ถ้าคุณเลือกกล่องกาเครื่องหมาย ตรวจสอบบนเซิร์ฟเวอร์ บนบานหน้าต่างงาน ตัวตรวจสอบการออกแบบ คุณสามารถดูข้อผิดพลาดและข้อความที่สร้างขึ้นโดยเซิร์ฟเวอร์ที่ติดตั้ง InfoPath Forms Services นอกเหนือจากข้อผิดพลาดและข้อความใดๆ ที่ InfoPath ตรวจพบได้ โดยข้อผิดพลาดและข้อความดังกล่าวอาจปรากฏอยู่ภายใต้หัวข้อ ความเข้ากันได้ของเบราว์เซอร์ (ตรวจสอบแล้วบนเซิร์ฟเวอร์) ในบานหน้าต่างงาน ตัวตรวจสอบการออกแบบ

การปรับให้เหมาะสมกับเบราว์เซอร์

ปัญหาการปรับให้เหมาะสมกับเบราว์เซอร์อาจเกิดขึ้นถ้าคุณเลือกกล่องกาเครื่องหมาย ตรวจสอบบนเซิร์ฟเวอร์ ในบานหน้าต่างงาน ตัวตรวจสอบการออกแบบ ข้อความและข้อผิดพลาดในการปรับให้เหมาะสมถูกสร้างโดยเซิร์ฟเวอร์ และอาจช่วยให้คุณสามารถตัดสินใจเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของฟอร์มในเบราว์เซอร์ได้

ความเข้ากันได้กับรุ่นก่อนหน้า

แม่แบบฟอร์ม Office InfoPath 2007 ที่ทำงานใน InfoPath 2003 ได้เช่นกัน เรียกว่าแม่แบบฟอร์มที่เข้ากันได้กับรุ่นก่อนหน้า ปัญหาความเข้ากันได้กับรุ่นก่อนหน้าจะเกิดขึ้นเมื่อคุณเพิ่มตัวควบคุมหรือคุณลักษณะให้กับแม่แบบฟอร์มที่ไม่ทำงานใน InfoPath 2003 ทั้งนี้ แม่แบบฟอร์ม Office InfoPath 2007 ส่วนใหญ่ไม่จำเป็นต้องเข้ากันได้กับ InfoPath 2003 ดังนั้น Office InfoPath 2007 จะซ่อนข้อผิดพลาดและข้อความเกี่ยวกับความเข้ากันได้กับรุ่นก่อนหน้าในบานหน้าต่างงาน ตัวตรวจสอบการออกแบบ โดยอัตโนมัติ

คุณจะเห็นข้อผิดพลาดและข้อความเกี่ยวกับความเข้ากันได้กับรุ่นก่อนหน้าตามค่าเริ่มต้นเฉพาะในกรณีที่คุณเปิดแม่แบบฟอร์ม InfoPath 2003 ในโหมดการออกแบบของ Office InfoPath 2007 หรือเมื่อคุณเลือก แม่แบบฟอร์ม InfoPath 2003 ในรายการ บันทึกเป็นชนิด ในกล่องโต้ตอบ บันทึก หรือ บันทึกเป็น โดยในกรณีอื่นๆ ทั้งหมด คุณต้องเลือกที่จะแสดงข้อผิดพลาดและข้อความเกี่ยวกับความเข้ากันได้กับรุ่นก่อนหน้าในบานหน้าต่างงาน ตัวตรวจสอบการออกแบบ ด้วยตนเอง ด้วยการเลือกกล่องกาเครื่องหมาย แสดงรายงานเกี่ยวกับความเข้ากันได้กับ InfoPath 2003 ในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกฟอร์ม (ประเภท ความเข้ากันได้)

การนำเข้า

ปัญหาการนำเข้าอาจเกิดขึ้นเมื่อคุณนำเข้าฟอร์มจากโปรแกรมอื่น เช่น Microsoft Office Word และ InfoPath พยายามที่จะนำเข้าคุณลักษณะที่ InfoPath ไม่สนับสนุน ในบางกรณี InfoPath เอาคุณลักษณะที่ไม่สนับสนุนออกไป หรือแทนที่ด้วยรูปตัวยึด ตัวอย่างเช่น InfoPath ไม่สนับสนุนที่คั่นหน้าหรือลักษณะพิเศษข้อความเคลื่อนไหว ดังนั้นคุณลักษณะเหล่านี้จะถูกเอาออกในแม่แบบฟอร์มที่เป็นผลลัพธ์ ในกรณีอื่นๆ คุณลักษณะอาจได้รับการสนับสนุนบางส่วน ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณนำเข้าเอกสาร Word การเชื่อมโยงหลายมิติทั้งหมดจะถูกแปลง แต่ถ้าการเชื่อมโยงหลายมิติใช้โพรโทคอลอื่นที่ไม่ใช่ HTTP, HTTPS, FILE, FTP หรือ MAILTO การเชื่อมโยงหลายมิติจะไม่ทำงานเมื่อผู้ใช้คลิกการเชื่อมโยง

หมายเหตุ: คุณสามารถใช้ตัวช่วยสร้างการนำเข้าเพื่อแปลงแผ่นงาน Microsoft Office Excel ให้เป็นแม่แบบฟอร์ม InfoPath ได้ อย่างไรก็ตาม ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าแผ่นงาน Excel จะไม่ปรากฏในบานหน้าต่างงาน ตัวตรวจสอบการออกแบบ ในแบบเดียวกับที่ปรากฏเมื่อคุณนำเข้าเอกสาร Word

ความเข้ากันได้แบบออฟไลน์

ปัญหาออฟไลน์อาจเกิดขึ้นเมื่อคุณทำให้แม่แบบฟอร์มพร้อมใช้งานแบบออฟไลน์ ผู้ใช้งานแบบออฟไลน์จะยังคงสามารถเข้าถึงข้อมูลที่มาจากแบบสอบถามของฐานข้อมูลและแหล่งข้อมูลอื่นๆ โดยมีข้อยกเว้นบางประการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการออกแบบแม่แบบฟอร์ม ข้อยกเว้นดังกล่าวระบุไว้ในบานหน้าต่างงาน ตัวตรวจสอบการออกแบบ

ส่วนประกอบแม่แบบ

ถ้าแม่แบบฟอร์มของคุณมีส่วนประกอบเทมเพลต และถ้าคุณเพิ่มส่วนประกอบแม่แบบรุ่นใหม่กว่าในบานหน้าต่างงาน ตัวควบคุม บานหน้าต่างงาน ตัวตรวจสอบการออกแบบ จะแจ้งเตือนให้คุณทราบว่าการปรับปรุงส่วนประกอบแม่แบบพร้อมใช้งานแล้ว

การผูกข้อมูล

ปัญหาการเข้าเล่มอาจเกิดขึ้นเมื่อความสัมพันธ์ระหว่างตัวควบคุมบนเทมเพลตฟอร์ม และเขตข้อมูลที่สอดคล้องกัน หรือกลุ่มในแหล่งข้อมูลมีความบกพร่องบังเอิญ ถ้าปัญหาผูกอยู่ร้ายทำให้ตัวควบคุมเพื่อทำงานผิดพลาดในฟอร์มของผู้ใช้ แล้วพวกเขาจะปรากฏในบานหน้าต่างงานตัวตรวจสอบการออกแบบ ถ้าปัญหาผูกอยู่ร้ายแรงน้อย คุณจะไม่เห็นข้อผิดพลาดหรือข้อความในบานหน้าต่างงานตัวตรวจสอบการออกแบบ แม้ว่าคุณจะเห็นเป็นสีน้ำเงิน หรือไอคอนสีแดงปรากฏในมุมบนขวาของตัวควบคุมบนเทมเพลตฟอร์ เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหา คลิกขวาตัวควบคุม แล้ว คลิ กรายละเอียดเพิ่มเติม บนเมนูทางลัด

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×