บทนำเกี่ยวกับการจัดเค้าโครงแม่แบบฟอร์ม

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อคุณออกแบบแม่แบบฟอร์ม Microsoft Office InfoPath คุณจะต้องพิจารณาว่าจะจัดเค้าโครงหรือจัดเรียงองค์ประกอบลงในแม่แบบฟอร์มอย่างไร

โดยทั่วไป คุณควรจัดระเบียบส่วนต่าง ๆ ของแม่แบบฟอร์มของคุณเพื่อให้บุคคลที่กรอกสามารถเลื่อนดูแบบฟอร์มในลักษณะตรรกะ นอกจากนี้ นั้นเป็นความคิดดีเพื่อจัดตำแหน่งกล่องข้อความ กล่องกาเครื่องหมาย และองค์ประกอบอื่น ๆ ตามเส้นแนวนอน และแนวตั้งของตารางมีจำนวนจินตภาพ คุณสามารถใช้เค้าโครงตารางเพื่อกำหนดขอบเขตของเส้นตารางของคุณ และช่วยให้เรียงองค์ประกอบบนเทมเพลตฟอร์ม

ในบทความนี้

เค้าโครงตารางและบานหน้าต่างงานเค้าโครง

ตัวควบคุมที่เกี่ยวข้องกับเค้าโครง

เคล็ดลับเค้าโครง

เค้าโครงตารางและบานหน้าต่างงานเค้าโครง

วิธีที่เหมาะสมคือ คุณควรออกแบบแม่แบบฟอร์มที่สวยงามและผู้อื่นสามารถใช้ได้ง่าย ทั้งนี้ เค้าโครงตารางอาจช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายทั้งสองข้อ

บานหน้าต่างงาน เค้าโครง เสนอคอลเลกชันเค้าโครงตารางที่ออกแบบล่วงหน้า ซึ่งคุณสามารถใช้ได้ในแม่แบบฟอร์มของคุณเพื่อให้แม่แบบฟอร์มดังกล่าวมีโครงสร้างแบบเป็นภาพ

บานหน้าต่างงาน เค้าโครง

เค้าโครงตารางมีลักษณะเหมือนกับตารางอื่นๆ ยกเว้นแต่ว่าเค้าโครงตารางใช้สำหรับจุดประสงค์ในเรื่องเค้าโครงเท่านั้น และไม่ได้ใช้สำหรับการนำเสนอข้อมูล นอกจากนี้เค้าโครงตารางจะแตกต่างจากตารางอื่นๆ เพราะไม่มีเส้นขอบที่มองเห็นได้ตามค่าเริ่มต้น เมื่อคุณออกแบบแม่แบบฟอร์มของคุณในโหมดออกแบบ เส้นขอบของเค้าโครงตารางจะแสดงเป็นเส้นประ เพื่อให้คุณทราบว่าคุณกำลังทำงานอยู่ภายในตาราง อย่างไรก็ตาม เมื่อผู้ใช้กรอกฟอร์มที่ยึดตามแม่แบบฟอร์มของคุณ เส้นขอบเหล่านั้นจะไม่ปรากฏ

นอกจากนั้น คุณจะสามารถใช้เค้าโครงตารางเพื่อจัดระเบียบตัวควบคุม เพื่อแยกส่วนหนึ่งออกจากส่วนอื่นๆ เพื่อสร้างส่วนหัวและส่วนท้าย และเพื่อวางโลโก้และกราฟิกอื่นๆ ได้

ในตัวอย่างต่อไปนี้ เค้าโครงตารางถูกใช้เพื่อจัดระเบียบกล่องข้อความภายในส่วนบนแม่แบบฟอร์ม

เค้าโครงตารางภายในส่วนของแม่แบบฟอร์ม

1. เค้าโครงตารางนี้มี 2 แถว

2. มี 3 คอลัมน์ในแถวที่สอง คอลัมน์กลางถูกใช้สำหรับจุดประสงค์เพื่อเว้นระยะห่างเท่านั้น

ถ้าคุณต้องการเพิ่มหรือเอาแถวและคอลัมน์ออกจากเค้าโครงตาราง ให้คลิกตัวเลือกใดๆ ในรายการ ผสานและแยกเซลล์ ในบานหน้าต่างงาน ถ้าเค้าโครงตารางในบานหน้าต่างงาน เค้าโครง ไม่ตรงตามความต้องการของคุณ คุณสามารถแทรกเค้าโครงตารางแบบกำหนดเองที่มีจำนวนแถวและคอลัมน์ตามที่คุณต้องการได้

คุณยังสามารถใช้บานหน้าต่างงานเค้าโครง เพื่อแทรกภูมิภาคเลื่อนและขอบเขตตามแนวนอนในแม่แบบของฟอร์ม ได้อย่างรวดเร็วซึ่งอธิบายรายละเอียดในส่วนต่อไปนี้

ด้านบนของหน้า

ตัวควบคุมที่เกี่ยวข้องกับเค้าโครง

นอกเหนือจากเค้าโครงตาราง คุณสามารถใช้เค้าโครงที่เกี่ยวข้องกับตัวควบคุม เช่นส่วนหรือส่วนที่ซ้ำกัน เพื่อช่วยให้คุณออกแบบเทมเพลฟอร์มของคุณ เมื่อคุณแทรกตัวควบคุมที่เกี่ยวข้องกับเค้าโครงบนเทมเพลตของคุณฟอร์ม คุณกำลังพิจารณาแทรกคอนเทนเนอร์ที่ว่างสำหรับจัดเก็บตัวควบคุมอื่น ๆ

ตารางต่อไปนี้แสดงคำอธิบายโดยย่อเกี่ยวกับตัวควบคุมที่ใช้บ่อยสำหรับจุดประสงค์ทางเค้าโครง

ตัวควบคุม

คำอธิบาย

ส่วน

ตัวควบคุมที่มีตัวควบคุมอื่นๆ ตัวอย่างเช่น ในแม่แบบฟอร์มสำหรับการเรียกร้องค่าสินไหมประกันภัย คุณอาจใช้ส่วนเพื่อจัดกลุ่มชุดกล่องข้อความที่ใช้เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลที่ติดต่อจากผู้ถือกรมธรรม์

ส่วนเพิ่มเติม

ตัวควบคุมที่มีตัวควบคุมอื่นๆ แต่ไม่ปรากฏบนฟอร์ม นอกเสียจากว่าผู้ใช้เลือกที่จะเพิ่มตัวควบคุมนั้น ตัวอย่างเช่น ถึงแม้ว่าพนักงานทุกคนในบริษัทอาจใช้ส่วนการกำหนดเป้าหมายในแบบฟอร์มการประเมินผลงาน แต่มีเพียงผู้จัดการเท่านั้นที่อาจเลือกที่จะเพิ่มส่วนเพิ่มเติมเกี่ยวกับเป้าหมายความเป็นผู้นำ

ตัวควบคุมการทําซ้ำ

ตัวควบคุม เช่น ส่วนการทำซ้ำ หรือตารางเสริมแถวที่ให้ผู้ใช้สามารถขยายเนื้อหาของฟอร์มเมื่อมีการกรอกข้อมูล และแสดงเฉพาะจำนวนของรายการที่จำเป็นในชุดข้อมูล ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้ตารางเสริมแถวเพื่อรวบรวมค่าใช้จ่ายที่ถูกทำรายการไว้ในแม่แบบฟอร์มสำหรับรายงานค่าใช้จ่ายได้

ขอบเขตการเลื่อน

ตัวควบคุมที่ประกอบด้วยตัวควบคุมอื่น ๆ ขนาดคงที่เก็บ และมีแถบเลื่อนเพื่อให้ผู้ใช้สามารถเลื่อนเพื่อดูข้อมูลที่อยู่นอกมุมมอง เลื่อนภูมิภาคจะเป็นประโยชน์เมื่อส่วนของเทมเพลตฟอร์มประกอบด้วยข้อมูลจำนวนมาก และผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องดูข้อมูลทั้งหมดในครั้งเดียว ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณใช้ตารางซ้ำเพื่อแสดงระเบียนจำนวนมากจากฐานข้อมูล คุณสามารถแทรกตารางซ้ำกันภายในขอบเขตการเลื่อนเพื่อแสดงเพียงไม่กี่ของระเบียนในแต่ละครั้ง เนื่องจากภูมิภาคเลื่อนจะใช้สำหรับวัตถุประสงค์ของเค้าโครง พวกเขาถูกผูกไว้กับเขตข้อมูลหรือกลุ่มในแหล่งข้อมูลไม่ได้ ขอบเขตที่เลื่อนไม่ได้รับการสนับสนุนในเทมเพลตฟอร์มที่เข้ากันได้กับเบราว์เซอร์

ขอบเขตแนวนอน

ตัวควบคุมที่มีตัวควบคุมอื่นๆ และสามารถวางไว้ในรูปแบบแนวนอนบนแม่แบบฟอร์มได้ ตัวอย่างเช่น เมื่อขอบเขตแนวนอนหลายๆ ขอบเขตถูกวางไว้ข้างๆ กัน ขอบเขตดังกล่าวก็จะตัดคำหรือไหลไปยังบรรทัดถัดไปเมื่อขนาดหน้าจอเปลี่ยนไป เนื่องจากขอบเขตแนวนอนใช้เพื่อจุดประสงค์ในเรื่องเค้าโครงโดยเฉพาะ ดังนั้นจึงไม่ผูกไว้กับเขตข้อมูลหรือกลุ่มในแหล่งข้อมูล ตัวควบคุมขอบเขตแนวนอนไม่ได้รับการสนับสนุนในแม่แบบฟอร์มที่เข้ากันได้กับเบราว์เซอร์

กลุ่มตัวเลือก

ตัวควบคุมที่แสดงชุดของตัวเลือกเหมือนกับผู้ใช้ เลือกกลุ่มประกอบด้วยส่วนที่เลือก หนึ่งซึ่งแสดงเป็นตัวเลือกการเริ่มต้นในฟอร์ม ส่วนตัวเลือกเหล่านั้นประกอบด้วยตัวควบคุมอื่น ๆ ตัวอย่าง ข้อมูลที่อยู่ในแม่แบบฟอร์มข้อมูลพนักงานสามารถถูกจัดรูปแบบเป็นกลุ่มตัวเลือกที่ประกอบด้วยส่วนที่เลือกไว้ ส่วนแต่ละตัวเลือกประกอบด้วยตัวควบคุมที่ มีอยู่ถูกต้องไวยากรณ์สำหรับเฉพาะประเทศหรือภูมิภาค เมื่อพนักงานกรอกฟอร์มที่ยึดตามเทมเพลตฟอร์ พวกเขาสามารถแทนส่วนที่อยู่เริ่มต้น ด้วยอักขระใดที่เกี่ยวข้องกับประเทศหรือภูมิภาคของพวกเขา

ด้านบนของหน้า

เคล็ดลับเค้าโครง

ใช้เคล็ดลับต่อไปนี้เพื่อช่วยให้คุณปรับแต่งลักษณะที่ปรากฏ ขนาด และแง่มุมอื่นๆ ของเค้าโครงตารางและตัวควบคุมที่เกี่ยวกับเค้าโครงได้

  • ถ้าคุณกำลังออกแบบแม่แบบฟอร์มใหม่ที่ว่างเปล่า คุณก็ควรระบุเสียก่อนว่าคุณต้องการจัดเค้าโครงแม่แบบฟอร์มอย่างไร แล้วจึงค่อยออกแบบแม่แบบฟอร์ม ถ้าคุณประสบปัญหาในการนึกภาพเค้าโครง ขั้นแรกให้ลองร่างแนวคิดของคุณลงบนกระดาษ นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้โปรแกรม เช่น Microsoft Office Visio เพื่อปรับแต่งแนวคิดของคุณให้ดียิ่งขึ้น และสร้างแบบจำลองส่วนติดต่อผู้ใช้ของแม่แบบฟอร์มได้ หลังจากที่วางแผนแล้ว คุณสามารถแทรกตารางที่ออกแบบล่วงหน้าจากบานหน้าต่างงาน เค้าโครง และกำหนดเองตามความจำเป็นได้

  • ในโหมดออกแบบ เส้นขอบของเค้าโครงตารางจะแสดงเป็นเส้นประเพื่อให้คุณมองเห็นแต่ละแถวและคอลัมน์ เมื่อผู้ใช้กรอกข้อมูลในฟอร์มที่ยึดตามแม่แบบฟอร์ม เส้นตารางเหล่านี้จะซ่อนอยู่ ซึ่งทำให้งานออกแบบดูสะอาดตาและมีระเบียบยิ่งขึ้น ถ้าคุณต้องการซ่อนเส้นตารางในโหมดออกแบบ คุณสามารถปิดได้ด้วยการคลิก ซ่อนเส้นตาราง บนเมนู ตาราง

  • ตามค่าเริ่มต้น InfoPath จะแทรกเค้าโครงตารางและตัวควบคุมที่เกี่ยวกับเค้าโครง เช่น ส่วน และขอบเขตการเลื่อน ตามความกว้างที่ตรงกับความกว้างของหน้าที่พิมพ์ เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเริ่มต้นบนเมนู มุมมอง ให้คลิก คุณสมบัติของมุมมอง บนแท็บ ทั่วไป ภายใต้ การตั้งค่าเค้าโครง ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ใช้ความกว้างของเค้าโครงแบบกำหนดเองสำหรับ แม่แบบฟอร์ม นี้ จากนั้นให้พิมพ์ตัวเลขที่ต่างออกไปในกล่อง ความกว้างเค้าโครงแบบกำหนดเอง

  • ถ้าคุณระบุความกว้างของเค้าโครงแบบกำหนดเองสำหรับเค้าโครงตารางและตัวควบคุมเค้าโครง ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าความกว้างนั้นไม่ได้กว้างกว่าพื้นที่ที่จะสามารถพิมพ์ได้สำหรับแม่แบบฟอร์มของคุณ เมื่อคุณต้องการดูอย่างรวดเร็วว่าหน้าที่พิมพ์ของคุณกว้างเท่าไร และเนื้อหาบนแม่แบบฟอร์มจะพอดีกับหน้านั้นหรือไม่ ให้คลิก คำแนะนำเกี่ยวกับความกว้างหน้ากระดาษ บนเมนู มุมมอง เมื่อคุณคลิกคำสั่งนี้ เส้นบอกแนวที่เป็นเส้นประแนวตั้งจะปรากฏอยู่ทางด้านขวาของหน้าจอ เส้นบอกแนวนี้จะบ่งชี้ระยะขอบขวาของหน้าที่พิมพ์ ซึ่งยึดตามเครื่องพิมพ์เริ่มต้นสำหรับคอมพิวเตอร์ของคุณ

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงเส้นขอบหรือสีของตัวควบคุมเค้าโครงหรือเค้าโครงตาราง ให้เลือกตัวควบคุมหรือตารางที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง บนเมนู รูปแบบ ให้คลิก เส้นขอบและแรเงา จากนั้นให้ทำการปรับเปลี่ยนที่จำเป็น

  • ตามค่าเริ่มต้นแล้ว เค้าโครงตารางจะถูกจัดชิดด้านซ้ายของแม่แบบฟอร์ม เมื่อต้องการจัดตารางทั้งหมดไว้กึ่งกลางหรือชิดขวา ให้เลือกตาราง บนเมนู ตาราง ให้คลิก คุณสมบัติตาราง จากนั้นให้คลิก กึ่งกลาง หรือ ขวา บนแท็บ ตาราง

  • ช่องว่างภายในเซลล์หมายถึงพื้นที่ว่างรอบๆ เนื้อหาของเซลล์ ซึ่งเหมือนพื้นที่กันชนระหว่างเซลล์และข้อความภายในเซลล์ โดยทั่วไปแล้วช่องว่างภายในจะทำให้คุณควบคุมระยะห่างได้มากกว่าการกด ENTER เพื่อเพิ่มพื้นที่ว่าง เมื่อต้องการปรับช่องว่างภายในเซลล์ ให้เลือกตัวเลือกบนแท็บ เซลล์ ในกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติตาราง

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×