บทนำสู่ Web Part สำหรับ Excel Web Access

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

Web Part สำหรับ Excel Access คือเทคโนโลยีของ SharePoint ที่แสดงสมุดงาน Excel จากไลบรารีเอกสาร คุณสามารถเชื่อมต่อ Web Part สำหรับ Excel Web Access กับสมุดงานใดๆ ก็ได้ในไลบรารีเอกสาร SharePoint จากนั้นจึงนำไปใช้บนแดชบอร์ดหรือเพจ SharePoint อื่นได้ ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องการแสดงองค์ประกอบที่เลือกไว้ของรายงานไตรมาสบนแดชบอร์ด

ส่วนประกอบพื้นฐานของ Excel Web Access

คุณสามารถแสดงสมุดงานทั้งหมดที่มีหลายแผ่นงานใน Web Part สำหรับ Excel Web Access เดียว หรือเลือกองค์ประกอบของสมุดงานเพียงองค์ประกอบเดียวเพื่อประกาศเป็นรายการที่มีชื่อได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถแบ่งสมุดงานต้นฉบับให้เป็นหลายๆ ส่วน (ตามแผ่นงานเดียว รายการที่มีชื่อ หรือวัตถุอื่นๆ) แล้วประกาศส่วนเหล่านั้นแยกต่างหาก จากนั้น คุณสามารถเชื่อมต่อส่วนที่ถูกแยกเหล่านั้นกับแต่ละ Web Part และสามารถควบคุมการเข้าถึงส่วนของสมุดงานด้วยการกำหนดค่าสิทธิ์ในเพจ Web Part นอกจากนี้ คุณยังสามารถเชื่อมต่อ Web Part ที่ประกาศแล้วเข้าด้วยกัน ซึ่งจะทำให้เกิดการกรองแบบไขว้และการฟื้นฟูข้อมูลแบบไดนามิก สุดท้าย Web Part สำหรับ Excel Web Access นั้นสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ซึ่งถ้าคุณต้องการ คุณสามารถใช้ Web Part สำหรับ Excel Web Access เดียวกันบนเว็บเพจต่างๆ ได้

เมื่อคุณใช้ Web Part สำหรับ Excel Access คุณสามารถใช้รายงานร่วมกันกับผู้ใช้อื่นๆ ตลอดจนวิเคราะห์และสำรวจข้อมูลได้อย่างง่ายดายและปลอดภัย

ในบทความนี้

Excel Web Access Web Part ตัวคืออะไร

เพิ่มแอ Excel Web Access Web Part ลงในหน้า

เชื่อมต่อเวิร์กบุ๊กไปยัง Web Part

Web Part สำหรับ Excel Web Access คืออะไร

สมุดงานใน Web Part สำหรับ Excel Web Access จะมีลักษณะหน้าตาและลักษณะการทำงานที่คล้ายกับสมุดงานใน Microsoft Excel อย่างมาก ตัวอย่างเช่น สมุดงานใน Web Part สำหรับ Excel Web Access สามารถมีแท็บแผ่นงาน ปุ่มเค้าร่าง และลูกศรแบบหล่นลงได้ สำหรับการกำหนด Web Part เองนั้นมีอยู่ด้วยกันหลายวิธี

การใช้ Excel Web Access เพื่อแชร์เวิร์กบุ๊ก Excel

1. บนส่วนประกอบด้วยชื่อเรื่องและแถบเครื่องมือที่มีหลายเมนู คำสั่ง และรายการดรอปดาวน์

2. บนหน้าต่างหลักของแสดงอย่าง น้อยหนึ่งแผ่นงาน (ในมุมมองเวิร์กชีต) หรือรายการมีชื่อเช่นแผนภูมิหรือตาราง Excel (ในมุมมองรายการที่มีชื่อ) นอกจากนี้ หน้าต่างหลักของอาจแสดงเค้าร่างของเนื้อหาของเวิร์กบุ๊ก

3. บานหน้าต่างพารามิเตอร์ ซึ่งปรากฏขึ้นเมื่อพารามิเตอร์กำหนดไว้ในเวิร์กบุ๊กต้นฉบับ มีป้ายชื่อกล่องข้อความสำหรับการป้อนข้อมูลของพารามิเตอร์ที่กำหนดและเคล็ดลับเครื่องมือตัวเลือกที่ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแต่ละพารามิเตอร์

4. ส่วนล่างแสดงข้อความข้อมูลการฟื้นฟู

เมื่อต้องการแสดงสมุดงานใน Web Part สำหรับ Excel Web Access คุณต้องเพิ่ม Web Part ลงในเพจ แล้วจึงเชื่อมต่อสมุดงานกับ Web Part นั้น ในขั้นตอนสุดท้าย คุณสามารถกำหนด Web Part เองได้ โดยการเลือกคุณสมบัติในบานหน้าต่างเครื่องมือ Excel Web Access ของ Web Part นั้น คุณสามารถควบคุมขนาดและเค้าโครงของ Web Part และควบคุมวิธีการโต้ตอบกับสมุดงานของผู้ใช้ได้โดยการกำหนดค่าคุณสมบัติต่างๆ

ด้านบนของหน้า

การเพิ่ม Web Part สำหรับ Excel Web Access ลงในเพจ

กระบวนงานนี้จะอธิบายถึงขั้นตอนเฉพาะที่คุณต้องดำเนินการในการเพิ่ม Web Part สำหรับ Excel Web Access ไปยังเพจ Web Part ที่มีอยู่ เมื่อต้องการเพิ่ม Web Part ลงในเพจ คุณต้องเป็นส่วนหนึ่งของสมาชิกเริ่มต้นของกลุ่ม SharePoint <ชื่อไซต์> สำหรับไซต์นั้น

ถ้าไม่มีเพจที่เหมาะสมอยู่ คุณอาจจะต้องสร้างเพจไซต์ขึ้นมา

เมื่อต้องการเพิ่ม Web Part สำหรับ Excel Web Access ลงในเพจของ Web Part ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

  1. จากเพจของ Web Part ที่คุณต้องการเพิ่ม Web Part สำหรับ Excel Web Access ให้ระบุตำแหน่งของโซน Web Part ที่คุณต้องการใช้ ในโซนดังกล่าว ให้คลิก เพิ่ม Web Part

  2. หน้าของ Web Part จะมีโซนสำหรับการเพิ่ม Web Parts ภาพประกอบต่อไปนี้แสดงตัวอย่างของเพจของ Web Part สร้างขึ้นใหม่ เพจนี้ประกอบด้วยโซนส่วนหัวและเนื้อความหนึ่งโซน แต่ละเขตประกอบด้วยกล่องเพิ่ม Web Part

  3. ในโซนที่คุณต้องการเพิ่ม Web Part สำหรับ Excel Web Access ให้คลิก เพิ่ม Web Part เพื่อแสดงกล่องโต้ตอบ สร้าง

  4. ในกล่องโต้ตอบ สร้าง ให้เลือก Excel Web Access จากนั้นคลิก เพิ่ม

    นี่เป็นการเพิ่ม Web Part ลงในเพจ และจะแสดงบานหน้าต่าง เลือกสมุดงาน

ด้านบนของหน้า

การเชื่อมต่อสมุดงานไปยัง Web Part

  1. ในบานหน้าต่าง Excel Web Accessเลือกเวิร์กบุ๊ก คลิกลิงก์คลิกที่นี่เพื่อเปิดบานหน้าต่างเครื่องมือ. หน้าเปลี่ยนเป็นโหมดแก้ไข และแสดงบานหน้าต่างเครื่องมือ Excel Web Access

Web Part สำหรับ Excel Web Access จะแสดงบานหน้าต่าง เลือกเวิร์กบุ๊ก

  1. เลือกและใส่คุณสมบัติของ Web Part สำหรับ Excel Web Access ในบานหน้าต่างเครื่องมือ ในส่วนเวิร์กบุ๊กแสดง ในกล่องข้อความบุ๊ก ใส่ URL หรือ UNC ของเวิร์กบุ๊ก ถ้าคุณไม่ทราบ URL คุณสามารถคลิกปุ่มเรียกดู นั้นแล้ว เลือกเวิร์กบุ๊กที่คุณต้องการใช้

  2. ในส่วน แถบเครื่องมือและแถบชื่อเรื่อง และในส่วน การนำทางและความสามารถในการโต้ตอบ ให้เลือกคุณสมบัติอย่างน้อยหนึ่งรายการที่คุณต้องการเปิดใช้งาน ถ้าคุณต้องการปิดใช้งานคุณสมบัติ ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมายที่เกี่ยวข้อง

ถ้าต้องการบันทึกการเปลี่ยนแปลงและออกจาก โหมดการแก้ไข Web Part คุณสามารถคลิก ตกลง ที่ด้านล่างของบานหน้าต่างเครื่องมือ Web Part ได้ หรือถ้าต้องการหยุดการแก้ไขและดูสมุดงานในโหมดการแสดงผล ให้คลิก หยุดการแก้ไข

ซึ่งจะเป็นการแสดง Web Part ที่คุณกำหนดค่าไว้เพื่อใช้สมุดงานที่เกี่ยวข้องบนเพจ

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×