บทนำสู่ Web Part แผนภูมิ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

Web Part แผนภูมิเป็น Web Part ที่คุณสามารถสร้างและเพิ่มลงในไซต์ SharePoint เพื่อช่วยให้ผู้ใช้สามารถดูข้อมูลด้านประสิทธิภาพและข้อมูลชนิดอื่นได้อย่างรวดเร็ว ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้ Web Part แผนภูมิเพื่อดูยอดขายของทีมขายต่างๆ หรือตามภูมิภาคต่างๆ ของบริษัทค้าปลีกได้

อ่านบทความนี้เพื่อดูภาพรวมของ Web Part แผนภูมิและวิธีที่คุณอาจใช้ในองค์กรของคุณ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีการสร้างแผนภูมิ Web Part ดูที่การสร้างแผนภูมิ โดยใช้ Web Part แผนภูมิ

ในบทความนี้

ชนิดของแผนภูมิสามารถแสดง โดยใช้ Web Part แผนภูมิได้อย่างไร

ทำไมจึงต้องใช้ Web Part แผนภูมิ

แหล่งข้อมูลชนิดใดสามารถใช้ได้กับ Web Part แผนภูมิได้อย่างไร

ขั้นตอนถัดไป

แผนภูมิชนิดใดบ้างที่สามารถแสดงได้โดยใช้ Web Part แผนภูมิ

แผนภูมิต่างๆ อาจมีความแตกต่างกันอย่างมากในลักษณะที่ปรากฏและข้อมูลที่แสดง ตัวอย่างเช่น แผนภูมิแท่งที่สร้างขึ้นโดยใช้ Web Part แผนภูมิอาจประกอบด้วยรูปต่อไปนี้

Web Part สำหรับแผนภูมิ

แผนภูมิที่สร้างขึ้นโดยใช้ Web Part แผนภูมิจะแสดงเป็นรูปที่คงที่ ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถดูข้อมูลล่าสุดในแผนภูมิได้ แต่คุณไม่สามารถคลิกที่ค่าใดๆ เพื่อดูรายละเอียดในระดับที่สูงกว่าหรือต่ำกว่าได้ คุณอาจสามารถคลิกการเชื่อมโยงหลายมิติที่เชื่อมต่อไปยังชุดข้อมูลแผนภูมิ คำอธิบายแผนภูมิ หรือป้ายชื่อข้อมูลได้ ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับการกำหนดค่าของแผนภูมินั้นๆ

อย่างไรก็ตาม การนำเสนอข้อมูลโดยใช้ Web Part แผนภูมิมีอยู่มากมายหลายวิธี ตารางต่อไปนี้จะอธิบายแผนภูมิชนิดต่างๆ ที่สามารถใช้ได้กับ Web Part แผนภูมิ

ชนิดแผนภูมิ

คำอธิบาย

แผนภูมิแท่ง

แผนภูมิแท่ง

แผนภูมิแท่งแสดงการเปรียบเทียบระหว่างรายการแต่ละรายการ

แผนภูมิพื้นที่

แผนภูมิพื้นที่

แผนภูมิพื้นที่ใช้ในการเน้นระดับการเปลี่ยนแปลงเมื่อเวลาผ่านไป และยังใช้ในการแสดงความสัมพันธ์ของส่วนต่างๆ กับทั้งหมดอีกด้วย

แผนภูมิเส้น

แผนภูมิเส้น

แผนภูมิเส้นใช้ในการแสดงแนวโน้มของข้อมูลเมื่อเวลาผ่านไป

แผนภูมิจุด/แผนภูมิฟอง

แผนภูมิฟอง

แผนภูมิฟองจะแสดงจุดข้อมูลในรูปของฟองที่มีขนาดต่างๆ กัน ยิ่งข้อมูลมีค่ามากเท่าใด ขนาดของฟองในแผนภูมิก็จะใหญ่มากขึ้นเท่านั้น ถึงแม้ว่าแผนภูมินี้จะเรียกว่าแผนภูมิ "ฟอง" แต่ก็สามารถแสดงรูปร่างอื่นๆ ได้เช่นกัน เช่น สี่เหลี่ยมจัตุรัส สี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด สามเหลี่ยม และเครื่องหมายกากบาท

แผนภูมิการเงิน

แผนภูมิการเงิน

แผนภูมิการเงินมีประโยชน์ในการแสดงข้อมูลทางการเงิน เช่น มูลค่าตลาดของหุ้น

แผนภูมิวงกลม

แผนภูมิวงกลม

แผนภูมิวงกลมจะแสดงสัดส่วนของข้อมูล โดยจะแสดงเป็นวงกลมที่ถูกตัดแบ่งเป็นส่วนๆ เปรียบเทียบกับวงกลมทั้งวง

แผนภูมิเรดาร์

แผนภูมิเรดาร์

แผนภูมิเรดาร์ (หรือบางครั้งเรียกว่า แผนภูมิใยแมงมุม หรือ แผนภูมิรูปดาว) เป็นกราฟรูปวงกลมซึ่งใช้เป็นเครื่องมือเปรียบเทียบข้อมูลเป็นหลัก โดยปกติแล้ว แผนภูมิเหล่านี้จะมีรูปร่างเป็นวงกลม แต่ก็สามารถแสดงเป็นรูปหลายเหลี่ยมได้เช่นกัน

แผนภูมิแกนต์/แผนภูมิช่วงแบบคอลัมน์

แผนภูมิแกนต์

แผนภูมิแกนต์หรือแผนภูมิเวลาจะแสดงเหตุการณ์ต่างๆ ที่มีค่าเริ่มต้นและค่าสิ้นสุด แผนภูมิเหล่านี้เหมาะสำหรับการวางแผนการใช้ทรัพยากร โดยจะสามารถลงจุดของข้อมูลได้โดยใช้มาตราส่วนตัวเลขหรือวันที่-เวลาก็ได้

แผนภูมิช่วง

แผนภูมิช่วง

แผนภูมิช่วงจะแสดงช่วงของข้อมูลโดยการลงจุดค่า Y สองค่าต่อจุดข้อมูลหนึ่งจุด โดยค่า Y แต่ละค่าจะถูกวาดเป็นแผนภูมิเส้น ช่วงระหว่างค่า Y ทั้งสองค่าสามารถเติมด้วยสีหรือรูปได้

แผนภูมิแถบค่าคลาดเคลื่อน

แผนภูมิแถบค่าคลาดเคลื่อน

แผนภูมิแถบค่าคลาดเคลื่อนประกอบด้วยเส้นพร้อมเครื่องหมายที่ใช้ในการแสดงข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับข้อมูลที่แสดงในกราฟ แผนภูมิแถบค่าคลาดเคลื่อนเป็นชุดข้อมูลที่มีค่า Y 3 ค่า ถึงแม้ว่าค่าเหล่านี้จะสามารถกำหนดให้กับจุดแต่ละจุดในแผนภูมิแถบค่าคลาดเคลื่อนได้ก็ตาม แต่โดยทั่วไปแล้ว ค่าเหล่านี้จะคำนวณมาจากข้อมูลที่แสดงอยู่ในชุดข้อมูลอีกชุดหนึ่ง

แผนภูมิ BoxPlot

แผนภูมิ BoxPlot

แผนภูมิ BoxPlot ประกอบด้วยสัญลักษณ์รูปกล่องอย่างน้อยหนึ่งรูปที่สรุปการแจกแจงข้อมูลภายในชุดข้อมูลหนึ่งหรือหลายชุด แผนภูมิกล่องจะแสดงรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มีเส้น Whisker ต่อออกไปจากทั้งสองด้าน

แผนภูมิกรวย

แผนภูมิกรวย

แผนภูมิกรวยจะแสดงข้อมูลที่มีผลรวมของข้อมูลทั้งหมดเท่ากับ 100% แผนภูมิชนิดนี้เป็นแผนภูมิชุดข้อมูลหนึ่งชุดที่แสดงข้อมูลเป็นสัดส่วนของ 100%

แผนภูมิพีระมิด

แผนภูมิพีระมิด

แผนภูมิพีระมิดจะแสดงข้อมูลที่มีผลรวมของข้อมูลทั้งหมดเท่ากับ 100% แผนภูมิพีระมิดสามารถแสดงในรูปพีระมิดหรือรูปทรงกรวยก็ได้

แผนภูมิที่สร้างขึ้นโดยใช้ Web Part แผนภูมิจะถูกบันทึกเป็นแอสเซทของไซต์ที่จำเพาะเจาะจงสำหรับเพจ SharePoint ที่สร้างแผนภูมิขึ้นเท่านั้น ซึ่งหมายความว่าคุณไม่สามารถนำแผนภูมิของเพจใดเพจหนึ่งไปใช้กับเพจอื่นๆ ได้

ด้านบนของหน้า

เหตุใดจึงต้องใช้ Web Part แผนภูมิ

Web Part แผนภูมิจะทำให้สามารถเห็นข้อมูลด้านประสิทธิภาพได้อย่างรวดเร็ว เช่นเดียวกับแผนภูมิชนิดอื่นๆ ส่วนใหญ่ที่คุณเห็นในไซต์ SharePoint Web Part แผนภูมิยังมีประโยชน์เมื่อคุณต้องการสร้างแผนภูมิด้วยความรวดเร็วและง่ายดาย และเพิ่มแผนภูมินั้นลงในไซต์ SharePoint โดยไม่จำเป็นต้องออกจากไซต์ SharePoint

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของสถานการณ์ที่คุณสามารถใช้ Web Part แผนภูมิได้

 • เมื่อต้องการได้อย่างรวดเร็ว และง่ายดายสร้างแผนภูมิที่ personalizes มุมมองของไซต์ SharePoint   
  เช่น สมมติว่า คุณกำลังดูไซต์ SharePoint ที่ประกอบด้วยประสิทธิภาพการทำงานหรือชนิดของข้อมูลสำหรับกลุ่มหรือองค์กรอื่น ๆ สมมติว่า เพิ่มเติมที่ คุณต้องการเพิ่มมุมมองรายงานอื่นไปยังหน้าที่แสดงเฉพาะข้อมูลที่คุณต้องการดู คุณสามารถทำนี้ได้อย่างง่ายดาย โดยใช้ Web Part แผนภูมิ

 • เมื่อต้องการสร้างแผนภูมิที่ใช้ข้อมูลจากแผนภูมิอื่น   
  ประโยชน์ของ Web Part แผนภูมิหนึ่งคือจะสามารถส่ง และรับข้อมูล นั่นหมายความว่า คุณสามารถใช้ Web Part สำหรับแผนภูมิหนึ่งเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับ Web Part สำหรับแผนภูมิอื่น

 • เมื่อต้องการสร้าง และใช้แผนภูมิที่เชื่อมต่อกับข้อมูลภายนอก   
  เช่น สมมติว่า คุณต้องการสร้าง และใช้แผนภูมิที่แสดงข้อมูลจากเครื่องมือการจัดการ (CRM) สัมพันธ์ลูกค้า ถ้าองค์กรของคุณใช้ Business Connectivity Services (BCS), คุณสามารถเชื่อมต่อ Web Part แผนภูมิคอมโพเนนต์ BCS เพื่อแสดงข้อมูลนั้น

ด้านบนของหน้า

แหล่งข้อมูลชนิดใดบ้างที่สามารถใช้กับ Web Part แผนภูมิได้

Web Part แผนภูมิสามารถใช้แหล่งข้อมูลต่อไปนี้ได้

 • อีก Web Part คุณสามารถเชื่อมต่อ Web Part แผนภูมิกับ Web Part อื่นที่สามารถส่งข้อมูล ตัวอย่างของ Web Part ดังกล่าวมีไลบรารีเอกสารหรือรายการที่ติดต่อ

 • รายการ SharePoint คุณสามารถเชื่อมต่อ Web Part แผนภูมิไปยังรายการ SharePoint ที่มีอยู่ในไซต์คอลเลกชันเดียวกัน

 • คอมโพเนนต์ Business Connectivity Services คุณสามารถเชื่อมต่อ Web Part แผนภูมิลงในคอมโพเนนต์ BCS เพื่อแสดงข้อมูลภายนอกหรือบรรทัดของข้อมูลธุรกิจ

 • ไฟล์ Excel Services คุณสามารถเชื่อมต่อ Web Part แผนภูมิกับเวิร์กบุ๊ก Excel ที่ถูกประกาศไปยัง Excel Services

ด้านบนของหน้า

ขั้นตอนต่อไป

เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีการสร้างแผนภูมิ Web Part ดูที่การสร้างแผนภูมิ โดยใช้ Web Part แผนภูมิ

เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับข่าวกรองธุรกิจ SharePoint ดูSharePoint ข่าวกรองธุรกิจคืออะไร?

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×