Office

บทนำสู่ RSS

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

Really Simple Syndication (RSS) เป็นวิธีที่ผู้เผยแพร่เนื้อหาให้สมาชิกใช้งานข่าว บล็อก และเนื้อหาอื่นๆ คุณสามารถดูเนื้อหาของ RSS ได้ใน Microsoft Office Outlook 2007

ในบทความนี้

RSS คืออะไร

ค้นหาตัวดึงข้อมูล RSS

ตัวดึงข้อมูล RSS ของมุมมอง

ได้รับการอัปเดตเนื้อหา

ตัวดึงข้อมูลที่ได้รับการสนับสนุน

ข้อสงสัยความเป็นส่วนตัว

RSS คืออะไร

RSS มีวิธีที่ทำให้ตัวเผยแพร่เนื้อหากระจายข้อมูลในรูปแบบมาตรฐานได้สะดวก รูปแบบแฟ้ม XML มาตรฐานจะประกาศข้อมูลในครั้งเดียว และแสดงตามโปรแกรมต่างๆ เช่น Outlook ตัวอย่างของเนื้อหา RSS ทั่วไปจะเป็นแหล่งของข้อมูล เช่น พาดหัวข่าวที่มีการปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ

ประโยชน์ของ RSS คือการรวมข้อมูลทั้งหมดจากแหล่งที่มาหลายเว็บไว้ในที่เดียว คุณจะได้ไม่ต้องเยี่ยมชม เว็บไซต์อื่นเพื่อให้ได้ข้อมูลล่าสุดในหัวข้อที่คุณสนใจ RSS จะส่งข้อสรุปของเนื้อหามาให้คุณ แล้วให้คุณตัดสินใจว่าคุณต้องการอ่านบทความไหน โดยคลิกที่การเชื่อมโยงของบทความนั้น

ข้อความ RSS

เนื้อหา RSS มักเป็นแบบข้อความที่แหล่งต่างๆ ประกาศไว้ ซึ่งโดยหลักจะเป็นช่องสื่อหรือเว็บล็อกส่วนตัว  หรือที่รู้จักในชื่อว่าบล็อก บล็อกสามารถไปเปรียบเทียบกับบันทึกข้อความทางออนไลน์ เมื่อความนิยมของ RSS เพิ่มขึ้น ชนิดของเนื้อหาใหม่จะปรากฏ รวมถึงเนื้อหาที่มีมัลติมีเดีย การใช้ชนิดของเนื้อหานี้ร่วมกันเป็นที่รู้จักกันในชื่อ การเผยแพร่ทางบล็อก หรือการพอดคาสต์ ตัวอย่างเช่น บางช่องของสื่อจะแสดงสำเนาเสียงของแต่ละรายงานข่าว

วิธีการส่งของเนื้อหา RSS จะรู้จักในชื่อว่าตัวดึงข้อมูล RSS มีตัวดึงข้อมูล RSS นับล้านที่มีหัวเรื่องหรือบทสรุปสั้นๆ ของเนื้อหาพร้อมกับการเชื่อมโยงถึงแหล่งดั้งเดิม ตัวดึงข้อมูลสามารถบรรจุเนื้อหาสมบูรณ์ และมีสิ่งที่แนบมาด้วยเกือบจะทุกชนิด ชื่ออื่นๆ ของตัวดึงข้อมูล RSS คือตัวดึงข้อมูล Web ตัวดึงข้อมูล XML แชนเนล RSS และเนื้อหาโดยย่อ

คนส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์จากฟอร์มบางฟอร์มของโปรแกรมไคลเอ็นต์ซอฟต์แวร์ เพื่ออ่านตัวดึงข้อมูล RSS โปรแกรมเหล่านี้รู้จักในชื่อว่าตัวรวม RSS หรือตัวอ่าน RSS และ Outlook มีฟังก์ชันการทำงานของตัวรวม RSS

ภาพรวมของ RSS

1.  หลังจากคุณได้เพิ่มตัวดึงข้อมูล RSS มายัง Outlook จะมีการแสดงโฟลเดอร์ของตัวดึงข้อมูล RSS ในบานหน้าต่างการนำทาง เมื่อคุณเปิดโฟลเดอร์ จะมีการแสดงรายการล่าสุดที่ดาวน์โหลดจากตัวดึงข้อมูล RSS รายการเหล่านี้จะมีเฉพาะหัวข้อพร้อมกับการเชื่อมโยง ที่คุณสามารถคลิกเพื่ออ่านบทความสมบูรณ์

2.  Outlook ตรวจสอบเซิร์ฟเวอร์ของตัวเผยแพร่ RSS สำหรับรายการใหม่และรายการที่ปรับปรุงแล้วในตารางเวลาทั่วไป

3.  มีการดาวน์โหลดรายการใหม่และรายการที่ปรับปรุงแล้วไปยัง Outlook เพื่อแสดงในโฟลเดอร์ที่ใช้งานร่วมกับตัวดึงข้อมูล RSS คุณจะเปิด อ่าน และลบรายการ RSS เหล่านี้ได้เช่นเดียวกับที่คุณส่งข้อความ คุณยังสามารถย้าย ตั้งค่าสถานะ หรือส่งต่อข้อมูลให้ผู้อื่นได้อีกด้วย

ตัวเผยแพร่ RSS ใช้ตัวดึงข้อมูลเป็นวิธีกำหนดเนื้อหาให้ผู้อ่าน และเสนอการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของเนื้อหา สำหรับตัวคุณเอง ตัวดึงข้อมูล RSS เป็นวิธีที่สะดวกในการติดตามเว็บไซต์ ข่าว หรือบล็อกที่คุณอ่านบ่อยๆ แทนการค้นหาเว็บไปหลายเว็บไซต์ ข่าวล่าสุด หรือการปรับปรุงจากไซต์เหล่านี้ให้คุณ โดยอัตโนมัติ เมื่อเทียบกันแล้ว ตัวดึงข้อมูล RSS เหมือนกับผู้ช่วยส่วนตัวของคุณที่ตัดพาดหัวข่าว หรือเขียนบทสรุปสั้นๆ จากเนื้อหาเว็บเพื่อประหยัดเวลาของคุณ คุณสามารถดูรายการที่น่าสนใจ แล้วตัดสินใจว่าจะอ่านบทความเต็มของรายการใดๆ ได้อย่างรวดเร็ว

เพราะว่าตัวดึงข้อมูล RSS เป็นแบบเลือกใช้ได้และตามการสมัครสมาชิก ทำให้เนื้อหาใหม่ที่ส่งมาให้คุณเป็นหัวข้อที่คุณสนใจเท่านั้น คุณเลือกที่จะสมัครสมาชิกของตัวดึงข้อมูล RSS และตัดสินใจที่จะยกเลิกใช้ตัวดึงข้อมูล RSS ได้

ประโยชน์ของการสมัครใช้งานตัวดึงข้อมูล RSS กับการลงทะเบียนสำหรับจดหมายข่าวอีเมลหรือรายชื่อผู้รับจดหมายหนึ่งคือว่า คุณไม่ได้ใส่ชื่อของคุณ ที่อยู่อีเมล หรือข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ สำหรับทุกคน ผู้เผยแพร่เนื้อหามีไม่มีวิธีในการติดต่อกับคุณ ยกเว้นถึงตัวดึงข้อมูล RSS เนื่องจากไม่มีที่อยู่อีเมลของคุณ พวกเขาจะไม่สามารถส่งข้อมูลของคุณกับบุคคลอื่น ดูส่วนข้อสงสัยความเป็นส่วนตัวในภายหลังในบทความนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ปัจจุบันนี้ ตัวดึงข้อมูล RSS ส่วนใหญ่ไม่คิดค่าบริการ อย่างไรก็ตาม อาจมีเนื้อหาบางประเภทที่อ้างอิงหรือเชื่อมโยงจากตัวดึงข้อมูล RSS ที่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าถึง การสมัครสมาชิกของตัวดึงข้อมูล RSS ใน Outlook จะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ถ้าคุณร้องขอเนื้อหาที่ต้องเสียค่าใช้จ่าย จะมีการแจ้งเกี่ยวกับคิดค่าใช้จ่าย แล้วให้ส่งข้อมูลการชำระเงินไปยังตัวเผยแพร่เนื้อหา ให้คิดว่า Outlook เสมือนโทรทัศน์ของคุณ คุณสามารถดูบางช่องรายการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย หรือต้องจ่ายสำหรับบางช่อง การปรับไปยังช่องรายการที่ต้องจ่ายเงิน ทำให้คุณไม่สามารถชมรายการหรือคิดค่าใช้จ่ายได้ นอกจากคุณจะติดต่อผู้ให้บริการและทำข้อตกลงเกี่ยวการชำระเงิน

ด้านบนของหน้า

ค้นหาตัวดึงข้อมูล RSS

ถ้าคุณทราบที่อยู่เว็บของตัวดึงข้อมูล RSS แล้ว ซึ่งเรียกอีกอย่างว่า URL คุณสามารถใส่ URL ของตัวดึงข้อมูล RSS โดยตรงใน Outlook เมื่อต้องการเริ่มต้นทันที ให้ดูที่หัวข้อของเพิ่มตัวดึงข้อมูล RSS ในส่วน ดูเพิ่มเติม

อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณเคยใช้ RSS หรือต้องการเพิ่มลงในคอลเลกชันของตัวดึงข้อมูล RSS คุณสามารถค้นหาใหม่ตัวดึงข้อมูล RSS ในหลายวิธี บนเว็บไซต์บาง คุณอาจเห็น รูปปุ่ม , ปุ่ม RSS หรือ ปุ่ม XML ได้ เมื่อคุณคลิกที่ปุ่มเหล่านี้ในเว็บเบราว์เซอร์บางอย่างเช่น Microsoft Windows Internet Explorer 7 คุณสามารถสมัครใช้งานตัวดึงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ผู้ใช้ Outlook สามารถใช้งานตัวดึงข้อมูล RSS แต่ละตัวร่วมกันได้ เมื่อคุณได้รับข้อความอีเมลการใช้ร่วมกันของ RSS คุณสามารถเลือกที่จะเพิ่มตัวดึงข้อมูลไปยังรายการ RSS Feed ของคุณเองได้โดยอัตโนมัติ

ถ้าคุณมีเพื่อนที่ใช้ RSS อยู่แล้ว เพื่อนของคุณสามารถส่งออกข้อมูลของตัวดึงข้อมูล RSS บางส่วนหรือทั้งหมดไปที่แฟ้ม .opml ให้คุณได้ เป็นวิธีที่ดีมากในการเริ่มสร้างคอลเลกชันตัวดึงข้อมูล RSS ของคุณ คุณสามารถนำเข้าข้อมูลไปยัง Outlook ต่อและเลือกตัวดึงข้อมูล RSS ที่คุณต้องการได้

คุณยังสามารถค้นหาตัวดึงข้อมูล RSS โดยใช้ตัวดึงข้อมูลการค้นหาไซต์ มีหลายไซต์อินเทอร์เน็ตที่รักษารายการขนาดใหญ่ของพร้อมใช้งานตัวดึงข้อมูล RSS เช่นRSS 4 ค้นหา

ด้านบนของหน้า

ดูตัวดึงข้อมูล RSS

โปรแกรมที่เป็นตัวอ่าน RSS ตัวอ่านตัวดึงข้อมูล หรือตัวรวบรวมตัวดึงข้อมูล สามารถตรวจสอบไซต์ที่ใช้ RSS ให้คุณเป็นระยะๆ และเรียกใช้เนื้อหาที่มีการปรับปรุงใดๆ คนส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์จากฟอร์มบางฟอร์มของไคลเอ็นต์ซอฟต์แวร์ เพื่ออ่านตัวดึงข้อมูล RSS มีการอ้างอิงโปรแกรมเหล่านี้เป็นตัวรวบรวม RSS Outlook มีฟังก์ชันการทำงานของตัวรวบรวม RSS แต่ละรายการของ RSS ที่คุณได้รับเหมือนกับข้อความอีเมล อีกทั้งสามารถย้ายไปอยู่ในโฟลเดอร์ได้ ตั้งค่าสถานะ หรือส่งต่อไปยังบุคคลอื่น

ด้านบนของหน้า

รับการปรับปรุงเนื้อหา

เมื่อคุณต้องการสมัครสมาชิกตัวดึงข้อมูล RSS Outlook จะตรวจสอบเซิร์ฟเวอร์ของตัวเผยแพร่ RSS เป็นระยะๆ เพื่อการลงรายการบัญชีที่ปรับปรุงแล้ว ความสม่ำเสมอในการตรวจสอบนี้ ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าหนึ่งหรือสองสิ่ง  คือ คำแนะนำของตัวเผยแพร่ RSS หรือการตั้งค่ากลุ่มส่ง/รับของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมในการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าสำหรับตัวดึงข้อมูล RSS ที่คุณสมัครสมาชิกไว้ โปรดดูส่วนของ ดูเพิ่มเติม

ตัวเผยแพร่ RSS สามารถระบุความถี่สูงสุดให้กับการตรวจสอบของการลงรายการบัญชีที่ควรจะมี ตัวเผยแพร่ได้ตั้งค่าข้อกำหนดเหล่านี้เพื่อช่วยจัดการความต้องการบนเซิร์ฟเวอร์ ตัวอย่างเช่น ตัวดึงข้อมูล RSS อาจมีความถี่ในการหยั่งเสียงสูงสุด 60 นาที บางตัวเผยแพร่บังคับใช้ข้อกำหนดเหล่านี้อย่างเคร่งครัด ถ้าคุณพยายามตรวจสอบตัวดึงข้อมูลเพื่อการปรับปรุงให้บ่อยมากขึ้นกว่าที่ข้อกำหนดระบุไว้ ตัวเผยแพร่ RSS ยังสามารถหยุดการเข้าถึงหรือยกเลิกการสมัครสมาชิกของคุณได้ชั่วคราว

ปริมาณเนื้อหาที่คุณได้รับขึ้นอยู่กับตัวเผยแพร่ RSS เท่านั้น ตัวดึงข้อมูลบางตัว เช่น ตัวดึงข้อมูลพาดหัวข่าว อาจมีการลงรายการบัญชีบ่อยกว่าและไดร์ฟข้อมูลสูงกว่าบล็อกส่วนตัวของผู้อื่น หากคุณไม่ต้องการสมัครสมาชิกของตัวดึงข้อมูล RSS คุณสามารถยกเลิกได้ตลอดเวลา

ด้านบนของหน้า

ตัวดึงข้อมูลที่สนับสนุน

RSS เป็นวิวัฒนาการของมาตรฐานบนอินเทอร์เน็ตจำนวนมากที่คล้ายกันในการส่งเนื้อหา RSS ซึ่งครอบคลุมมาตรฐานทั้งหลาย รวมถึง Rich Site Summary (RSS 0.91), RDF Site Summary (RSS 0.9, 1.0 and 1.1) และ Really Simple Syndication (RSS 2.0) Atom เป็น XML Schema อีกอย่างที่ใช้สำหรับการเผยแพร่เนื้อหา

Office Outlook 2007 สนับสนุนชนิดข้างต้น ทั้งหมดเพื่อให้คุณไม่จำเป็นต้องทราบมาตรฐานของตัวดึงข้อมูล RSS เฉพาะเจาะจงเท่านั้น Office Outlook 2007 สนับสนุนมาตรฐาน RSS ทั่วทั้งหมด

ด้านบนของหน้า

ข้อควรพิจารณาเกี่ยวกับสิทธิส่วนบุคคล

สิทธิส่วนบุคคลเป็นข้อควรพิจารณาอย่างยิ่งในการใช้อินเทอร์เน็ต คุณคงไม่ต้องการส่งข้อมูลส่วนตัวของคุณให้กับบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือรับเมลที่ไม่พึงประสงค์เพิ่มเติมในกล่องขาเข้าของอีเมลที่คุณใช้

เมื่อคุณสมัครสมาชิกของตัวดึงข้อมูล RSS คุณไม่ต้องให้ชื่อ ที่อยู่อีเมล หรือข้อมูลส่วนตัวอื่นๆ ของคุณ ตัวเผยแพร่ RSS ไม่มีการเชื่อมต่อใดๆ ไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณ คอมพิวเตอร์ของคุณจะติดต่อกับเซิร์ฟเวอร์ของตัวเผยแพร่ RSS เพื่อการปรับปรุงเนื้อหาเท่านั้น โดยการให้บริการการเข้าถึง ตัวเผยแพร่ RSS สามารถระบุข้อมูลที่จำกัดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ของคุณ เช่น ที่อยู่ IP สาธารณะ  นั่นคือ ที่อยู่ที่ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) ของคุณกำหนดไว้   หรือระบุว่าคุณกำลังใช้ ISP ใด ชื่อและที่อยู่อีเมลของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่ออกไป การลงทะเบียนกับตัวดึงข้อมูล RSS เทียบเท่าว่าการเยี่ยมชมเว็บเพจเพื่อดูเนื้อหา การป้องกันไว้ก่อนเหมือนกับที่ Outlook บล็อกสิ่งที่แนบมาที่ไม่ปลอดภัยและการเชื่อมโยงที่น่าสงสัยในข้อความอีเมลของคุณ ก็อยู่ในรายการ RSS เช่นกัน

คุณควรใช้โปรแกรมป้องกันไวรัสพิจารณาและสแกนการเชื่อมโยงและสิ่งที่แนบมาภายในรายการที่คุณรับในตัวดึงข้อมูล RSS เสมอ

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×