บทนำสู่ IRM สำหรับข้อความอีเมล

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

คุณสามารถจำกัดสิทธิ์ในเนื้อหาข้อความอีเมลใน Microsoft Outlook ด้วยสิทธิ์การจัดการข้อมูล (IRM), เช่นเดียวกับที่คุณสามารถจำกัดสิทธิ์ในไฟล์ Microsoft Office อื่น ๆ

ในบทความนี้

IRM คืออะไร

กำหนดค่าคอมพิวเตอร์ของคุณจะใช้ IRM

ดาวน์โหลดสิทธิ์

ดูข้อความเมื่อ IRM ไม่พร้อมใช้งาน

ไฟล์ชนิดอยู่ภายใต้นโยบาย IRM เมื่อแนบมากับข้อความ

IRM คืออะไร

การจัดการสิทธิ์ในข้อมูล (IRM) ช่วยให้คุณสามารถกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อความอีเมลด้วย IRM ช่วยป้องกันไม่ให้มีการเปิดอ่าน พิมพ์ ส่งต่อ หรือคัดลอก โดยบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต หลังจากที่สิทธิ์สำหรับข้อความที่ถูกจำกัด โดยใช้ IRM ข้อจำกัดการเข้าถึงและใช้ถูกบังคับใช้โดยไม่คำนึงถึงตำแหน่งที่ข้อความที่ใส่ เนื่องจากสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อความอีเมลจะถูกเก็บไว้ในไฟล์ข้อความเอง

IRM ช่วยให้คุณสามารถจำกัดในการส่งข้อมูลส่วนบุคคล หรือส่วนตัว IRM ช่วยให้องค์กรที่บังคับใช้นโยบายองค์กรที่ควบคุมตัวควบคุมและเผยแพร่ของความเป็นเจ้าของ หรือเป็นความลับข้อมูล ทั้งภาย ในองค์กร และ กับลูกค้าและคู่ค้า

หมายเหตุ: แต่ IRM จะไม่สามารถป้องกันเนื้อหาจากการถูกลบ ขโมย ทำให้เสียหาย หรือดักจับและส่งต่อโดยโปรแกรมที่เป็นอันตรายหรือไวรัสคอมพิวเตอร์ได้ และยังไม่สามารถป้องกันเนื้อหาที่มีการจำกัดจากการคัดลอกด้วยมือหรือพิมพ์ใหม่ รวมทั้งไม่สามารถป้องกันการถ่ายภาพดิจิทัลหรือการจับภาพหน้าจอของเนื้อหาที่มีการจำกัดได้

ด้านบนของหน้า

การกำหนดค่าคอมพิวเตอร์ของคุณให้ใช้ IRM

ถ้าคุณใช้คอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 7 หรือ Windows Vista ไคลเอ็นต์บริการการจัดการสิทธิ์ของ Windows (RMS) ถูกติดตั้งแล้ว ถ้าคุณใช้คอมพิวเตอร์ ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows XP บริการการจัดการสิทธิ์ของ Windows (RMS) ไคลเอ็นต์ Service Pack 2 (SP2) หรือต้องติดตั้งเวอร์ชันที่ใหม่กว่าบนคอมพิวเตอร์ของคุณ โดยคุณ หรือ โดย RMS ผู้ดูแลระบบสำหรับองค์กรของคุณ

RMS ผู้ดูแลระบบสามารถกำหนดค่านโยบาย IRM เฉพาะของบริษัทที่กำหนดว่าใครสามารถเข้าถึงข้อมูลและระดับการแก้ไขที่ได้รับอนุญาตสำหรับข้อความอีเมล

การติดตั้ง Windows Rights Management Services (RMS) Client

  1. ใน Windows XP ให้คลิกปุ่ม เริ่ม แล้วคลิก แผงควบคุม

  2. คลิก เพิ่มหรือเอาโปรแกรมออก แล้วคลิก เพิ่มหรือเอาโปรแกรมออก

  3. คลิก เพิ่มโปรแกรมใหม่

  4. คลิก Windows Rights Management Services Client จากรายการโปรแกรม แล้วคลิก เพิ่ม

    หมายเหตุ: ในมุมมองแบบคลาสสิก ให้คลิกสองครั้งที่ เพิ่มหรือเอาโปรแกรมออก จากนั้นในบานหน้าต่างซ้ายมือ ให้คลิก เพิ่มโปรแกรมใหม่ คลิก Windows Rights Management Services Client จากรายการโปรแกรม แล้วคลิก เพิ่ม

หรือ เมื่อคุณลองเปิดไฟล์ที่มีจัดการสิทธิ์ โดย IRM, Microsoft Office พร้อมท์ให้คุณดาวน์โหลดไคลเอ็นต์บริการการจัดการสิทธิ์ Windows ถ้าคุณกำลังเรียกใช้คอมพิวเตอร์ โดยไม่มีซอฟต์แวร์ที่

ด้านบนของหน้า

การดาวน์โหลดสิทธิ์

ครั้งแรกที่คุณพยายามเปิดข้อความอีเมลที่ใช้สิทธิ์แบบจำกัด คุณจะถูกเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์การออกสิทธิ์การใช้งาน ถ้าเซิร์ฟเวอร์การออกสิทธิ์การใช้งานนั้นได้ตรวจสอบข้อมูลประจำตัวของคุณแล้ว ก็จะออกสิทธิ์การใช้งานให้กับคุณ ซึ่งจะระบุระดับการเข้าถึงที่คุณมีสำหรับไฟล์นั้นๆ ขั้นตอนนี้จำเป็นสำหรับไฟล์ทุกไฟล์ที่ใช้สิทธิ์แบบจำกัด หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ คุณจะไม่สามารถเปิดเนื้อหาที่มีสิทธิ์แบบจำกัดได้ ถ้าคุณยังไม่ได้รับสิทธิ์การใช้งานเนื้อหานั้นจากเซิร์ฟเวอร์การออกสิทธิ์การใช้งานเสียก่อน

สิทธิ์ในการดาวน์โหลดจำเป็นต้องใช้ Microsoft Office ส่งข้อมูลประจำตัว (ซึ่งรวมถึงที่อยู่อีเมลของคุณ) และข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิ์ในสิทธิ์ของคุณไปยังเซิร์ฟเวอร์สิทธิ์การใช้งานของคุณ ข้อมูลที่มีอยู่ในข้อความไม่ถูกส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์สิทธิ์การใช้งาน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม อ่านคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคล

ด้านบนของหน้า

การดูข้อความเมื่อ IRM ไม่พร้อมใช้งาน

ถ้าคุณต้องอ่าน หรือเปิดเนื้อหาที่ มีสิทธิ์แบบจำกัด แต่ไม่พร้อมใช้งานบนคอมพิวเตอร์ที่คุณกำลังใช้ Microsoft Office 2010 คุณสามารถใช้เว็บเบราว์เซอร์ ถ้าคุณใช้ Outlook Web Access (OWA), คุณสามารถดูข้อความที่มีการจำกัดบนเบราว์เซอร์ใดก็

หรือคุณสามารถดูข้อความใน Windows Internet Explorer คุณดาวน์โหลดAdd-On การจัดการสิทธิ์สำหรับ Internet Explorer อย่างไรก็ตาม นี้ไม่ได้ทำให้คุณสามารถตอบกลับ ไปข้างหน้า คัดลอก หรือพิมพ์ข้อความ เมื่อใช้ Add-on การจัดการสิทธิ์ในการดูข้อความ สิ่งที่แนบมาที่อาจถูกส่ง ด้วยข้อความไม่สามารถแสดง

ด้านบนของหน้า

ชนิดไฟล์ที่อยู่ภายใต้นโยบาย IRM เมื่อแนบมากับข้อความ

เมื่อแนบชนิดไฟล์ต่อไปนี้กับข้อความที่มีจัดการสิทธิ์ใน Outlook พวกเขาจะโดยอัตโนมัติมีจัดการสิทธิ์

หมายเหตุ: เมื่อคุณแนบไฟล์ข้อความ (.msg) ลงในข้อความที่มีจัดการสิทธิ์ ข้อความที่แนบมาไม่มีจัดการสิทธิ์ IRM ไม่นำไปใช้กับชนิดของไฟล์.msg

เอกสาร Word

ชนิดแฟ้ม

นามสกุล

เอกสาร

.doc

เอกสาร

.docx

เอกสารแบบใช้แมโคร

.docm

แม่แบบ

.dot

แม่แบบ

.dotx

แม่แบบแบบใช้แมโคร

.dotm

เอกสาร Excel

ชนิดแฟ้ม

นามสกุล

สมุดงาน

.xls

สมุดงาน

.xlsx

สมุดงานแบบใช้แมโคร

.xlsm

แม่แบบ

.xlt

แม่แบบ

.xltx

แม่แบบแบบใช้แมโคร

.xltm

สมุดงานไบนารีที่ไม่ใช่ XML

.xlsb

Add-in แบบใช้แมโคร

.xla

Add-in แบบใช้แมโคร

.xlam

เอกสาร PowerPoint

ชนิดแฟ้ม

นามสกุล

งานนำเสนอ

.ppt

งานนำเสนอ

.pptx

งานนำเสนอแบบใช้แมโคร

.pptm

แม่แบบ

.pot

แม่แบบ

.potx

แม่แบบแบบใช้แมโคร

.potm

การนำเสนอ

.pps

การนำเสนอ

.ppsx

การแสดงแบบใช้แมโคร

.ppsm

ชุดรูปแบบของ Office

.thmx

ไฟล์ InfoPath

ชนิดแฟ้ม

นามสกุล

แม่แบบ/ฟอร์มแบบไดนามิก

.xsn

เอกสาร XPS

ชนิดแฟ้ม

นามสกุล

XML Paper Specification

.xps

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×