บทนำสู่ไลบรารี

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ในไซต์ Microsoft Office SharePoint Server 2007 คุณสามารถเลือกจากไลบรารีหลายชนิด โดยขึ้นอยู่กับชนิดของแฟ้มที่คุณต้องการเก็บและวิธีที่คุณวางแผนจะใช้แฟ้มเหล่านี้

ในบทความนี้

ภาพรวม

ไลบรารีที่พร้อมใช้งานใน Office SharePoint Server 2007

ภาพรวม

ไลบรารี คือ ตำแหน่งที่ตั้งบนไซต์ที่คุณสามารถสร้าง รวบรวม ปรับปรุง และจัดการแฟ้มร่วมกับสมาชิกในทีมของคุณได้ ไลบรารีแต่ละไลบรารีจะแสดงรายการของแฟ้มและข้อมูลหลักเกี่ยวกับแฟ้มเหล่านั้น ซึ่งช่วยให้สามารถใช้แฟ้มในการทำงานร่วมกันได้

คุณสามารถกำหนดไลบรารีเองได้หลายวิธี คุณสามารถควบคุมวิธีการดู ติดตาม จัดการ และสร้างเอกสารได้ คุณสามารถติดตามรุ่น รวมถึงจำนวนและชนิดของรุ่น และคุณสามารถจำกัดบุคคลที่สามารถดูเอกสารก่อนที่เอกสารจะได้รับอนุมัติ คุณสามารถใช้เวิร์กโฟลว์เพื่อทำงานร่วมกันบนเอกสารในไลบรารี คุณสามารถระบุนโยบายการจัดการข้อมูลเพื่อจัดการการเก็บรักษาและการหมดอายุของเอกสารภายในไลบรารีได้

คุณสามารถเลือกจากไลบรารีหลายชนิด โดยขึ้นอยู่กับชนิดของแฟ้มที่คุณต้องการเก็บและวิธีที่คุณวางแผนจะใช้แฟ้มเหล่านี้

ด้านบนของหน้า

ไลบรารีที่มีอยู่ใน Office SharePoint Server 2007

  • ไลบรารีเอกสาร     แฟ้มหลายชนิด รวมถึงเอกสารและกระดาษคำนวณ จะใช้ไลบรารีเอกสาร คุณสามารถเก็บแฟ้มประเภทอื่นไว้ในไลบรารีเอกสารได้ แม้ว่าแฟ้มบางชนิดจะถูกบล็อกเนื่องจากเหตุผลด้านความปลอดภัย เมื่อคุณทำงานกับโปรแกรมที่เข้ากันได้กับ Microsoft Windows SharePoint Services คุณสามารถสร้างแฟ้มดังกล่าวจากไลบรารี ตัวอย่างเช่น ทีมงานด้านการตลาดอาจมีไลบรารีของตนเองสำหรับเอกสารประกอบการวางแผน ข่าวประกาศ และสิ่งพิมพ์

  • ไลบรารีรูปภาพ     เมื่อต้องการใช้คอลเลกชันของรูปภาพดิจิทัลหรือกราฟิกร่วมกัน ให้ใช้ไลบรารีรูปภาพ แม้ว่าคุณสามารถเก็บรูปภาพไว้ในไลบรารี SharePoint ชนิดอื่นได้ แต่ไลบรารีรูปภาพมีข้อดีหลายอย่าง ตัวอย่างเช่น จากไลบรารีรูปภาพ คุณสามารถดูรูปภาพในการนำเสนอภาพนิ่ง ดาวน์โหลดรูปภาพลงในคอมพิวเตอร์ และแก้ไขรูปภาพด้วยโปรแกรมกราฟิกที่เข้ากันได้กับ Office SharePoint Server 2007ให้พิจารณาการสร้างไลบรารีรูปภาพถ้าทีมงานใช้กราฟิกจำนวนมากซ้ำๆ เช่น โลโก้และรูปองค์กร หรือถ้าคุณต้องการเก็บรูปภาพของเหตุการณ์ของทีมหรือการเปิดตัวผลิตภัณฑ์

  • ไลบรารีเพจ Wiki เมื่อต้องการสร้างคอลเลกชันของเพจ Wiki ที่เชื่อมต่อ ให้ใช้ไลบรารีเพจ Wiki Wiki ช่วยให้บุคคลหลายคนสามารถรวบรวมข้อมูลประจำวันในรูปแบบที่สร้างและปรับเปลี่ยนได้ง่าย คุณสามารถเพิ่มเพจ Wiki ที่มีรูปภาพ ตาราง การเชื่อมโยงหลายมิติ และการเชื่อมโยงภายใน ลงในไลบรารีได้ ตัวอย่างเช่น ถ้าทีมงานสร้างไซต์ Wiki สำหรับโครงการ ไซต์อาจเก็บเคล็ดลับและลูกเล่นในชุดของเพจที่เชื่อมต่อซึ่งกันและกัน

  • ไลบรารีฟอร์ม     ถ้าคุณต้องการจัดการกลุ่มของฟอร์มธุรกิจที่ยึดตาม XML ให้ใช้ไลบรารีฟอร์ม ตัวอย่างเช่น องค์กรอาจต้องการใช้ไลบรารีฟอร์มสำหรับรายงานค่าใช้จ่าย การตั้งค่าไลบรารีฟอร์มต้องการโปรแกรมตัวแก้ไข XML หรือการออกแบบ XML ที่เข้ากันได้กับ Office SharePoint Server 2007เช่น Microsoft Office InfoPath

  • ไลบรารีรายงาน     ไลบรารีรายงานช่วยองค์กรในการสร้าง จัดการ และใช้ข้อมูลที่มีอยู่ใน Web Parts สำหรับข้อมูลทางธุรกิจ Web Parts สำหรับตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพหลัก (KPI) และ Excel Web Access Web Parts ที่ใช้สำหรับการวิเคราะห์ข่าวกรองธุรกิจร่วมกันได้ แม่แบบไซต์ศูนย์ระเบียนมีไลบรารีรายงานโดยค่าเริ่มต้น แต่ทุกคนที่สามารถสร้างไลบรารีเอกสารภายในไซต์คอลเลกชันสามารถสร้างไลบรารีรายงานได้ ไลบรารีรายงานมีประวัติรุ่นสำหรับแต่ละรายงานและเก็บรุ่นก่อนหน้านี้ ผู้ใช้สามารถสร้างรุ่นใหม่ของรายงานสำหรับเหตุการณ์พิเศษหรือเหตุการณ์สำคัญ และแปลงกลับไปเป็นรายงานก่อนหน้านี้ในภายหลังได้

  • ไลบรารีการจัดการการแปล     ไลบรารีการจัดการการแปลช่วยองค์กรในการสร้าง เก็บ และจัดการเอกสารที่แปล โดยการนำเสนอทั้งมุมมองและคุณลักษณะเฉพาะที่อำนวยกระบวนการแปลเอกสารด้วยมือ ไลบรารีการจัดการการแปลได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อเก็บเอกสารและการแปลของเอกสาร ไลบรารีติดตามความสัมพันธ์ระหว่างเอกสารแหล่งที่มาและการแปลของเอกสารนั้น และจัดกลุ่มเอกสารดังกล่าวทั้งหมดเข้าด้วยกันเพื่อให้ค้นหาได้ง่าย นอกจากนี้ ยังสามารถกำหนดค่าไลบรารีกับเวิร์กโฟลว์การจัดการการแปลพิเศษที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยจัดการกระบวนการแปลเอกสารด้วยตนเอง

  • ไลบรารีการเชื่อมต่อข้อมูล     ไลบรารีการเชื่อมต่อข้อมูลเป็นไลบรารีเอกสาร SharePoint ใหม่ ซึ่งองค์กรสามารถประกาศแฟ้มการเชื่อมต่อจากส่วนกลาง เพื่อให้ผู้ใช้สามารถค้นหาและใช้แหล่งข้อมูลที่ผู้ใช้ต้องการได้ง่าย แฟ้มการเชื่อมต่อข้อมูลสามารถสร้างและปรับปรุงได้ง่าย และผู้ออกแบบโซลูชันสามารถใช้แฟ้มการเชื่อมต่อซ้ำได้ง่ายจากภายในโปรแกรมประยุกต์ไคลเอ็นต์ ระบบ Microsoft Office 2007 .

  • ไลบรารีภาพนิ่ง     ไลบรารีภาพนิ่งช่วยให้ผู้ใช้ Microsoft Office PowerPoint 2007 สามารถใช้ภาพนิ่งแต่ละภาพจากการนำเสนอร่วมกัน ใช้ภาพนิ่งซ้ำ ติดตามประวัติของภาพนิ่ง คอมไพล์ภาพนิ่งแต่ละภาพในการนำเสนอ และรับการแจ้งให้ทราบเมื่อภาพนิ่งในการนำเสนอมีการเปลี่ยนแปลง ผู้ใช้สามารถประกาศภาพนิ่งไปยังไลบรารีภาพนิ่งจาก Office PowerPoint 2007.

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×