บทนำสู่ไซต์ พื้นที่ทำงาน และเพจ

คุณสามารถใช้เว็บไซต์และไซต์ย่อยระดับสูงสุดเพื่อแบ่งเนื้อหาไซต์ให้เป็นไซต์ที่ไม่ซ้ำกัน แยกกัน และจัดการได้เพื่อช่วยให้คุณสามารถจัดระเบียบเนื้อหา

ในบทความนี้

ไซต์คืออะไร

เวิร์กสเปซคืออะไร

หน้าคืออะไร

ไซต์คืออะไร

เว็บไซต์คือกลุ่มของเว็บเพจที่เกีย่วข้องกันที่โฮสต์โดยเซิร์ฟเวอร์ HTTP บนเวิลด์ไวด์เว็บหรือไซต์อินทราเน็ต เว็บไซต์ส่วนใหญ่จะมีโฮมเพจเป็นจุดเริ่มต้น โฮมเพจจะเชื่อมต่อกับหน้าอื่นๆ โดยใช้ไฮเปอร์ลิงก์ คุณสามารถใช้ไซต์และไซต์ย่อยระดับสูงสุดเพื่อแบ่งเนื้อหาไซต์ให้เป็นไซต์ที่ไม่ซ้ำกัน แยกกัน และจัดการได้ เว็บไซต์ระดับสูงสุดสามารถมีหลายไซต์ย่อย และไซต์ย่อยเองก็สามารถมีไซต์ย่อยได้เช่นกัน โครงสร้างทั้งหมดของเว็บไวต์ระดับบนสุดและไซต์ย่อยทั้งหมดจะเรียกว่า เว็บ ไซต์คอลเลกชัน

ลำดับชั้นนี้จะทำให้ผู้ใช้มีไซต์การทำงานหลักสำหรับทั้งทีม รวมถึงไซต์การทำงานสำหรับแต่ละบุคคล หรือไซต์ที่แชร์สำหรับโครงการ เว็บไซต์และไซต์ย่อยระดับสูงสุดจะทำให้มีการควบคุมฟีเจอร์และการตั้งค่าไซต์ระดับต่างๆ ผู้ดูแลระบบเว็บไซต์จะควบคุมความสามารถในการสร้าง การเข้าถึง และการเผยแพร่เนื้อหาไปยังเว็บไซต์

ด้านบนของหน้า

เวิร์กสเปซคืออะไร

เวิร์กสเปซคือเว็บไซต์เฉพาะที่คุณสร้างขึ้น ที่ทำให้สมาชิกทีมมีเครื่องมือการทำงานร่วมกันและบริการสำหรับทำงานร่วมกันบนเอกสารหรือแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประชุม เวิร์กสเปซอาจมีรายการข้อมูล เช่น เอกสารที่เกี่ยวข้อง สมาชิกทีม และลิงก์ เมื่อต้องการสร้างไซต์เวิร์กสเปซ คุณต้องเป็นสมาชิกของระดับสิทธิ์การใช้งานที่มีสิทธิ์สร้างไซต์ย่อยสำหรับไซต์ SharePoint นั้น Windows SharePoint Services จะทำให้คุณสามารถสร้างไซต์เวิร์กสเปซต่อไปนี้:

ไซต์เวิร์กสเปซ

คำอธิบาย

เวิร์กสเปซเอกสาร

เทมเพลตนี้จะสร้างไซต์เพื่อให้สมาชิกทีมทำงานร่วมกันบนเอกสารได้ ภายในไซต์จะมีไลบรารีเอกสารสำหรับการเก็บเอกสารหลักและไฟล์สนับสนุน รายการงานสำหรับการกำหนดรายการที่ต้องทำ และรายการลิงก์สำหรับทรัพยากรที่สัมพันธ์กับเอกสาร

เวิร์กสเปซการประชุมพื้นฐาน

เทมเพลตนี้จะสร้างไซต์ที่มีพื้นฐานทั้งหมดในการวางแผน จัดระเบียบ และติดตามการประชุมของคุณ ซึ่งมีรายการต่อไปนี้: วัตถุ ผู้เข้าร่วม กำหนดการ และไลบรารีเอกสาร

เวิร์กสเปซการประชุมเปล่า

เทมเพลตนี้จะสร้างไซต์เวิร์กสเปซการประชุมเปล่าที่คุณสามารถปรับแต่งโดยยึดตามความต้องการของคุณ

เวิร์กสเปซการประชุมหาข้อยุติ

เทมเพลตนี้มีเวิร์กสเปซการประชุมที่สมาชิกทีมสามารถใช้เพื่อตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องและเพื่อบันทึกการตัดสินใจ ซึ่งมีรายการต่อไปนี้: วัตถุประสงค์ ผู้เข้าร่วม กำหนดการ ไลบรารีเอกสาร งาน และการตัดสินใจ

เวิร์กสเปซการประชุมเพื่อสังสรรค์

เทมเพลตนี้จะสร้างไซต์ที่มีเครื่องมือการวางแผนสำหรับโอกาสทางสังคม โดยมีบอร์ดการอภิปรายและไลบรารีรูปภาพเพื่อโพสต์รูปภาพของเหตุการณ์ ซึ่งมีรายการและ Web Part ต่อไปนี้: ผู้เข้าร่วม ทิศทาง รูปภาพ/โลโก้ สิ่งที่ต้องเตรียม การอภิปราย และไลบรารีรูปภาพ

เวิร์กสเปซการประชุมหลายหน้า

เทมเพลตนี้จะสร้างไซต์ที่มีพื้นฐานทั้งหมดที่สมาชิกทีมสามาถใช้เพื่อวางแผน จัดระเบียบ และติดตามการประชุมที่มีหลายหน้า ซึ่งมีรายการต่อไปนี้: วัตถุประสงค์ ผู้เข้าร่วม และกำหนดการ นอกเหนือจากหน้าว่างสองหน้าที่คุณสามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการของคุณ

เทมเพลตไซต์

Windows SharePoint Services มีเทมเพลตการทำงานร่วมกันต่อไปนี้ที่คุณสามารถใช้เมื่อสร้างไซต์ใหม่

เทมเพลตไซต์

คำอธิบาย

ไซต์ทีม

เทนเพลตนี้จะสร้างไซต์ที่ทีมสามารถใช้สร้าง จัดระเบียบ และแชร์ข้อมูล ซึ่งจะมีไลบรารีเอกสาร รายการพื้นฐาน เช่น การประกาศ ปฏิทิน ที่ติดต่อ และลิงก์

ไซต์ว่างเปล่า

เทมเพลตนี้จะสร้างเว็บไซต์ที่มีโฮมเพจเปล่าที่คุณสามารถปรับแต่งด้วยเบราว์เซอร์หรือโปรแกรมแบบเว็บที่เข้ากันได้กับบริการ Windows SharePoint โดยการเพิ่มรายการแบบโต้ตอบและฟีเจอร์อื่นๆ

ไซต์ Wiki

เทมเพลตนี้ตะสร้างไซต์ที่คุณสามารถเพิ่ม แก้ไข และลิงก์เว็บเพจได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย

บล็อก

เทมเพลตนี้จะสร้างไซต์ที่คุณสามารถใช้เพื่อโพสต์ข้อมูลและอนุญาตให้ผู้อื่นแสดงข้อคิดเห็นได้

เทมเพลตแอปพลิเคชัน

เทมเพลตเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อจัดการปัญหาข้อกำหนดของกระบวนการทางธุรกิจเฉพาะหรือชุดงานภายในองค์กรทุกขนาด เทมเพลตอาจถูกนำไปใช้กับสถานการณ์ทั่วไป เช่น การจัดการบริการช่วยเหลือหรือการติดตามแคมเปญด้านการตลาด เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมและดาวน์โหลดเทมเพลต ให้ดูเว็บเพจ เทมเพลตแอปพลิเคชันสำหรับ Windows SharePoint Services

ด้านบนของหน้า

หน้าคืออะไร

เว็บเพจในไซต์สามารถแสดงรายการข้อมูล ทำให้สมาชิกทีมสามารถจัดระเบียบข้อมูลด้วยวิธีที่พวกเขาต้องการ เช่น ตามชื่อเรื่อง วันครบกำหนด หรือผู้เขียน ตัวอย่างเช่น คุณสามารถทำสิ่งต่อไปนี้ได้:

  • กรองเนื้อหาเพื่อดูเฉพาะชุดข้อมูลที่นำมาใช้กับคุณเท่านั้น

  • ซ่อนข้อมูลที่คุณไม่สนใจ

  • เปลี่ยนลำดับการแสดงรายการข้อมูล

  • ตั้งค่ามุมมองแบบกำหนดเองเพื่อให้สมาชิกทีมทำงานอย่างรวดเร็วบนข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ง่ายยิ่งขึ้น

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×