บทนำสู่แม่แบบฟอร์มและฟอร์ม

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

เมื่อคุณดีไซน์ไฟล์เทมเพลต (.xsn) ฟอร์ม คุณกำลังสร้างไฟล์เดียวที่ประกอบด้วยหลายไฟล์ที่สนับสนุน ในทางกลับกัน เมื่อผู้ใช้ของคุณกรอกฟอร์ม พวกเขากำลังจะกรอกฟอร์ม (.xml) ไฟล์ ซึ่งยึดตามเทมเพลตฟอร์ม

ในบทความนี้

สิ่งที่คุณออก: เทมเพลตฟอร์ม

สิ่งที่ผู้ใช้ของคุณกรอก: ฟอร์ม

คอมโพเนนต์ของเทมเพลตฟอร์ม

สิ่งที่คุณออก: เทมเพลตฟอร์ม

คุณสามารถสร้างเทมเพลตฟอร์มที่ในโหมดออกแบบ ซึ่งเป็นสภาพแวดล้อมการออกแบบ InfoPath เทมเพลตฟอร์มคือ ไฟล์ที่ มีนามสกุลของไฟล์แอ.xsn ไฟล์.xsn กำหนดโครงสร้างข้อมูล ลักษณะที่ปรากฏ และลักษณะการทำงานของฟอร์มเสร็จสมบูรณ์ (ไฟล์.xml)

แม่แบบฟอร์มและฟอร์มที่ยึดตามแม่แบบ

เทมเพลตฟอร์มกำหนดจำนวนมากสิ่ง รวมถึง:

 • ตัวควบคุม ป้ายชื่อ และข้อความแนะนำที่ปรากฏบนฟอร์ม

 • วิธีที่ตัวควบคุมทำงานเมื่อผู้ใช้โต้ตอบกับข้อมูลนั้น ๆ ตัวอย่างเช่น คุณอาจทำให้ส่วนใดปรากฏขึ้นเมื่อผู้ใช้ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย และหายไปเมื่อผู้ใช้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย

 • ระบุว่าฟอร์มมีมุมมองเพิ่มเติม ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณกำลังออกแบบฟอร์มแอปพลิเคชันใบอนุญาต คุณอาจมีหนึ่งดูสำหรับผู้รับเหมาไฟฟ้า มุมมองอื่นสำหรับตัวแทนการได้รับ และดูสามสำหรับ investigator ที่อนุมัติ หรือแอปพลิเคชันใช้้ไว้

 • วิธี และตำแหน่งที่ข้อมูลในฟอร์มจะถูกเก็บไว้ ตัวอย่างเช่น แม่แบบฟอร์มของคุณอาจถูกออกแบบเพื่อให้ผู้ใช้ส่งข้อมูลไปยังฐานข้อมูล โดยตรง หรือผ่านทางการ ใช้บริการเว็บ หรือคุณอาจมีผู้ใช้ที่บันทึกฟอร์มของพวกเขาลงในโฟลเดอร์ที่แชร์

 • ฟอนต์ สี และองค์ประกอบการออกแบบอื่น ๆ ที่ใช้ในฟอร์ม

 • ว่าผู้ใช้สามารถกำหนดฟอร์มเอง ตัวอย่างเช่น คุณสามารถกำหนดให้ผู้ใช้ที่เพิ่มแถวเพิ่มเติมลงในตารางที่เกิดซ้ำ ส่วนที่ซ้ำกัน หรือส่วนเพิ่มเติม

 • ว่าผู้ใช้จะได้รับแจ้งเมื่อพวกเขาทำข้อผิดพลาดในฟอร์ม หรือลืมกรอกเขตข้อมูลจำเป็น

หลังจากที่คุณเสร็จสิ้นการออกแบบของเทมเพลตฟอร์ม คุณเผยแพร่สู่ผู้ใช้ของคุณ โดยการประกาศเป็นไฟล์.xsn

เคล็ดลับ: นอกเหนือจากการออกแบบเทมเพลตฟอร์มที่ คุณสามารถออกแบบเทมเพลส่วน ซึ่งเป็นตัวควบคุมแบบกำหนดเองที่คุณสามารถใช้ในเทมเพลตฟอร์มที่หรือเอกสาร Microsoft Office อื่น ๆ ตัวอย่างเช่น คุณอาจสร้างส่วนประกอบแม่แบบที่มีเขตข้อมูลสำหรับการรวบรวมข้อมูลที่ติดต่อ แล้วคุณสามารถใช้เทมเพลส่วนนั้นในเทมเพลตฟอร์มที่แตกต่างกันหลาย ค้นหาลิงก์ไปยังข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับส่วนเทมเพลตในส่วนดูเพิ่มเติม

ด้านบนของหน้า

สิ่งที่ผู้ใช้ของคุณกรอก: ฟอร์ม

ฟอร์ม InfoPath เป็นไฟล์.xml ที่ประกอบด้วยข้อมูลแบบ XML ฟอร์ม InfoPath ทั้งหมดจะโดยยึดตามเทมเพลตฟอร์ม

เมื่อต้องการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเทมเพลตฟอร์มและฟอร์ม สมมติว่า คุณออกแบบเทมเพลตฟอร์มแอปพลิเคชันใบอนุญาตสำหรับผู้รับเหมาไฟฟ้าไปใช้ แอปพลิเคชันแต่ละใบอนุญาตที่มีผู้รับเหมาไฟฟ้ากรอกออกเป็นฟอร์ม ฟอร์มว่าเพียง.xml ไฟล์ที่ประกอบด้วยข้อมูล (และข้อมูลเท่านั้น) ที่ถูกใส่ลงในฟอร์ม สิ่งอื่น ๆ ที่ประกอบขึ้นฟอร์มทั้งหมดที่ได้รับจากเทมเพลตฟอร์ม ซึ่งหมายความ ว่า เมื่อใดก็ ตามที่ผู้ใช้ของคุณเปิดฟอร์ม ฟอร์มนั้นต้องค้นหา และใช้แม่แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะทำงานอย่างถูกต้อง มิฉะนั้น เมื่อผู้ใช้ของคุณเปิดฟอร์ม เหล่านั้นจะเห็นเฉพาะแท็กมาร์กอัป XML และข้อมูล

เมื่อต้องการเชื่อมโยงเทมเพลตฟอร์มและฟอร์มที่ยึดตามนั้น InfoPath มีหลายบรรทัดของโค้ด เรียกว่าคำสั่งการประมวลผล ที่ด้านบนของแต่ละไฟล์ฟอร์ม โค้ดนี้ลิงก์ไฟล์ฟอร์มแม่แบบของฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

ด้านบนของหน้า

คอมโพเนนต์ของเทมเพลตฟอร์ม

เทมเพลตฟอร์มเป็นไฟล์เดียวที่ประกอบด้วยหลายสนับสนุนไฟล์ เช่นไฟล์ที่กำหนดว่าตัวควบคุมบนเทมเพลตฟอร์ควรปรากฏ ไฟล์กราฟิกที่ปรากฏอยู่บนเทมเพลตฟอร์ และไฟล์ที่ลักษณะการทำงานแบบกำหนดเองในฟอร์มที่เปิดใช้งานการเขียนโปรแกรม แม่แบบ ไฟล์ที่สนับสนุนเหล่านี้จะเรียกว่าฟอร์มไฟล์โดยรวม เมื่อคุณออกแบบเทมเพลตฟอร์ม คุณสามารถดู และทำงานกับไฟล์แบบฟอร์มที่ประกอบ ด้วยการแยกออก และบันทึกไฟล์ฟอร์มดังกล่าวไปยังโฟลเดอร์เทมเพลตฟอร์

แฟ้มที่ได้รับการสนับสนุนที่ประกอบเป็นแฟ้มแม่แบบฟอร์ม (.xsn)

ไฟล์สนับสนุนที่ประกอบขึ้นเทมเพลตฟอร์มสามารถรวมอย่าง น้อยหนึ่งแฟ้มXML Schema แฟ้ม XSL Transformation (XSLT) สำหรับแต่ละมุมมองในเทมเพลตฟอร์ ไฟล์ XML สำหรับข้อมูลที่ปรากฏขึ้นตามค่าเริ่มต้นเมื่อผู้ใช้เปิดฟอร์มที่ยึดตาม temp ฟอร์มนั้น ล่าช้า ไฟล์สคริปต์ หรือโค้ดที่มีการจัดการ assemblies และไฟล์ข้อกำหนดฟอร์ม เรียกว่า Manifest.xsf

เมื่อต้องการคุ้นเคยกับไฟล์ที่สร้างเทมเพลตฟอร์ม คุณสามารถใช้กระบวนงานต่อไปนี้เพื่อดูไฟล์ต้นฉบับสำหรับเทมเพลตฟอร์ม

ดูแฟ้มฟอร์มสำหรับเทมเพลตฟอร์ม

 1. สร้างเทมเพลตฟอร์มใหม่ เปล่า

 2. บนเมนูไฟล์ คลิกบันทึกเป็นไฟล์ต้นฉบับ

 3. ในกล่องโต้ตอบเรียกดูโฟลเดอร์ เลือกโฟลเดอร์ที่มีอยู่ที่คุณต้องการบันทึกไฟล์ฟอร์ม หรือสร้างโฟลเดอร์ใหม่ แล้ว คลิ กตกลง

  InfoPath บันทึกสำเนาของเทมเพลตฟอร์เป็นชุดของไฟล์ภายในโฟลเดอร์

 4. ในWindows Explorer เรียกดูไปยังโฟลเดอร์ที่ประกอบด้วยแฟ้ม

ตารางต่อไปนี้อธิบายถึงไฟล์สนับสนุนของเทมเพลตฟอร์ม ไฟล์เหล่านี้จะรวมอยู่ในเทมเพลตฟอร์มเสมอ

ชนิดไฟล์

นามสกุลของชื่อไฟล์

คำอธิบาย

แฟ้มข้อกำหนดฟอร์ม

.xsf

ไฟล์ที่ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับวิธีเทมเพลตฟอร์ถูกรวมไว้ด้วยกัน XML Schema ที่กล่าวถึงไฟล์ทรัพยากรที่ประกอบด้วย InfoPath สร้างไฟล์นี้โดยอัตโนมัติเมื่อคุณออกแบบเทมเพลตฟอร์มใหม่ เมื่อคุณออกแบบ และปรับเปลี่ยนเทมเพลตฟอร์ ไฟล์จะปรับปรุงการเปลี่ยนแปลงของคุณโดยอัตโนมัติ

XML Schema

.xsd

ไฟล์หนึ่งหรือหลายไฟล์ที่จำกัด และตรวจสอบข้อมูลในเทมเพลตฟอร์ม เนื้อหาของไฟล์ XML Schema — องค์ประกอบ แอตทริบิวต์ และอื่น ๆ ซึ่งจะถูกแทน ด้วยกลุ่มและเขตข้อมูลในบานหน้าต่างงานแหล่งข้อมูล แต่ละแหล่งข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับเทมเพลตฟอร์ม รวมถึงแหล่งข้อมูลหลัก มีไฟล์.xsd สอดคล้องกัน

มุมมอง

.xsl

ไฟล์การแปลง XSL (XSLT) ที่ใช้ในการนำเสนอ ดู และแปลงข้อมูลที่แสดงที่อยู่ในฟอร์มที่ผู้ใช้ของคุณกรอก ลงใน HTML เมื่อคุณทำงานกับมุมมองแตกต่างกันของเทมเพลตฟอร์ม จริงคุณกำลังดูที่ใช้แทน HTML ที่แตกต่างกัน (หรือแปลง) ของข้อมูลที่แสดงในรูปแบบ

แม่แบบ XML

.xml

ไฟล์ที่ประกอบด้วยข้อมูลที่คุณต้องการให้ปรากฏตามค่าเริ่มต้นในตัวควบคุมที่เฉพาะเจาะจง ผู้ใช้เห็นข้อมูลนี้ เมื่อพวกเขาได้เปิดฟอร์มครั้งแรก และจน กว่าจะเลือกค่าที่แตกต่างกันในตัวควบคุม

นอกเหนือจากแฟ้มในตารางก่อนหน้า เทมเพลตฟอร์มสามารถรวมแฟ้มใด ๆ ในตารางต่อไปนี้ โดยขึ้นอยู่กับการออกแบบของเทมเพลตฟอร์

ชนิดไฟล์

นามสกุลของชื่อไฟล์

คำอธิบาย

งานนำเสนอ

.htm, .gif, .bmp และบุคคลอื่น

แฟ้มที่ใช้เพื่อแสดงบานหน้าต่างงานแบบกำหนดเองหรือรูปภาพภายในเทมเพลตฟอร์ม

ตรรกะ

.js, .vbs

ไฟล์ที่ประกอบด้วยสคริปต์สำหรับการนำลักษณะการทำงานของฟอร์มที่เฉพาะเจาะจง ไฟล์สคริปต์เหล่านี้จะ Microsoft JScript หรือไฟล์ Microsoft Visual Basic Scripting Edition (VBScript)

ไบนารี

.dll, .exe, .cab และบุคคลอื่น

ไฟล์ภายนอกที่มีรหัสโปรแกรมและตรรกะเพิ่มเติม ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณสร้างแบบตัวควบคุมแบบกำหนดเอง เทมเพลตฟอร์ของคุณคุณอาจจำเป็นโปรแกรมติดตั้งเพื่อติดตั้ง และลงทะเบียนตัวควบคุมนั้นบนคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ของคุณโดยอัตโนมัติ ไฟล์ไบนารีจะไม่ถูกสร้างขึ้น ใน InfoPath แต่ ในโปรแกรมเช่น Microsoft Visual Studio .NET

InfoPath อัปเดไฟล์ฟอร์มโดยอัตโนมัติเมื่อคุณทำการเปลี่ยนแปลงของคุณเทมเพลตฟอร์ม อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณไม่มีประสบการณ์มาบ้างกับ XML หรือ ถ้าคุณเป็นการออกแบบฟอร์มขั้นสูง คุณสามารถแยกไฟล์แต่ละฟอร์ม และกำหนดด้วยตนเอง ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องการด้วยตนเองปรับเปลี่ยนชุดของไฟล์ฟอร์มในชนิดของสถานการณ์ต่อไปนี้:

 • คุณต้องการนำเทมเพลตฟอร์ม XML Schema (.xsd ไฟล์) ในโปรแกรม Microsoft Office อื่น ๆ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเพิ่มไฟล์.xsd InfoPath ในไลบรารี Schema ในMicrosoft Office Word 2007 คุณสามารถแล้วแมปองค์ประกอบจากไฟล์.xsd InfoPath ลงในเนื้อหาของเอกสาร

 • คุณต้องการสร้างแถบเครื่องมือในแม่แบบฟอร์มที่ประกอบด้วยคำสั่งแบบกำหนดเองนอกเหนือจากคำสั่งที่มีอยู่ภายในที่มาพร้อมกับ InfoPath เมื่อต้องการทำเช่นนี้ คุณต้องการแก้ไขเทมเพลตฟอร์มฟอร์มแฟ้มข้อกำหนด (.xsf)

 • คุณต้องการทำการจัดรูปแบบที่เกี่ยวข้องเพิ่มประสิทธิภาพให้กับแม่แบบของฟอร์มที่ไม่พร้อมใช้งานใน InfoPath เช่นเพิ่มรูปพื้นหลัง (.gif ไฟล์) ให้กับปุ่ม เมื่อต้องการทำเช่นนี้ คุณต้องการแก้ไขไฟล์การแปลงข้อมูลแบบ XML (.xsl) ของฟอร์ม

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×