บทนำสู่แม่แบบฟอร์มและฟอร์ม

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อคุณออกแบบแฟ้มแม่แบบฟอร์ม (.xsn) คุณกำลังสร้างแฟ้มเดี่ยวที่มีแฟ้มที่ได้รับการสนับสนุนหลายแฟ้ม แต่ในทางกลับกัน เมื่อผู้ใช้ของคุณกรอกฟอร์ม เท่ากับว่าพวกเขากำลังกรอกแฟ้มฟอร์ม (.xml) ที่ยึดตามแม่แบบฟอร์ม

ในบทความนี้

สิ่งที่คุณออก: เทมเพลตฟอร์ม

สิ่งที่ผู้ใช้ของคุณกรอก: ฟอร์ม

คอมโพเนนต์ของเทมเพลตฟอร์ม

สิ่งที่คุณออกแบบคือแม่แบบฟอร์ม

คุณสร้างแม่แบบฟอร์มในโหมดออกแบบซึ่งเป็นสภาพแวดล้อมการออกแบบของ InfoPath แม่แบบฟอร์มเป็นแฟ้มที่มีนามสกุลของชื่อแฟ้มเป็น .xsn โดยแฟ้ม .xsn จะกำหนดโครงสร้างข้อมูล ลักษณะที่ปรากฏ และลักษณะการทำงานของฟอร์มที่เสร็จเรียบร้อย (แฟ้ม .xml)

แม่แบบฟอร์มและฟอร์มที่ยึดตามแม่แบบ

แม่แบบฟอร์มกำหนดหลายสิ่งหลายอย่าง รวมทั้งสิ่งต่างๆ ต่อไปนี้

 • ตัวควบคุม ป้ายชื่อ และข้อความแนะนำที่ปรากฏบนฟอร์ม

 • วิธีที่ตัวควบคุมทำงานเมื่อผู้ใช้โต้ตอบกับตัวควบคุม ตัวอย่างเ่ช่น คุณอาจต้องการทำให้ส่วนใดส่วนหนึ่งโดยเฉพาะปรากฏขึ้นเมื่อผู้ใช้เลือกกล่องกาเครื่องหมายและหายไปเมื่อผู้ใช้ล้างกล่องกาเครื่องหมายนั้น

 • ระบุว่าฟอร์มมีมุมมองเพิ่มเติม ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณกำลังออกแบบฟอร์มแอปพลิเคชันใบอนุญาต คุณอาจมีหนึ่งดูสำหรับผู้รับเหมาไฟฟ้า มุมมองอื่นสำหรับตัวแทนการได้รับ และดูสามสำหรับ investigator ผู้อนุมัติ หรือแอปพลิเคชันใช้้ไว้

 • วิธีเก็บและตำแหน่งในการจัดเก็บข้อมูลในฟอร์ม ตัวอย่างเช่น แม่แบบฟอร์มของคุณอาจได้รับการออกแบบให้ผู้ใช้ส่งข้อมูลไปยังฐานข้อมูล ไม่ว่าส่งไปโดยตรงหรือทางการใช้บริการบนเว็บ หรือคุณอาจให้ผู้ใช้บันทึกฟอร์มของผู้ใช้ไว้ในโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกัน

 • แบบอักษร สี และองค์ประกอบการออกแบบอื่นๆ ที่ใช้ในฟอร์ม

 • ผู้ใช้สามารถกำหนดฟอร์มนั้นได้เองหรือไม่ ตัวอย่างเช่น คุณอาจอนุญาตให้ผู้ใช้เพิ่มแถวพิเศษลงในตารางเสริมแถว ส่วนการทำซ้ำ หรือส่วนเพิ่มเติม

 • ผู้ใช้จะได้รับแจ้งหรือไม่เมื่อผู้ใช้ทำผิดพลาดในฟอร์มหรือลืมกรอกเขตข้อมูลที่ต้องการ

หลังจากคุณตรวจสอบการออกแบบของแม่แบบฟอร์มเป็นครั้งสุดท้ายแล้ว คุณสามารถให้ผู้ใช้ของคุณใช้งานแม่แบบฟอร์มนั้นได้ด้วยการประกาศแม่แบบฟอร์มเป็นแฟ้ม .xsn

เคล็ดลับ: นอกจากการออกแบบแม่แบบฟอร์มแล้ว คุณยังสามารถออกแบบส่วนประกอบแม่แบบได้ด้วย ซึ่งก็คือตัวควบคุมที่กำหนดเองซึ่งคุณสามารถใช้ในแม่แบบฟอร์มอื่นหรือเอกสาร Microsoft Office ได้ ตัวอย่างเช่น คุณอาจสร้างส่วนประกอบแม่แบบที่รวมเขตข้อมูลสำหรับการรวบรวมข้อมูลที่ติดต่อได้ แล้วคุณจะสามารถใช้ส่วนประกอบแม่แบบนั้นในแม่แบบฟอร์มต่างๆ หลายแบบได้ สามารถค้นหาการเชื่อมโยงเกี่ยวกับส่วนประกอบแม่แบบได้ในส่วน ดูเพิ่มเติม

ด้านบนของหน้า

สิ่งที่ผู้ใช้ของคุณกรอกคือฟอร์ม

ฟอร์ม InfoPath เป็นไฟล์.xml ที่ประกอบด้วยข้อมูลแบบ XML ฟอร์ม InfoPath ทั้งหมดจะโดยยึดตามเทมเพลตฟอร์ม

เมื่อต้องการเห็นภาพความสัมพันธ์ระหว่างแม่แบบฟอร์มกับฟอร์ม ให้ลองจินตนาการว่าคุณได้ออกแบบแม่แบบฟอร์มการขออนุมัติสำหรับให้ผู้รับเหมางานไฟฟ้าใช้ ใบขออนุมัติแต่ละใบที่ผู้รับเหมางานไฟฟ้ากรอกคือฟอร์ม ฟอร์มนั้นเป็นเพียงแฟ้ม .xml ที่มีข้อมูล (และมีเฉพาะข้อมูล) ที่ถูกใส่ลงในฟอร์ม สิ่งอื่นๆ ทั้งหมดที่ประกอบขึ้นเป็นฟอร์มนั้นจะมาจากแม่แบบฟอร์ม หมายความว่าเมื่อใดก็ตามที่ผู้ใช้ของคุณเปิดฟอร์ม ฟอร์มนั้นต้องระบุตำแหน่งที่ตั้งและใช้แม่แบบฟอร์มที่สัมพันธ์กับฟอร์มเพื่อให้ทำงานได้อย่างถูกต้อง มิฉะนั้น เมื่อผู้ใช้ของคุณเปิดฟอร์ม ผู้ใช้จะเห็นเพียงแท็กมาร์กอัป XML และข้อมูลเท่านั้น

เมื่อต้องการเชื่อมโยงแม่แบบฟอร์มกับฟอร์มต่างๆ ที่ยึดตามแม่แบบนั้น InfoPath จะรวมโค้ดหลายบรรทัดที่เรียกว่าคำสั่งการประมวลผลที่ด้านบนของแต่ละแฟ้มฟอร์ม โค้ดนี้จะเชื่อมโยงแฟ้มฟอร์มไปยังแม่แบบฟอร์มที่สัมพันธ์กัน

ด้านบนของหน้า

คอมโพเนนต์ของแม่แบบฟอร์ม

เทมเพลตฟอร์มเป็นไฟล์เดียวที่ประกอบด้วยหลายสนับสนุนไฟล์ เช่นไฟล์ที่กำหนดว่าตัวควบคุมบนเทมเพลตฟอร์ควรปรากฏ ไฟล์กราฟิกที่ปรากฏอยู่บนเทมเพลตฟอร์ และไฟล์ที่เปิดใช้งานลักษณะการทำงานแบบกำหนดเองในเทมเพลตฟอร์การเขียนโปรแกรม ไฟล์ที่สนับสนุนเหล่านี้จะเรียกว่าฟอร์มไฟล์โดยรวม เมื่อคุณออกแบบเทมเพลตฟอร์ม คุณสามารถดู และทำงานกับไฟล์แบบฟอร์มที่ประกอบ ด้วยการแยกออก และบันทึกไฟล์ฟอร์มดังกล่าวไปยังโฟลเดอร์เทมเพลตฟอร์

แฟ้มที่ได้รับการสนับสนุนที่ประกอบเป็นแฟ้มแม่แบบฟอร์ม (.xsn)

ไฟล์สนับสนุนที่ประกอบขึ้นเทมเพลตฟอร์มสามารถรวมอย่าง น้อยหนึ่งแฟ้มXML Schema ไฟล์ XSL Transformation (XSLT) สำหรับแต่ละมุมมองในเทมเพลตฟอร์ ไฟล์ XML สำหรับข้อมูลที่ปรากฏขึ้นตามค่าเริ่มต้นเมื่อผู้ใช้เปิดฟอร์มที่จะขึ้นอยู่กับว่า เทมเพลตฟอร์ แฟ้มสคริปต์ หรือโค้ดที่มีการจัดการ assemblies และแบบไฟล์ข้อกำหนดฟอร์ม เรียก Manifest.xsf

เมื่อต้องการให้ตนเองคุ้นเคยกับแฟ้มต่างๆ ที่ประกอบเป็นแม่แบบฟอร์ม คุณสามารถใช้กระบวนงานต่อไปนี้ดูแฟ้มต้นฉบับของแม่แบบฟอร์มได้

แสดงแฟ้มฟอร์มของแม่แบบฟอร์ม

 1. สร้างแม่แบบฟอร์มใหม่เป็นแม่แบบฟอร์มเปล่า

 2. บนเมนู แฟ้ม ให้คลิก บันทึกเป็นแฟ้มต้นฉบับ

 3. ในกล่องโต้ตอบ เรียกดูโฟลเดอร์ ให้เลือกโฟลเดอร์ที่มีอยู่ที่คุณต้องการบันทึกแฟ้มฟอร์มไว้ หรือสร้างโฟลเดอร์ใหม่ แล้วคลิก ตกลง

  InfoPath จะบันทึกสำเนาของแม่แบบฟอร์มเป็นชุดของแฟ้มภายในโฟลเดอร์

 4. ใน Windows Explorer ให้เรียกดูโฟลเดอร์ที่มีแฟ้มดังกล่าว

ตารางต่อไปนี้อธิบายถึงแฟ้มที่ได้รับการสนับสนุนของแม่แบบฟอร์ม แฟ้มเหล่านี้มักรวมอยู่ในแม่แบบฟอร์ม

ชนิดแฟ้ม

นามสกุลของชื่อแฟ้ม

คำอธิบาย

แฟ้มข้อกำหนดฟอร์ม

.xsf

แฟ้มที่มีข้อมูลเกี่ยวกับวิธีรวมแม่แบบฟอร์มเข้าด้วยกัน รวมถึง XML Schemas ที่แม่แบบฟอร์มใช้และแฟ้มทรัพยากรที่แม่แบบฟอร์มมี ทั้งนี้ InfoPath จะสร้างแฟ้มนี้โดยอัตโนมัติเมื่อคุณออกแบบแม่แบบฟอร์มใหม่ ขณะที่คุณออกแบบและปรับเปลี่ยนแม่แบบฟอร์ม แฟ้มนั้นจะปรับปรุงโดยอัตโนมัติเพื่อแสดงผลจากการเปลี่ยนแปลงของคุณ

XML Schema

.xsd

ไฟล์หนึ่งหรือหลายไฟล์ที่จำกัด และตรวจสอบข้อมูลในเทมเพลตฟอร์ม เนื้อหาของไฟล์ XML Schema — องค์ประกอบ แอตทริบิวต์ และอื่น ๆ ซึ่งจะถูกแทน ด้วยกลุ่มและเขตข้อมูลในบานหน้าต่างงานแหล่งข้อมูล แต่ละแหล่งข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับเทมเพลตฟอร์ม รวมถึงแหล่งข้อมูลหลัก มีไฟล์.xsd สอดคล้องกัน

มุมมอง

.xsl

แฟ้มการแปลง XSL (XSLT) ที่ใช้ในการนำเสนอ แสดง และแปลงเป็น HTML ซึ่งคือข้อมูลที่แสดงซึ่งอยู่ในฟอร์มตามที่ผู้ใช้ของคุณกรอก เมื่อคุณทำงานกับมุมมองแบบต่างๆ ของแม่แบบฟอร์ม เท่ากับว่าคุณกำลังดูการแสดง (หรือการแปลง) HTML รูปแบบต่างๆ ของข้อมูลที่แสดงอยู่ในฟอร์ม

แม่แบบ XML

.xml

แฟ้มที่มีข้อมูลที่คุณต้องการให้ปรากฏตามค่าเริ่มต้นในตัวควบคุมที่เฉพาะเจาะจง ผู้ใช้จะเห็นข้อมูลนี้เมื่อเปิดฟอร์มเป็นครั้งแรกและจนกว่าผู้ใช้จะเลือกค่าอื่นในตัวควบคุมนั้น

นอกจากแฟ้มต่างๆ ในตารางก่อนหน้านี้แล้ว แม่แบบฟอร์มยังมีแฟ้มในตารางต่อไปนี้ ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแม่แบบฟอร์ม

ชนิดแฟ้ม

นามสกุลของชื่อแฟ้ม

คำอธิบาย

การนำเสนอ

.htm, .gif, .bmp และอื่นๆ

แฟ้มที่ใช้เพื่อแสดงบานหน้าต่างงานแบบกำหนดเองหรือรูปภาพภายในเทมเพลตฟอร์ม

ตรรกะในส่วนงานหลักของโปรแกรม

.js, .vbs

ไฟล์ที่ประกอบด้วยสคริปต์สำหรับการนำลักษณะการทำงานของฟอร์มที่เฉพาะเจาะจง ไฟล์สคริปต์เหล่านี้จะ Microsoft JScript หรือไฟล์ Microsoft Visual Basic Scripting Edition (VBScript)

ไบนารี

.dll, .exe, .cab และอื่นๆ

แฟ้มภายนอกที่มีโค้ดการเขียนโปรแกรมและตรรกะในส่วนงานหลักของโปรแกรมเพิ่มเติม ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณสร้างตัวควบคุมแบบกำหนดเองสำหรับแม่แบบฟอร์มของคุณ คุณอาจจำเป็นต้องใช้โปรแกรมติดตั้งเพื่อติดตั้งและลงทะเบียนตัวควบคุมบนคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ของคุณโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ แฟ้มไบนารีไม่ได้ถูกสร้างใน InfoPath แต่ถูกสร้างในโปรแกรม เช่น Microsoft Visual Studio .NET

InfoPath จะปรับปรุงแฟ้มฟอร์มโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเปลี่ยนแปลงแม่แบบฟอร์มของคุณ อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณเคยใช้ XML หรือถ้าคุณเป็นนักออกแบบฟอร์มขั้นสูง คุณสามารถแยกแฟ้มฟอร์มแต่ละแฟ้มและกำหนดแฟ้มเหล่านั้นด้วยตนเอง ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องการปรับเปลี่ยนชุดของแฟ้มฟอร์มด้วยตนเองในสถานการณ์ต่อไปนี้

 • คุณต้องการนำ XML Schema (แฟ้ม .xsd) ของแม่แบบฟอร์มมาใช้ใหม่ในโปรแกรม Microsoft Office อื่น ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเพิ่มแฟ้ม .xsd ของ InfoPath ลงในไลบรารี Schema ใน Microsoft Office Word 2007 ได้ แล้วคุณจะสามารถแมปองค์ประกอบจากแฟ้ม .xsd ของ InfoPath กับเนื้อหาของเอกสารได้

 • คุณต้องการสร้างแถบเครื่องมือในแม่แบบฟอร์มที่มีคำสั่งแบบกำหนดเองเพิ่มจากคำสั่งที่มีอยู่แล้วภายในซึ่งมาพร้อมกับ InfoPath เมื่อต้องการทำเช่นนี้ คุณต้องแก้ไขแฟ้มข้อกำหนดฟอร์ม (.xsf) ของแม่แบบฟอร์ม

 • คุณต้องการทำการเพิ่มประสิทธิภาพเกี่ยวกับการจัดรูปแบบให้กับแม่แบบฟอร์มของคุณซึ่งไม่มีอยู่ใน InfoPath เช่น การเพิ่มรูปภาพพื้นหลัง (แฟ้ม .gif) ให้กับปุ่ม เมื่อต้องการทำเช่นนี้ คุณต้องแก้ไขแฟ้มการแปลง XML (.xsl) ของฟอร์ม

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×